NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 26. - 29. března 2022

StranaPoložkyObdobí
11Salzburg - arcib., Leopold Antonín Firmán (1728-1744)
2Uhry, Zikmund (1387-1437)
3Uhry, Ladislaus V. Pohrobek (1453-1457)
4Leopold I. (1657-1705)
6Karel VI. (1711-1740)
8František II. (1792-1835)
10Ferdinand V. (1835-1848)
12František Josef I. (1848-1916)
31Česká republika (1993-)
33Anglie, Alžběta II. (1952-)
34Francie, Jean II. le Bon /dobrotivý/ (1350-1364)
35Francie, Napoleon III. (1852-1870)
36Francie, Třetí republika (1871-1940)
37Itálie-Sardinie, Carlo Alberto (1831-1849)
38Nizozemí, Wilhelmina I. (1890-1948)
39Rusko, Mikuláš II. (1894-1917)
40Švédsko, Oscar II. (1872-1907)
41Švýcarsko
42Jižní Afrika
43U.S.A.
44Německo
45Předmincovní platidla
46Keltové - Britania
48Keltové na Moravě
50Východní Keltové - Syrmien
StranaPoložkyObdobí
251Makedonie, Filip V. (221-179 př. Kr.)
52Bithynie, Prusias II. (183-149 př. Kr.)
53Bithynie ?
54Seleukidské království, Seleukos I. (312-280 př. Kr.)
55Seleukidské království, Antiochos III. Veliký (223-187 př. Kr.)
56Starověké Řecko
64Thessalie - Larissa (168-44 př. Kr.)
65Thessalská liga (196-146 př. Kr.)
66Illyrie, Pherai (4. stol. př. Kr.)
67Lokris Opuntia (369-338 př.Kr.)
69Attica - Atheny (350-262 př. Kr.)
70Attica - Atheny (87-86 př. Kr.)
71Epeiros, Ambrakia (238-168 př. Kr.)
72Sikyonia - Sikyon (251-146 př. Kr.)
73Thrákie, Chersonesos ? (400-350 př. Kr.)
74Bospor-království, Reskuporis V. (242-276)
75Bospor-Gorgippia, Mithradates VI. (90-60 př. Kr.)
76Paphlagonia - Sesamos (340-330 př. Kr.)
77Aiolis - Kýmé, město Pythas (250-190 př. Kr.)
78Pisidie Selge (2. stol. př. Kr.)
79Cilicia - město
80Sýrie - Damašek, Demetrias I. (97-36 př. Kr.)
81Judea, Herodes I. Velký (37-4 př. Kr.)
82Judea, Herodes Agripa (37-44 n.l.)
83Parthie, Pacorus II. (kol. r. 78-105 po Kr.)
84Parthie - království, Vologases VI. (208-228)
85Baktrie - Kušánové, Vasu-Déva I. (192-225)
86Egypt-Ptolemaiovci, Kleopatra Ptolemaios V. Epifanes (204-180 p.)
87
89Makedonie, Amyntas III. (393-369 př. Kr.)
90Makedonie, Mende (424-358 př. Kr.)
91Makedonie, Demetrios Poliorketes (294-288 př. Kr.)
92Makedonie, Alexandr III. (336-323 př.Kr.)
93Makedonie, Kassander (305-297 př. Kr.)
94Augustus (27 př.Kr.-14 po Kr.)
96Antoninus Pius (138-161)
99Faustina Mater (+141)
StranaPoložkyObdobí
3101Faustina Mater (+141)
102Septimius Severus (193-211)
103Caracalla (209-211)
104Geta (209-212)
105Macrinus (218-222)
106Gordianus III. (238-244)
126Marcus Aurelius (161-180)
127Herennia Etruscilla, (žena Trajana Decia)
128Volusianus (251-253)
129Probus (276-282)
130Diocletianus (284-305)
131Constantinus I. (306-337)
133Constantius II. (324-361)
134Starověká Arábie, králov. Sabaeans a Himyarites (kol. r. 50 n.l.)
135Achaemenidské království, Darios I. a Xerxes II. (485-420 př.Kr.)
136Sasánovci, Chusró II. (590-627)
137Francie - Viscounty of Limognes (cca 1020-1100)
138Francie, Filip IV. (1285-1314)
139Kilikie - Arménské království (13. stol.) - Křižácké války
140Bavorsko, Heinrich II., I. vláda (955-976)
142Dolní Bavorsko, Jindřich I. vévoda (1253-1290)
143Dolní Bavorsko, Rudolf I. (1294-1317)
144Dolní Bavorsko, Stefan II. (1347-1375)
145Horní Bavorsko, Ludwig II. /der Strenge/ (1253-1294)
146Bavorsko-Ingolstadt, Štěpán III. a Ludvík VII. (1402-1413)
147Bavorsko-Landshut, Jindřich IV. (1393-1450)
149Bavorsko-Landshut, Ludvík IX. (1450-1455)
150Bavorsko-Mnichov, Johann II., Stefan III. a Friedrich I.(1375-92)
StranaPoložkyObdobí
4151Bavorsko-Mnichov, Arnošt I. a Vilém III. (1397-1435)
152Bavorsko-Mnichov, Arnošt I. se synovcem Adolfem (1435-1438)
153Bavorsko-Mnichov, Albert III. (1438-1460)
155Bavorsko-Mnichov, Albert IV. (1465-1508)
157Německo - Hall am Kocher - město
158Horní Falc (Falc Neuburg), Jan Hornofalcký (1404-1410-1448)
159Německo - Leuchtenberg - Johann III. (1430-1459)
160Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Vilém III. Statečný (1440-1464)
161Sasko - Míšeň, Friedrich II. s manželko Markétou (1457-1463)
162Norimberk - město
163Oettingen, knížectví - Ulrich z Flochbergu (1423-1477)
164Rakousko - Vévodové v Rakousku a Štýrsku
165Rakousko, Přemysl Otakar II. (jako král 1261-1276)
167Rakousko, Fridrich V., jako poručník Lad. Pohrobka (1424-1493)
168Rakousko, Fridrich III. (1440-1493)
169Regensburg, Otto III. (1272-1312)
170Břetislav I. (1037-1055)
172Vratislav II. (1054-1092)
173Ota I. Sličný (1061-1087)
174Svatopluk (1095-1107)
175Moravské denáry dosud blíže neurčené
176Vladislav I. (1109-1125)
180Konrád Znojemský (1125-1161)
181Vladislav(syn Soběslava) 1137-1140 nebo Vladislav II.
183Vladislav II. (1140-1174)
186Soběslav II. (1173-1179)
187Václav I. (1230-1253)
188Václav II. (1278-1305)
190Vladislav I. Jindřich (1197-1222)
191Vladislav III. (1246-1247)
192Václav II. (1278-1305)
193Přemysl II. (1253-1278)
194Václav II. (1278-1305)
197Václav II.(1278-1305)
StranaPoložkyObdobí
5201Jan Lucemburský (1310-1346)
207Cheb - město
209Karel IV. (1346-1378)
217Karel IV. - Václav IV.
218Václav I. (1353-1383) v Lucembursku - bratr Karla IV.
219Václav IV.(1378-1419)
224Jiří z Poděbrad (1460-1471)
232Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)
244Ferdinand I. (1526-1564)
StranaPoložkyObdobí
6251České početní peníze, Vilém z Rožmberka (1535-1592)
252České poč. peníze, Herold z Oupy, Wolf aTomáš a Mikuláš Vodňanský
253České početní peníze, Ruprecht Puellacher (mincmistr v Jáchymově)
255České početní peníze, Jiří Geitzköfler a Valtin Rölinnckh(1557-66
256Krosno, Friedrich Wilhelm (1640-1688)
257Slezsko
258Lehnice - město
259Lehnice-Břeh, Georg (1639-1664)
261Lehnice-Břeh, Christian (1639-1672)
265Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich (1668-1697)
268Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich (1668-1704)
271Opava, Přemek I. Opavský (1365?-1433)
272Opava, Karel Liechtenstein (1614-1627)
273Krnov, Georg Friedrich (1543-1603)
275Těšín, Adam Václav (1596-1617)
276Těšín, Ferdinand IV. (1633-1654)
277Baltazar Dirleber z Korneuburgu (+1602)
278Batthyani, Carl (1761-1772)
279Eggenberg, Johann Christoph (1649-1710)
280Liechtenstein, Joseph Wenzel (1748-1772)
281Liechtenstein, Franz Joseph I. (1772-1781)
284Liechtenstein, Johann II. (1858-1929)
286Lichnovský Felix, kníže, (1814-1848)
287Mathias von Lausnitz, obchodník a poradce Ferdinanda I.
288Mitrovský z Mitrovic, Antonín Bedřich (1770-1842)
289Pavel Sixt Trautson (1550-1621) - Johana ze Žampachu a Haugvic
290Rudolf z Vrbna (1761-1823)
291Rudolf z Kounic (1617-1664)
292Schwarzenberg, Ferdinand Wilh.Eusebius (1683-1703)
293Šlik, Štěpán a bratři (1505-1526)
298Šlik, Jindřich IV. (1612-1650)
299Trautson, Franz Eusebius (1678-1728)
300Valdštejn, Albrecht (1583-1634)
StranaPoložkyObdobí
7301Valdštejn, Albrecht (1583-1634)
302Aquilea-patriarchát, Antonio II. Panciera (1402-1408)
303Eger (Uhry) arcibiskupství, Josef Sammasa (1873-1920)
304Halberstadt -bisk., Albrecht V. markr. Brandenburský (1513-1545)
305Chur - biskup., Johann VI. (1636-1661)
306Chur - biskup., Joseph Benedikt v.Rost (1728-1754)
307Olomouc, Leopold Vilém (1637-1662)
309Olomouc, Karel II. Liechtenstein (1664-1695)
318Olomouc, Karel III. Lotrinský (1695-1711)
322Olomouc, Wolfgang Schrattenbach (1711-1738)
326Olomouc, Antonín Th.Colloredo (1777-1811)
327Olomouc, Jan Graubner (1992-)
331Ostřihom - arcibiskupství
332Praha - arcib., Jan Bedřich z Valdštejna (1675-1694)
334Praha - Václav Leopold Chlumčanský, primas český (1814-1830)
337Řád Německých rytířů, Maximilian (1588-1618)
341Salzburg - arcib., Johann II. v.Reisberg (1429-1441)
342Salzburg - arcib., Matyáš Lang (1519-1540)
345Salzburg - arcib., Michael Khünburg (1554-1560)
346Salzburg - arcib., Jan Jakub Khuen (1560-1586)
348Salzburg - arcib., Wolf Dietrich Raitenau (1587-1612)
StranaPoložkyObdobí
8351Salzburg - arcib., Max Gandolf (1668-1687)
353Salzburg - arcib., Johann Ernest (1687-1709)
355Salzburg - arcib., Hieronymus Colloredo (1772-1803)
356Stará Boleslav - Peter Paul Werner (1689-1777)
357Trier - arcibisk., Johann Philipp (1756-1768)
359Vratislav - biskupství, Franz Ludwig (1683-1732)
361Weingarten - opatství, Dominikus Schnitzer (1754–1784)
362Jáchymov - Cons Welcz
363Kremnice - Christoph Füssl (1510-1561)
364Sigmund - arcivévoda (1439-1496)
365Ferdinand I. (1526-1564)
376Karel, arcivévoda (1540-1590)
377Maxmilian II. (1564-1576)
386Ferdinand - arcivévoda (1565-1595)
391Rudolf II. (1576-1612)
StranaPoložkyObdobí
9401Rudolf II. (1576-1612)
410Matyáš II. (1611-1619)
416Maximilián - arcivévoda (1612-1618)
423Fridrich Falcký (1619-1620)
428České stavy (1619-1620)
429Moravské stavy (1619-1621)
434Ferdinand II. (1619-1637), mince kiprová
445Ferdinand II. (1619-1637)
StranaPoložkyObdobí
10451Ferdinand II. (1619-1637)
490Leopold - arcivévoda (1619-1632)
494Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662)
StranaPoložkyObdobí
11501Evangelické slezské stavy (1633-1635)
504Ferdinand III. (1637-1657)
516Leopold I. (1657-1705)
StranaPoložkyObdobí
12551Leopold I. (1657-1705)
StranaPoložkyObdobí
13601Leopold I. (1657-1705)
StranaPoložkyObdobí
14651Leopold I. (1657-1705)
695Sigmund František - arcivévoda (1662-1665)
698Malkontenti (1704-1708)
StranaPoložkyObdobí
15701Malkontenti (1704-1708)
704Josef I. (1705-1711)
729Karel VI. (1711-1740)
StranaPoložkyObdobí
16751Karel VI. (1711-1740)
791Marie Terezie (1740-1780)
StranaPoložkyObdobí
17801Marie Terezie (1740-1780)
StranaPoložkyObdobí
18851Marie Terezie (1740-1780)
865Karel VII. (1742-1745)
866František Lotrinský (1745-1765)
900Josef II. (1765-1780-1790)
StranaPoložkyObdobí
19901Josef II., jako spoluvladař (1765-1780)
905Josef II. (1780-1790)
StranaPoložkyObdobí
20951Leopold II. (1790-1792)
964František I. (1792-1835)
StranaPoložkyObdobí
211001František I. (1792-1835)
StranaPoložkyObdobí
221051František I. (1792-1835)
StranaPoložkyObdobí
231101František I. (1792-1835)
1146Andreas Hofer (1809)
1147Ferdinand V. (1835-1848)
StranaPoložkyObdobí
241151Ferdinand V. (1835-1848)
StranaPoložkyObdobí
251201Ferdinand V. (1835-1848)
StranaPoložkyObdobí
261251Ferdinand V. (1835-1848)
1254Revoluce 1848-1849
1265Konvolut
1266František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
271301František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
281351František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
291401František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
301451František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
311501František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
321551František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
331601František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
341651František Josef I.(1848-1918)
StranaPoložkyObdobí
351701František Josef I.(1848-1918)
1702Medaile Františka Josefa I.(1848-1918)
1716Medaile Rakousko - Uhersko
1734Vládní ražby medailového charaktderu
1738Ladislaus III. (1204-1205)
1740Béla IV. (1235-1270)
1741Karel Robert (1307-1342)
1742Zikmund (1386-1437)
1743Vladislav II. (1490-1516)
1744Gabriel Bethlen (1613-1630)
1745Údobí let 1918-1938
StranaPoložkyObdobí
361751Údobí let 1918-1938
StranaPoložkyObdobí
371801Údobí let 1918-1938
StranaPoložkyObdobí
381851Údobí let 1918-1938
StranaPoložkyObdobí
391901Údobí let 1918-1938
StranaPoložkyObdobí
401951Údobí let 1918-1938
1956Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
1983Slovensko (1939-1945)
StranaPoložkyObdobí
412001Slovensko (1939-1945)
2041Údobí let 1945-1953
StranaPoložkyObdobí
422051Údobí let 1945-1953
2085Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
432101Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
442151Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
452201Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
462251Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
472301Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
482351Údobí let 1953-1993
StranaPoložkyObdobí
492401Údobí let 1953-1993
2431Česká republika (1993-)
StranaPoložkyObdobí
502451Česká republika (1993-)
StranaPoložkyObdobí
512501Česká republika (1993-)
StranaPoložkyObdobí
522551Česká republika (1993-)
StranaPoložkyObdobí
532601Česká republika (1993-)
StranaPoložkyObdobí
542651Česká republika (1993-)
2658Slovenská republika (1993-)
2676Anhalt-Bernburg, Viktor II. Friedrich (1721-1765)
2677Anhalt-Dessau, Leopold Friedrich (1817-1871)
2678Anhalt-Dessau, Friedrich II. (1904-1918)
2680Baden, Philipp II. (1569-1588)
2681Baden, Leopold I. (1830-1852)
2682Baden, Friedrich I. (1852-56-1907)
2685Bavorsko, Maximilian II.Emanuel (1679-1726)
2687Bavorsko, Maximilian III.Joseph (1745-1777)
2691Bavorsko, Carl Theodor (1777-1799)
2692Bavorsko, Maximilian II. (1848-1864)
2693Bavorsko, Ludwig II. (1864-1886)
2696Bavorsko, princ Luitpold (1886-1912)
2699Bavorsko, Otto (1886-1913)
2700Bavorsko, Ludwig III. (1913-1918)
StranaPoložkyObdobí
552701Brandenburg, Friedrich Wilhelm (1640-1688)
2704Brandenburg, Friedrich III. (1688-1701)
2706Brandenburg - Bayreuth, Fried.Christian (1763-1769)
2707Bremen
2710Brunsw-Luneb-Calenberg, Johann Friedrich (1665-1679)
2711Brunsw-Luneb-Calenb, Ernst August (1679-1698)
2712Brunswick - Wolfenbüttel, Friedrich Ulrich (1613-1634)
2713Brunswick - Wolfenbüttel, Carolus I. (1735-1780)
2714Brunswick - Wolfenbüttel, Karl Wilhelm Ferdinand (1780-1806)
2715Brunswick - Wolfenbüttel, Karl II. (1815--1830)
2716Brunswick - Wolfenbüttel, Wilhelm (1831-1884)
2717Colmar - město
2718Frankfurt
2720Hamburg
2726Hameln - město
2727Hanau - Münzenberg, Kateř.Belgická-poruč. Filipa Mořice (1612-38)
2728Hannover, Georg V. (1851-1866)
2730Hesse-Darmstadt, Ernst Ludwig (1892-1918)
2732Lippe-Detmold, Paul Alexander Leopold II. (1802-1851)
2733Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II. (1842-1883)
2734Montfort, Ernst Joseph (1734-1758)
2735Nassau, Wilhelm (1816-1839)
2736Norimberk - město
2738Northeim - město
2739Pfalz - Neuburg, Johann Wilhelm (1690-1716)
2740Pfalz - Zweibrücken, Johann I.(1569-1604)
2744Pfalz - Zweibrücken, Johann II. (1604-1635)
2745Prusko, Friedrich II.(1740-1786)
2748Prusko, Friedrich Wilhelm II.(1786-1797)
2750Prusko, Friedrich Wilhelm III.(1797-1840)
StranaPoložkyObdobí
562751Prusko, Friedrich Wilhelm III.(1797-1840)
2754Prusko, Friedrich Wilhelm IV.(1840-1861)
2758Prusko, Wilhelm I. (1861-1888)
2761Prusko, Friedrich III.(1888)
2763Prusko, Wilhelm II. (1888-1918)
2772Regensburg - město
2773Sasko-Alt-Gotha, Johann Casimir+Johann Ernst (1572-1638)
2774Sasko-Coburg-Gotha, Ernst II.(1844-1893)
2775Sasko-Coburg-Gotha, Carl Eduard (1900-1918)
2776Sasko-Coburg-Saalfeld, Ernst I.(1806-1826)
2777Sasko - Meiningen, Bernhard II. (1821-1866)
2778Sasko-Weimar-Eisenach, Carl August (1775-1828)
2779Sasko-Weimar-Eisenach, Wilhelm Ernst (1901-1918)
2781Sasko, Friedrich August III.(1763-1806)
2782Sasko, Friedrich August II. (1836-1854)
2784Sasko, Johann (1854-1873)
2789Sasko, Albert (1873-1902)
2790Sasko, Georg (1902-1904)
2794Sasko, Friedrich August III. (1904-1918)
2798Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm (1787-1860)
2799Schleswig-Holstein, Christian IV. (1577-1648)
2800Schleswig-Holstein, Christian VII. (1784-1808)
StranaPoložkyObdobí
572801Schwarzburg-Rudolastadt, Friedrich Gunther(1807-1867)
2802Schwarzburg-Sonderhausen, Günther Friedrich Carl II. (1835-1880)
2803Stolberg-Stolberg, Christ. Ludwig + Fried. Botho (1739-61)
2804Stolberg-Stolberg, Karl Ludwig (1761-1815)
2805Württemberg, Carolus Eugen (1744-1793)
2806Württemberg, Friedrich I. (1806-1816)
2807Württemberg, Wilhelm I. (1816-1864)
2810Württemberg, Karl I. (1864-1891)
2812Německá východní Afrika
2818Německo, drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
582851Německo, drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
592901Německo, drobné ražby císařství
2917Německo, Vojenské mince pro východní frontu
2918Německo, okupace Belgie (1914-1918)
2919Německo, Nouzová platidla
2924Výmarská republika (1918-1933)
StranaPoložkyObdobí
602951Výmarská republika (1918-1933)
2957Německo - 3 říše, 1933-1945
StranaPoložkyObdobí
613001Německo - 3 říše, 1933-1945
3016Německo - 3 říše, Porcelánové medaile
3021Německo - 3 říše, 1933-1945
3022Německo - spojenecké obsazení (1945-1948)
3023Saarland
3024Německo - BRD (1949-)
StranaPoložkyObdobí
623051Německo - BRD (1949-)
StranaPoložkyObdobí
633101Německo - BRD (1949-)
3128Německo - DDR (1949-1990)
3148Anglie, George III. (1760-1820)
3150Anglie, George IV. (1820-1830)
StranaPoložkyObdobí
643151Anglie, Victoria (1837-1901)
3152Anglie, Edward VII. (1901-1910)
3154Anglie, George VI.(1936-1952)
3157Anglie, Alžběta II. (1952-)
3158Belgie, Albert I.(1909-1934)
3160Belgie, Albert II. (1993-)
3161Bulharsko, Ferdinand I. (1887-1918)
3168Bulharsko, Boris III. (1918-1943)
3170Černá Hora, Nicholas I. (1860-1918)
3182Dánsko, Frederik VII.(1848-1863)
3183Dánsko, Christian IX.(1863-1906)
3190Dánsko, Christian X.(1912-1947)
3196Dánsko, Frederik IX.(1947-1972)
3197Dalmácie a Albánie pod Benátkami
3199Estonsko
StranaPoložkyObdobí
653201Estonsko
3204Evropská Unie
3205Finsko, Mikuláš II. (1894-1917)
3206Francie, Ludvík XIII. (1610-1643)
3207Francie, Ludvík XIV. (1643-1715)
3220Francie, Ludvík XVI.(1774-1793)
3223Francie, Napoleon (1799-1804-1814)
3224Francie, Charles X. (1824-1830)
3225Francie, Louis Philippe (1830-1848)
3226Francie, Druhá republika (1848-1852)
3227Francie, Napoleon III.(1852-1870)
3228Francie, Třetí republika (1871-1940)
3229Francie, Pátá republika (1959-)
3230Francie
3231Irsko
3232Itálie-Benátky,
3233Itálie-Benátky, Marino Grimani (1595-1605)
3234Itálie-Benátky, Carlo Ruzzini (1732-1735)
3235Itálie - Benátky, Candia (Kréta),
3236Itálie-Neapol a Sicílie, Joachim Murat (1808-1815)
3238Itálie-Piedmont, Republika
3239Itálie, Vittorio Emanuele II.(1861-1878)
3240Itálie, Umberto I. (1878-1900)
3241Itálie, Vittorio Emanuele III.(1900-1946)
3246Itálie
StranaPoložkyObdobí
663251Jugoslávie, Alexander I.(1921-1934)
3255Jugoslávie, Petar II. (1934-1945)
3259Jugoslávie
3260Liechtenstein, Johann (1858-1929)
3267Liechtenstein, Hans Adam II. (1990-)
3269Litva
3270Lotyšsko - republika (1918-1940)
3272Lucembursko, Adolphe (1890-1905)
3273Maďarsko (1926-1945)
3278Maďarsko (1989-)
3279Malta
3281Nizozemí - Campen ?
3282Nizozemí - Gelderland
3283Nizozemí - West Friesland
3284Nizozemí, William II.(1840-1849)
3285Nizozemí, William III.(1849-1890)
3286Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948)
3290Nizozemí, Beatrix (1980-)
3292Polsko, Wladislaw Lokietek (1306-1333)
3293Polsko, Wladislaw Warenczyk (1434-1444)
3294Polsko, Jan Albrecht (1492-1501)
3295Polsko, Zikmund I. (1506-1548)
3296Polsko, Stefan Bathory (1576-1586)
3298Polsko, Zikmund III. (1587-1632)
StranaPoložkyObdobí
673301Polsko, Zikmund III. (1587-1632)
3304Polsko - Poznaň, město
3305Polsko, August III. (1733-1763)
3306Polsko, Stanislav August (1764-1795)
3308Polsko - království (1916-1918)
3311Polsko - Generalna gubernia
3312Gdaňsk - svobodné město (1919-1939)
3316Polsko, (1923-1939)
3336Polsko, (1949)
3338Polsko, (1952-1990)
StranaPoložkyObdobí
683351Polsko, (1952-1990)
3361Polsko, (1990-)
3367Portugalsko, Carlos I.(1889-1908)
3368Rakousko
StranaPoložkyObdobí
693401Rakousko
3411Ragusa (Dubrovník)
3414Rumunsko, Ferdinand I. (1914-1927)
3415Rusko, Petr I. (1689-1725)
3417Rusko, Kateřina I. (1725-1727)
3418Rusko, Kateřina II. (1762-1796)
3421Rusko, Alexander I.(1801-1825)
3423Rusko, Mikuláš II.(1894-1917)
3433RSFSR
3434SSSR
3444Řecko, George I. (1863-1913)
3448Řecko, Paul I. (1947-1964)
3450Řecko, (1973-)
StranaPoložkyObdobí
703451San Marino
3453Srbsko, Milan Obrenovich III.(1839-1868)
3454Srbsko, Milan Obrenovich IV.(1868-1889)
3460Srbsko, Alexander I.(1889-1902)
3462Srbsko, Peter I.(1903-1918)
3472Španělsko, mezivládí (1868-1870)
3473Španělsko, Alfonso XII.(1874-1885)
3476Španělsko, Alfonso XIII.(1886-1931)
3477Švédsko, Adolf Frederick (1751-1771)
3478Švédsko, Gustav IV. Adolf (1792-1809)
3479Švédsko, Oscar II. (1872-1907)
3481Švédsko, Gustav V. (1907-1950)
3483Švédsko, Gustav VI.(1950-1973)
3484Švédsko, Charles XVI.(1973-)
3485Švýcarsko - Reichenau, Thomas Franz z Schauensteinu (1723-1740)
3486Švýcarsko - Schaffhausen
3487Švýcarsko - Zug
3489Švýcarsko
StranaPoložkyObdobí
713501Švýcarsko
3529Turecko, Abdul Hamid I.(1774-1789 AD)
3530Turecko, Mahmud II.(1808-1839)
3532Turecko, Abdul Hamid II.(1876-1909 AD)
3534Turecko, Muhammad V.(1909-1918 AD)
3535Vatikán-Papežský stát, Pius IX.(1846-1878)
3537Vatikán-Papežský stát, Pius XI.(1922-1939)
3540Vatikán-Papežský stát, Pavel VI.(1963-1978)
3541Vatikán-městské státy - Ferrara, Alexander VII. (1655-1657)
3542Konvolut
3545Bahrain
3546Ceylon
3547Čínská lidová republika
3550Francouzská Indočína
StranaPoložkyObdobí
723551Indie ?
3552Japonsko, Yoshihito (1912-1926)
3553Japonsko, Hirohito (1926-1989)
3554Libanon
3555Malaysia
3556Mauritius
3557Mongolsko
3558Palestina
3567Straits Settlements
3568Viet Nam, socialistická republika
3569Ethiopie, Menelik II. (1889-1913)
3570Gambie
3571Kongo - Demokratická republika
3572Mombasa
3573Středoafrické státy
3574Swaziland
3575Tristan da Cunha
3576Východní Afrika
3577Austrálie, George V. (1910-1936)
3578Austrálie, Alžběta II. (1952-)
3579Cookovy ostrovy
3580Fiji
3581Filipíny - americká správa (1903-1945)
3583Filipíny
3584Niue
3585Nový Zéland
3586Šalamounovy ostrovy
3587
3588Mincovní váhy
3589
3590Argentina
3591Brazilie
3593Kanada
StranaPoložkyObdobí
733601Kanada
3602Mexiko, Maximilian (1864-1867)
3603Mexiko, republika (1822-1905)
3604Peru
3605U.S.A.
3622Čechy, Morava, Slezsko
3627Rakousko
3631Čechy
3638Ražby fy. 'Zlatá Koruna'
3639Morava
3641Náboženské medaile
StranaPoložkyObdobí
743651Náboženské medaile
StranaPoložkyObdobí
753701Náboženské medaile
StranaPoložkyObdobí
763751Náboženské medaile
3786Sportovní medaile a ceny
3788Bánská Štiavnica
3789Bratislava
3790Brno
3797Český Těšín
3798Karlovy Vary
3799Kroměříž
3800Liberec
StranaPoložkyObdobí
773801Litovel
3802Olomouc
StranaPoložkyObdobí
783851Olomouc
3873Olomouc - Hodolany
3874Opava
3877Opočno
3878Ostrava
3879Plzeň
3880Praha
3881Praha - Zemská jubilejní výstava 1891
3882Příbram
3883Rožňava
3885Šternberk
3887Šumperk
3888Tábor
3889Tanvald (Unter-Tannwald)
3890Trenčín
3891Trutnov
3892Velehrad
3893Vyškov
3894Babka
3895Fodor Imrich Csaba (1941-)
3897Hájek Robert (1880-1960)
3898Harcuba Jiří (1928-)
3899Havelka Luděk (1941-)
3900Horejc Jaroslav (1886-1983)
StranaPoložkyObdobí
793901Kavan Jan (1905-1986)
3902Knobloch Milan (1921-)
3904Kolářský Zdeněk (1931-)
3906Kozák Ladislav (1934-)
3908Kužel Miroslav (1907-1985)
3909Novotný
3910Oppl Vladimír (1953-)
3913Prádler Jiří (1929-1993)
3914Seidan Václav (1817-1870)
3915Šejnost Josef (1878-1941)
3920Šejnost Zdeněk (1921-)
3921Španiel Otakar (1881-1955)
3931Štětina Václav Josef (1931-)
3932Tříska Jan (1904-1976)
3934Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989)
3935Zeman Karel (1949-)
3940U.S.A.
3941Anglie
3942Belgie
3943Dánsko
3944Itálie
3946Německo
StranaPoložkyObdobí
803951Německo
3953Německo - BRD
3954Německo - DDR
3955Německo, porcelánové medaile
3956Polsko
3957Rakousko - Uhersko
3958Švýcarsko
3959Vatikán - Papežský stát
StranaPoložkyObdobí
814001Vatikán - Papežský stát
4009Československo - nouzovky, známky
4021Německo - nouzovky a účel.známky
4022Rakousko - nouzovky
4023Psí známky
4025Československo - odznaky
4030Československo - odznaky, hudební
4032Československo - odznaky, sportovní
4033Československo - odznaky náboženské
4035Sokolské odznaky
4043Rakousko - odznaky
4045Německo - hudební odznaky
4046František Josef I.
4050Medaile veteránských spolků
StranaPoložkyObdobí
824051Veteránské spolky
4052Československo
4055Českoslov. milice SNB
4056Českoslov. odborové a resort
4062Československo - vojenské odznaky
4066Odznaky s vojenskou a brannou tématikou
4070Myslivecké medaile a odznaky
4072Šlarafie
4074Německo - Prusko
4075Německo - 3.říše (1933-1945)
4088Polsko
4089Srbsko
4090Kongo
4092Num.katalogy
StranaPoložkyObdobí
834101Num.katalogy
4108Num.spisy
4111Med.pla.odzn.
4113Faleristika
4114Notafilie
4116Náboženská literatura
4117Různé
4120Heraldika
4121Alba na mince, bankovky, řády
4130Rakousko - Uhersko
StranaPoložkyObdobí
844151Platné na území ČSR
4154Československo 1918 - 1939
4198Protektorát Čechy a Morava
StranaPoložkyObdobí
854201Protektorát Čechy a Morava
4219Slovenská republika, 1939 - 1945
4230ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945
4236Slovenská republika-kolkované,1945
4247Československo, 1945-1953
StranaPoložkyObdobí
864251Československo, 1945-1953
4272Československo, 1953-1992
4290Nevydaná platidla
4294Česká republika, 1993-
4295Platné na území ČSR
StranaPoložkyObdobí
874301Platné na území ČSR
4302Československo - nouzová platidla
4320Zajatecké a koncentrační tábory
4323Albanie
4324Bosna a Herzegovina
4325Francie
4326Guinea
4327Irák
4329Jugoslávie
4332Maďarsko
4337Německo
4341Německo - Breslau
4342Nizozemí
4346Rakousko - Uhersko
4347Polsko
StranaPoložkyObdobí
884351Polsko
4359Rakousko
4368Rusko
4371Rusko - Sibiř & Ural
4372Rusko - Východní Sibiř
4377Straits Settlements
4378Ukrajina
4380Konvolut

Copyright 2022 NUMMUS Olomouc