NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021

Pol.

Veteránské spolky

Stav

V.cena

D.cena

2051. Spolek vojen. vysloužilen fárnosti Tuřanské - Na památku 25. leté
ho trvání spolku dne 26. září 1897, šesti řádkový nápis +opis / V
ojenské atributy a opis S BOHEM PRO CÍSAŘE A VLAST mosaz 31
mm orig. ražené ouško
1/1 140,- 140,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2052. Řád "Sv. Cyrila a Metoděje" - V. třída, Ag medaile pro laiky (v
ydání z let 1951-1981) nepůvodní stuha
0/0/1- 3600,- 3600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2053. Pam.medaile "Partyzánská brigáda Mistr Jan Hus 1944-1945", Na pam
ěť II. odboje k 25. výr. osvobození ČSSR bronz "R"
1/1/1 2400,- --.-

Pol.

Odznaky s vojenskou a brannou tématikou

Stav

V.cena

D.cena

2054. Turovice (okr. Přerov) - Logajova slavnost 1924, poprsí v uniform
ě mírně zprva, nahoře 5ti řádk. nápis raž.: Karnet-Kyselý
Al 17x36 mm
2/ Č.S.L. Obec legionářská sign.: K.Svoboda masív. bronz 1
8x29 mm oba s jehlicí
1-1 60,- 260,-

Pol.

Odznaky s vojenskou a brannou tématikou

Stav

V.cena

D.cena

2055. Zájezd na Slovensko 1922 (legionáři) bronz 29x43 mm spo
na
1/- 60,- 240,-

Pol.

Českoslov. odborové a resort

Stav

V.cena

D.cena

2056. Odznak "Nejlepší učeň VŽKG" velký smalt s hvězdou 42x50 mm
zapín. spona
1/- 170,- --.-

Pol.

Českoslov. odborové a resort

Stav

V.cena

D.cena

2057. Odznak "Nejlepší pracovník M. S. P" číslo 1183 Ag 26x32 mm
s rudou hvězdou se srpem a kladivem "R" zapín. spona
1/- 150,- 200,-

Pol.

Českoslov. odborové a resort

Stav

V.cena

D.cena

2058. Medaile "ČSSH 1922-1947" - Za zásluhy o čsl. holubářství
zlac. bronz 37x40 mm původ. ouško +kroužek
0/- 150,- 150,-

Pol.

Českoslov. odborové a resort

Stav

V.cena

D.cena

2059. Plaketa "Za Zásluhy" - Drůbežnická jednota (1. republika), Panorá
ma Hradčan, v popředí kohout a lipová snítka bronz 50x70 mm
1/- 300,- --.-

Pol.

Československo - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2060. "Národní letecká sbírka 1946", tři letecké porcelánové oválné
medaile 52x63 mm, (ČSR, SSSR, RAF), osazené ve stříbrných
rámečcích, originál.kazeta
1-1 1700,- 3200,-

Pol.

Československo - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2061. "M L L" (Masarykova letecká liga) b. kov 20 mm jehla 1/- 200,- 200,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2062. Olomouc - Spolek hasičů, hasičské nářadí v kruhu, němec. opis /
V otevřeném věnci 5ti řádk. nápis: ERINNERUNG AN DAS JUBILÄUMS-
FEST 24.JULI 1898 Taul 474 zlac. bronz 30 mm původní
závěs
0/0 400,- 750,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2063. Radíkov (u Olomouce) - Předání slavnostního praporu 1. září 2012
- oslavy 120 let od založení, 5-ti řádk. nápis / hasičský znak ČR
, opis: Sbor dobrovolných hasičů zal. 1892 Radíkov patin bronz 3
0 mm s ouškem +malá kov. stužka s nápisem: 120 let SDH Radíkov
orig. etue
1/1/1 80,- 320,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2064. Slezsko - Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY" b.l., Slezská orl
ice ve štítu, v okruží nápis, kolem lipové lístky a hasič.atribut
y mnohobarev.smalt 46x60 mm bronz orig.připín.spona
+1/- 1600,- 1600,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2065. Slezsko - Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY" b.l., Slezská orl
ice ve štítu, v okruží nápis, kolem lipové lístky a hasič.atribut
y mnohobarev.smalt 46x60 mm bronz orig.připín.spona +č
erveno-bílá nošená stuha
0/-/3 1600,- 1600,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2066. Slezsko - Zemská hasičská jednota "ZA ZÁSLUHY" b.l., Slezská orl
ice ve štítu, v okruží nápis, kolem lipové lístky a hasič.atribut
y mnohobarev. smalt 46x60 mm postříbená orig. spona
mír. otřelé stříbření
1/- 1800,- 1800,-

Pol.

Hasičské medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2067. Slovensko - Odznak "ČESTNÝ ČLEN" Zemská hasičská jednota
II. stupeň puncované Ag 900 44x55 mm pův. etue MJ.37.1.2
0/- 7000,- 8000,-

Pol.

Šlarafie

Stav

V.cena

D.cena

2068. Olomouc - Quellmarke Olomucia, 2-řádk. nápis / Hlava výra, opis
In Arte Voluptas / Schlaraffia mosaz 22 mm
1/1 30,- 650,-

Pol.

Šlarafie

Stav

V.cena

D.cena

2069. Olomouc - Lord Quell, poprsí v čepce čelně, opis / Erb, opis: De
m Schöpfer des "LULU PRAGA" bronz 36 mm orig. ouško s malou
trikol. stužkou
1/1 360,- 700,-

Pol.

Anglie

Stav

V.cena

D.cena

2070. George V. - Válečná medaile "1914-1918" Ag na hraně udělení:
1027363 SPR. J.FORD C.R.I. bez ráhn. závěsu a stuhy
-1/1/- 320,- 340,-

Pol.

Anglie

Stav

V.cena

D.cena

2071. George V. - Válečná medaile "1914-1918" Ag na hraně udělení:
15447 PETER. LARKAN YORK. R. bez stuhy a břevna pro provlečení
-1/1-/- 400,- 400,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2072. Medaile "HABILETÉ MORALITÉ", s korunkou II. stupeň stříbrná 1/1/1 200,- 220,-

Pol.

Francie, III.republika (1871-1941)

Stav

V.cena

D.cena

2073. Medaile "HONNEUR AU TRAVEL" / Obchodní a průmyslová unie, ve věnc
i věnování: Mr. Jérome Victor 1911 Ag 37 mm s ozdob. ouškem
20,822 g bez stuhy
1/1/- 550,- 550,-

Pol.

Německo - Hessen-Darmstadt

Stav

V.cena

D.cena

2074. Řád Brabantské hvězdy - kříž II. třídy, typ 1914 zlacené smalt
ované Ag 54x54 mm se sponou Nimmer. 854; BB.200 "RR"
0/- 20000,- --.-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2075. Friedrich Wilhelm III. - Záslužná medaile "VERDIENST UM DEN STAAT
" 2. třída Ag 40 mm orig. ouško bez stuhy Nim. 1831 (
vyobraz. 1821); H/Schr. 1268
1/1/- 700,- --.-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2076. Wilhelm I. - Düppelský útočný kříž 16.4. 1864 postř. 32x32 mm
Nimmer. 1928 pův. ouško a závěs bez stuhy
-1/1-/- 600,- 800,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2077. Friedrich Wilhelm II. - medaile "VERDIENST UM DEN STAAT" 1912
bronz Nim. obr. 1843; raž. ouško bez stuhy
1/1/- 700,- 850,-

Pol.

Německo - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

2078. Georg - Vyznamenání "Za věrnost v práci" Ag
Nimmergut 2275 bez stuhy
-1/1-/- 300,- 550,-

Pol.

Německo - císařství (1871-1918)

Stav

V.cena

D.cena

2079. Wordern u Ung. - Na památku svěcení praporu 1904, Vojenský veterá
nský spolek arciv. Leopold Salvator st. Andra, opis a 6ti řádk. n
ápis / Erb a opis sign.: Zimbler Wien postř. mosaz 31 mm
původ. ouško mírně otřelá
1/1 500,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

2080. Koloniální odznak "Südsee Afrika Kiautschou", slon / Ges.
Geschützt Nr. 33992 nové stříbro 35x40 mm Nim. 3307
zapínací spona
1/- 1500,- 1650,-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2081. "Železný kříž 1939" - II. třída Nim. 3824 magnetický k
ov, ouško +závěs bez stuhy
1/1/- 1700,- 2800,-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2082. Medaile "Kriegsverdienstkreuz 1939" Hartung 36, Nim. 3837 1/1/1 380,- 400,-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2083. Vyznamenání "TREUEDIENST" II. stupeň - za 40 let "zlatá"
Hartung 235, Nim. 3522 bez stuhy
1/1/- 900,- 1300,-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2084. Záslužný kříž "Deutschen Mutter" 2 model - s datem zlatý,
nákrční stuha Nim. 3513
1/0/1 1500,- 1800,-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2085. Záslužný kříž "Deutschen Mutter" 2 model - s datem bronzový
Nim.3515 bez stuhy
1/1/- 1000,- --.-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2086. "Španělský kříž 1939" II. třída postř. bronz "RR"
Nimer. 3806; BB 41 24,996 g
1/- 23000,- --.-

Pol.

Německo - 3.říše (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

2087. Odznak - "Pro piloty kluzáků" ( Luftfahrt Segelfliegerabzeichen)
č. 122 824 katalog: Hüsken 8816 g, 4129 c, Kaiser 1162
1/- 500,- --.-

Pol.

SSSR

Stav

V.cena

D.cena

2088. Řád "Bogdan Chmelnickij" II. stupeň, číslo 347 Monetnyj dvor
+"Gramota"(dekret) z 21.5.1951 s razítkem +dva podpisy
"Pozdější vydání ?" Herfurt 2,19.2 "R"
1/- 1400,- 11000,-

Pol.

Kongo

Stav

V.cena

D.cena

2089. Pam.medaile "Za zásluhy v umění a literatuře" 1.třída zlatá;
+ 2 třída stříbrná MERITE ARTS SCIENCES LETTRES 2 ks
0/0/0 320,- --.-

Pol.

Kongo

Stav

V.cena

D.cena

2090. Pam.medaile "Za zásluhy v umění a literatuře" 2.třída stříbrná;
+3 třída bronz MERITE ARTS SCIENCES LETTRES 2 ks
0/0/0 320,- --.-

Pol.

Kongo

Stav

V.cena

D.cena

2091. Pam.medaile "Za sportovní zásluhy" MERITE SPORTIF I. třída zlatá
2/ Pam.medaile "Za zásluhy v umění a literatuře" 3. třída bronz
2 ks
0/0/0 320,- --.-

Pol.

Kongo

Stav

V.cena

D.cena

2092. Pam.medaile "Za sportovní zásluhy" MERITE SPORTIF 2.tř. stříbrná
+ 3 třída bronzová 2 ks
0/0/0 320,- --.-

Pol.

U.S.A

Stav

V.cena

D.cena

2093. Medaile "Army Good Conduct" Foster 42 + malá stužka 1/1/1 140,- 140,-

Pol.

Num.katalogy

Stav

V.cena

D.cena

2094. Fiala E.: České denáry, vyd. Praha 1895 "základní dílo
české numismatiky" vázáno, zvlášť text + 36 tab. včetně dodatku
v kazetě (obal kazety na hřbetě pošozen) výbor.
Zach. 3800,- --.-
2095. Frühwald W. -Die Münzen des Kaisertums Österreich 1806 - 1918,
Austrian Empire coins and medals vyd. 2018 335 stran
N 300,- --.-
2096. Saurma-Jeltsch: Schlesische Münzen und Medailen
Reprint Olomouc 1991, dle orig.vydání z r.1883 - plátěná vazba,
křídový papír - velký formát
N 400,- 400,-
2097. Saurma-Jeltsch: Schlesische Münzen und Medailen
Reprint Olomouc 1991, dle orig.vydání z r.1883 - plátěná vazba,
křídový papír - velký formát
N 400,- 400,-

Pol.

Faleristika

Stav

V.cena

D.cena

2098. Šnajdr Miroslav: Úder blesku, letecká válka 10. května 1940 (ofen
zíva Westfeldzug, útok na neutrální Nizozemsko, Belgii, Lucemburs
ko a severní Francii) 415 stran +foto vyd.: Naše vojsko 2
010 vázáno
N 360,- --.-

Pol.

Notafilie

Stav

V.cena

D.cena

2099. Cuhaj G.: WORLD PAPER MONEY, Modern Issues 1961-date 9.vyd.
(2003)
N 240,- --.-

Pol.

Alba na mince, bankovky, řády

Stav

V.cena

D.cena

2100. Kazeta na 24 ks mincí "Olympische Spiele" 40,5x22,5 cm
políčka 4,5x4,5 cm (pro vložení v kapslí) - uprostřed místo pro c
erifikáty
N 300,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2021 NUMMUS Olomouc