NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

701. 3 kr. 1782 B "R" 1/0 4000,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

702. 5 Soldi 1784 L-B, pro Lombardsko "R" nedor., patina -1/1- 3400,- --.-

Pol.

Josef II. (1780-1790)

Stav

V.cena

D.cena

703. X Liard 1788, Brusel 2,403 g RL 4000,- 4000,-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

704. Jeton 1790, na odtržení Flander od Rakouska, 7-mi řádk. nápis ve
věnci / 7-mi řádk. nápis ve věnci Cu 34 mm Mont. 2197;
LG: XIV/1068; FW.II.11369 "R" tém.
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

705. 2 Liards 1790 Brusel Nov. 65 2/1- 600,- --.-

Pol.

Belgické povstání (1789-1790)

Stav

V.cena

D.cena

706. 1 Liard 1790 Brusel "R" KM 44 7,029 g 1/1- 950,- 950,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

707. Velký žeton k volbě za římského císaře 30.9. 1790 ve Frankfurtu,
Portrét zprava / Na oltáři a podušce leží korunov. klenoty A
g 26 mm 3,863 g Novák XVI/D/1b rysky
-1/1- 1700,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

708. Velký žeton ke korunovaci na římského krále 9.10.1790 ve Frankfur
tu Ag 25 mm Novák XVI/E/10/b hr.
-1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

709. Malý žeton ke korunovaci na římského krále 9.10.1790 ve Frankfur
tu Ag 21 mm Novák XVI/E/11/b zc. nep. rys.
1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

710. Malý žeton k volbě za římského císaře 30.9. 1790 ve Frankfurtu, P
oprsí zprava, opis / Korunovační insignie na oltáři, opis a nápis
Ag 22 mm 1,966 g Nov. D.2b,; M.2207; H.3245,
-0/0 2000,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

711. Menší žeton na holdování ve Vídni 6.4. 1790, Koruna a 9-ti řádk.
nápis / stoj. lev, znak a Svatoondřejský kříž Ag 20 mm
Novák 3 b, H.3239, M.2191
RL 1800,- 1950,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

712. Tolar křížový 1791 H, Günzburg tém. -1/1- 5500,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

713. Tolar křížový 1792 M dr. rys., tém. 1/1 6500,- 6500,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

714. 1/4 Tolar křížový 1792 A tém. 0/RL 5500,- 6500,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

715. 3 kr. 1791 A mír. kraj. stř. 2/2 1000,- 1200,-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

716. 1 Heller 1791 H "R" nep. hr. 1/1 1800,- --.-

Pol.

Leopold II. (1790-1792)

Stav

V.cena

D.cena

717. 2 Liards 1791, Brusel dr. hry., tém. -1/1 1000,- 1400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

718. Velký žeton na holdování dolnorakouských stavů 25.4. 1792 ve Vídn
i (Würth) Ag 25 mm Novák XVII/ B/2b
1/1- 1400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

719. Velký žeton na uherskou korunovaci 6.6.1792 v Budapešti
Ag 24 mm Nov. XVII/C/2/b 4,363 g škr.
1/1 1400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

720. Žeton na holdování v Namuru v roce 1792 Cu 33 mm
Novák XVII / F/ 1c
-1/1 1000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

721. Malý žeton na českou korunovaci Praha 9.8.1792 Ag 20 mm
Nov.XVIII/H/4b 2,176 g prohlý, dr. hr.
1/1 600,- 800,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

722. Malý žeton na prohlášení rakouským dědičným císařem 6.12.1804
ve Vídni Ag 20 mm Nov.XVII/O/2b
1/1 1000,- 1050,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

723. Žeton 1813 - K bitvě u Lipska. Poprsí Františka I. a Alexandra I.
, císaře Ruska proti sobě, opis / Pohled na město, orel, opis
sign.: Stetner zlac. bronz 33 m
Diakov 368.2, Slg. Julius 2673, Bramsen 1259 m.o.
2/3+ 200,- 210,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

724. Velký žeton na holdování v Miláně 15.5. 1815, Pod lombardskou ko
runou milánský a benátský znak, opis / Rakouská koruna, po ní 4-ř
ádk. nápis Ag 22 mm Nov. XVII/R/3 b
+1/1 1600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

725. Malý žeton na uherskou korunovaci Karoliny Augusty
25.9.1825 v Bratislavě Ag 20 mm Nov. XVII/V/2/b nep. rys.
-0/0- 1200,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

726. Medaile 1829, Hlava císaře zprava, opis / socha sv. Jana Nepomuck
ého v Praze, opis sign.: C. Hoefer Sn 40 mm
ražba bez ouška
1/1 400,- 440,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

727. Tolar křížový 1794 M 2/2+ 1600,- 1700,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

728. Tolar křížový 1795 C tém. 1/1 2500,- 3200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

729. Tolar křížový 1795 M +2/1- 1100,- 2600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

730. Tolar 1810 A oprav. hr., rys. -1/2+ 1200,- 2000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

731. Tolar 1820 M 0/RL 4000,- 5000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

732. Tolar 1822 A 1/1 3000,- 5000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

733. Tolar 1824 A - dlouhé vlasy +2/1 1400,- 2300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

734. Tolar 1824 A - dlouhé vlasy 1/1+ 3300,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

735. Tolar 1824 C - dlouhé vlasy 1/0 3400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

736. Tolar 1824 G "R" -0/0 3000,- 7000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

737. Tolar 1825 B +2/1- 2000,- 2500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

738. Tolar 1825 B dr. hr., rys., tém. 1/1 1900,- 2600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

739. Tolar 1825 C 28,136 g +1/0- 5500,- 6000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

740. Tolar 1830 A - orlice nep. vlas. rys. -0/0- 3000,- 4200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

741. Tolar 1831 A - přilehlé stuhy "R" dr. rys. v av., tém. 1/1+ 5500,- 6000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

742. Tolar 1834 A -1/1 5000,- 5500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

743. 1/2 Tolar křížový 1797 C mír. just. 1/1+ 1800,- 1900,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

744. 1/2 Tolar 1804 A 2/2 2000,- 2400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

745. 1/2 Tolar 1809 C "RR" 13,998 g +1/0 9000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

746. 1/2 Tolar 1827 C "RR" 13,994 g dr. just. 1/0- 5500,- 17000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

747. 1/2 Tolar 1830 A - Madona (pro Uhry) Husz. 1963 "RR"
13,948 g zc. nep. rys.
1/1 4500,- 7500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

748. 1/4 Tolar křížový 1795 B - var. malá zn. mincovny just. v rv. 2/1- 600,- 1000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

749. 1/4 Tolar křížový 1795 C zc. nep. just. 1/1+ 2000,- 2200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

750. 1/4 Tolar křížový 1797 B jemně just. 1/0- 1500,- 1500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc