NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1851. Berlín - "EINIG UND TREU", střelecké atributry / v otevřeném dubo
vém věnci vyryt čtyř řádkový nápis: Dem/besten Schützen/1936/K.K.
S.H. sign.: Oertel Berlin Ag 30 mm +nošená stuha
1/1/2 500,- 550,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1852. Erfurt - 18. německá federální střelba pistolí 1931, Lodní kormid
lo v dubovém věnci, opis / Peter Lorenz, poprsí mírně zpraava
sign.: CHJ Ag 900 40 mm 24,567 g
1/1 1400,- 1400,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1853. Laubach - 30. Spolkové střelby Hessen-Nassau 15.-17.7. 1928, Pod
budovou zámku Anděl s rozepjatými křídly drží erb, opis / Georg F
riedrich hrabě Solms-Laubach, Poprsí mírně zleva, opis Ag 40,
5 mm 26,555 g orig. ouško
1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1854. Meisdorf - 25. Dolnoharz. jubilejní federální střelby na zámku Fa
lkenstein 1933, Pohled na zámek, opis / Dolnoharz. střelecký spol
ek 1908, Stojící smrk a dvojřádk. opis Ag 990 36 mm 17,681
g původ. ouško
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1855. Mühlhausen i. Thür. - 28. Duryňská spolková střelba 4.-9.5. 1929,
Budova střelnice, opis / Erb v kartuši, opis sign. na hr.: G.
DANNER MÜHLHAUSEN TH patin. Ag 990 24,638 g 40 mm
0/0 2000,- 2200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1856. Neustadt a Dosse - 7. Märkisches spolkové střelby 4.-6. 7. 1926,
Střelec v historickém kostýmu, opis / Erb v kartuši, opis sign
.: Oertel Berlin Ag 990 20,14 g 37,3 mm orig. ouško
RL 2700,- 2700,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1857. Offenbach am Main - 23. spolkové střelby 5.-12.7. 1908, Pohled na
zámek Yseburg, opis / Protektor Ernst Ludwig velkovévoda Hesenska
, v uniformě zleva sign.: LAUER patin Ag 990 26,873 g
40,44 mm pův. ouško Peltzer 1563; W.E. 600
-0/0- 2000,- 2200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1858. Rheinberg - 5. Märkisches spolkové střelby 29. -30.6. -1.7. 1924,
Městský znak ve stuze s nápisem, opis / Fridrich II. Veliký, popr
sí zleva, opis sign.: LOOS D. Ag 990 17,129 g 34,7 mm
původní ouško dr. rys. v av.
1/1+ 3200,- 3200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1859. Rosslau - XIV. zemské střelby 1929, Uprostřed císařské orlice ter
č se dvěma prapory, opis / Budova střelnice, bez textu Ag 990
35 mm 14,158 g pův. ouško
-1/1- 900,- 900,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1860. Stuttgart - Svěcení praporu 12.-13.5. 1912, Stojící chlapec před
střeleckým terčem, opis / Panoráma města a zámecký park, opis: NE
UE SCHÜTZEN-GESELLSCHAFT STUTTGART sign.: M+W.S (Mayer a Wilh
elm) patin. Ag 950 24,472 g 40,5 mm orig. ouško
0/0 2000,- 2200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1861. Weimar - 14. duryňská spolková a jubilejní střelba 1905, Pohled n
a střelecký dům se slavnostní halou, nápisy / Wilhelm Ernst velko
vévoda Saska, poprsí v uniformě zleva sign.: Wilh. Weitzenbe
rg patin. Ag 990 25,563 g 40,5 mm pův. ouško
1/1 2600,- 2600,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1862. Weimar - 25. duryňská spolková a jubilejní střelba 1925, Střelec
v historickém kostýmu drží mušketu a opírá se o erb, napravo kost
el, opis / Protektorka Fedora arivévodkyně Saxe-Weimar-Eisenach,
portrét zleva a opis Ag 990 14,909 g 33,5 mm orig. ouško
nep. rys.
1/0 2000,- 2000,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

1863. Wilhelm I., - Střelecká medaile 1861, portrét císaře / v uzavřené
m dubovém věnci 3-řádk. nápis DEM / BESTEN / SCHÜTZEN
sign.: E.Weigand Fec. Ag 35 mm 21,968 g rys., škr.
-1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

1864. Wilhelm - Střelecká medaile b.l., hlava císaře vpravo / v dubovém
věnci 3-řádk. nápis DEM / BESTEN / SCHÜTZEN
sign.: E.Weigand Fec. Ag 40 mm pův. ouško +závěs 36,696 g
RL 2200,- --.-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

1865. Wilhelm - Střelecká medaile b.l., hlava císaře vpravo / v dubovém
věnci 3-řádk. nápis DEM / BESTEN / SCHÜTZEN
sign.: E.Weigand Fec. Ag 38 mm 29,401 g
0/RL 2200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1866. Vídeň - III. německé spolkové střelby 1868, 5ti řádkový nápis v o
tevřeném věnci / Střelecký pomník s prapory a opis sign.: BRUN
NER Sn 33 mm původní ouško podobný Taul 958 9,558 g
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1867. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - Velkohvězda, I. tř.
zlatý medailon s poprsím Josefa II. zleva, opis v černém smaltu
bílá listová hvězda na zlato-stříbrno-zlatých listech 98 mm
+nákrční stuha se zlatým vavřín. věncem 98 mm
1/-/2 7500,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1868. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - Náprsní hvězda, II. tř.
stříb. medailon s poprsím Josefa II. zleva, opis v černém smaltu
bílá listová hvězda na postř. bronzu 71 mm ražebna: J. Hcilare
k Wien VI zapín. spona
0/- 5500,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1869. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - "1929-1930 Übungsschiessen
", doryto jméno: Döller - zásahu 1758, Honosný zeleno-bílé smalt
. kříž na zlac. dubvém věnci 46x46 mm +stuha
1/1/1- 1600,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1870. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - "1930-1931 Übungsschiessen
" - na 270 výstřelu, zásahu (doryto 2386), Uprostřed kříže ve vav
řín. věnci hlava cís. Josefa II. Ag? kříž 34x34 mm se stuhou
1/1/1 1800,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1871. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - Výroční střelba k naroz. A
dalberta Krammerera 13.-16. 10. 1932, Poprsí oslavence zleva / 7-
mi řádk. nápis, opis postř. bronz 41 mm se stuhou
1/1/1 1000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1872. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - "1931-1932 Serienschiessen
Sch. Prater" - na 270 výstřelu, zásahu (doryto 2306), V medailonu
hlava Josefa II. tvar poháru 34x45 mm punc. Ag 900 +stuha
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1873. Vídeň - Ostrostřelecký spolek PRATER - Náprsní hvězda, III. tř.
stříb. medailon s poprsím Josefa II. zleva, opis v černém smaltu
bílá listová hvězda 56 mm ražebna: J. Hcilare
k Wien VI orig. ouško nepůvodní závěs a stužka
0/0/2 4000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1874. Vídeň - Jubilejní střelby 1898, sedící Austrie se střeleckými atr
ibuty a opis / FRANZ JOSEF I., poprsí císaře zprava sign.: W.Pit
tner Wien mosaz 29 mm orig.ouško Taul 975
+1/1+ 1200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1875. Vídeň - Cech ostrostřelců ERDBERG Wien III., Náprsní odznak - Upr
ostřed v žlutén smaltu dubová větvička s bílým terčem se zlat. kr
uhy, po obvodu v zelené smalru opis smalt bronz 37,5 mm stuha
0/-/2 1500,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1876. Vídeň - "Für Besondere Verdienste um das Schützenwesen" (Za střel
ecké zásluhy) raž.: Hollarek Wien Wien VI. postř. bronz ovál
36,5x45,5 mm se stuhou
1/-/2 1000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1877. Vídeň - 13. Dolnorakouské zemské střelby 1928, dva erby a silueta
města / 60. výr. Vídeňského střeleckého spolku, Stojící střelec s
puškou a bohyně s erbem města sign.: HUJER Ag 37 mm 17,08
g Taul -,
1/1 1600,- 2000,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1878. Eichgraben (Dolní Rakousko) - Na památku svěcení praporu ostrosrř
el. spolku "Erdberg" Wien III., 7-mi řádk. nápis / Napravo budova
střelnice, vlevo stoj. střelec drží pušku a zástavu, ve spodní ús
eři 2-řádk. nápis a datace 1933 postř bronz 32,5 mm stuha
1/1/1 1000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1879. Innsbruck - II. rakouské spolkové střelby 1885, Panoráma města /
Rakouský a tyrolský znak, střelecká alegorie a opis mosaz 33
,5 mm pův. ouško Taul 918
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1880. Innsbruck - II. rakouské spolkové střelby 1885, Panoráma města /
Rakouský a tyrolský znak, střelecká alegorie a opis mosaz 33
,5 mm pův. ouško Taul 918
1/1 2400,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1881. Imst - Na památku první c.k. střelby v r. 1849, opis a v dubovém
věnci 3-řádk. nápis / Polopostava F.J.I. mírně zprava, opis
Ag 41 mm 25,376 g Taul -, Hauser -, Morosini -, Rauch - Auk
ce 91 (2012) pol. 5 "RR"
+2/1- 9000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1882. Smaltovaný odznak: I. Österreichisches Bundesschiessen 1931 Salzb
urg, panoráma města s hradem a ve štítu orlice 35 mm zapín.
spona
1/- 240,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1883. Svatojířská medaile - 4 ks medailí 19.stol. různé kovy 26-30 mm 1-1- 400,- 400,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1884. Hostýn - 100. výr. korunovace 1912-2012, Panna Marie Svatohostýns
ká s dítětem, opis / Kříž a opis vydala: Zlatá koruna Prah
a Ag 999 17,5 g číslo certifikátu 01070 etue
Proof 500,- 1800,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1885. Mariánská družina (lokalita neurčena), Av.: stoj. Panna Maria Imm
aculata v mandorle s paprsky, se sepjatýma rukama a zavěš. růžen
cem, opis: ROZPOMEŇ SE NA DRUŽINU - SVOU PANNO NEPOSKVRNĚNÁ /
Rv.: Mariánský monogram, kolem 12 hvězd Al 29x38 mm ploc
hé ouško
1/1 50,- 70,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1886. Olomouc - 175. jubil. slav. korunování P. Marie na Sv. Kopečku 19
07, Chrám na Kopečku, opis / Madona s dítětem na oblacích, po str
anách andělé Taul 368 Al 33 mm pův. ouško
1/1 200,- 380,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1887. Praha Karlín - Svěcení chrámu sv. Cyrila a Metoděje 1863, Postavy
sv. C+M drží knihu a kříž, opis / Karlinský chrám, opis Sn 32
,5 mm Burian 29
1/1 170,- 170,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1888. Sušice - Kostel Andělů strážných, Průčelí kostela / Anděl
bílý bronz 22 mm pův. ouško
1/1 60,- 360,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1889. Medaile kolem r. 1900, A: Sedící Kristus s dětmi a citát z bible
: "Nechte maličké přijít ke mně" / R: Světec při rozjímání a opis
"Přijď království tvé" alpaka (tzv. nové stříbro) 26 mm pův. z
ávěs
1/1 120,- 280,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1890. Svatá Anežka česká - patronka Charity, datace L.P.1989
portrét čelně bronz 60 mm
1/- 120,- 250,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1891. Johannes Paulus II., hlava zleva / Upomínka na návštěvu Českoslov
enska 1990, Hradčany bronz 60 mm etue Burian 208
1/1 150,- 220,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1892. Německo (16.-17. stol.) - Medaile na biblický citát: "Jako byl Jo
náš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři
dny a tři noci v srdci země (Mt. 12,40) Av: Scéna Jonáš a velryb
a, latin. opis / Rv. Výjev Zmrtvýchvstání Krista, latin. opis |
litá Ag 48 mm 33,332 g
2/2- 1800,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1893. Německo (17. stol.) - Av: Žehnající Ježíš s biblickým citátem 2 T
im 2,8. "Pamatuh na Ježíše Krista" A 1615 / Rv: Kartuše s nápisem
"Na dobrou památku 1614", dole dvě ruce ve stisku, němec. opis
Ag litá zlacená 33 mm 8,448 g odstr. ouško, tém.
1/1 1000,- 1500,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1894. Německo - Wittenberg, Pamětní medaile u příležitosti 50. výr. kně
žství opata Dominika Schnitzerse (1704-1784), Papež a starozákonn
í kněz, na pozadí basilika Weingarten a citát z Mojžíšovy knihy /
Velký zdobený opatův erb, opis a datace 1781 Sn 36 mm
rysky
1/1+ 900,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1895. Dolní Rakousko, Schneeberg - Kostel sv. Alžběty, budovaný na pamě
ť císařovny / Svěcení základ. kamene 5.9. 1901, 7-mi řádk. nápis,
vlevo větvička mosaz postř. 36 mm Wurz. 8263
1/1 380,- --.-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1896. Rakousko - Spolek Mariiných dětí, Av.: Neposkvrněné početí podle
zjevení Kateřiny Labouré, opis: O MARIA OHNE SÜND EMPFANGEN.....
/ Rv.: Mariánský monogram a srdce Ježíše a Marie podle zjevení Ka
teřiny Labouré, opis: VEREIN DR MARIEN KINDER, dole štítek pro
jméno alpaka 24 mm podélné ouško
1/1 50,- 65,-

Pol.

Náboženské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1897. Vatikán - Jan XXIII. a Pavel VI., dvojportrét papežů zleva, opis
/ Výstava New York - Vatikán 1964-1965, Michelangelova Pieta, opi
s bílý kov 50 mm
1/1 80,- 340,-

Pol.

Sportovní medaile a ceny

Stav

V.cena

D.cena

1898. "D S C" Založen roku 1873 * Vytrvale a svorně vpřed* / Památka 20
. letého trvání bronz 34 mm stuha na ráhnu nepův. závěs, hr.
-1/1/2 900,- --.-

Pol.

Sportovní medaile a ceny

Stav

V.cena

D.cena

1899. Olomouc - "1935", v medailonu šermíř s šavlí, vespod nápis / 2řád
k. nápis: VII. / kord zlac. bronz. plaketa 37,5x52 mm
1/1 60,- 320,-

Pol.

Sportovní medaile a ceny

Stav

V.cena

D.cena

1900. Olomouc - Evropské dětské atletické hry 13.-15. 9. 2010 - bez rev
. zelený krokodýl na styliz. červ. květu elox. kov 46,5 mm
RL 30,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc