NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Kadner Jiří a Lucie roz. Hartlebin z Ernfriedesdorfu

Stav

V.cena

D.cena

201. Početní groš b.l., Pro.B.96/3, BPM.175, Don.3493, Pž.84
23 mm 3,28 g "RR"
2/2 2000,- --.-

Pol.

Konias Johan Aless / Mariana Polexina Kalinowa

Stav

V.cena

D.cena

202. Cu žeton, erby s klenoty a přikývadly 31 mm 1/1 2000,- 2800,-

Pol.

Puellacher, Ruprecht (mincmistr v Jáchymově 1545-63)

Stav

V.cena

D.cena

203. Početní žeton b.l., společný s manželkou Annou Cu 25 mm
Polívka 186
+2/2 2600,- --.-

Pol.

Radoslav Hlavsa z Liboslavě

Stav

V.cena

D.cena

204. Početní peníz b.l., opis: VPRZIMNOST W BOHV PRAWA A CZLNOSTI,
uprostřed v tabulce DISCE VIVERI / Znak a opis "RR" dírka
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Eggenberg, Johann Ulrich (1568-1634)

Stav

V.cena

D.cena

205. Tolar 1633, Praha-Schuster Sn ražba Öhringerovy manufaktury
kolem r. 1800 jako Dav. 3383; Don. 3309 21,579 g
+starý podložní štítek
0/0 3500,- 5000,-

Pol.

Eggenberg, Johann Christoph + Johann Seyfried (1649-1710)

Stav

V.cena

D.cena

206. Tolar 1653 VS - Sn ražba Öhringerovy manufaktury kolem r. 1800
jako Dav. 3392; Doneb. 3318 20,910 g +starý podložní štítek
1/1 3500,- 6500,-

Pol.

Eggenberg, Johann Christoph + Johann Seyfried (1649-1710)

Stav

V.cena

D.cena

207. Tolar 1658 VF/S, Č.Krumlov-Scheibhoffer "R" Don. 3322; D
av. 3395; Pol. 42 29,108 g
+1/0- 50000,- --.-

Pol.

Eggenberg, Johann Christoph + Johann Seyfried (1649-1710)

Stav

V.cena

D.cena

208. Tolar 1658 VF/S, Č. Krumlov-Scheibhoffer "R" Don. 3322; D
av. 3395; Pol. 42 28,899 g
1/1 18000,- --.-

Pol.

Eggenberg, Johann Christoph + Johann Seyfried (1649-1710)

Stav

V.cena

D.cena

209. Tolar 1658 VF/S, Č. Krumlov-Scheiblhoffer, Sn ražba Öhringerovy
manufaktury kolem r. 1800 jako Don. 3322; Dav. 3395
22,016 g +starý podložní lístek
1/1 3500,- 5000,-

Pol.

Radecký z Radče

Stav

V.cena

D.cena

210. Vítězství hraběte Radeckého v Itálii 1848-1849, poprsí zprava, op
is / Anděl drží trubku a věnec, opis sign.: SCHARFF Cu pat
in. bronz 57 mm
0/0 1600,- 3200,-

Pol.

Ringhoffer, František (1874-1940)

Stav

V.cena

D.cena

211. Medaile na sňatek 19.6. 1900 v Kamenici, 10ti řádkový němec. nápi
s ve věnci / Rodový znak postř. bronz 50 mm tém.
0/0 1200,- --.-

Pol.

Schwarzenberg, Josef Adam (1732-1782)

Stav

V.cena

D.cena

212. 1 kr 1765 N-SR Norimberk, mincm: G.N.Riedner, vard.: S.Scholz
Tanich: 40 R; Pol. 128; Don. 3881
-1/1- 1400,- --.-

Pol.

Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)

Stav

V.cena

D.cena

213. 3 kr. 1635 SA/IC, Planá-Candler 1,782 g -0/0 4000,- 4000,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

214. Tolar 1631 - Sn odražek "stará ražba" 21,74 g tém. -1/1- 8000,- 9000,-

Pol.

Valdštejn, Albrecht (1583-1634)

Stav

V.cena

D.cena

215. Albertus Wallstein, poprsí zprava / 10-ti řádkový latinský nápis
sign.: Derand Ebibit 1824 bronz 41 mm
0/0 300,- 2400,-
216. Medaile 1928, Stralsund Pommern - U příležitosti 300. výročí Vald
štejnské obrany 1628-1928, Městská pečeť / opis a datace 1629-192
8 sign. bronz 100 mm 410 g
0/0 2200,- 2200,-

Pol.

Aquilea-patriarchát, Antonio II. Panciera (1402-1408)

Stav

V.cena

D.cena

217. Denaro con aquila, Wind 2540; Ber. 67; Biaggi 191
"R"
-1/2 500,- --.-

Pol.

Liege- biskupství, Maximilian Henrich Bavorský (1650-1688)

Stav

V.cena

D.cena

218. Patagon 1680 KM 80 31,918 g 2/2 1400,- 2400,-

Pol.

Olomouc, František Dietrichstein (1599-1636)

Stav

V.cena

D.cena

219. 3 kr. b.l., v Rv. ornamenty mezi erby SV 24 (D1/F) var.: PTIN
CEPS mír. nedor., stopa po o.
-1/1- 1000,- 3600,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

220. 1 kr. 1650 SV 105 B1 / A ? opis: *EPISCOPVS: OLMVC: PRIN
CIP.
-1/1- 2400,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

221. 1 kr. 1652 SV 108 B7 ? / A7 datace 165Z 2/2 360,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

222. 1 kr. 1652 SV 109 B8/C2 2/2 320,- 380,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

223. 1 kr. 1654 S-V 111 B6/A4 LEOPOL: GUI: ()D:G. A R: D: A 2/2+ 550,- 550,-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

224. 1 kr. 1654 S-V 111 B - za mincm. zn. křížek ! / A - za nezkrác
eným letop. velká hvězda, EPISCOPVS:OLOMVC.PRINC: - znaky R+K+B
kraj. stř.
2/2 320,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

225. 1 kr. 1658, Kroměříž-Huser S-V 114 var.: LEOP.GVILI.
()D: G ARCHID. A:
-1/1- 700,- --.-

Pol.

Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)

Stav

V.cena

D.cena

226. 1 kr. 1659, Huser S-V 115 opis: LEOPOL G.... / D: G.AR. DV:
A. nedor., tém.
2/2 700,- 700,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

227. VI kr. 1674 zn. špice SV ? - talár jako B4, opis C1 / na vrc
holu bez ozdob "R" 3,387 g
1/1 2000,- 3700,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

228. VI kr. 1674 zn. špice SV 342 B5/C1 var.: bez tečky na vrcho
lu 2,753 g
-1/2 550,- 675,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

229. 3 kr. 1665 zn.špice SV 315 C4/B1 dr. hr. 0/0- 600,- 1400,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

230. 3 kr. 1668, zn.špice SV 318 D/B "R" 1,595 g -1/1- 750,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

231. 3 kr. 1695 SAS SV 332 H1/H1 -0/1 1300,- 1700,-

Pol.

Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)

Stav

V.cena

D.cena

232. 1/2 kr. 1695 SS SV 306 var. 1 (.S 1/2 S.) "RR" +2/- 2000,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)

Stav

V.cena

D.cena

233. Tolar 1705 SV 575 28,277 g 1/1 8500,- 11000,-

Pol.

Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)

Stav

V.cena

D.cena

234. Tolar 1705 SV 575 28,378 g dr. rys. 1/1+ 8500,- --.-

Pol.

Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)

Stav

V.cena

D.cena

235. Svatý Kopeček - Poutní medailka, P. Maria Svatokopecká, bez korun
ek, paprskové svatozáře / mariánský monogram a opis mosaz 24x
29,5 mm jako taul 123; Hauner 43, ale mosaz a opisová varia
nta s růžici odstraněné ouško
2/2 500,- 900,-

Pol.

Olomouc, Wolfgang Schrattenbach (1711-1738)

Stav

V.cena

D.cena

236. Tolar 1726 SV 753 L/M (datace pod třásněmi) "R"
28,757 g
1/0 9000,- 12000,-

Pol.

Olomouc, Leopold II., z Eghku (1758-1760)

Stav

V.cena

D.cena

237. Medaile intronizační 1759, malá Ag 29 mm Taul 229 "R"
5,16 g dr. vada stř.
1/1 2000,- 4600,-

Pol.

Olomouc, Antonín Th.Colloredo (1777-1811)

Stav

V.cena

D.cena

238. Malý intronizační žeton 1779, Ag 25 mm Taul 265
poprsí / hořící domek sign.: I.W. tém.
-1/1 1000,- 1500,-

Pol.

Olomouc, Maxmilian Josef (1836-1853)

Stav

V.cena

D.cena

239. Medaile b.l.(1846-1855), Nad chrámem drží dva letící andělé obraz
korunované Madony s dítětem / 5-řádk. nápis mosaz 18,5x22,5
mm jako Taul 310 odstraněné ouško, vada stř.
2/2- 140,- 360,-

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství

Stav

V.cena

D.cena

240. Arcibiskup Alexander de Rudna, poprsí zprava / Položení základní
ho kamene nové katedrály 1822, 14-ti řádkový nápis sign.:Lang
Ag 30,5 mm 13,211 g
0/0 2400,- --.-

Pol.

Ostřihom - arcibiskupství

Stav

V.cena

D.cena

241. Arcibiskup Alexander de Rudna, poprsí zprava / Položení základní
ho kamene nové katedrály 1822, 14-ti řádkový nápis sign.: Lang
Ag 30,5 mm 13,214 g rysky
-1/1 1800,- --.-

Pol.

Papežský stát, Římský senát, trbun Cola di Rienzo (V-XII. 1347)

Stav

V.cena

D.cena

242. Denár, 0,935 g 1/1- 1000,- 1700,-

Pol.

Řád Německých rytířů, Maximilian (1588-1618)

Stav

V.cena

D.cena

243. 1/4 Tolar b.l. Tyroly Hall Neumann 112; Dudik 194 7,07 g 1/1 7000,- 11000,-

Pol.

Salzburg - arcib., Adalbert III. český (1168-77, 83-1200)

Stav

V.cena

D.cena

244. Friesašský fenik b.l. skup. Eriacensis ( z let 1170 - 1200) minc.
Frieach
1/2- 600,- --.-

Pol.

Salzburg - arcib., Johann Ernest (1687-1709)

Stav

V.cena

D.cena

245. 1/4 Tolar 1695 "R" Probst 1832; Zot. 2197; KM 282
7,388 g
0/0 5000,- 12000,-

Pol.

Ladislav Pohrobek (1452-1457)

Stav

V.cena

D.cena

246. Fenik L R Rad. VI/23 1/- 220,- 400,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

247. 1/2 Zlatník (30 kr.) 1562, K.Hora-Lídl+Ludvík Karel var. MKČ 74
FERDI. D. G. RO. IM. S. AV. GER. HV. BO. REX - ....DVX. BVRG. 156
Z 12,193 g "RR" stopa po o.
2/2+ 15000,- 16000,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

248. 3 kr. 1549 Vídeň mír. kraj. stř., dr. nedor. 1/1- 800,- --.-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

249. 3 kr. 1552, Linz Puellacher - var.: nad hlavou křížek
mír.ned.
-1/1 700,- 950,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

250. 2 kr. 1562, Vídeň mír. nedor. -1/2 460,- 460,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc