ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 12. června 2017

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

301. 1/2 dolar 1973, 1974 Kennedy, CuNi, 2 ks 1/1 50,- 50,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

302. 1 dolar 1976, 1/2 dolar 1976, 1/4 dolar 1976, vše 200 let USA
vše CuNi, 3 ks
1až0 120,- --.-

Pol.

ČNS - pobočka Karviná

Stav

V.cena

D.cena

303. 10 let pobočky 1972 - 1982, sig.:M, 70 mm 1/1 160,- --.-

Pol.

BABKA Karel

Stav

V.cena

D.cena

304. Jindřich Fugner 1822-1865, I. cena lesní běh kolem Štvanice 1950
elox Al 60 mm,
1/1 300,- --.-

Pol.

HÁM A.

Stav

V.cena

D.cena

305. Svobodné banské mesto Kremnica, Br. 30 mm 0/0 100,- --.-

Pol.

KUŽEL M.

Stav

V.cena

D.cena

306. Běžecké závody, III. cena okresní přebor mužů v lesním běhu, Hvězda
1950, elox. Al plaketa 51x64 mm, etue
1/1 50,- --.-

Pol.

LÁSKA M.

Stav

V.cena

D.cena

307. T. G. Masaryk president osvoboditel rep. Čs. atd......
Na paměť stých narozenin atd...., Gymnasium v Brně 1865
Br 60 mm, Novák: D1.179d, etue (asi nepůvodní ?)
1/1 460,- 550,-

Pol.

LICTÁG AN.

Stav

V.cena

D.cena

308. František Wenzl, předseda Brnosvazu a Mragra 1889-1939, Brnosvaz
na paměť svého 40-ti letí 1899-1939, Br 70 mm, hry., dr. škr. R
-1/1- 100,- --.-

Pol.

MENZE A. a Sohn

Stav

V.cena

D.cena

309. Spolek zahradníků ve Vídni, záslužná med. bl. (kolem roku 1900)
Br 38 mm, krásná
0/0 480,- --.-

Pol.

MYSLBEK J.V., STEHLÍK

Stav

V.cena

D.cena

310. Obchodní a živnostenská komora v Praze, hlava Merkura/alegorie
Br., 50 mm
0/0 240,- 320,-

Pol.

PETER A.

Stav

V.cena

D.cena

311. Dokončení plynovodu Sojuz, Fed. min. paliv a energetiky, Ag 750, 40 mm
punc MK
RL 300,- 340,-

Pol.

ŠMAKAL V.

Stav

V.cena

D.cena

312. Jednota katolických tovaryšů v Praze 1852-1912, mons.Fr.X. Vaněček,
Ms., 34 mm, Přibyl:752. pův.raž.ouško
1/1 140,- 190,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

313. T.G.M., na paměť 85.narozenin, Ag 987, punc K, 32 mm, Novák:01.100a
lesklá
0/0 300,- 300,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

314. T.G.Masaryk, na paměť 85.narozenin 7.3.1935, Br..60 mm, Novák: 1.097f 1/1 60,- 80,-

Pol.

ČÁSLAV

Stav

V.cena

D.cena

315. Plavecké závody 31. 5. 1934,Ms 39 mm 1/1 80,- --.-

Pol.

CHOTOVINY u Tábora

Stav

V.cena

D.cena

316. F. J. I. a Ferdinand ď Este, Upomínka na císařské manévry u Chotoviny
u Tábora Čechy 1913, zlacená Ms 30 mm,pův. ražené ouško
RL 300,- 500,-

Pol.

HRANICE

Stav

V.cena

D.cena

317. 800 let města 1169 - 1969, sig.:A.Peter, Br, 69 mmm 1/1 160,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

318. Lyžařská sport. medaile, SÚSTV Přeborník TK - III. tř. 18 km 1951
přes 3 kopce, elox. Al 60 mm, orig. etue, nesig.
1/1 400,- --.-

Pol.

MĚLNÍK

Stav

V.cena

D.cena

319. Karel IV., Na památku odhalení pomníku v Mělníku 1878
Cu klipa 29x29 mm, nep. tečky kor.
RL 200,- 320,-

Pol.

MNICHOVICE

Stav

V.cena

D.cena

320. 850 let, 1134-1984, Al, 40 mm 1/1 20,- --.-

Pol.

OPOČNO

Stav

V.cena

D.cena

321. Upomínka na slavnost svěcení praporu 6. 9. 1885. Jednota vojenských
vysloužilců na Opočně. Cín 34 mm, pův. raž. ouško
0/0 100,- 750,-

Pol.

PRAHA

Stav

V.cena

D.cena

322. Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895, 3 postavy, opis/palác
Fritsche Thein, sig.: J.Š., cín 39 mm, pův. raž. ouško
RL 150,- 380,-

Pol.

PRAHA

Stav

V.cena

D.cena

323. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Upomínka na výpravu
čechů amerických, cín 38,5 mm, pův. raž. ouško, sig.: PICHL R
0/0 200,- 280,-

Pol.

PRAHA

Stav

V.cena

D.cena

324. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 Čeněk Gregor protektor
sig.:Abraham, Chaura, Sn klipa 32x32 mm, MZč:190/17, tab.VII
0/0 160,- 200,-

Pol.

PRAHA

Stav

V.cena

D.cena

325. Budovateli pomníku J.V.Stalina v Praze 1.V.1955, sig.:A.S., Br., 60 mm +1/1+ 400,- 460,-

Pol.

FRANZ JOSEF I.

Stav

V.cena

D.cena

326. a Vilém II., Na památku spojenectví ve světové válce 1914
patin, Ag 25 mm, 5,4 g, vzadu špendlík
1/1 400,- 400,-

Pol.

ANGLIE

Stav

V.cena

D.cena

327. Jiří V.a Marie, med. na 25 let vlády 1910-1935, dvojportrét/hrad,
Ag, 31 mm, 15,8 g, sig.PM, orig. etue
1/1 800,- 800,-

Pol.

ANGLIE

Stav

V.cena

D.cena

328. Otevření Buckinghamského paláce po požáru v 11/1992, August - October
1998, MS/Br) 39 mm, v papírovém obalu, 3 jazyčný text
0/0 20,- --.-

Pol.

BAVORSKO - Karel Ludvík

Stav

V.cena

D.cena

329. votivní medaile, Ag, 29 g, 40 mm R -0/0- 6000,- --.-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

330. REPLIKA Ag medaile panda 2004, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 21 g
40 mm
0/0 70,- --.-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

331. REPLIKA Ag medaile panda 2005, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 22 g
40 mm
0/0 70,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

332. Tažení do Etiopie 1935/1936, sig: Johnson/R.Gerli, Ag 800, punc,
30 mm, 13, 2 g, pův. závěs
1/1 160,- 380,-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

333. med., NTB/GENEINSCHAFTSWERK 1968, Ag0,900 , punc, 15 g, 32 mm -0/0 100,- 130,-

Pol.

NĚMECKO, Hamburg

Stav

V.cena

D.cena

334. XVI. německé spolkové střelby 11. - 18. 7. 1909 v Hamburku
Ag 890, punc, 40 mm, 26,5 g, původní závěs
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

335. Vilém I. (1861-1888), na paměť 100 let narození
22. 3. 1797-1897, pozl. Br 39 mm, pozl. č. setř., pův. závěs
RL 200,- 320,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

336. Vilém II. (1888-1918)
střelecká medaile, sig. E. Walgand, Ag, 35 mm,
RL 120,- 300,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

337. Otto von Bismarck, Na památku 80. narozenin 1, 4. 1895
sig: O. Bergmann Hamburg, cín 39mm, pův. ražené ouško
0/0 2000,- --.-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

338. Vilém II. (1888-1918), KYFFHAUSER pomník 18. 6. 1896, sig.: Osc. Sperl
ing, Ag 28 mm, 9,6 g, pův. raž. ouško
0/0 400,- 460,-

Pol.

NĚMECKO, Sasko

Stav

V.cena

D.cena

339. 700 leté jubileum narození Elisabeth Landgrafin v.Thuringen 1207-1907
katedrála/relikvie, Ag klipa 31x31 mm, 15,5 g, pův. ražené ouško R
0/0 1000,- 1200,-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

340. Pamětní med. Vídeňského numismatického spolku 1888, k postavení pomníku
Marie Theresie, Ag 41 mm, punc A, 28,1 g R
0/0 7500,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

341. VídeŇský střelecký spolek bl. (kolem r. 1900) nesig., postř. Br 35 mm
vl. rysky
-0/0- 500,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

342. Náboženská med., sv. Kryštof, jednostr. postř. bronz 25 mm, pův. ouko 1- 50,- --.-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

343. LEO XIII. medaile z r.1888, Ms 32 mm, pův. raž. ouško 0/0 160,- 160,-

Pol.

NOUZOVKY - RAKOUSKO-UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

344. Potravní sklad c.k. Rakouských státních drah v Plzni 20 hal.
čes./německé nápisy, sig.: PICHL, Cu 25,5 mm, zc. np. hr.
1(1- 80,- 80,-

Pol.

NOUZOVKY-ZNÁMKY

Stav

V.cena

D.cena

345. Praha, Grandhotel Šroubek, telefonní známka, Fe 27 mm 1/1 200,- 200,-

Pol.

NOUZOVKY-ZNÁMKY

Stav

V.cena

D.cena

346. Praha, Zemská jednota společenstev hostinských v Praze, záloha na láhev
od piva, Ms 25 mm, + 1/4 liter Cu 20 mm, 2 ks
1ažRL 100,- 160,-

Pol.

NOUZOVKY-ZNÁMKY

Stav

V.cena

D.cena

347. Praha, První Pražský městský pivovar, 1 lit, sig..: PICHL,
BK (CuNi) 24 mm
0/0 200,- --.-

Pol.

NOUZOVKY-ZNÁMKY

Stav

V.cena

D.cena

348. Praha, Hotel Alcron, telefonní známka, Ms 25 mm, dr. škr. +1/1 100,- 100,-

Pol.

NOUZOVKY-ZNÁMKY

Stav

V.cena

D.cena

349. RAKOUSKO, Hrací známka "Rchenpfennig Nurnberger spil", rakouská orlice
obě strany stejné , Cu 30 mm R
+1/1+ 200,- 280,-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

350. Svazarm "Za obětavou práci",Cu prořezávaný plech" ca 39x55 mm, jehla
špendlík
1 50,- 50,-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

351. Upomínka na naše Krkonoše bl. (období 1. rep.), zkřížené lyže,
malý st. znak, patin. bronz ca 16x40 mm, na jehle
1/1 60,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

352. Bílý lev v červeném poli, smalt, Ms ca 20x20 mm na jehle, bl (1. rep.)
.
1 200,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

353. Sv. Václav na koni, patrně vyd. k mileniu, Ag 900, punc ZL,
39x49 mm, špendlík
0 400,- 600,-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

354. Československý svaz lyžařů 1903-1983, prořez. BK ca 65 mm, dr. kor.,
orig. etue
1 200,- --.-

Pol.

ODZNAKY - NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

355. Návštěva Berrlína, Reichstag (30. léta 20. stol.), Ms 30 mm, špendlík 1 100,- 150,-

Pol.

SOKOL - RUZNÉ

Stav

V.cena

D.cena

356. Sokolská vlajka na žerdi TSO SokolPraha I., župa Barákova, z 1. rep.
Na vlajce je 20 sokolskýxh odznaků vesměs z období R-U a 1. repuliky
např. V. slet všesokolský Praha 1907, trojůhelník ca 35x40 mm
k tomu skolská legitimace bývalé majitelky: Setničková Jiřka RR
v.d.z. 1100,- --.-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

357. Zlatý záslužný kříž s korunou na válečné stuze, vydání 1914
válečný náhradní kov, jen zlacené, VM2-6C1, exklusivní stav R
0/0/0 3500,- --.-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

358. Vojenská jubilejní pamětní medaile z r.1898, zlac. br., VM:I-33B
nesprávná stuha
1/1/1 200,- --.-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

359. Záslužná med. za 40leté věrné služby pro vojenské osoby, VM:I-34
stuha chybí
1/1 200,- 360,-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

360. Med. Za statečnost Der Tapferkeit II.tř., vyd. z 14. II, 1915
sig.: Tautenhayn, bonz, VM:I-5XIA, stuha chybí
1/1 100,- 100,-

Pol.

Karel I. (1916-1918)

Stav

V.cena

D.cena

361. med. za statečnost II. tř., Ag. 30 mm, VM I-5-XII D, stuha chybí 0/0 340,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

362. Odznak pro střelce z pušky III. st. (br. štítek), Krubl: T16/1/1 1 240,- 240,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

363. Odznak pro střelce z kulometu II. st. (postř. štítek), Krubl: T16/2/2
ř
1 340,- 340,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

364. "Vzorný odstřelovač", č.01575, matice, smalt.Br, cca 52x43 mm
vzadu matice, Zukov Praha R
1 1000,- 2900,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

365. Čs. partyzán, malý odznak na jehle, 25 mm, VM:III-22 1 110,- 110,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

366. Za výtečné řízení obrněných vozidel malý, MS plech ca 25x28 mm
jehla, Krubl: T20/3
1 240,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

367. Za zásluhy o výstavbu, II. typ, Ag 900, punc, Zukov, 1/1/2 360,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

368. Záslužná medaile Sboru nápravné výchovy 1/1/1 400,- --.-

Pol.

HASIČSKÉ MEDAILE :

Stav

V.cena

D.cena

369. Za věrnost, jednostr. Ms 33 mm, původní závěs 1 100,- --.-

Pol.

NĚMECKO - BAVORSKO

Stav

V.cena

D.cena

370. Záslužný kříž řádu v. Michala, VIRTUTI, bez koruny, Ag R 1/1/1 6500,- --.-

Pol.

NĚMECKO ???

Stav

V.cena

D.cena

371. Záslužný kříž, bílý smalt, BK ca 36x36 mm, viz foto, stuha chybí 1/1 200,- 240,-

Pol.

RAKOUSKO UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

372. 1 koruna 1.12.1916, Pick 20, Sém: 191, křížem přehlé, 2 ks 2/2 60,- --.-

Pol.

RAKOUSKO UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

373. 2 koruna 1. 3. 1917, 1345-900069, Sém:192, Pick:21, nep. dr. přehlá
nep. růžek
-1/1- 60,- --.-

Pol.

RAKOUSKO UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

374. 25 korun 27. 10. 1918, Sém:193, Pick:23, lehce přel., skvrna 1- 180,- 220,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

375. 100 Kč 2.1.1912 stříhaný kolek, 2123-44629, Sém.:204, Nov.:4a
nep. 1x přehlá
t.1/1 600,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

376. 10 Kč 2. 1. 1927, neperfor., B019-166475, Nov.:20a N 500,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

377. 100 Kč 10.1.1931, neperf., Hb 305912 Nov.:23b -2/2- 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

378. 500 Kč 2.5.1929 neperf., G 348305, Nov.:24c, nep. lehce přel. t.1/1 1800,- 3300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

379. 500 Kč 2.5.1929, specimen, G 657248, Nov.:24c N 200,- 550,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

380. 1000 Kč 25.5.1934, specimen, B 918908, Nov.:26 N 360,- 480,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1918-1939)

Stav

V.cena

D.cena

381. 1000 Kč 25.5.1934, specimen, L 886544, Nov.:26 N 360,- 480,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

382. 1 K bl.(1940) ruční přetisk, neperf., A-014, Nov.:29a N 150,- 180,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

383. 5 K bl. (1940) ruční přetisk, neperf., ser.: A025, Nov.:30a N 800,- 1800,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

384. 5000 K 6.7.1920, přetisk 25. X. 1943, nevydaná, Specimen, C 055057
Nov.: 31b
N 300,- 460,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

385. 100 K 20. 8. 1940 I. vydání, specimen, 33B-853217, Nov.: 38a N 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

386. 100 K 20. 8. 1940 I. vydání, specimen, 09A-931336, Nov.: 38a N 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

387. 1000 K 24.10.1942, II.vydání, specimen, Db 605469, Nov.:40b N 100,- 160,-

Pol.

SLOVENSKÝ STÁT (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

388. 20 KS 15.9.1939 specimen, Ba52-036583, Nov.:48b
dr. přehyby, skvrny asi od kafe
-1/1- 500,- --.-

Pol.

SLOVENSKÝ STÁT (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

389. 500 KS 12.7.1941, specimen, 9Pi 038780, Nov.:53 N 100,- 170,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

390. 500 K bl.(1945), kolek ČSR na 500 KS 12.7.1941, specimen,
6Oj 028211, Nov.:63
N 100,- 190,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

391. 100 K poukázka 1944, kolek ČSR, specimen, MK451501, Nov.:65a 1/1 36,- 65,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

392. 2000 K poukázka 1945, specimen, 16TI 039363, Nov.:68a N 280,- 320,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

393. 20 Kčs bl.(1945) neperfor., HG 899876, Nov.:71 N 90,- 170,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

394. 1000 Kčs bl.(1945), neperfor., BL 873511, Nov.:75 N 300,- 750,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

395. 1000 Kčs 16.5.1945, I. vyd., neperfor., 20B 283287, Nov.:83b N 200,- 600,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1945-1953)

Stav

V.cena

D.cena

396. 5000 Kčs 1.11.1945, neperfor., 22A 130263, Nov.:84 N 500,- 1000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1953-1993)

Stav

V.cena

D.cena

397. 3 Kčs 1961 perfor, 10 Kčs 160 neperf., 20 Kčs 1970 neperfor.
Nov.: 97, 99b, 101, 3 ks
N 120,- 280,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1953-1993)

Stav

V.cena

D.cena

398. 10 Kčs 1986 neperf, ser: V22, V26,V33, Nov.: 100, 3 ks N 60,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1953-1993)

Stav

V.cena

D.cena

399. 1000 Kčs 1985, kolkovaná, kolek tištěný, U20-471236, Nov: CZ3b N 1000,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO - údobí (1953-1993)

Stav

V.cena

D.cena

400. 50 Kčs 1987 neperfor., F61-519072, Nov:105 N 50,- 60,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA