NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

651. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba 28,161 g 0/0 500,- 600,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

652. Tolar 1780 B / SK-PD, Kremnica - Madona 27,978 "sbírkový" 0/RL 7500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

653. Tolar 1780 B / SK-PD, Kremnica - Madona hr. střížku, tém. 1/1 4500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

654. Tolar 1780 B / SK-PD, Kremnica - Madona 27,851 g nep. just. 1/1 3600,- 4200,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

655. Tolar 1780 B / SK-PD, Kremnica - Madona Husz. 1680 tém. 1/2+ 2200,- 2400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

656. Tolar křížový 1763 zn.hlava, Brusel -1/2 600,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

657. 1/2 Tolar 1765 K-B, Kremnica zc. nep. just. -1/1+ 3400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

658. 1/2 Tolar 1768 AS, Tyroly Hall "R" 13,84 g opr. hr. -1/1 4500,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

659. 30 kr. 1765 b.zn., Praha "R" MKČ 1948 1/1+ 14000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

660. 20 kr. 1761 b.zn., Praha tém. 1/1 900,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

661. 20 kr. 1775 EvS-IK, Praha m. ouško, hr. -1/1- 650,- 650,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

662. 20 kr. 1780 EvS-IK, Praha -1/1 750,- 750,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

663. 10 kr. 1760 b.zn., Praha-Erdmann "R" -1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

664. 10 kr. 1765 b.zn., Praha MKČ - mezi krky orlů křížek "R"
3,522 g
-2/2 260,- 300,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

665. VI kr. 1743 b.zn., Praha-Scharff "RRR" jako MKČ 1965, tečka
za THERESIA. - . D: G: REG: HUN: BOH: vylom. kraj
1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

666. VI kr. 1744 b.zn., Tyroly Hall "R" mělčí ražba 1/0- 1000,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

667. 3 kr. 1743 b.zn., Praha "R" -1/1- 3200,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

668. 3 kr. 1779 B.-V., Nagybanya "R" Husz. 1733 1/1 1500,- 1900,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

669. 1 kr. 1759 b.zn., Praha "R" zlacený, stopa po oušku -1/1- 260,- 300,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

670. 1 kr. 1759 b.zn., Praha "R" nedor. -2/1- 600,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

671. 1 kr. 1760 W, Vídeň - var. jemná tečka za datací a minc. značkou
"sbírkový stav"
0/RL 3000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

672. 1 kr. 1760 H, Tyroly Hall "R" 2/2+ 400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

673. 1/2 kr. 1744 b.zn., Praha "RR" 1/- 3200,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

674. 1/2 kr. 1772 G, Günzburg "R" dr. vada stř. 1/1 380,- 2700,-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

675. Quadrans 1746 b.zn., Tyroly-Hall "R" část. nedor. 2/1- 1300,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

676. Fenik - 1/4 kr.1764 C-A, Karl.Bělehrad Novot. 20 "R" +2/2 2000,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

677. 10 Denár 1742 b.zn. - pro Uhry "R" 2,399 g +starý pod
ložní lístek fy. Herinek Gerhrd Wien
-1/1 3400,- --.-

Pol.

Marie Terezie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

678. 1 Liard 1744 zn.ruka, Antverpy Nov. 28 mír. nedor., tém. 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Karel VII. (1742-1745)

Stav

V.cena

D.cena

679. Velký žeton na volbu za římského císaře 24.1.1742 ve Frankfurtu,
Poprsí zprava, opis / Truhla, na ní rozevřená kniha, nad ní slunc
e Ag 26 mm 4,912 g Nov. B29b
1/1 2000,- --.-

Pol.

Karel VII. (1742-1745)

Stav

V.cena

D.cena

680. Medaile b.l. (1742), Hlava zprava a opis / Paprskovité slunce nad
obzorem krajiny, opis: REDIT POST..... Ag 22 mm Novák XII/H/
1b 2,529 g
0/RL 4000,- --.-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

681. Medaile 1745, posměšná - na korunovaci římským císařem, ve Frankf
urtu, stoj. císař v uherském kroji / stoj. arcivévoda Josef
mosaz 41 mm Nov. XIV/ K-16a skvrny, jinak
1/1 1000,- --.-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

682. Francescone (10 Paoli) 1764 PISIS Cr. 8a 27,331 g
vada stř. na hr.
-1/1 5500,- --.-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

683. 1/2 Tolar 1756 H-A, Tyroly, Hall "R" 1/0 3600,- 5000,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

684. 30 kr. 1749 N-B, Nagybánya "RRR" Husz. 1795 1/1- 8000,- 8000,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

685. XVII kr. 1762 P-R, Praha-Erdmann 5,,939 g patina 1/1 2400,- 2800,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

686. VII kr. 1762 P-R, Praha nep. nedor. u kraje 1/1 1600,- 2200,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

687. 1/4 kr. 1746 b.zn., Vídeň "R" 0,579 g +starý podložní š
títek fy. Herinek Gerhard Wien
0/- 4500,- 4500,-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

688. Malý žeton ke korunovaci na římského krále 3.4. 1764 ve Frankfur
tu, Koruna, 9-řádkový nápis / Zeměkoule v oblacích, Boží oko, opi
s Ag 21 mm 1,783 g Nov.XV/C/14b
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

689. Malý žeton ke korunovaci na římského krále 3.4. 1764 ve Frankfur
tu, Koruna, 9-řádkový nápis / Zeměkoule v oblacích, Boží oko, opi
s Ag 21 mm Nov.XV/C/14b
1/0 1500,- --.-

Pol.

Josef II. (1765-1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

690. Český Krumlov - medaile k odhalení pomníku 20.7. 1890, busta cís
aře zprava / nápis mosaz 30 mm původní ouško dr.hr., tém.
-1/1- 150,- 400,-

Pol.

Josef II., jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

691. Tolar 1765 A, Vídeň 28,091 g pár rysek 1/1+ 16000,- --.-

Pol.

Josef II., jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

692. Tolar 1776 F/VC-S, Tyroly Hall 27,957 g 1/0- 12000,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

693. Tolar konvenční 1782 B - Madona balení PCGS AU50 -0/1 12000,- 12000,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

694. Tolar křížový 1788 B -1/1+ 2400,- 2400,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

695. 1/2 Tolar křížový 1786 M 14,745 g rys v av., dr. just., tém. 1/1+ 1500,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

696. 1/2 Tolar křížový 1790 A 1/0- 3300,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

697. 1/4 Tolar křížový 1788 H 7,299 g mír. just., tém. 1/1 2200,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

698. 1/4 Tolar křížový 1790 B tém. -1/1 1400,- 1500,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

699. 20 kr. 1783 G "RR" Nov. 34a (T.C.) -1/2 1200,- 1200,-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

700. 10 kr. 1789 B 1/0- 1000,- 1500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc