NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

251. Bílý peníz 1562 Praha-Harder MKČ 39 hr. 2/- 120,- 120,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

252. Bílý peníz 1563 Praha-Harder "R" nedor. -1/- 150,- 160,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

253. Dreier 155Z, Linz - var.: nad hlavou hvězdička
mírně prohlý, tém.
-1/1- 340,- 750,-
254. Dreier 1552, Linz Puellacher var.: nad hlavou křížek FERDINAND:
D:G:RO.HVN.BO.REX nedor.
2/2+ 360,- --.-

Pol.

Karel, arcivévoda (1540-1590)

Stav

V.cena

D.cena

255. 3 kr. 1584, Štýrsko Graz var.: .STYRI. G. 84. mělčí ražba 2/1- 200,- 700,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

256. Medaile 1563, korunovace na uherského krále v Bratislavě
portrét Ferd. I. a datace 1563 / dvojportrét Maximiliana a Marie,
datace 1563 Ag 34 mm 19,939 g Novák II/D/6/b; Mont
. 616 +starý podlož. štítek měl ouško
-1/2+ 4200,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

257. Zlatník (60 krejcarů) 1570, Jáchymov-Geitzkofler jako MKČ 210
opis končí REX. / bez tečky za datací "RR" 24,376 g
neznat. stopa
-1/1 14000,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

258. Zlatník (60 kr.) 1565, K.Hora-Ludvík Karel +Šatný var. MKČ 19
0 opis: AV. GE. HV. "RR" balení NGC - AU 50
1/1 20000,- 36000,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

259. 1 kr. 1571, Praha-Harder "R" opis: ARC - DV.A - DV.B - MAM
tém.
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

260. 1/2 tolar 1576, Jáchymov-Geitzkofler var.: obraz MKČ 232, opis
jako MKČ 233 navíc MAR. MOR. "dobové ouško" 14,665 g "RR"
zbytky zlacení
+2/2 14000,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

261. Bílý groš b.l., České Budějovice-Gebhart MKČ 263 (značka v kr
oužku)
-1/2+ 1000,- 1400,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

262. Bílý groš b.l., České Budějovice-Gebhart jako MKČ 261 var.: M
AXI. II. D:G.RO. () IM. / AECHI. DVX.AVS.DVX.BV.MA.MO
mělčí ražba
-1/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

263. Bílý groš 1575, Jáchymov-Geitzkofler zn. č.2 tém. 1/1 500,- 1200,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

264. Zlatník (60 kr.) 1574, Tyroly Hall "RR" opis: FERDINANDVS. D
() G. ARCHIDVX. AVST kytička / DVX: BVRGUNDIE: :COMES:TIROLIS kyt
ička 24,633 g
1/1+ 12000,- --.-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

265. 2 Tolar tlustý b.l., Tyroly, Hall 57,42 g (4,84 výška stř.)
Davenport 8096 "RR" kraj. stř. z jedné strany
+2/1- 23000,- --.-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

266. 2 Tolar b.l., Alsasko Ensisheim M-A 48(tab.10/25) 57,37 g
vlas. rys., hr. ražbou
1/1 30000,- 30000,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

267. Tolar b.l., Tyroly, Hall +DVX+BVRGVNDIAE()COMES+TIROLIS+ /
+D+G+ARCHIDVX*AVSTRIAE* "pěkná patina" 28,692 g
-1/1 4000,- 7500,-

Pol.

Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)

Stav

V.cena

D.cena

268. 1 kr. b.l., Tyroly Hall var.: v opisu tečky, FERDINA.D.G.ARCH.AV
ST. / DVX.BVRG.COMES.TIR. "R" tém.
-1/1 240,- 1300,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

269. Tolar 1582 KB Husz. -, jako 1030, ale kruhy kolem hlav nepřeru
šují perlovec který sahá ke koruně / v av. opis: GER. I. HVN - BO
. REX + "R" 28,562 g tém.
-1/1 12000,- 12000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

270. Tolar 1596 KB "R" jako Husz. 1030, malá hlava, velká mez
era od vnitřního kruhu, opis: RVDOL.II - .... HVN - BO. REX / vni
třní hladký kruh, malá orlice, kruhy kolem hlav pod korunou, opis
: ARCHIDVX. AVS. .... 28,018 g patina
2/1- 8000,- 9000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

271. Tolar 1602, Tyroly, Hall, datace pod poprsím Holh. 96/1
balení NGC AU details
1/1 12000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

272. Tolar 1602 KB var.: v dataci je místo 2 písmeno "Z", opis: BO. RE
X / po stranách koruny schází ozdoby, hladký kruh až ke koruně
opis: ARCHIDVX. 28,049 g mělčí ražba
+2/1- 8000,- 10000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

273. Tolar 1605 KB Husz. 1030 var.: BO. REX / kruhy kolem hlav
se nedotýkají koruny, před a za opisem schází hvězdičky ARCHIDVX.
AVS. - .MORA 1605 27,945 g
-1/1 14000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

274. 1/4 Tolar 1585 KB "R" MKČ 1046 var.: půlkruhy kolem hlav
se nedotýkají vnitřního kruhu
2/2 7000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

275. 1/4 Tolar 1605, Tyroly Hall-Leffler M-A 11/18 "R" 7,089 g
škr. za hlavou
1/0 10000,- 10000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

276. Bílý groš b.l., Č.Budějovice-Schönfeld MKČ 442 var.: tečka pře
d jménem, jiný kořen ocasu (443), opis: IM. S. mír. nedor.
-1/2+ 1200,- 1200,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

277. Bílý groš 1578, Jáchymov-Kádner opis: D.G.R. ()
mělčí ražba, v ploše RL
+2/1 700,- 850,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

278. Bílý groš 1584, Č.Budějovice-Mattighofer var.: D. G. R. I - /
před dataci dvojrečka :84 mělčí ražba
+2/2+ 1200,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

279. Bílý groš 1586, K.Hora-Šatný mělká ražba středu, v ploše RL 2/2 500,- 500,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

280. Malý groš 1579, K.Hora-Šatný HN 2b (tečky v dataci 1.5.7.9)
mír. nedor.
-1/1- 650,- 800,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

281. Malý groš 1591, K.Hora-Šatný HN 3 1,029 g 1/1 500,- 550,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

282. Malý groš 1591, Č.Budějovice-Mattighofer HN 27 bez teček v av. -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

283. Malý groš 1593, Praha-Ercker HN 32 -0/1 1400,- 2600,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

284. Malý groš 1595, Jáchymov-Hoffmann HN 8b var.: v av. všude tečk
y 1,049 g tém.
0/0 850,- 2000,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

285. Malý groš 1601, Praha-Lasanz HN 42 zn. ve štítu "RR" hr. 1/1 7500,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

286. Malý groš 1601, K.Hora-Spiess HN 12b "R" 1/1 1500,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

287. Malý groš 1603, Jáchymov-Taubenreutter HN 9 "RR" -1/2+ 1600,- 2800,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

288. Bílý peníz 1600, K.Hora-Spiess "R" mír. nedor. 1/- 1400,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

289. 3 kr. 1591, Vídeň-Huebmer "RR" kraj. stř., jinak tém. 0/0 4000,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

290. 1 kr. 1603, Tyroly Hall "RR" var. opis: RVDOL.II.DG: B.
REX. patina
+2/1- 3000,- 3400,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

291. Obol 1592(7 ?) K-B "R" Husz. 1068 1/1- 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. - arcivévoda (1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

292. 1/4 Tolar b.l., Tyroly Hall - starý portrét M A tab.10/13
var. opis: .FERDINAND. D: G: ARCHIDVX. AVST / DVX.BVRGVN: COMES.
TIROL: "R" 6,974 g
1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Ferdinand II. - arcivévoda (1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

293. 3 kr. 1607, Štýrsko Graz "RR" +2/1- 500,- 1400,-

Pol.

Ferdinand II. - arcivévoda (1592-1618)

Stav

V.cena

D.cena

294. 2 Pfennig 1594, Štýrsko Graz "R" kraj. stř., tém. 1/- 240,- 360,-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

295. Tolar 1616 CO, Tyroly, Hall kombin. typ Hol. 122/IX - X
+var. v opisu, malé ozdoby po stranách erbu balení PCGS AU55
0/0 15000,- --.-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

296. Tolar 1616 CO, Tyroly, Hall kombin. typ Hol. 122/IX - X
+var. v opisu, malé ozdoby po stranách erbu 28,421 g
1/0- 9500,- 9500,-

Pol.

Maximilián - arcivévoda (1612-1618)

Stav

V.cena

D.cena

297. Tolar 1618 CO, Tyroly, Hall Voglh. 122/XIII var. jiná ozdoba n
ad hlavou 28,318 g
1/1 6500,- 12000,-

Pol.

Fridrich Falcký (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

298. 24 kr. 1620, K.Hora-Hölzl - dvouznakový MKČ 671
mělká ražba
-1/2+ 4400,- --.-

Pol.

Fridrich Falcký (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

299. 24 kr. 1620, K.Hora-Hölzl - dvouznakový MKČ 671
mělčí ražba av. jinak
1/1 5500,- --.-

Pol.

Fridrich Falcký (1619-1620)

Stav

V.cena

D.cena

300. 24 kr. 1620 CC, Opava-Cantor MKČ 689 "R" nedor. -2/2- 4000,- 4000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc