NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

551. Poltura 1695 P H Husz. 1482 ražba na válc. stroji 1/1 500,- 600,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

552. Poltura 1695 P H Husz. 1482 "patina" mír. nedor. -1/1- 260,- 300,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

553. Poltura 1700 PH Hal. 397; Husz. 1482 1/1- 400,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

554. Poltura 1700 PH NB / ICB, Nagybanya-Block Husz. 1484 opis: GE
.HV.BO.REX. mír. kraj. stř.
1/1 2000,- --.-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

555. Poltura 1701 PH - bez perlovce Hal. 396; Husz. 1483 1/1 600,- 800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

556. Denár 1681 K-B var.: bez tečky za datací, tečka za HVNGA.
dr. hr.
RL 300,- 420,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

557. Denár 1681 K-B var.: bez tečky za datací, tečka za HVNGAR. 0/0 300,- 650,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

558. Denár 1682 K-B Hal. 402 var.: před a za datací tečka 1/1+ 300,- 360,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

559. Cu hornická známka 1700 CS, Bánská Štiavnica Herinek 2144
1,942 g
-1/1- 3200,- 3200,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

560. Cu nouzovka 1691, V rozích 9-ti cípé hvězdy číslice 1 až 9, opis:
OMNES UNI.... / V 5-ti řádk. tabulce řínská datace, opis: IDEA SE
MPER 1691 Cu 26,5 mm
+2/2+ 2000,- 2200,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

561. Tolar 1665, Tyroly, Hall "R" balení NGC AU 53 -1/1 20500,- --.-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

562. 3 kr. 1664, Tyroly, Hall 1/1 400,- 550,-

Pol.

Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

563. 3 kr. 1665, Tyroly, Hall mělčí ražba, tém. 1/1 400,- 400,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

564. X Poltura 1706 CM, Košice "patina" -1/1 600,- 850,-

Pol.

Malkontenti (1704-1708)

Stav

V.cena

D.cena

565. Poltura 1705 KB Husz. 1549 tém. 1/1 220,- 460,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

566. Větší korunovační žeton na římského krále 26.1.1690 v Augsburku
Ag 26 mm Novák X/B/32/b 3,398 g
1/1 2800,- 4200,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

567. Menší žeton na korunovaci v Augsburgu 26.1.1690, Římská koruna, p
od ní 7-řádk. nápis / Boží oko, meč ovinutý vavřín. ratolestí a o
pis Ag 19 mm Novák X.B.35b, M.1232 1,906 g
-1/1 1800,- 2600,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

568. Medaile 1700, na narození syna Leopolda Josefa, Pět rodinných med
ailonů / Ozářená zeměkoule s orlem Sn 37 mm mír. kor.
+2/1- 700,- 700,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

569. Tolar 1707 Tyroly, Hall 28,762 g "pěkná patina" 1/1 12000,- 13000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

570. Tolar 1708 CH CSH/IGS, Bratislava-Hunger - přeražba z r. 1707
"RR" Husz. 1572 "patina" 28,542 g kraj. stř.
1/1 40000,- 40000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

571. VI kr. 1707, Tyroly Hall "R" -1/2 1400,- 1500,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

572. 3 kr. 1706 C-H / C HS, Bratislava-Hunger Husz. 1577 var. kres
by a opisu: IOSEPHVS D:G.R.I. () .S.A.G.H.B.REX / bez rozděl. z
namének "R"
1/1+ 2400,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

573. 3 kr. 1707 C-H / C HS, Bratislava-Hunger Husz. 1577 opis: D:
G: R: I - . S. A: G: H: B: REX "R"
+2/1- 2200,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

574. 3 kr. 1708 BW, K.Hora-Wohnsiedler var. opis: IMPER.S.A. 0/0 1600,- 4200,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

575. 3 kr. 1708 C-H / C HS, Bratislava-Hunger Husz. 1577 opis: IO
SEPHVS D. G. R. I. () - před a za dataci tečka, ve značce v závor
ce velká kulička ! "R" nálitek při kraji, tém.
1/1 2600,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

576. 3 kr. 1709 zn.hvězda, Mnichov var.: IOSEPH.D.G.R.()I.S.A.G.H.
B.Rx / +ARCHIDVX * AVSTRIAE &+
1/0- 300,- 360,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

577. 3 kr. 1709 CH-PW, Bratislava-Wödrödi "R" Husz. 1578 var.:
v rev. bez teček raženo na válc. stroji kraj. stř.
1/1+ 3000,- 3000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

578. 3 kr. 1710 zn. hvězda, Mnichov 1/1 450,- 450,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

579. 3 kr. 1710 CH-PW, Bratislava-Wödrödi jako Husz. 1578 v opise
ch místo V je U, IOSEPHUS.D.G.R.I.S.()A.G..... / hlava dítěte je
pod vnějším kruhem "R"
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

580. 3 kr. 1711 IAP, Praha-Putz MKČ 1723 var.: IMP:S: A. "R" 2/2+ 700,- 700,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

581. 3 kr. 1711 IAP, Praha-Putz MKČ 1723 var.: RO - IMPE: S: A.
/ .GER: HUN: BO(I A P)HEMIAE. REX. - bez teček ve zn.
-2/1- 700,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

582. 3 kr. 1711 IAP, Praha-Putz MKČ 1723 var.: IMP:S: A. / GER:
HUN: BO(I. A. P) HEMIAE: REX. - tečky ve zn.
-1/1- 700,- 700,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

583. 3 kr. 1711 CH-PW, Bratislava-Wödrödi Husz. 1578 -1/1- 800,- 1900,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

584. 3 kr. 1711 CH-PW, Bratislava-Wödrödi Husz. 1578 var.: písmnen
o C ve značce 2x nad sebou, opis: H. UNGARIAE. "R" mír. ned.
1/1- 2600,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

585. 1 kr. b.l., Tyroly, Hall "R" exc. ražba, mír. nedor. -1/1- 260,- 600,-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

586. 1 kr. 1711 IFK, Sedmihrady Hermannstadt "RR" 1/0- 6000,- --.-

Pol.

Josef I. (1705-1711)

Stav

V.cena

D.cena

587. 1/2 kr. 1709 GE, Praha-Egerer "RR" tém. 1/- 3200,- 3200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

588. 2 Tolar b.l., Tyroly Hall Dav. 1049 57,01 g balení N
GC XF 45 (formát etue 120x160 mm)
1/0 25000,- 32000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

589. Tolar 1713 b.zn., Vídeň "R" 28,362 g 1/0 14000,- 17000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

590. Tolar 1716 Vídeň "R" Her. 292 28,115 g 1/1 8500,- 9500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

591. Tolar 1716 b.zn., Tyroly-Hall Voglh. 259/2 var. bez tečky z
a REX 29,519 g
1/1 9000,- 27000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

592. Tolar 1716 b.zn., Tyroly-Hall Voglh. 259/2 var. bez tečky z
a REX 28,832 g
1/0 9000,- 12000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

593. Tolar 1717 b.zn., Vídeň 28,633 g "pěkná patina" 1/1- 10000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

594. Tolar 1717 b.zn., Vratislav-Nowak "R" MKČ 1905; Her. 406
28,702 g
1/1 13000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

595. Tolar 1718 b.zn., Tyroly-Hall Herinek 337 28,825 g 1/1+ 14000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

596. Tolar 1718/7 b.zn., Tyroly-Hall Herinek 337 balení NGC A
U 58
0/0 18000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

597. Tolar 1718 b.zn., Vratislav-Nowak MKČ 1907 28,603 g 1/1 13000,- 21000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

598. Tolar 1719, Tyroly Hall "RR" Voglh. -, kombinovaný typ
av. 259/ II - rv. 259/ III (ocas orlice přerušuje opis) ARCHID.
AUST:DUX. - BU:COM:TYROL:1719 28,652 g
0/1+ 11000,- 13000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

599. Tolar 1720 b.zn., Vratislav-Nowak MKČ 1908 opis: CAROL. VI:D
:G: - .R.I..... / ARCHID.AVST.DVX: - :BVR. &. SILESIAE. 28,734 g
-1/1 15500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

600. Tolar 1721, Tyroly Hall Voglh. 259/2-3 var. 28,666 g 0/0+ 17000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc