Sdružení "NUMMUS" Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 24. března 2018

Pol.

Brůha Jaroslav (1889-1976)

Stav

V.cena

D.cena

7001. Dr.Miroslav Tyrš 1832-1884, hlava zleva / Československé sokolstv
o o stém výročí narození 1932 bronz 42 mm
1/1 120,- 3800,-

Pol.

Fodor Imrich Csaba (1941-)

Stav

V.cena

D.cena

7002. Slovenské národné povstanie 1944-1979 / Muzeum mincí a medailí
Kremnica postř. bronz 38 mm orig.etue s modrým středem
Proof 90,- 120,-

Pol.

Hám Anton (1899-1965)

Stav

V.cena

D.cena

7003. Medailér a rytec Anton Hám 1899-1965, poprsí zleva / IN MEMORIAM
Svojmu členovi NSČS pobočka Kremnica-Ružomberok, (pohled na město
Kremnica) bronz 60 mm
1/1 260,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921-)

Stav

V.cena

D.cena

7004. F. Palacký 1798-1876, hlava zleva / HISTORIA MAGISTRA VITAE
bronz 75 mm
1/1 70,- 110,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931-)

Stav

V.cena

D.cena

7005. 100 let muzea v Chebu 1874-1974, Madona, antenpendium, meč /
Špalíček, kašna, Muzeum bronz 60 mm
1/1 70,- 270,-

Pol.

Kovanič Václav Adolf (1911-)

Stav

V.cena

D.cena

7006. Přemysl Otakar II. REX BOHEMIA 1233-1278-1978, koruna / pečeť
bronz 40 mm
1/1 30,- 50,-

Pol.

Kožuch Milan (1944-)

Stav

V.cena

D.cena

7007. "Ostrava ´89", Setkání u příležitosti 45. výročí PRL, názvy firem
zahraničního obchodu a opis / Za rozvoj polsko-české hospodářské
spolupráce, symbolika (polský text) postř. bronz 70 mm pův
odní etue
1/1 100,- --.-

Pol.

Kužel Miroslav (1907-1985)

Stav

V.cena

D.cena

7008. 400. výročí bible Králické 1579 / První český ekumenický překlad
Bible 1979 bronz 60 mm
1/1 80,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír (1953-)

Stav

V.cena

D.cena

7009. Karel IV., poprsí zprava / český lev - série "Největsí osobnosti
českého národa Ag 999 34 mm 15,00 g bublina +certifikát
Proof 650,- --.-
7010. Karel IV., poprsí zprava / český lev - série "Největsí osobnosti
českého národa zlac. mosaz 40 mm bublina +certifikát
Proof 150,- --.-
7011. "Zlatá bula sicilská" / čtyři pečeti a datace 1212-2012
měď zlacená 40 mm 29 g bublina +certifikát
Proof 150,- --.-
7012. 660. výročí korunovace Karla IV. římským císařem 5.4. 1355,
Sedící panovník na trůnu, opis / Ježíš ve velké svatozáři nesené
anděly (razila Národní Pokladnice 2015) Ag 30 mm 14,77 g
+certifikát
RL 250,- --.-

Pol.

Peter Andrej (1912-)

Stav

V.cena

D.cena

7013. 10. výročie SNS pobočka Kremnica-Ružomberok 1965-1975, V kosočtve
rci s opisy pregéř při práci / Různé druhy mincí a text sign.
: AP postř. bronz 40 mm
0/0 70,- 70,-
7014. Otakar Španiel 1881-1955, portrét čelně / 100. výročí narození, M
uzeum mincí a medailí v Kremnici, 3-řádk. nápis a opis, Práce na
modelu mince k 30. výr. ČSR sign. postř. bronz 50 mm
1/1 90,- 160,-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

7015. Jiří z Poděbrad 1420-1471, korunované poprsí zleva a latinský opi
s / 500 let mírového poselství krále Jiřího z Poděbrad, listina s
pečetí a text: 1464-1964 PROTECTVS PACIS GENERALIS
bronz 60 mm
1/1 200,- --.-

Pol.

Ronai Miroslav (1957-)

Stav

V.cena

D.cena

7016. Václav Havel, portét čelně / PRAHA 1989, dominanty města
číslovaná (508), vydaná k 1. výročí listopadu 1989 a schváleno
kanceláří prezidenta (raženo 776 ks) bronz 40 mm +certifikát
orig. etue
1/1 300,- 300,-
7017. Alexander Dubček, portrét zprava / Ja verím v dobro človeka 1993
rv.sign.: Poldaufová zlacený kov 40 mm kapsle
Proof 1400,- --.-

Pol.

Šindelář Lumír (1925-)

Stav

V.cena

D.cena

7018. 1100. výročí smrti sv. Metoděje 1985, C+M / P. Maria Matka Unie
postř. bronz 30 mm Burian 191
0/0 30,- 90,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

7019. T.G.Masaryk, 85.narozeniny 1935 Ag 42 mm lesklá 0/0 800,- 800,-
7020. T.G.Masaryk, 85. narozeniny 1935 bronz 60 mm 1/1 80,- 110,-
7021. T.G.Masaryk, 85. narozeniny 1935 bronz 60 mm náhradní etue 1/1 60,- 110,-
7022. T.G.Masaryk, 85.narozeniny 1935 bronz 50 mm 1/1 70,- 110,-

Pol.

Vokálek Václav (1891-1970)

Stav

V.cena

D.cena

7023. Alois Pižl 15.II. 1938, busta zleva / 7-mi řádkový nápis ve zkrat
kách bronz 30 mm
1/1 15,- --.-

Pol.

Zeman Karel (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

7024. Napoleon 1769-1969, Hlava v čepici zprava / "1805" alegorie Slav
kova sign.: Zeman/Locker bronz 60 mm orig. etue
1/1 60,- 650,-

Pol.

Anglie

Stav

V.cena

D.cena

7025. George IIII., hlava zprava a opis / nad flotilou opis RESOLVTION
ADVENTVRE, ve spodní úseči SAILED..... (se plavil z Anglie / břez
en MDCCLXXII.) - medaile z druhé cesty kapitána Cooka
sign.: B:F bronz 42 mm hry.
-1/2+ 500,- --.-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

7026. "Sydney Opera House 1973", budova od moře / AUSTRALIA, erb
punc Ag 1000 32 mm 15,00 g vlas. rys., tém.
1/1 270,- --.-

Pol.

Brazilie

Stav

V.cena

D.cena

7027. MS ve fotbale 2014, Hráč s míčem / Socha Krista, v popředí míč
postř. Cu s pozlac. okrajem 40 mm 32 g kapsla +certifikát č. 0
0621
Proof 140,- --.-

Pol.

Čína

Stav

V.cena

D.cena

7028. 200 dnů do zahájení XXIX. OH v Beijing 2008, Historická část měst
a / symbolika silně zlacený kov 50 mm
RL 200,- --.-
7029. XXIX. OH v Beijing 2008, Pět symbolů OH a nápisy / Osm malých med
ailonů se symboly sportů a logo OH postř. kov 100 mm váha 1
kg multikolor mír. otřelá
1/1 900,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

7030. Napoleon na Osterode (Východní Prusko), hlava zprava / Fabius Cun
cator, hlava římského velitele zleva (1807) Fe litá 40 mm
1/1 150,- 210,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

7031. Victorius Moreau, hlava zprava / 9-ti řádkový nápis, datace 1819
sign.: GALNOIS - Durand Edidit patin bronz 41 mm
1/1 120,- 140,-
7032. Průmyslová výstava b.l. a textu, alegorie průmyslu / dubová snítk
a se stuhou pro udělení sign.: E.Vernon postř. bronz 50 m
m orig. ouško +závěs
1/1- 220,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

7033. Paříž - Upomínka na výstup na vrchol Eiffelovy věže 1889, pětiřád
kový nápis / Pohled na věž a dominanty města, 8-mi řádkový nápis
sign.: CUIVRE zlac. bronz 42 mm otřelé zlacení
1/1- 120,- --.-
7034. Paříž - Monnaie de Paris 1900, budova mincovny / dva slévači
sign.: A. Patey bronz 38 mm
1/1 180,- --.-
7035. Dunkerque - Městští hasiči, erb / v otevřeném dubovém věnci nápis
"Honoraire" Cu 42 mm v mosaz. masivním kroužku
1/1 320,- --.-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

7036. Benátky - Replika Zecchina z r. 1580 / stisknuté ruce a opis:
SALVIAMO VENEZIA, nadace UNESCO pro Benátky
Ag 925 18 g 32 mm
Proof 100,- 150,-

Pol.

Kanada

Stav

V.cena

D.cena

7037. 200. výročí operace "SAIL ´76" (1776-1976), Tři historické plach
etnice / Plachetnice "BLUE NOSE II - CANADA" Ag 925 31,50 g
Proof 600,- --.-
7038. John a Sebastian Cabot 1497, stojící postavy s praporem a plachet
nice na moři / 10-ti řádkový anglicko-francouzský nápis
Ag 925 40,62 g 44 mm na hraně číslo 0120
0/0 900,- --.-

Pol.

Lucembursko

Stav

V.cena

D.cena

7039. Medaile na svobodu 10.5. 1940 - 10.9. 1944, Kráčející lev doleva,
opis / Sv. Jiří poráží draka, 3-řádk. nápis sign.: Tremont
postř. bronz 46 mm
1/1 100,- --.-
7040. Lucembursko centrum Evropy, výšková budova a vlajky, ve spodní čá
sti vsazen zlacený 1 Fr. 1991 / na stylizované mapě jedoucí Evrop
a na býku, opis: EUROPEAN CURRENCIES bílý kov 50 mm 56,65 g
bublina
Proof 90,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

7041. Wilhelm I., poprsí zprava / Na památku 100. výročí narození
1797-1897 bronz 40 mm odstraněné ouško, škr.
-1/1- 130,- --.-
7042. Nikolaus II. Kaiser von Russland, hlava vlevo a opis / ZUM EINZUG
IN BERLIN 1914 - 5-ti řádkový nápis mosaz 29 mm
1/1 1000,- --.-
7043. "FÜR GOTT UND VATERLAND 1914-1916", opis kolem Železného kříže
1914 / Sv. Jiří poráží draka, bez textu Fe 48 mm
1/1 360,- --.-
7044. Medaile na drahotu 1.XI.1923, 7-mi řádkový nápis cen potravin a o
pis / ruka držící kladivo dělí dataci 19-25, opis Al 38 mm
1/0- 70,- --.-
7045. Ludwig II. král Bavorska, pod hlavou zprava písmena NP / Úmrtní m
edaile 1845-1886, písmeno "N" ve štítu, vespod podpis bílý kov
39 mm původní ouško "Novoražba"
1/1 80,- --.-
7046. Ludwig II., pod hlavou zprava písmena NP / Úmrtní medaile 1845-18
86, písmeno "N" ve štítu a podpis bílý kov 39 mm pův. ouško
"Novoražba"; 2/ Wilhelm I. 1797-1888, poprsí v uniformě / orli
ce a opis "DREIKAISERJAHR 1888...... Cu 32 mm; 3/ Friedrich v
on Müller, 2-řádk. nápis / poprsí bez textu bronz 30 mm 3 ks
RL-1 90,- 110,-
7047. Marburg - Upomínka na pěveckou slavnost VII. 1865, 9-ti řádkový
nápis v otevřeném věnci / Lyra s atributy a opis Sn 39 mm
m. dírka
2/2- 85,- --.-
7048. Markneukirchen - Musikstadt, hudební nástroje a kostelní věž /
Muzeum hudebních nástrojů - zámek, erb a opis postř. bronz 60
mm dr. hranka, tém.
1/1 700,- --.-
7049. Albrecht Dürer 1528-1928, busta čelně / K oslavě 400. výročí,
stojící postava s mečem a knihou sign.: K.Roth Ag 900
36 mm 24,69 g
0/0 800,- --.-
7050. Bremen, EUROPA-AMERIKA 12/13 April 1928, letadlo nad oceánem / jm
éna pilotů na třech řádcích v otevřeném dubovém věnci Ag 900
36 mm 24,97 g s opisem na hraně
RL 900,- --.-
7051. Kolín n.Rýnem - Katedrála z r. 1248 a dvouřádk. nápis / po dostav
bě z r. 1842 a dvouřádk. nápis Sn 41 mm dr.rys.
1/1 360,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

7052. Sársko - Přihlášení k Hitlerovu Německu 1. III. 1935, av.: 3-řádk
. nápis na svastice a opis / Prozářená svastika nad továrnou, opi
s Al 23 mm
1/0 30,- 110,-
7053. Sdružení chovatelů kanárů a králiků PIRNA, opis kolem otevřeného
dubového věnce / Záslužná medaile, sedící kanár na větvi sign.:
G+S Ag 40 mm škr.
1/1- 460,- --.-
7054. "CHARIS", hlava bohyně zprava / kytice květů a opis: DER STRAUSS
DEM ICH GEPFLÜCKET....... sign.: Loos-Voigt/Döll
zlac. kov 52 mm s pův. závěsem
-0/0 90,- --.-
7055. Paul von Beneckendorff und Hindenburg, poprsí mírně zleva / Zvole
ný říšským prezidentem 26.4.1925 Ag 990 33 mm 14,64 g
1/1 800,- --.-
7056. Friedrich Ludwig Jahn, poprsí čelně, opis: FRISCH FROMM..... / 3.
Všeobecný německý gymnastický festival Lipsko 1863, Sportovní pav
ilon a čtyř řádkový německý nápis Sn 31 mm hr.
+2/2 200,- --.-
7057. Adolf Hitler -Unser die Zukunft, hlava vlevo / Orel ve vzletu a o
pis: Im Jahre Deutscher Schlicksalswende 1933 bronz 36 mm
1/1 1400,- --.-
7058. Aurich - 50. výr. jubilea "Liedertafel Concordia" 1887, rytíř pod
dubovým stromem / 10. Východofríská pěvecká slavnost a 25. jubile
um pěveckého sboru, korunovaný erb a opis sign.: LAUER
bronz 33 mm
1/1 180,- 180,-
7059. Frankfurt am Main - Orlice města, bez textu / kostelní zvon a opi
s: GLOCKEN METALL DOMBRAND 15AUG. 1867 bronz 42 mm
1/1 220,- --.-
7060. Halle - "NUN DANKET ALLE GOTT" 1846-1847, sklizeň obilí / hospodá
ř s rodinou u prostřeného stolu, citace z Bible Sn 42 mm tém.
1/1 320,- --.-
7061. Hamburg - Společnost pro umění a řemeslo 1765, anděl s vavřín.
věncem / dubový věnec, uprostřed doryto: D.F./Mahnke/1881 Ag 3
3,45 mm 14,52 g
RL/0 480,- --.-
7062. Hamburg - 100. výročí policie 1814-1914, budova / Městský znak a
opis bronz 45 mm
1/1 460,- --.-
7063. Hamburg - K přestěhování Burzy (zal. 1558) do nové budovy v r. 18
41, symbolika / 8-mi řádk. nápis ve věnci sign.: LOOS-LORENZ
Cu 43 mm
1/1 550,- --.-
7064. Hamburg - Zničen požárem 5.-8. V. 1842, plán města / letící Fénix
nad ohněm, opis: WIRD SICH........ Cu 44 mm
1/1 600,- --.-
7065. Hamburg - Kostel sv. Mikuláše 1238-1657, opis / zničený v r.1842
sign.: Wilkens Bremen na hr. opis: ražená z Cu kostelní věže
Cu 44 mm
1/1 550,- --.-
7066. Hamburg - Kostel sv. Petra postavený 1342-1516, katedrála / zniče
n požárem 7.5. 1842 - na hraně: vyrobeno z kovu zvonu sign.
: Wilkens Bremen Cu 44 mm
0/0 550,- --.-
7067. Hamburg - Znovu vysvěcení kostela Sv. Petra 7.5. 1849, interiér c
hrámu / budova kostela a opis sign.: Wilkens Cu 44 mm
1/1 550,- --.-
7068. Hamburg - Kostel sv. Michaela postavený 1751-1786, katedrála / zn
ičen požárem 3.7.1906 - na hraně: vyrobeno z kovu zvonu bronz
43 mm
1/1 550,- --.-
7069. Kolín n.Rýnem - DER DEUTSCHE DOM 1248-1928, katedrála / Stavitel
chrámu s plánem Ag 900 36 mm 25,05 g "R"
0/0 1000,- --.-
7070. Stuttgart - STUTGARDIA DUCATUS WÜRTEMBERGICI METROPOLIS,
"TVTA SVB HOC CLYPEO", pohled na město / vzpínající se kůň s hříb
ětem *GNATORUM SEDULA NUTRIX* raž. 1989 Ag 30 mm 11,00 g
Proof 200,- --.-
7071. Lidové hlasování v Sársku 13.1.1935, mapa / DEUTSCH DIE SAAR IM
MERDAR, stojící postava horníka sign.: FK na hr. SÄCHS.
MÜNZE 999 patin Ag 36 mm 19,99 g
1/1 800,- --.-
7072. Christ. Vilh. Hufeland, portrét zprava a opis / dva andělé pomáha
jí nemocné ženě, ve spodní úseči 3-řádk. nápis Cu patin. kov
42 mm
+2/2- 170,- --.-
7073. Wilhelm II., hlava zleva a opis / meč uprostřed, po stranách čtyř
řádkový nápis (trůnní řeč z 4.8.1914) Ag 33 mm 17,44 g
dr.rys., m.hr.
-1/1- 550,- --.-
7074. Adolf Hitler 1889-1945, hlava zprava / EIN VOLK EIN.......
postř.bronz (Ag ?) 36 mm oxyd.
-0/1 500,- --.-
7075. Adolf Hitler 1889-1945, hlava zprava / EIN VOLK EIN.......
postř. bronz 36 mm tém.
Proof 100,- 200,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

7076. Apollo 8 - 1968, deset obletů kolem Měsíce, symbolika cesty / Fra
nk Borman, W.Anders, J.Lovell, portréty kosmonautů Ag 1000
24,80 g 40 mm
RL 420,- --.-
7077. Apollo 8 - Prví oblet Měsíce / Symbolika a opis GESCHICHTE.....
Ag 999 20,3 g 40 mm
Proof 400,- --.-
7078. Apollo 11 - 1969, První přistání na Měsíci, portréty kosmonautů
Collins, Armstrong, Aldrin / DEM MENSCHEN....., symbolika cesty
(raž. r.1969) Ag 1000/1000 40 mm 25,3 g
RL 480,- --.-
7079. Bavorsko - 50. výročí státu 1918-1968, erb / Patrona Bavarie, Mad
ona s dítětem Ag 1000 15,00 g 32 mm
0/0 460,- 460,-
7080. Medaile k 500. výročí ražby tolarů 1486-1986
1/ sv. Eligius - Patron a ochránce mince Cu 42 mm
2/ K 60. narozeninám 1930-1990 / Sv. Jiří na koni - ražba prvního
tolaru mosaz 42 mm 2 ks
RL 100,- --.-
7081. Série "Lutfthansa", Douglas DC 3, první let 31.10.1955, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26,00 mm
Proof 190,- --.-
7082. Série "Lutfthansa", Lockheed L 1649 A, první let 15.12.1957, leta
dlo / znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7083. Série "Lutfthansa", Convair CV 440, první let 14.4.1957, letadlo
/ znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7084. Série "Lutfthansa", Vickers V 814, první let 10.10.1958, letadlo
/ znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7085. Série "Lutfthansa", Boeing 707 - první let 17.3.1960, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7086. Série "Lutfthansa", Boeing 737 - první let 10.2.1968, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7087. Série "Lutfthansa", Boeing 747 - první let 26.4.1970, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7088. Série "Lutfthansa", Airbus A 300 - první let 1.4.1976, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7089. Série "Lutfthansa", Airbus A 310 - první let 10.4.1983, letadlo /
znak společnosti Ag 999,9 9,80 g 26 mm
Proof 190,- --.-
7090. Série "Osobnosti německých dějin", Karl der Grosse 747-814, otec
Evropy / strom Ag 999 40 mm 19,70 g bublina
Proof 360,- --.-
7091. "Bitva v Severním ledovém oceánu" 1944-1984 / bitevní loď Tirpitz
, královna severu Ag 50 mm 999/1000 34,50 g
Proof 650,- --.-
7092. "2 Světová válka 1939-1945" - Generalleutnant Adolf Galland *19.3
.1912 (letectvo) sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7093. "2 Světová válka 1939-1945" - Generalfeldmarsschall Albert Keffel
ring 1885-1960 (letectvo) sign.: Steiner Ag 50 mm
999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7094. "2 Světová válka 1939-1945" - Generaloberst Eduard Dietl
sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7095. "2 Světová válka 1939-1945" - Kapitänleutnant Günther Prien 1908-
1941 (loďstvo) sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7096. "2 Světová válka 1939-1945" - Obersst Hans Ulrich Rudel *2.7.1916
(letectvo) sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7097. "2 Světová válka 1939-1945" - Generaloberst Ernsst Udet 1896-194
1 (letectvo) sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7098. "2 Světová válka 1939-1945" - Obersst Claus hrabě Schenk von Stau
ffenberg 1907-1944 sign.:Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-
7099. "2 Světová válka 1939-1945" - Generaloberst Kurt Student (letectv
o) sign.: Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 570,- --.-
7100. "2 Světová válka 1939-1945" - Oberstgruppenführer Joseph Dietrich
1892-1966 sign.:Steiner Ag 50 mm 999/1000 35 g
Proof 650,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Sdružení "NUMMUS" Olomouc