NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

351. 3 kr. 1650 Tyroly, Hall - var.: TYROIS (schází písmeno L) 1/0- 400,- 400,-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

352. 3 kr. 1655, Tyroly, Hall - typ s datací před portrétem "R"
dr. vada stř.
+1/0- 400,- --.-

Pol.

Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)

Stav

V.cena

D.cena

353. 3 kr. 1661, Tyroly, Hall 1/0 600,- 950,-

Pol.

Evangelické slezské stavy (1633-1635)

Stav

V.cena

D.cena

354. 3 kr. 1634 HR, Vratislav-Rieger MKČ 1147 - nápis / orlice
"RRR" 1,281 g
2/2- 3800,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

355. Tolar 1638 HGP, Korutany Sv.Vít Voglh.205/1
balení NGC AU details
0/0 14000,- 14000,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

356. Tolar 1646, Vídeň, Stadler Her. 379 28,577 g 1/1 8500,- 13000,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

357. Tolar 1658 KvB - Kremnica Husz. 1244 "R" 28,588 g
st. po oušku
1/1 8000,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

358. Tolar 1659 KvB - Kremnica (posmrtná ražba) Husz. 1244 "R"
28,043 g +starý podložní štítek fy. Ludwig Herinek Wien
3 mm vyštip. hr. ražbou
+1/0 8000,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

359. Tolar 1659 KvB - Kremnica (posmrtná ražba) Husz. 1244 "R"
28,345 g
+1/0- 18000,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

360. 3 kr. 1630 PH, Kladsko-Hema MKČ -, minc. zn. i nominál ve štítu
, opis: FERD: III. D.G()HV:BO:Ec:REX. - velká hlava panovníka
dr. vada stř.
1/1 400,- 850,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

361. 3 kr. 1637, Vídeň-Stadler 1,775 g hr. ražbou, tém. 1/1 400,- 600,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

362. 3 kr. 1637, Vídeň-Stadler 1,724 g 1/1+ 500,- 550,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

363. 3 kr. 1656 b.zn., Vratislav-Hübner MKČ 1295 var.: nad hlavou
pětilistá růže, opis: FERDIN.III.D:G.R(3)I.S.A.G.H.B.REX.D.SI
nepublikovaný typ kraj. stř.
-1/2+ 900,- 1100,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

364. 1 kr. 1629 PH, Kladsko-Hema jako MKČ 1344 ale AVST: & .1629
tém.
1/1 1400,- --.-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

365. 1 kr. 1639, Štýrsko, Graz -1/1- 220,- 380,-

Pol.

Ferdinand III. (1637-1657)

Stav

V.cena

D.cena

366. 1 kr. 1648 HL, Těšín-Loss+Bremen MKČ 1355, zn.č.1 opis: FER
. III. D.G.R.I. - S.A.G.H.B.RE / MO: NO. tém.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

367. Malý žeton na holdování dolnorakouských stavů 26. 1. 1655 ve Víd
ni, Koruna mezi palmovými ratolestmi, 6-ti řádk. nápis / Korunova
ná zeměkoule nad ní ruce s žezly, opis Ag 17 mm 1,458 g
Nov. IX/ B/ 4/ b stopa
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

368. 2 Tolar b.l., Tyroly Hall - lví hlava na rameni Moser-Tursky 7
61 56,01 g
1/1 30000,- 42000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

369. Tolar 1665 KB - datace pod poprsím "RR" Husz. 1367
25,632 g
1/0- 40000,- 80500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

370. Tolar 1671 Vídeň-Faber "R" Holh. 234/III var. v av. hl
adký a perličkový kruh "+starý podlož. štítek fy. Lanz"
28,797 g mír. kraj. stř.
1/1+ 14000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

371. Tolar 1691 KB Husz. 1372 "R" 28,498 g neznat. st. 1/1 6800,- 12000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

372. Tolar 1692 KB - lví hlava v rameni Husz. 1373 27,92
9 g
-1/1 8500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

373. Tolar 1693 KB - široký typ Husz. 1373 v av. bez tečky za GER /
zřejmě po sponě, rytecky uprav. opis: MAR. MORVEO. TY.
+ dvě puncovní značky 28,115 g
1/1 8000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

374. Tolar 1694 b.zn., Tyroly Hall - menší lví hlava v rameni Voglh
. 221/5; CNA 81-i-5 28,339 g
1/1 9000,- 11000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

375. Tolar široký 1695 CB, Břeh-Brettschneider "RR" 28,492 g
dr. vada ve stř.
1/1 40000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

376. Tolar 1696 KB Husz. 1374 var.: v celém opisu rv. dvojité ro
zděl. znaménka 28,673 g
+1/1 16000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

377. 1/2 Tolar 1693 b.zn., Vídeň Her. 785 "R" 14,155 g
tém.
0/0 14000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

378. 1/2 Tolar 1703 KB Husz. 1404 (opis 1403) var.: tečka za d
atací 13,997 g
-1/1- 5500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

379. 1/4 Tolar 1695 KB jako Husz. 1410, ale v Rv. perličkový kruh,
jiný typ koruny, opis: .ARCHID - .AVST: DVX. - BVR: MAR. MO - :CO
M. TYR. "R" 6,972 g mělčí ražba
-1/1- 4600,- 4600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

380. 1/4 Tolar 1695 KB jako Husz. 1410, ale v Rv. perličkový kruh,
jiný typ koruny, opis: .ARCHID - .AVST: DVX. - BVR: MAR. MO - :CO
M. TYR. "R" oprav. hr.
1/1 3600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

381. 1/4 Tolar 1700 NB / ICB, Nagybánya "RR" Husz. 1414 var
.: za satací tečka 6,733 g
-1/1- 6500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

382. 1/4 Tolar 170 NB / ICB, Nagybánya "RR" Husz. 1415
7,118 g
-1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

383. XV kr. 1659 Vídeň Hol.59.2,1 zc. nep. hr., tém. 1/1 1600,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

384. XV kr. 1659 Vídeň Hol.59.2,4 dr.vada stř., tém. 1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

385. XV kr. 1659 Vídeň Hol.59.2,5 zc. nep. hr. +1/1 2400,- 3600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

386. XV kr. 1660 b.zn. Vídeň "R" Hol.60.3,4 1/1 2200,- 3400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

387. XV kr. 1661 CA, Vídeň-Cetto Hol.61.1,3 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

388. XV kr. 1661 G-H, Vratislav-Hübner Hol. 61.1,1 "R" 1/1 5500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

389. XV kr. 1661 G-H,Vratislav-Hübner Hol.61.1,2 opis: EL. R. () I.
Hol. neuvádí !
+2/2 1000,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

390. XV kr. 1661 KB - PATRONA Hol.61.2,3 -1/2+ 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

391. XV kr. 1661 KB - PATRONA Hol.61.2,3 0/0 5000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

392. XV kr. 1662 CA, Vídeň-Cetto Hol.62.8.1 "RR" patina hr. 1/1 1600,- 12500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

393. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner, Hol.62.3,2 tém. 1/1 2400,- 2400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

394. XV kr. 1662 G-H, Vratislav-Hübner, Hol.62.4,1 var. tečka před B
OH
1/1- 1600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

395. XV kr. 1662 KB Hol. 62.2.2 "R" ražba na válc. stro
ji
+0/0 3800,- 4800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

396. XV kr. 1663 CA, Vídeň-Cetto Hol.63.2,2 nep. ox. 0/0- 1800,- 1850,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

397. XV kr. 1663 G-H, Vratislav-Hübner Hol.63.2,1 var.: D (bez teč
ky za REX
1/0- 1600,- 2100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

398. XV kr. 1664 CA, Vídeň-Cetto Hol.64.3,7 mír. kraj. stř. RL 2000,- 2300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

399. XV kr. 1664, Praha-Margalík Hol.64,3.1 "R" škr. v rv. 0/1 8000,- 9500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

400. XV kr. 1664 G-H, Vratislav-Hübner Hol.64.1,1 mělčí ražba 1/0 1400,- 1400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc