NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

451. VI kr. 1683 I A N, Štýrsko,Graz-Nowak - typ oboustr. bez vnitřníc
h kruhů, opis: LEOPOLDVS.D.G.R.I () S.A..G.H.B.RE. / D.AVS - D.B.
STYRIAE. - kosočtverec pod datací, markantně velká "3" v dataci
0/RL 1800,- 1800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

452. VI kr. 1683 IR, Korutany sv.Vít, Rabenstein "R" Nech. 2554
válc. ražba
1/1 2400,- 3000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

453. VI kr. 1690 MM, Vídeň-Mittermayer var.: tečka za REX.
dr. vada stř.
1/0- 600,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

454. VI kr. 1690 IAN, Štýrsko,Graz-Nowak "R" patina -0/0- 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

455. VI kr. 1693 NB - PO, Nagybánya typ S. IMMACVLATA Husz. -, jak
o 1457, opis: LEOPOD, D.G.R.I. - S.A.G.H.B.RE. / S. IMMAC: VIR: -
M: MAT: D. P. HV: .16-93. "RR" dr. nálitek
-1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

456. VI kr. 1693 NB, Nagybánya typ PATRONA Husz. 1458 "R" +2/2+ 4000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

457. VI kr. 1693 NB, Nagybánya typ PATRONA Husz. 1458 "R"
patina, tém.
1/1 3000,- 3300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

458. VI kr. 1694 Tyroly, Hall +1/0- 1400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

459. 3 kr. 1659 GH, Vratislav-Hübner MKČ 1616 "R"
var.opisu: LEOPOLD.D:G.R.()I.S.A.G.H.B.REX./ ...DUX.B.& SIL.
hr., tém.
1/1 250,- 360,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

460. 3 kr. 1660 L, Štýrsko-Graz "R" mělčí ražba opisu 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

461. 3 kr. 1660 GW, Kladsko-Werner "RR" MKČ 1646 chyboražba (míst
o G H B REX raženo C H B REX ) +starý podlož. štítek fy. Ludwig
Herinek Wien 1,637 g vada stř. v av.
2/1- 5000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

462. 3 kr. 1661 GH, Vratislav-Hübner MKČ -, opis: LEOPOLD.D:G.R.()
I.S.A.G.H.B.REX. / DUX.BURG.& S.1661 "R"
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

463. 3 kr. 1661 KB - PATRONA Hus. 1463; Hal. 387 var.: D. G.
/ tečka za PATRONA. "excelentní stav" hr. ražbou
RL 3000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

464. 3 kr. 1662 KB Hal.388 var.: před a za dataci tečka, nad ní k
řížek, tečka za REX. část. nedor. datace, jinak
0/0 600,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

465. 3 kr. 1662 KB Husz. 1464, Hal.388 var.: datace rozdělena t
ečkou 16.62. - plameny se nedotýkají vnitřního kruhu hr. ražbou
1/1 600,- 800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

466. 3 kr. 1662 KB Hal. 388; Husz. 1464 var.: LEOP:D:G.R.I.S.()
A.G.H.B.REX. / tečka za PATRONA.
1/1 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

467. 3 kr. 1665 CA, Vídeň-Cetto var.: velká "3" +chyboražba v Rev.:
B.CO.TVR. (V místo Y !) "R"
+1/0- 500,- 750,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

468. 3 kr. 1665, Neuburg am Inn-Triangel "R" var.: v av. perličko
vý i hladký kruh, v rev. perličkový kruh, opis: D:G.R.I.S () .A.
1/1 1700,- 1700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

469. 3 kr. 1665 SH, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1618 var. zn. S H pod
peřím orlice kraj. stř., mír. nedor.
1/1- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

470. 3 kr. 1665 KB Hus. 1465 var.: za datací proškrtnutý křížek
"R" "sbírková kvalita !"
RL 600,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

471. 3 kr. 1666 SHS, Vratislav-Hammerschmidt var.: vysoký úzký portr
ét, nominál v kroužku, opis: LEOP.D.G.R.I.S. () A.G.H.B.REX.
/ AV() D:BVR.E.SIL.16 .66. "RR" mír. nedor., jinak
1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

472. 3 kr. 1667 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 var.: ARCHID.A
V()D.BVR:E.SI. 16 . 67. (tečka rozděluje dataci)
-0/0- 600,- 750,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

473. 3 kr. 1668, Vídeň-Faber 1/1+ 600,- 850,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

474. 3 kr. 1668, K.Hora-Hackl, jako MKČ 1452 ale minc. zn. v kroužku
tém.
2/2 400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

475. 3 kr. 1668, K.Hora-Hackl var. MKČ 1452, minc. zn. v kroužku,
v opise dvojtečky / bez tečky za datací, dvojtečka za H "Chauro
va zn." mělí ražba jinak
+1/0- 1600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

476. 3 kr. 1668 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 var.: tečka
rozděluje dataci .16 . 68. - BVR. E. SI.
-1/1- 550,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

477. 3 kr. 1668 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1619 var. poprsí, op
is: D..BVR.E.SI: 16 . 68.
0/0 600,- 1000,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

478. 3 kr. 1669 Vídeň-Faber var: .DVX.B.CO.TVR (písmeno V místo Y !)
, hlava přerušuje perlovec, velká číslice "3", nad hlavou květink
a
1/1 500,- 550,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

479. 3 kr. 1669 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1621 var., opis:
. LEOPOLD. D.G.R.I. () .S.A.G.H.B.R. / .A. () D: BVR. E. SIL
"luxusní stav !"
RL 700,- 1400,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

480. 3 kr. 1669 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1624 var.opisu: .LEO
POLD.D.G.R. ( ) .I.S.A.G.H.B.R. / .ARCHID.AV()D:BVR.&.SIL.
1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

481. 3 kr. 1670, Kutná Hora-Hackl jako MKČ 1452 var.: tečka před LEO
P minc. zn. v kroužku mělčí ražba, jinak
RL 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

482. 3 kr. 1670, Kutná Hora-Hackl jako MKČ 1452 var.: tečka před LEO
P minc. zn. v otevřeném kroužku mělčí ražba, jinak
0/1- 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

483. 3 kr. 1670, K.Hora-Hackl MKČ jako 1453, opis: LEOP. D.G.R.
() / hlavy bez jazyků, jiná kresba
1/1+ 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

484. 3 kr. 1670 SHS, Vratislav-Hammerschmidt MKČ -, jako 1624
opis: D.G. () .R.I.S.A.G.H.B.R. - ARCHID.AV () DVX. B. &. SI:
1/1 500,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

485. 3 kr. 1670 SHS, Vratislav-Hammerschmidt jako MKČ 1622, ale malé
poprsí var.opisu: .LEOPOLD.D.G.R.I.S. (3) .A.G.H.B.R. / .ARCHID.
A. /SHS/ DVX.B.&.SI. - ve znaku mezi břevny křížek, v horním poli
tečka
0/0- 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

486. 3 kr. 1671, Tyroly, Hall nedor. 2/1 420,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

487. 3 kr. 1673, Vídeň-Faber 1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

488. 3 kr. 1673 IAN, Štýrsko-Nowak válcov. ražba 1/1+ 700,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

489. 3 kr. 1673 FIK, Opolí-Kirschenhofer var.: tečky mezi písmeny ve
značce (F. I. K) / . R.I.S.A.G.H.B.R . hr.
1/0- 3400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

490. 3 kr. 1676, Tyroly-Hall tém. 1/1 400,- 440,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

491. 3 kr. 1676 IAN, Štýrsko-Nowak "R" nep. hr. 0/0- 600,- 2200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

492. 3 kr. 1678 CK, K.Hora-Krahe "R" -0/1 2000,- 2700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

493. 3 kr. 1680, Tyroly Hall tém. RL 600,- 850,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

494. 3 kr. 1681, Tyroly Hall tém. 2/2 250,- 320,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

495. 3 kr. 1681 CK, K.Hora-Krahe mělčí ražba, jinak 0/0+ 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

496. 3 kr. 1687 C I K, K.Hora-Krahe var.: bez květinky za S. A "R
"
RL 4000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

497. 3 kr. 1688 KB "R" jako Husz. 1466, v opise "U" HUN - GA
RIAE. 1688 . (tečka za datací) mělká ražba
-1/2+ 3200,- 3200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

498. 3 kr. 1693 b.zn., Štýrsko Graz 1/1 500,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

499. 3 kr. 1693 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1456 hr. 1/1 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

500. 3 kr. 1694 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1458, H-,B-,CS-, "RR" var.
: tečka nad hodnotou, opis: . IMPER. S. A hr. ražbou
RL 5000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc