NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

601. Tolar 1721, Tyroly Hall Voglh. 259/2-3 var. ARCHID:AUST:D
UX. - BU:COM:TYROL: 28,545 g
0/0 8000,- 11000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

602. Tolar 1722 b.zn., Vídeň Herinek 299 28,516 g 1/0- 8500,- 9000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

603. Tolar 1725, Tyroly Hall 28,765 g mír. kraj. stř., tém. 0/0 6500,- 6500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

604. Tolar 1733 b.zn., Tyroly Hall 28,292 g 1/0- 6000,- 8500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

605. Tolar 1733 b.zn., Tyroly Hall - var.: pod poprsím dvě tečky 28,
377 g
1/RL 11000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

606. Tolar 1736 KB, Kremnica Hus. 1606 var.: místo dvojtečky, tečk
a za ARCHID. a bez tečky za REX 28,776 g
1/0 8000,- 12000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

607. Tolar 1736 KB, Kremnica Hus. 1606 var.: tečka za datací 1/1+ 9500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

608. Tolar 1740 b.zn., Praha-Scharff jako MKČ 1811, opis: S:A:GE:HI:
H:BOH:REX: 28,609 g dr. vada stř. na hr.
-1/1 9500,- 9500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

609. Tolar 1740 b.zn., Praha-Scharff jako MKČ 1811, opis: S:A:G H H
BOH REX. 28,576 g
1/1 16500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

610. 1/2 Tolar b.l., Tyroly Hall Her. 484-485; KM 1547 "R"
14,338 g
1/1+ 2500,- 6500,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

611. 1/2 Tolar 1717, Sedmihrady "RR" Unger 566; KM 553
14,31 g "pěkná patina"
1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

612. 1/2 Tolar 1719 KB Husz. 1611 14,146 g 0/0- 7000,- 13000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

613. 1/2 Tolar 1738 KB Husz. 1614 14,375 g 1/0 7500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

614. 1/4 Tolar 1720 NB, Nagybánya "R" Husz. 1621 var.: AR
CHIDVx - AVS.DVxBV. - 7,091 g
1/1 5500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

615. 1/4 Tolar 1731 NB, Velká Baňa jako Husz. 1623, ale nepublikov
aný typ závorky nominálu (tvar listu), opis: ARCHI. D: - AUS: D B
U: M MOR: CO: - TY 1731. 2x hr., excen. stř..
1/1 2600,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

616. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID: AUST: DUX. - .BU:COM.
TYROL. 7,221 g
1/1 4500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

617. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID. AVST. DVX. - .BV.COM.
TYROL. (písmeno V místo U) 7,357 g
.
+1/0
6000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

618. 1/4 Tolar 1740, Tyroly, Hall opis: ARCHID. AVST. DVX. - .BV.COM.
TYROL. (písmeno V místo U) 7,161 g
RL 4000,- 4600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

619. VI kr. 1725, Tyroly-Hall dr. vada stř. +1/0 700,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

620. VI kr. 1732, Praha-Scharff 0/0 2600,- 4000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

621. 3 kr. 1712 BW, K.Hora-Wohnsiedler MKČ 1866 -1/1- 1000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

622. 3 kr. 1713 zn.hvězda, Mnichov "R" -0/0 900,- 1400,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

623. 3 kr. 1714 BW, K.Hora-Wohnsiedler var.: D.G.ROM. IM PER.S.A
"R"
-1/2 1000,- 1000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

624. 3 kr. 1714 zn. hvězda, Mnichov "R" 1/1 550,- 600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

625. 3 kr. 1719 b.zn., Praha-Scharff MKČ 1833 "R" -0/RL 1600,- 1600,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

626. 3 kr. 1722, Štýrsko, Graz "R" -1/2 400,- 1200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

627. 3 kr. 1722 FS, Praha-Scharff MKČ 1836 1/1 1000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

628. 3 kr. 1733, Tyroly, Hall 0/RL 1500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

629. 1 kr. 1740 b.zn., Praha-Scharff "R" patina -1/2 1600,- 2000,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

630. 1/2 kr. 1715, Kutná Hora-Wohnsiedler MKČ 1873 2/- 1200,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

631. 1/2 kr. 1717, Kutná Hora-Weyer MKČ 1875 "R" patina 1/- 4500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

632. 1/2 kr. 1722, Kutná Hora-Weyer "R" "patina" -1/- 3000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

633. 1/2 kr. 1729, Praha-Scharff mělká ražba -1/- 1200,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

634. 1/2 kr. 1733, Praha-Scharff "RR" 0,496 g 0/- 1600,- 2200,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

635. 1 Pfennig 1726, Štýrsko Graz "R" tém. -1/- 1200,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

636. Poltura 1714 NB "RR" Husz. 1632 ohlý a rovnaný 1/1- 500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

637. Poltura 1716 NB "RR" Husz. 1632 tém. 1/1 2400,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

638. X Soldi (1/2 Lira) 1713, Lombardsko Milán "R" Novot. 45
rys.
-1/2+ 2000,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

639. X Soldi (1/2 Lira) 1727, Lombardsko Milán "R" Nov. 45 2/2- 1500,- --.-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

640. 10 Soldi (1/2 Lira) 1732 MA, Lombardsko Milán Novot. 46
"R"
2/2 1600,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

641. Malý holdovací žeton dolnorakouských stavů 22.11.1740
ve Vídni (di Gennaro) Ag 21 mm Novák XIII/B/2b
1/1 1200,- 1700,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

642. Medaile 1742 - Posměšná, na uherskou korunovaci 1742, zástupci st
avů svlékají královnu, opis / královna si obléká kalhoty, opis
bronz 40 mm
-1/1- 800,- 800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

643. Medaile ke korunovaci na českou královnu 12. 5. 1743 v Praze
Poprsí Marie Terezie vpravo, opis / Korunovaný lev, držící dvoura
menný kříž, rak. znak ve štítu sign.: M.D.F. / MD (Donner/Bec
ker zlac. Cu 50x57 mm Schau-und Denkmünze MT 1782 č. XXXI
hlazeno před portrétem, jinak
1/1+ 1400,- 2200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

644. Marie Terezie a Josef II., dvojportrét zprava / Na zlepšení zeměd
ělství, hornictví a obchodu v Transylványi 1769, symboly sign
.: F.Fürth postř. Cu 59 mm Schau und Denkmünzen MT CCXX
1/1 3000,- 9250,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

645. Medaile na odhalení pomníku ve Vídni 1888, postava do pasu /
Mé předchůdkyni Franz Josef I., pomník něm. opisy
sign.: A. SCHARFF silně stříbřený bronz 64 mm
0/0 2000,- 5000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

646. Tolar 1753 K-B, Kremnica "R" Husz. 1675 27,864 g
mít. just., tém.
1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

647. Tolar 1754 b.zn., Vídeň 27,936 g 1/1 7000,- 8000,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

648. Tolar 1754 K-B, Kremnica jsko Husz. 1675, tečka rozděluje M.
THER. / S: MARIA. MATER. DEI. - PATRONA. HUNG. 1754. X - jiné tva
r paprsků a umístění minc. značky "R" 27,864 g dr. rys.
-1/1- 4600,- 5200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

649. Tolar 1758 b.zn., Vídeň 27,76 g škr. v av. +2/1 2700,- 3200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

650. Tolar 1767 I.C.-S.K., Vídeň 27,959 g rysky, tém. 1/1 7000,- 7000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc