NUMMUS Olomouc

Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1101. 20 kr. 1806 B - říšská koruna 2/2 200,- 200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1102. 20 kr. 1806 C - říšská koruna hr., škr. RL 1200,- 1600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1103. 20 kr. 1808 B -1/1 220,- 300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1104. 20 kr. 1808 D, Salzburg "R" mělčí ražba, tém. -1/1 600,- 600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1105. 20 kr. 1808 D, Salzburg "R" -1/1 1800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1106. 20 kr. 1810 A v rv. nálitek po sponě -1/2 200,- 280,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1107. 20 kr. 1815 A škrt., mír. nedor., tém. 1/1 240,- 400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1108. 20 kr. 1818 B "excelentní stav" RL 3800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1109. 20 kr. 1824 A skvr. v rv. 1/0- 320,- 450,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1110. 20 kr. 1825 A dr. rys. 1/0 320,- 410,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1111. 20 kr. 1828 A ryska ve štítku, tém. +2/1 200,- 380,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1112. 20 kr. 1830 A - orlice just., tém. 1/0 200,- 300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1113. 20 kr. 1830 A - orlice 1/1 280,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1114. 20 kr. 1830 C +sbírkový sáček zc. nep. just. 0/0 1000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1115. 20 kr. 1831 A - stuhy na krku "R" -1/1 950,- 1400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1116. 20 kr. 1831 A - stuhy na krku "R" -1/1 800,- 1400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1117. 20 kr. 1831 A - vlající stuhy 2/1- 240,- 240,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1118. 20 kr. 1831 M "R" nep. rys. 1/1 600,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1119. 20 kr. 1832 A - var.: tečka mezi A a datací u horní nožičky čísl.
1
-1/1 260,- 310,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1120. 20 kr. 1832 A +2/1- 220,- 310,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1121. 20 kr. 1832 M 1/0 1200,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1122. 20 kr. 1833 B - Madona "R" mělčí ražba, tém. -1/1- 250,- 410,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1123. 20 kr. 1833 B - Madona "R" -1/0- 400,- 850,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1124. 20 kr. 1833 B - Madona "R" tém. -1/1- 400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1125. 20 kr. 1833 C +1/RL 500,- 975,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1126. 20 kr. 1833 C rv. mír. just. 0/RL 450,- 600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1127. 20 kr. 1834 B - Madona skvrna, tém. -1/1 260,- 400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1128. 20 kr. 1835 B - Madona hr. -2/2 220,- 240,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1129. 15 kr. 1807 S 0/0 2400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1130. 12 kr. 1795 A tém. 1/1 600,- 800,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1131. 12 kr. 1795 A, +7 kr. 1802 A 2 ks ox. -1-2 340,- 750,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1132. 12 kr. 1795 B vada stř., škr.
7 kr. 1802 A 2 ks odstr. ouško
2-2- 400,- 400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1133. 12 kr. 1795 B "sbírkový" -0/RL 2400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1134. 10 kr. 1793 A tém. 2/2- 280,- 500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1135. 10 kr. 1793 A zc. nep. just. 1/0- 1800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1136. 10 kr. 1794 B 2/2+ 420,- 600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1137. 10 kr. 1795 E "R" 2/2- 400,- 600,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1138. 10 kr. 1815 A "R" just. -1/1 600,- 750,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1139. 10 kr. 1815 B 0/0 3600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1140. 10 kr. 1833 A "R" 1/0 1600,- 4200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1141. 7 kr. 1802 B 1/1 900,- 900,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1142. 7 kr. 1802 G - Nagybánya 1/1 1500,- 1500,-
1143. 6 kr. 1800 F "R" zc. nep. hr., jinak RL 1800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1144. 5 kr. 1818 A "sbírkový" 0/0 900,- 925,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1145. 3 kr. 1796 B 2/2+ 700,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1146. 3 kr. 1815 V, 1826 A, 1828 A 3 ks -1-4 300,- 440,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1147. 3 kr. 1820 A mělká ražba, tém. 2/1 300,- 340,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1148. 3 kr. 1820 B "R" tém. 1/0 500,- 650,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1149. 3 kr. 1821 B "R" mělká ražba +2/1 220,- 330,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1150. 3 kr. 1825 A "R" +2/1- 1500,- 3400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1151. 3 kr. 1826 A 1/RL 1200,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1152. 3 kr. 1826 A mělká ražba, tém. -1/1 350,- 350,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1153. 3 kr. 1829 A 1/1+ 1900,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1154. 3 kr. 1833 A m. hr. 2/1- 120,- 140,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1155. 1 kr. 1800 D "RR" -3/2- 200,- 650,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1156. 1 kr. 1803 H hr. ražbou -0/0 1800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1157. 1 kr. 1805 H "R" 1/1 460,- 650,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1158. 1 kr. 1816 A mělčí ražba při kraji, tém. 1/0 140,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1159. 1 kr. 1816 A 1/1+ 500,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1160. 1 kr. 1816 B -1/1- 200,- 200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1161. 1 kr. 1816 O; +15 kr. 1807 A "R" 2 ks -1-1- 220,- 270,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1162. 1 kr. 1816 S tém. 1/1- 130,- 130,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1163. 1/2 kr. 1816 A hr. -1/2+ 60,- 120,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1164. 1/4 kr. 1800 A zc.dr. hr. ražbou 1/0 2000,- 2000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1165. 1/2 Scudo 1825 V "R" tém. -1/1 4000,- 4000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1166. 1 1/2 Lira Veneta 1802 A, Vídeň pro Benátky P.32, M-A 305
"R" 10,825g
1/0 7500,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1167. 1 Lira 1822 M 1/0 4000,- 4000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1168. 1/2 Lira 1823 M tém. -1/1 900,- 1350,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1169. 1/4 Lira 1822 V 2/1- 800,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1170. 1/4 Lira 1823 M - upravené razidlo z r. 1822 !! tém. -1/1 400,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1171. 1 Centesimo 1822 V tém. 1/1 200,- 220,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1172. 15 Soldi - 8 1/2 kr. 1802 F -1/1- 1300,- 1300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1173. 15 Soldi - 8 1/2 kr. 1802 F -1/2 1600,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1174. 2 Soldi 1799 F 1/1- 300,- 300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1175. 2 Soldi 1799 F +2/1- 50,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1176. 1 Soldo 1798 F 2/2 180,- 1100,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1177. 1 Soldo 1799 H dr. ox. 1/1 900,- 900,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1178. XIV Liards 1793, Brusel "R" dr. rys. 0/0 2400,- 2400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1179. XIV Liards 1794, Brusel "R" dr. vada stř. v av. 1/0+ 3000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1180. 1 Sol 1795 - zn. patrona, pro obležené město Lucemburk "R" -1/1 1500,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1181. 1 Sol 1795 - zn. bomba, pro obležené město Lucemburk "R"
vada materiálu u hr.
1/1- 2000,- --.-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1182. III Grossi 1794 b.zn., armádní mince pro Halič 1/2+ 380,- 550,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

1183. III Kreuzer 1794 H 1/1 1200,- 1600,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1184. Velký žeton na českou korunovaci 7.9. 1836 v Praze Ag 20 mm
Novotný XIX/c; Nov.XVIII/D/3b nep. rys.
1/1 1200,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1185. Medaile 1836 na pražskou korunovaci Marie Anny Cu 46 mm, 4,8 m
m výška střížku sign.: I.D.BOEHM Nov.XIII f, Novák XVIII/H/1c
1/1 3800,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1186. Korunovace na Lombardsko-benátského krále 6.9.1838 v Miláně, hlav
a zprava, opis / Korunovační scéna, opis sign.: MANFREDINI
patin. Cu 52 mm 73,15 g Novák V/XVIII/G/1c; Wb. 2030;
Hauser 34 zc. dr. hr., škr.
+1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1187. Malý žeton na korunovaci Lombardsko-benátským králem v Miláně
6.9. 1838 Ag 19 mm 3,288 g Novák XVIII/G/9b "R"
1/0 3200,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1188. Tolar 1838 A 27,877 g 1/1+ 6000,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1189. Tolar 1839 A 28,123 g "patina" 0/RL 8000,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1190. Tolar 1840 A 28,003 g dr. rys., hr., tém. 1/1 4200,- 5000,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1191. Tolar 1845 A Her. 142 +1/RL 6500,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1192. 20 kr. 1837 A; +3 kr. 1847 C 2 ks -1-2- 400,- 650,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1193. 20 kr. 1837 B - Madona mělká ražba portrétu a Madony +2/2+ 320,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1194. 20 kr. 1837 E "R" hry. 2/2+ 800,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1195. 20 kr. 1838 B - orlice 0/0+ 1500,- 1700,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1196. 20 kr. 1838 C 1/0- 650,- 1800,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1197. 20 kr. 1839 A 1/0 360,- 700,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1198. 20 kr. 1839 B - Madona 0/RL 500,- 2300,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1199. 20 kr. 1839 B - Madona tém. 1/1 440,- --.-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

1200. 20 kr. 1839 B - Madona -1/1- 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 NUMMUS Olomouc