NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1151. 1 Koruna 1907 b.zn. "RR" -0/0 6500,- 15000,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1152. 20 hal. 1892 b.zn. "R" dr. hr. 2/2- 320,- 400,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1153. 20 Fillér 1892 KB +2/2 400,- 600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1154. 20 Fillér 1892 KB tém. 2/2 250,- 300,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1155. 20 Fillér 1892 KB 2/2 280,- 380,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1156. 20 Fillér 1906 KB "RRR" 3,963 g patina 1/1 19000,- 25000,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1157. 10 Fillér 1906 KB "RR" 2,979 g tém. 1/1 16000,- 20000,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1158. 10 Fillér 1915 KB - bronzový odražek "RR" 2,753 g tém. 1/2+ 800,- --.-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1159. 10 Fillér 1918 KB - Fe "R" -1/1 400,- 440,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1160. 10 Fillér 1920 KB - Fe "RR" 1/1+ 1300,- 1600,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1161. 10 Fillér 1920 KB - Fe "RR" lak. 0/0 1200,- 1700,-

Pol.

František Josef I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1162. 2 hal. 1892 b.zn. "RRR" 3,222 g dr. úh. -1/1 8000,- 11500,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1163. F.J.I. a Ferdinand V. - K 170. výročí předání vlády v Olomouci 2.
XII. 1848 (2018), Dvojportrét zleva, opis / Veduta Olomouce, čtyř
řádk. nápis, dle návrhu Z.Kalety ručně ryl a razil P.Soušek Cu
45 mm (limitovaný náklad 50 ks) číslo 22 na hraně +certifikát
se suchou pečetí na ručmím papíru č.22
RL 800,- 2500,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1164. F.J.I., poprsí zleva, mladý portrét / DE SARDIS AD NOVARAM 23.3.
1849, anděl na quadrize sign.: C. LANGE bronz 65 mm "R"
0/1 3500,- 6500,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1165. F.J.I., poprsí zleva, opis / K udělení práv Vysoké technické škol
e k udělování titulů 13.4. 1901 sign.: HUJER Ag 43,5 mm
35,944 g n. hr.
1/1 7000,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1166. F.J.I., poprsí zprava, jako Caesar, opis / Čtyřřádk. latinský náp
is: IN ADVENTV OPTATISSIMO CAESARIS AVGVSTI GYMNASIU LYCEVMQ. AD
D. ALEXANDRI MEDIOLANI AN MDCCCLVII. sign.: Fran. Broggi
Sn 75 mm
+0/1 2000,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1167. F.J.I., hlava zprava / Světová výstava ve Vídni 1873 "DEM
VERDIENSTE" sign.: Tautenhayn / Schwenzer bronz 70 mm
"sbírkový stav"
-0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1168. 50.výročí vlády F.J.I., Bista FJI. vlevo, po stanách ženské posta
vy s ratolestí a tabulkou / Pohled na Vídeň a nápis DAS DANKBARE
WIEN (Scharff) bronz 60 mm Hauser 941
1/1 2000,- 5000,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1169. 50.výročí vlády F.J.I., hlava zprava a opis: SALVE, VIVAT..../ 18
48 VIRIBUS UNITIS 1898 mosaz. ovál 24x28 mm orig.ouško +zá
věs otřelé zlacení
-1/1 300,- 380,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1170. F.J.I., poprsí zprava, opis / Na památku inaugurace školy císaře
F.J.I. v Dolních Věstonicích (Wisternitz) 29.10. 1899, 9-ti řádk.
německý nápis mosaz 37 mm původní ouško
2/2 200,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1171. F.J.I. a Leopold I. dvojportrét zprava / 225. pouť zaměst.mincovn
y na Lainz, k výročí morové epidemie r. 1679 - 1904, poutní koste
l v Lainz sign.: NEUBERGER postř. bronz 33 mm
0/0 2000,- 4000,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1172. 60. výročí vlády F.J.I., 1848 mladý portrét / starý portrét 1908
Ag 29 mm 13,673 g orig. ražené ouško
1/1 1900,- --.-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1173. F.J.I., hlava zprava / Státní cena za zemědělské zásluhy (psací p
ísmo) německy opis sign.: Tautenhayn Cu 40 mm 33,457 g
0/0 850,- 2000,-

Pol.

Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1174. F.J.I., hlava zprava / Náhrada státu za hospodářské zásluhy
sign.:TAUTENHAYN český text Cu 40 mm
0/0 900,- 1300,-

Pol.

Rakousko, Nouzová platidla

Stav

V.cena

D.cena

1175. Mühling - důstojnický zajatecký tábor, 100 Heller 1915 Fe 27 m
m
-1/1- 100,- 180,-

Pol.

Rakousko, Nouzová platidla

Stav

V.cena

D.cena

1176. Senftenberg - F. Petzold, 5 Kreutzer 1840 mosaz 20 mm 1/1 100,- 400,-

Pol.

Rakousko, Nouzová platidla

Stav

V.cena

D.cena

1177. Vídeň - "1 KILO" Mechanische Brodfabrik, známka platná pro všechn
y sklady Cu 30 mm pův. hvězdicová dírka
1/1 100,- 420,-

Pol.

Rakousko, Nouzová platidla

Stav

V.cena

D.cena

1178. Vídeň - Floridsdorfer Brotfabrik, Herzbrot (známka na chleba)
mosaz 20 mm
1/1 80,- 150,-

Pol.

Rakousko, Nouzová platidla

Stav

V.cena

D.cena

1179. Vídeň - Pouliční dráha, Známka 1938 na jednu jízdu sign.: A/H
Cu 22 mm
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1180. Karel Ludvík Jan, arcivévoda rakouský (1771-1847) - Žeton 1797 na
vítězství na Francouzskýni revolučními armádami u Rýna, poprsí zp
rava / stoj. postava obětuje u oltáře sign.: M.R. Sn 32 m
m
+2/2 1000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1181. Andreae Josepho Freiherr von Stiftt, busta císařského lékaře vlev
o, opis / Bohyně Austrie přijímá císaře, který se vrací do Charon
s Nachen 1826 sign.: I. LANG Ag 48 mm 35,178 g "R"
Brett. 1174. Mont. -. Horsky 7663. Storer 3433 krásná patina
+1/1+ 4500,- 4500,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1182. Čestná cena - Za zlepšení chovu dobytka na Moravě, 8-mi řádk. ně
mec. nápis / Moravská orlice, opis: EHRENPREIS DER..... sign.:
J. Schön Ag 38,5 mm 26,294 g Hauser 4143 dr. rys.
1/1 3200,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1183. Karel, arcivévoda rakouský, Medaile na jeho uzdravení v 13. letec
h, Av: Poprsí arciv. zleva, opis: CAROLUS ARCHIDEUX AUST: AETA: S
UAE XIII. ANNO SALUTIS / Rv: Fortuna na moři FORTUNA AUDACES IUVA
T renesanční litá zlacená Ag 34 mm 14,438 g Verzeichnis M
ünzen und Medaillen alter mitler neuer Zeit Dresden 1780, č. 3
1/1- 3000,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1184. Karel arcivév., poprsí zleva a opis / odhalení jezdeckého pomníku
ve Vídni 1860 sign.: RADNITZKY bronz 64 mm
1/1 1700,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1185. Rudolf a Stefanie, dvojportrét zprava, sign.:SCHARFF /
věnováno městem Vídeň k sňatku r. 1881 Ag 50 mm 54,67 g
Wurzb: 8056, H. 4003 (Rauch 66/č.573)
0/0 8000,- 8000,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1186. Rudolf a Stefanie, dvojportrét zleva, opis / Upomínka na sňatek r
. 1881, 10-ti řádkový německý nápis v otevřeném dubovém věnci
bronz 30 mm odstr. ouško
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1187. Edvardus Albert, 10. výročí výuky na Vídeňské univerzitě 1891. Po
prsí zprava a opis / 14-ti řádkový latinský nápis, opis sign.:
A. SCHARFF patin. bronz 62,5 mm 103,45 g "R"
1/1+ 2400,- --.-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1188. Jos. hrabě Radetzky k.k. polní maršál 1766-1858, busta zprava / U
pomínka k odhalení pomníku ve Vídni r. 1892 sign.: A. Scharff
zlac. bronz 70 mm zlac. otřelé
1/1 2500,- 2600,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1189. Vídeň - Sdružení zpěváků pro Vídeň a Dolní Rakousy, korunovaný er
b a opis / Za zásluhy o sborový zpěv uděleno v r. 1908, Lyra se v
sunutou dubovou větvičkou, opis sign.: Neudeck / Neuberger
postř. bronz 46 mm 38,16 g
0/0 360,- 850,-

Pol.

Medaile Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

1190. Uhry - Upomínka na zahájení Národního shromáždění v Pešti r. 1865
, Uherský znak / Uherská koruna postř. bronz 40 mm kraj. stř.
1/1- 900,- --.-

Pol.

Vládní ražby medailového charaktderu

Stav

V.cena

D.cena

1191. Arcivévoda Franz Ferdinand, hlava zprava, K zavraždění dědice trů
nu v Sarajevu / Ve vavřínovém věnci trnová koruna, pod ní datace
ve dvou řádcích + 28. Juni / 1914 sign.: A.Hartig
bronz 50 mm 57,15 g
1/1 1300,- 2000,-

Pol.

Vládní ražby medailového charaktderu

Stav

V.cena

D.cena

1192. Rudolf a Stefanie, dvojportrét zprava a opis / Anděl s pochodní r
ozhazuje květy, opis medaile na památku sňatku 1881 (A. Schar
ff) raž.: Tautenhayn bronz 55 mm orig. etue
0/0 3200,- 5000,-

Pol.

Béla III. (1173-1296)

Stav

V.cena

D.cena

1193. Cu mince, arabské nápisy Hus.73 Ung.123 -1/2+ 500,- --.-

Pol.

Ladislaus III. (1204-1205)

Stav

V.cena

D.cena

1194. Denár, Husz. 102 var. 1/1 340,- 480,-

Pol.

Vladislav II. (1490-1516)

Stav

V.cena

D.cena

1195. Obol b.l. K-h, Husz. 816 "R" +1/1 240,- 600,-

Pol.

Ludvig II. (1516-1526)

Stav

V.cena

D.cena

1196. Obol b.l., K-G Husz. 855 hr. ražbou 0/0 600,- --.-

Pol.

Gabriel Bethlen (1613-1630)

Stav

V.cena

D.cena

1197. Groschen 1623 NB, Nagybánya mír. nedor., tém. 1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Gabriel Bethlen (1613-1630)

Stav

V.cena

D.cena

1198. Groschen 1626 NB, Nagybánya Resch 342 1/1- 1400,- 1600,-

Pol.

Gabriel Bethlen (1613-1630)

Stav

V.cena

D.cena

1199. Groschen 1627 NB, Nagybánya Resch 428 opis: COOP. P. R. D
V. 1627 mír. nedor.
-1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Gabriel Bethlen (1613-1630)

Stav

V.cena

D.cena

1200. Groschen 1628 NB, Nagybánya Resch 339 "R" 1/1 1300,- 1600,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc