NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

501. 3 kr. 1695 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var. opisu: LEOPOLD.D:G:
R: ()IMPER:S:A: / HEMIAE. RE . X 16 - tečka za E a X !
1/1 600,- 750,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

502. 3 kr. 1695 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var. opisu: LEOPOLDVS.D:G(
)ROM:IMPER:S:A: / široká koruna a stuhy, datace rozdělená tečkou
(G . E), tečka za REX. "R" mělčí ražba, jinak
1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

503. 3 kr. 1695 CK, K.Hora-Krahe MKČ 1458 var.: bez tečky za R a S
. A -jiný typ poprsí "exklusivní stav" dr. vada v av.
RL 6000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

504. 3 kr. 1695 KB Husz. -, malé poprsí a markantně velká "3",
opis: .LEOPOLD.D.G.R.() .I.S.A...... / .PATRONA. HUN - GARIAE.
(písmeno "U" v HUN) mělčí ražba, tém.
1/1 600,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

505. 3 kr. 1696 GE, Praha-Egerer MKČ 1428 var.opisu:
LEOPOLDVS.D.G.R(3)IMPER.S.A. - oblouček i nad D.G.R / ve zn. schá
zí rozděl.tečka, opis: .GER.HVN.BO()
1/1+ 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

506. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1702 var.: ocas ne
přerušuje perlovec opis: AV ()DVX.BVR.E.SI. ,rozdělovací znaménka
kosočtverce, oboustranně perlovec vada stř. u hr.
0/0 400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

507. 3 kr. 1696 CB, Břeh-Brettschneider MKČ 1700 var. opisu: R.I.S.
() / ARCHIDVX.AV () "R" tém.
1/1 300,- 420,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

508. 3 kr. 1696 CM, Košice jako Husz. 1479, ale poprsí v dvojkruhu
, opis: .LEOPOLD:D:G.R.() .I.S...../ tečka před PATRONA
+2/1- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

509. 3 kr. 1697 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 hr. ražbou 1/1 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

510. 3 kr. 1697 CH/CSH, Bratislava-Hunger jako Husz. 1478, jiné zd
obení pláště, opis. R.I.S.A.() / za PATRONA je trojtečka
některá písm. zalitá, vada razidla_jinak tém.
1/1 700,- 700,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

511. 3 kr. 1697 CH/CSH, Bratislava-Hunger jako Husz. 1478, jiné zdo
bení pláště, opis. R.I.S.A. () . G. / za PATRONA trojtečka !
1/1- 800,- 825,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

512. 3 kr. 1698 GE, Praha-Egerer MKČ 1425 var.: minc. zn. v oválu,
hlavy se dotýkají koruny, velký prsní štítek, v opisu tečka za RE
X. / D:G:RO ()
1/2+ 600,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

513. 3 kr. 1698 CK, K.Hora-Krahe "R" 1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

514. 3 kr. 1699 GE, Praha-Egerer MKČ -, písmeno "V" ve jménu, obou
str. hladké okruží, tečka ve značce G . E - opis: LEOPOLDVS:D:G:R
( )IMPER:S:A. / GEER:HVN:BO(G.E)HEMIAE. REX.
0/0 600,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

515. 3 kr. 1699 GE, Praha-Egerer MKČ -, písmeno "V" ve jménu, obou
str. hladké kruhy, tečka ve značce G . E - opis: LEOPOLDVS:D:G:R
()IMPER:S:A. / GEER:HVN:BO(G.E)HEMIAE.REX. ražba na válc. stroji
1/0 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

516. 3 kr. 1700 GE, Praha-Egerer var.: úzké poprsí, opis.: LEOPOLDVS.
D:G:R()IMPER:S:A. / () HEMIAE: REX.
-1/2+ 360,- 420,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

517. 3 kr. 1700 GE, Praha-Egerer var.: úzké poprsí, písmeno V ve jmén
u, oboustr. hladké kruhy, velký prsní štítek, opis: LEOPOLDVS.
D:G:R ()IMPER:S:A
1/1+ 1200,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

518. 3 kr. 1701 GE, Praha-Egerer MKČ 1429 dr. vada stř. v av. 1/1+ 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

519. 3 kr. 1701 CB, Břeh-Brettschneider jako MKČ 1701, ale v opisu v
šude místo V je U AUS ()DUX. BUR. SIL. mělčí ražba
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

520. 3 kr. 1703 GE, Praha-Egerer var.: perlovec pokračuje až k nomin
álu
1/1+ 1400,- 2600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

521. 3 kr. 1705 IA, Štýrsko,Graz-Aigmann 2/2+ 400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

522. 3 kr. 1705 GE, Praha-Egerer MKČ -, nominál v srdíčku, opis:
D:G:R. ()IMPER:S.A., perlovec / lev ve štítu, minc. rozděl. tečko
u, opis: GER: HUN: BO (G.E) HEMIAE.REX. - hlavy s jazyky, perlove
c
0/0 900,- 1500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

523. 3 kr. 1705 BW, K.Hora-Wohnsiedler jako MKČ 1460, opis: IMPER.
S.AV.
1/1- 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

524. 3 kr. 1705 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, v opisu místo V "U"
LEOPOLDUS.DG.R. / ARCHID.AU()DUX.BUR. SI. - jiný typ poprsí,
stuhy za hlavou "R"
2/2 300,- 320,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

525. 3 kr. 1705 FN, Vratislav-Nowak MKČ -, v opisu místo V "U"
LEOPOLDUS.DG.R. I () .S.A.G.H.B.R . / ARCHID. AV (F.N) DUX.BUR.SI
L. -stuhy za hlavou, oboustranně perličkový kruh "R"
1/1 500,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

526. 1 kr. 1663, K.Hora-Hackl patina, mělčí ražba -1/2+ 800,- 2800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

527. 1 kr. 1665 SH, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1636 var. úzká
hlava dr. vada stř. v rv.
0/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

528. 1 kr. 1665 SH, Vratislav-Hammerschmidt MKČ 1636 var. široká
hlava, tečka za druhým D. / tečka za datací
-0/1+ 1000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

529. 1 kr. 1667, K.Hora-Hackl kraj. stř. 2/2+ 460,- 460,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

530. 1 kr. 1695, Augsburg-Hohleisen, LAND MUNZ "R"
ražba na válc. stroji
1/1+ 600,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

531. 1 kr. 1699 IA, Štýrsko, Graz-Aigmann "R" +podlož. štítek fy
. Herinek
-0/0 3800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

532. 1 kr. 1699 NB / ICB, Nagybánya Husz. 1492 var. opis: D.G.R.()
"R" "patina" tém.
-1/1 3000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

533. 1 kr. 1701 GE, Praha-Egerer mělčí ražba, tém. -1/1 500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

534. 1 kr. 1705, K.Hora-Wohnsiedler jako MKČ 1472, ale IMPER.S.A.
patina
1/1 700,- 800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

535. 1/2 kr. 1665, Praha-Margalík "RR" MKČ 1436 1/- 6500,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

536. 1/2 kr. 1674, Opolí-Kirschenhofer MKČ 1677 "R" patina -0/- 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

537. 1/2 kr. 1675, Opolí-Kirschenhofer jako MKČ 1678 "R"
datace v rovině, jiné ornamenty vedle hodnoty patina
1/- 800,- 1100,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

538. 1/2 kr. 1677, Opolí-Kirschenhofer jako MKČ 1678 (MKČ v tomto
ročníku neuvádí !)
+1/- 800,- 900,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

539. 1/2 kr. 1678, Opolí-Kirschenhofer, jako MKČ 1677, ale pod erby r
ůžičky "R" patina
1/- 800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

540. 1/2 kr. 1678, Opolí-Kirschenhofer, MKČ 1678 "R" -0/- 500,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

541. 1/2 kr. 1679, Opolí-Kirschenhofer jako MKČ 1678 "R"
datace v rovině, jiné ornamenty vedle hodnoty patina
-0/- 800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

542. 1/2 kr. 1681, Opolí-Kirschenhofer MKČ neuvádí, jako typ 1678 !
"R"
-0/- 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

543. 1/2 kr. 1683 CK, K.Hora-Krahe jako MKČ 1477, ale za datací teč
ka ! "R" okr.
+2/- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

544. 1/2 kr. 1686, Opolí-Kirschenhofer MKČ neuvádí, jako typ 1678 !
"R"
1/- 1100,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

545. 1/2 kr. 1689, Opolí-Kirschenhofer, MKČ neuvádí, jako typ 1678 !
"RR" patina, tém.
0/- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

546. 1/2 kr. 1700 GE, Praha-Egerer "RR" skvr. 1/- 2800,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

547. Grešle 1705, Vratislav-Nowak MKČ 1640 hr. 1/1+ 180,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

548. 2 Pfennig 1672, Vídeň "R" 1/- 240,- 300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

549. 2 Pfennig 1672, Vídeň "R" patina hr. ražbou 1/- 500,- 500,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

550. 1 Pfennig 1687, Štýrsko,Graz "RR" 1/- 3800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc