NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1951. Žeton k příležitosti opravy věže chrámu sv. Bartoloměje 1935, Poh
led na chrám, opis: Z KOVU SEJMUTÉHO S VĚŽE PŘI OPRAVĚ CHRÁMU Sv.
BARTOLOMĚJE v PLZNI / 1935 Cu 32 mm
1/- 60,- 60,-

Pol.

Plzeň

Stav

V.cena

D.cena

1952. Hynek Palla, hudební skladatel 1837-1937, poprsí čelně a opis / N
ehynoucí památce I. náčelníka Sokola a I. sbormistra Hlaholu v Pl
zni, po stranách Lyry lípová a dub. větvička, nahoře silueta měst
a sign.: O.Walter bronz 40 mm na hr.: MINCOVNA KREMNI
CA
0/0 1200,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1953. Jubilejní výstava obvodu obchodní a živnostenské komory pražské -
Svým účastnílům a spoluprcovníkům 1908, česko-němec. nápisy / Sto
jící žena s věncem v pravé ruce vzhlíží na panor. Prahy sign.:
Fr. Mára Cu 64x89 mm
1/1 700,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1954. Čsl. celostátní svaz spolků holubářských se sídlem v Praze / Za Z
ásluhy 5.-8. 12. 1925 bronz 92x61 mm
1/1 500,- --.-

Pol.

Radotín

Stav

V.cena

D.cena

1955. Sdružení chovatelů drůbeže, holubů, králíků a veškerého drobného
hospodář. užitečného zvířectva pro okres zbraslavský a okolí /
ZÁSLUZE, alegorie bronz +postř. bronz 43 mm 2 ks
dr. otřelé postř.
1-1- 600,- 1100,-

Pol.

Řeporyje

Stav

V.cena

D.cena

1956. Obecní zastupitelstvo v Řeporyji, korunovaný český erb po stranác
h dubové větvičky / "Práci a zásluze", bohyně úrody sign.: Ka
rnet-Kyselý postř. bronz 52 mm otřelá hrana, jinak ražba
Proof 1000,- 3800,-

Pol.

Trenčín

Stav

V.cena

D.cena

1957. Slobodné kráľovské mesto 1412, histor. dominanty města / alegorie
zlacené Ag 986 40 mm 20,843 g
0/0 900,- 1200,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

1958. Na tisíciletou památku příchodu sv.Cyrila a Metoda do Moravy r. 1
863, Skácená modla, nad ní kříž v paprscích, opis / Postavy C+M d
rží kříž a knihu, opis sign.: W.S. (Seidan) Burian 20 S
n 49 mm
1/1 400,- 800,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

1959. Památka z posvátného Velehradu / stoj. sv.Cyril a Metoděj b.l.
(1885) Al 23x29 mm Burian 70 orig.ouško +závěs
RL 100,- 120,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

1960. K tisícileté památce úmrtí Sv.Metoděje na Velehradě 1885, osmi
řádkový nápis / stojící Sv.Cyril a Metoděj Ag 24x29 orig.
ražené ouško Burian 75
0/0 340,- 480,-

Pol.

Velehrad

Stav

V.cena

D.cena

1961. Památka na Cyrilo-Metodějské jubileum 1913, chrám / sv. Cyril a
Metoděj Al 30x30 mm orig.raž. ouško Burian 119
1/1 150,- --.-

Pol.

Zbraslav

Stav

V.cena

D.cena

1962. Okresní výstava 1926, Dívka vyrábí košík, na pozadí město / Hospo
dyně s andílkem, alegorie sign.: Pichl bronz 53x41 mm
1/1 400,- 500,-

Pol.

Zlín

Stav

V.cena

D.cena

1963. První uhelná brigáda Národního podniku BAŤA, postava horníka a op
is / doryto: Hejtmánek František 6.1.-1.V. 1946 sign.: B. jahod
a bronz 60 mm pův. etue
1/1 1000,- 2400,-

Pol.

Zlín

Stav

V.cena

D.cena

1964. Tomas Bata 1876 - 1932, poprsí vpravo, opis / AWARDED TO (udělena
) +dorytý 6-ti řádk. nápis, na hraně: 1980 Maco Bronze 50,5 mm
94,17 g orig. etue
1/1 3000,- --.-

Pol.

Znojmo

Stav

V.cena

D.cena

1965. Carl von Kopal-plukovník mysliveckého praporu (1788-1848), poprsí
v uniformě čelně / Odhalení pomníku ve Znojmě 16.X. 1853
sign.: C.R. (C. Radniczky) Cu 64,5 mm
1/1 3600,- 3600,-

Pol.

Brůha Jaroslav (1889-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1966. ČESKÉ SLOVO, alegorie / Za sportovní zdatnost, 3-řádk. nápis, bes
pod skřížené větvičky Ag 800 30 mm 12,254 g orig. oušk
o oprav.
1/1 240,- 400,-

Pol.

Ihriský V.

Stav

V.cena

D.cena

1967. Milan Hodža, portrét zprava sign.: IHRISKÝ 37
na hraně: MINCOVŇA KREMNICA zlacený bronz 80 mm
1/- 2600,- 5500,-

Pol.

Klíma J.

Stav

V.cena

D.cena

1968. Frant. Jan Kroiher, poprsí zprava, opis / Kampelička vám pomůže,
Pracujte a šetřte, Tři postavy před budovou Kampeličky zlacen
ý bronz 80 mm otřelé zlacení
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Láska Miloš (1917-1984)

Stav

V.cena

D.cena

1969. T.G. Masaryk, president osvoboditel 1850-1937 / Na paměť 100. nar
oz. presidenta ČSR, který navštěvoval gymnasium v Brně 1865-1869
sign.: M.Láska 1950 bronz 60 mm Novák 01.179 d
1/1 440,- 440,-

Pol.

Myslbek Josef Václav (1848-1922)

Stav

V.cena

D.cena

1970. Obchodní a živnostenská komora v Praze, hlava Merkura zleva /
Putti česko-něm. opis sign.: MYSLBEK/TAUTENHAYN bronz 56 mm
hr.
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Pichl (1850-1923)

Stav

V.cena

D.cena

1971. František Palacký - Na památku stého dne narození, busta zleva a
opis / žena píše nápis na mohylu, vpravo andílek s palmovým liste
m, u nohou lev sign. Ag 55 mm 63,04 g hr.
1/1 1500,- 3400,-

Pol.

Pichl (1850-1923)

Stav

V.cena

D.cena

1972. František Palacký - Na památku stého dne narození, busta zleva a
opis / žena píše nápis na mohylu, vpravo andílek s palmovým liste
m, u nohou lev sign. bronz 55 mm
1/1 400,- 900,-

Pol.

Seidan Václav (1817-1870)

Stav

V.cena

D.cena

1973. 500. výročí založení Karlovy univerzity v Praze 1848, 5-ti řádkov
ý nápis / Novogotický pomník Karla IV. bez signatury ! br
onz 52 mm NL; Taul 1954 dr. rys., hr.
1/1 750,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

1974. Josef Alexander Helfert - 25. výročí státního úředníka 1888, Port
rét zleva / Rodový znak Cu 50 mm Hauser 7439, Wb. 3663,
0/0 3400,- --.-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1975. Antonín Švehla, 1873 / Vyšel rozsévač 1933 Ag 30 mm
Nov. Vc
RL 7000,- 13000,-

Pol.

Zeman Karel (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1976. Sv.Anežka česká / chrám Sv.Petra v Římě a Sv.Václava v Praze, Sva
tořečení 12.XI. 1989 vyd. ČNS pob. Brno 1989
Cu patin. bronz 70 mm
0/0 300,- 2500,-

Pol.

Zeman Karel (1949-)

Stav

V.cena

D.cena

1977. Marie Terezie, portrét čelně / 260. výr. úspěšné obrany Olomouce
1758, Terezská brána, olomoucká orlice s datací patin. Ag 999
/1000 70 mm 159 g vydáno 70 ks certifkát č. 06 +číslo na
hraně orig. etue /razila Mincovňa Kremnica 2019/
0/0 10000,- 15000,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1978. Gard - Ústřední zemědělská společnost departementu Gard, věnec se
zeměděl. symboly, opis / Olivier de Serres, poprsí zleva sign.
: H. de Longueil Ag 40 mm 28,324 g
1/1 600,- 1200,-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

1979. "IL COMVNE DI MILANO", nápis a štítek pro věnování, vespod alegor
ie / Antické poprsí a šest erbů sign.: Stan. Johnson Ag 9
00 42 mm 46,633 g
1/1 900,- 900,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1980. Wilhelm I. a Augusta, dvojportrét zprava / Svatební jubileum (180
6), 5-ti řádk. citát z Bible sign.: Weigand Ag 45 mm 50,9
3 g "R" hr.
RL 2200,- 2200,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1981. Berlín, První umělecká výstava r. 1786, poprsí císaře vlevo / Jub
ilejní umělecká výstava r. 1886, poprsí císaře zprava sign.: L
oos / Uhlmann zlac. Ag 34,5 mm 25,228 g
1/1 1500,- 1700,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1982. Kamenz (Horní Lužice) - 700 let města 1925, Katedrála a opis / Or
áč na poli se zapadajícím sluncem, nahoře erb, opis sign.: L.D
HR. LAUER Ag 990 33 mm 14,939 g hr.
1/ 1000,- 1100,-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1983. Lidové hlasování v Sársku 13.1.1935, mapa / Deutsche die Saar im
Merdar, stojící postava sign.: FK bronz 36 mm dr. rys., tém.
1/1 400,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1984. Hamburg - Volný obchod 19.1. 1665, sedící Merkur s rohem hojnosti
/ "VON LAND-ZU LAND", Obchodní komora 1.1. 1867, sedící muž na pr
amici a anděl s pochodní sign.: F.Bendemann-W.Kullrich A
g 900 40 mm 20,32 g "pěkná patina"
Proof 2200,- 2200,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1985. Vídeň - kalendářní medaile na rok 1950 - Luna
sign.: Hofmann patin. Ag 900 40 mm 25,88 g
1/1 460,- 460,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1986. Krems - Výstava průmyslu a řemesel 2.-18. srpna 1884, Veduta měst
a nad Dunajem / 8-mi řádk. nápis bronz 30,5 mm orig. oušk
o
1/1 80,- 80,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1987. Medaile 1780 - Ozbrojená neutralita mezi Ruskem, Dánskem, Švédske
m a Nizozemskem, Ruka s mečem drží řetěz se s připoutanými erby,
opis / pod Božím okem 10-ti řádk. nápis Ag 32 mm 13,106 g
Diakov 184,2; Betts 572
1/1 10000,- --.-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1988. "2" / Sokolský znak Al 22 mm 1/1 26,- 380,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1989. Frant. Bartek - hostinský / "1 K" - oboustr. zn. ražebny (kol. r.
1900) bílý kov 25,5 mm
-1/1 50,- 260,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1990. Grulich (Králíky) - 10 Heller b.l., Arbeiter Consum Verein
Fe plech 20 mm m. ox.
-1/- 60,- 200,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1991. Grulich (Králíky) - 20 Heller b.l., Arbeiter Consum Verein
Fe plech 23 mm m. ox.
-1/- 80,- 110,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1992. Grulich (Králíky) - 1 Krone b.l., Arbeiter Consum Verein
Fe plech 23x23 mm
1/- 100,- 190,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1993. Grulich (Králíky) - 2 Kronen b.l., Arbeiter Consum Verein
Fe plech 28x28 mm
1/- 140,- 240,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1994. Heidenpiltsch (Bílčice okr.Bruntál), 1 KRONE C. V.
Fe plech 27 mm
1/- 300,- 700,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1995. Heidenpiltsch (Bílčice okr.Bruntál), 10 KRONEN C. V.
mosazný plech 31 mm
1/- 400,- 850,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1996. Maffersdorf (Vratislavice nad Nisou) - "10" / J. GINZKEY M. (tová
rna na koberce) černé sklo s bílou číslici 19 mm
1/1 80,- 1100,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1997. Milovice - Ústřední voj. zátiší / 1 Kč Cu 22 mm 1/1 100,- 320,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1998. Olomouc - 1 HELLER * L.M.F.B.D.K.K.O.ST.B * OLMÜTZ /
1 HELLER b.l. Zn 18 mm oxyd.
-1/2 200,- 600,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

1999. Olomouc - Sigmund "10" / dataci 19-30 rozděluje fy. značka
Zn 18,5 mm dr. vada kovu
-1/1- 20,- 80,-

Pol.

Československo - nouzovky, známky

Stav

V.cena

D.cena

2000. Olomouc - OLMÜTZER * VOLKSKÜCHE / 1 PORTION
mosaz 29 mm
-1/1- 30,- 750,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc