Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Údobí let 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

2901. 5 Kč 1929 0/0 160,- --.-
2902. 5 Kč 1930, 1931(2x) 3 ks 2-2 120,- 130,-
2903. 5 Kč 1930 RL 340,- --.-
2904. 5 Kč 1930 0/0 240,- --.-
2905. 5 Kč 1932 "R" tém. 2/2 150,- 150,-
2906. 5 Kč 1932 "R" +1/1 650,- --.-
2907. 5 Kč 1932 "R" tém. 0/0 1100,- --.-
2908. 5 Kč 1932 "R" tém. 0/0 1200,- --.-
2909. 5 Kč 1932 "R" tém. 1/1 320,- 410,-
2910. 10 Kč 1928 - TGM, +5 Kč 1931, 1932 3 ks 1-2 200,- 260,-
2911. 10 Kč 1930, +5 Kčs 1929(2x) 3 ks 2-3- 140,- 150,-
2912. 10 Kč 1930 2/2 70,- 70,-
2913. 10 Kč 1931 "sbírkový stav" RL 120,- 200,-
2914. 10 Kč 1932 1/1 70,- 75,-
2915. 10 Kč 1933 "Falzum" Ag? patinovaná, úh., tém. 1/1 1000,- --.-
2916. 20 Kč 1934, +20 Kč 1937 - T.G. Masaryk 2 ks RL-0 150,- 250,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2917. 10 hal. 1941 ox. skvr., jinak 0/0 70,- --.-
2918. 10 hal. 1941 1/1 50,- --.-
2919. 10 hal. 1941 tém. 0/0 160,- --.-
2920. 10 hal. 1943 1/1+ 60,- --.-
2921. 20 hal. 1941, 1942, +50 hal. 1940, 1941 +1 K 1944 5 ks 1-2 32,- --.-
2922. 20 hal. 1941 dr. vada v mat. +1/0- 70,- --.-
2923. 20 hal. 1941 1/1 70,- --.-
2924. 20 hal. 1943 1/1 50,- --.-
2925. 20 hal. 1943 1/1 90,- --.-
2926. 20 hal. 1944, +50 hal. 1944 2 ks 1-2 100,- --.-
2927. 20 hal. 1944 tém. 0/0 80,- 80,-
2928. 1 Koruna 1941 1/1 60,- --.-
2929. 1 Koruna 1941; +50 hal. 1941 (lak.) 2 ks 1-1 120,- --.-
2930. 1 Koruna 1941 tém. 0/0 80,- --.-
2931. 1 Koruna 1942 1/0 100,- --.-
2932. 1 Koruna 1942, +50 hal. 1944 2 ks 1-2 40,- --.-
2933. 1 Koruna 1943 0/0- 240,- --.-
2934. 1 Koruna 1944 1/1 60,- --.-
2935. 1 Koruna 1944; +20 hal. 1940 2 ks 1-2 200,- --.-

Pol.

Slovensko (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2936. 20 hal. 1942 Al 0/0 80,- 80,-
2937. 50 hal. 1940 "R" hr. 1/0 850,- --.-
2938. 1 KS 1944 "R" tém. 0/0 850,- --.-
2939. 10 KS 1944 - Pribina, křížek na kapličce
+50 hal. 1941 2 ks
1-1 100,- 100,-
2940. 20 KS 1939 - Tiso RL 360,- 360,-
2941. 20 KS 1939 - Tiso rys. RL 350,- --.-
2942. 20 KS 1941 - Cyril a Metoděj, jednoduchý kříž 1/1 100,- 200,-

Pol.

Údobí let 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

2943. 50 hal. 1953 "R" RL 600,- --.-
2944. 1 Kčs 1947 - Al "Falzum" 1/1- 1000,- --.-
2945. 1 Kčs 1953 RL/0 40,- --.-
2946. 5 Kč 1952 Al - nevydaná "pozdější ražba" 1/1 2000,- --.-
2947. 50 Kčs 1947 - SNP, +1948 - 5. květen;
100 Kčs 1948 - 30 let repub.; +1951 - Gottwald 4 ks
1-1 150,- 310,-
2948. 100 Kčs 1948 - výr.republiky; +50 Kčs 1947 - SNP 2 ks 0-0 120,- 160,-
2949. 100 Kčs 1948 - výr.republiky, Univerzita; +50 Kčs 1948 - 5. květe
n 3 ks
0-0 120,- 250,-
2950. 100 Kčs 1948 - výr.republiky, Univerzita, +1951 - Gottwald;
+50 Kčs 1947 - SNP, +1948 - 5. květen 5 ks
0-0 200,- 390,-
2951. 100 Kčs 1949 - Hornické právo 0/0 80,- 85,-

Pol.

Údobí let 1953-1993

Stav

V.cena

D.cena

2952. 1 hal. 1953,1954,1956,1960,1962,1963, +3 hal. 1953,1954 8 ks +0-1 25,- --.-
2953. 3 hal. 1962 původní ražba "R" 0/0 4000,- --.-
2954. 5 hal. 1953, 1963+ +1 hal. 1963 3 hs 0-1 100,- --.-
2955. 5 hal. 1953 RL 80,- 180,-
2956. 5 hal. 1953, 1954 2 ks RL-0 200,- --.-
2957. 5 hal. 1953, 1962,1963,1966,1967,1976 6 ks 0-1- 25,- --.-
2958. 5 hal. 1954 RL 120,- 120,-
2959. 5 hal. 1954 (2x) 2 ks 0-0 200,- --.-
2960. 5 hal. 1954 0/0 100,- 100,-
2961. 5 hal. 1954 RL 100,- 100,-
2962. 5 hal. 1954 0/0 100,- --.-
2963. 5 hal. 1954 RL 100,- 100,-
2964. 5 hal. 1954 RL 100,- 100,-
2965. 5 hal. 1955 "R" 1/1 450,- --.-
2966. 5 hal. 1970,1973,1974,1975,1976 5 ks RL-0 50,- 100,-
2967. 10 hal. 1954 1/0 130,- --.-
2968. 10 hal. 1954 0/0 160,- --.-
2969. 10 hal. 1954 0/0 220,- 220,-
2970. 10 hal. 1955 "R" -1/1- 200,- --.-
2971. 10 hal. 1955 "R" +1/1 280,- --.-
2972. 10 hal. 1956 0/0 300,- --.-
2973. 10 hal. 1956 +1/0 400,- --.-
2974. 10 hal. 1956 1/0 160,- 200,-
2975. 10 hal. 1956 1/1 160,- --.-
2976. 10 hal. 1958 "R" 1/1+ 1400,- --.-
2977. 10 hal. 1958 "R" úhoz -1/1- 300,- --.-
2978. 10 hal. 1962 RL 180,- 260,-
2979. 10 hal. 1962, 1966 2 ks 0-1 100,- --.-
2980. 10 hal. 1962 - zlacený 0/0 40,- 40,-
2981. 10 hal. 1964 1/1 100,- --.-
2982. 10 hal. 1968, 1969, 1970, 1971 4 ks RL 180,- --.-
2983. 10 hal. 1971 zc. nep. hr. -0/0 40,- --.-
2984. 20 hal. 1990 - zmetek, mince bez zvýšeného okraje, tenký střížek 1/1 110,- --.-
2985. 25 hal. 1954 "R" dr. vada ve stř. 0/1 800,- --.-
2986. 25 hal. 1954 "R" zc. nep. hr. -0/1+ 1400,- --.-
2987. 25 hal. 1962 "R" tém. RL 160,- 160,-
2988. 25 hal. 1962 "R" RL 170,- --.-
2989. 25 hal. 1963 "R" RL 200,- --.-
2990. 25 hal. 1964 "R" 1/1 480,- --.-
2991. 50 hal. 1965, 1969, 1970 3 ks 0-0 90,- --.-
2992. 50 hal. 1982 - špatně ražena horní část rv. u hrany (chyboražba) 0/0 100,- --.-
2993. 1 Kčs 1957 RL 300,- 300,-
2994. 1 Kčs 1957 1/1 40,- --.-
2995. 5 Kčs 1992 "R" (jen pro mincovní sady) RL 380,- --.-
2996. 10 Kčs 1993 - T.G.Masaryk "zlacená !" kapsle +certifikát RL 500,- --.-
2997. Ročníková sada mincí 1980 RL 130,- 130,-
2998. Ročníková sada mincí 1980 RL 130,- --.-
2999. Ročníková sada mincí 1980 - luxus.balení, modré PVC RL 1500,- --.-
3000. Ročníková sada mincí 1981 RL 110,- 210,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc