Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Česká republika (1993-)

Stav

V.cena

D.cena

3101. 200 Kč 1994 - Normandie bublina +certifikát RL 300,- 310,-
3102. 200 Kč 1994- koněspřežná tramvaj bublina +certifikát RL 200,- 290,-
3103. 200 Kč 1994 - Životní prostředí bublina +certifikát RL 250,- 300,-
3104. 200 Kč 1995 - vítězství nad fašizmem kapsle +certifikát RL 250,- 290,-
3105. 200 Kč 1995 - Šafařík bublina +certifikát RL 250,- 250,-
3106. 200 Kč 1995 - OSN bublina +certifikát RL 250,- 250,-
3107. 200 Kč 2009 - Předsednictví v radě EU bublina +certifikát
na kraji vylom. bublina
RL 250,- 300,-
3108. 200 Kč 2004 - Kralická bible orig.etue, kapsle +certifikát Proof 1200,- 1300,-
3109. 200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement orig.etue, kap
sle +certifikát
Proof 850,- 1200,-
3110. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova bublina +orig.etue +cert
ifikát
Proof 1200,- --.-
3111. 200 Kč 2005 - Bitva u Slavkova bublina +orig.etue +cert
ifikát
Proof 500,- 750,-
3112. 200 Kč 2005 - Bitva u Slavkova bublina +orig.etue +cert
ifikát
Proof 1200,- --.-
3113. 200 Kč 2006 - Kamenický Šenov orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- 650,-
3114. 200 Kč 2006 - Matěj Rejsek orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- 650,-
3115. 200 Kč 2006 - Vymření Přemyslovců bublina +orig.etue
+certifikát
Proof 500,- 1100,-
3116. 200 Kč 2006 - J. Ježek orig.etue, kapsle +certifikát Proof 550,- --.-
3117. 200 Kč 2006 - J. Ježek orig.etue, kapsle +certifikát Proof 900,- --.-
3118. 200 Kč 2006 - J. Ježek orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- 500,-
3119. 200 Kč 2007 - první umělá družice Země orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 400,- --.-
3120. 200 Kč 2007 - první umělá družice Země orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 400,- --.-
3121. 200 Kč 2007 - První umělá družice Země orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3122. 200 Kč 2007 - 100 výr. narození J. Novotné orig. etue, kap
sle +certifikát
Proof 390,- --.-
3123. 200 Kč 2007 - 100 výr. narození J. Novotné orig. etue, kap
sle +certifikát
Proof 390,- --.-
3124. 200 Kč 2007 - 100 výr. narození J. Novotné orig. etue, kap
sle +certifikát
Proof 500,- --.-
3125. 200 Kč 2007 - Jednota bratrská orig.etue, kapsle +
certifikát
Proof 500,- 750,-
3126. 200 Kč 2007 - Karlův most orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 550,- --.-
3127. 200 Kč 2007 - Karlův most orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 550,- --.-
3128. 200 Kč 2007 - Karlův most orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3129. 200 Kč 2007 - Karlův most orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3130. 200 Kč 2008 - Český svaz ledního hokeje orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 390,- 390,-
3131. 200 Kč 2008 - Český svaz ledního hokeje orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 390,- --.-
3132. 200 Kč 2008 - Český svaz ledního hokeje orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3133. 200 Kč 2008 - Český svaz ledního hokeje orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3134. 200 Kč 2008 - zakládání vinic orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 550,- --.-
3135. 200 Kč 2008 - zakládání vinic orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3136. 200 Kč 2008 - Zakládání vinic orig.etue, kapsle +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3137. 200 Kč 2008 - Viktor Ponrepo orig.etue, kapsle +certifik
át
Proof 370,- --.-
3138. 200 Kč 2008 - Viktor Ponrepo orig.etue, kapsle +certifik
át
Proof 370,- --.-
3139. 200 Kč 2008 - Viktor Ponrepo orig.etue, kapsle +certifik
át
Proof 500,- --.-
3140. 200 Kč 2008 - Viktor Ponrepo orig.etue, kapsle +certifik
át
Proof 500,- --.-
3141. 200 Kč 2008 - Josef Hlávka orig.etue, kapsle +certifikát Proof 450,- --.-
3142. 200 Kč 2008 - Josef Hlávka orig.etue, kapsle +certifikát Proof 450,- --.-
3143. 200 Kč 2008 - Josef Hlávka orig.etue, kapsle +certifikát Proof 450,- --.-
3144. 200 Kč 2008 - Josef Hlávka orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- --.-
3145. 200 Kč 2008 - Národní technické muzeum orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 400,- --.-
3146. 200 Kč 2008 - Národní technické muzeum orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 400,- --.-
3147. 200 Kč 2008 - Národní technické muzeum orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3148. 200 Kč 2008 - Národní technické muzeum orig.etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3149. 200 Kč 2008 - vstup do Schengenského prostoru orig.etue, k
apsle +certifikát
Proof 450,- --.-
3150. 200 Kč 2008 - vstup do Schengenského prostoru orig.etue, k
apsle +certifikát
Proof 450,- --.-
3151. 200 Kč 2008 - vstup do Schengenského prostoru orig.etue, k
apsle +certifikát
Proof 500,- --.-
3152. 200 Kč 2008 - Vstup do Schengenského prostoru orig.etue, k
apsle +certifikát
Proof 500,- --.-
3153. 200 Kč 2009 - Předsednictví v radě EU kapsle +orig.etue +ce
rtifikát
Proof 400,- --.-
3154. 200 Kč 2009 - Předsednictví v radě EU kapsle +orig.etue +ce
rtifikát
Proof 400,- --.-
3155. 200 Kč 2009 - Předsednictví v radě EU kapsle +orig.etue +ce
rtifikát
Proof 500,- --.-
3156. 200 Kč 2009 - Předsednictví v radě EU kapsle +orig.etue +ce
rtifikát
Proof 500,- --.-
3157. 200 Kč 2009 - FIS, MS v klasickém lyžování bublina +orig. e
tue +certifikát
Proof 400,- --.-
3158. 200 Kč 2009 - FIS, MS v klasickém lyžování bublina +orig. e
tue +certifikát
Proof 400,- --.-
3159. 200 Kč 2009 - FIS, MS v klasickém lyžování bublina +orig. e
tue +certifikát
Proof 450,- --.-
3160. 200 Kč 2009 - FIS, MS v klasickém lyžování bublina +orig. e
tue +certifikát
Proof 500,- --.-
3161. 200 Kč 2009 - Rabi Jehuda Löw bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3162. 200 Kč 2009 - Rabi Jehuda Löw bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3163. 200 Kč 2009 - Rabi Jehuda Löw bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 400,- --.-
3164. 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 400,- --.-
3165. 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 400,- --.-
3166. 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 450,- --.-
3167. 200 Kč 2009 - Keplerovy zákony bublina +orig.etue +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3168. 200 Kč 2009 - Dosažení severního pólu bublina +orig.etue
+certifikát
Proof 400,- --.-
3169. 200 Kč 2009 - Dosažení severního pólu bublina +orig.etue
+certifikát
Proof 400,- --.-
3170. 200 Kč 2009 - Dosažení severního pólu bublina +orig.etue
+certifikát
Proof 450,- --.-
3171. 200 Kč 2009 - Dosažení severního pólu bublina +orig.etue
+certifikát
Proof 500,- --.-
3172. 200 Kč 2010 - Staroměstský orloj orig.etue, kapsle +cer
tifikát
Proof 440,- --.-
3173. 200 Kč 2010 - Staroměstský orloj orig.etue, kapsle +cer
tifikát
Proof 440,- --.-
3174. 200 Kč 2010 - Staroměstský orloj orig.etue, kapsle +cer
tifikát
Proof 550,- --.-
3175. 200 Kč 2010 - Gustav Mahler orig.etue, kapsle +certifikát Proof 420,- --.-
3176. 200 Kč 2010 - Gustav Mahler orig.etue, kapsle +certifikát Proof 420,- --.-
3177. 200 Kč 2010 - Gustav Mahler orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- --.-
3178. 200 Kč 2010 - Gustav Mahler kapsle Proof 500,- --.-
3179. 200 Kč 2010 - sňatek Jana Lucemb. s Eliškou Přemyslovnou
orig.etue, kapsle +certifikát
Proof 550,- 800,-
3180. 200 Kč 2010 - sňatek Jana Lucemb. s Eliškou Přemyslovnou
orig.etue, kapsle +certifikát
Proof 550,- 700,-
3181. 200 Kč 2010 - A. Mucha orig.etue, kapsle +certifikát Proof 450,- --.-
3182. 200 Kč 2010 - A. Mucha orig.etue, kapsle +certifikát Proof 450,- --.-
3183. 200 Kč 2010 - A. Mucha orig.etue, kapsle +certifikát Proof 500,- --.-
3184. 200 Kč 2010 - Karel Zeman orig. etue, kapsle +certifikát Proof 420,- --.-
3185. 200 Kč 2010 - Karel Zeman orig. etue, kapsle +certifikát Proof 420,- --.-
3186. 200 Kč 2010 - Karel Zeman orig. etue, kapsle +certifikát Proof 500,- --.-
3187. 200 Kč 2011 - Dálkový let Jana Kašpara orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 420,- --.-
3188. 200 Kč 2011 - Dálkový let Jana Kašpara orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 420,- --.-
3189. 200 Kč 2011 - Dálkový let Jana Kašpara orig. etue, kapsle
+certifikát
Proof 500,- --.-
3190. 200 Kč 2011 - Pražská konzervatoř orig. etue, kapsle +ce
rtifikát
Proof 400,- --.-
3191. 200 Kč 2011 - Pražská konzervatoř orig. etue, kapsle +ce
rtifikát
Proof 400,- --.-
3192. 200 Kč 2011 - Pražská konzervatoř orig. etue, kapsle +ce
rtifikát
Proof 500,- --.-
3193. 200 Kč 2011 - Jiří Melantrich orig. etue, kapsle +certif
ikát
Proof 420,- --.-
3194. 200 Kč 2011 - Jiří Melantrich orig. etue, kapsle +certif
ikát
Proof 420,- --.-
3195. 200 Kč 2011 - Jiří Melantrich orig. etue, kapsle +certif
ikát
Proof 500,- --.-
3196. 200 Kč 2011 - Petr Vok z Rožmberka bublina, orig. etue,
+certifikát
Proof 500,- --.-
3197. 200 Kč 2011 - Petr Vok z Rožmberka bublina, orig. etue,
+certifikát
Proof 500,- --.-
3198. 200 Kč 2011 - Petr Vok z Rožmberka bublina, orig. etue,
+certifikát
Proof 500,- --.-
3199. 200 Kč 2011 - Petr Vok z Rožmberka kapsle Proof 500,- --.-
3200. 200 Kč 2012 - Rudolf II. - 400. výr. úmrtí bublina, orig.
etue +certifikát
Proof 500,- 550,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc