ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 4. listopadu 2017

Pol.

HESS M.

Stav

V.cena

D.cena

451. Mariánská družina v Praze založena 1575. Obnovena 1880.
Zlacené Ag, punc ČSR z let 1921-28 "zaječí hlava 2", 900/1000
ovál 30x40 mm12,5 g, pův. ražené ouško,
0/0 190,- 480,-

Pol.

JARÝ B.

Stav

V.cena

D.cena

452. Ku čtyřstému výročí úmrtí Jana z Pernštejna 1548-1948, vydal kroužek
numismatiků v Pardubicích, portrét/erb, Cu, 40,5 mm
1/1 300,- 300,-

Pol.

KŘÍŽ Václav

Stav

V.cena

D.cena

453. Josef Jungmann, životopis.data,poprsí/na památku narozaní jeho před
sto lety, Sn, 41 mm, krásná
RL 160,- --.-

Pol.

LAUFR

Stav

V.cena

D.cena

454. Postavení pomníku 49. pěšího regimentu na památku padlých r. 1866
u Hradce Králové, česko/německé nápisy, Br. 35 mm, pův. ražené ouško R
1/1 150,- 2200,-

Pol.

NEUBERGER R. + Prinz

Stav

V.cena

D.cena

455. František I. a F.J.I. 1809-1909, 100 let připojení Tyrol, Ag, punc A,
44 mm, lesklá, 40 g, původní ouško
0/0 800,- 2700,-

Pol.

SCHWERDTNER

Stav

V.cena

D.cena

456. Na 200 let trvání 4. regimentu infanterie 1696-1896,
Br 37 mm, č. otřelé zlacení
-0/0- 200,- 420,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

457. T.G.M., úmrtní medaile malá, Ag 987, punc, 30 mm, Novák:01.138a 1/1 300,- 300,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

458. T.G.M., úmrtní medaile malá, Ag 987, punc, 30 mm, Novák:01.138a 1/1 200,- 300,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

459. T.G.Masaryk, na paměť 85.narozenin, lesklé Ag 987, punc, 32 mm, 15 g
Novák: 01.100a
0/0 340,- 380,-

Pol.

ŠTROSS F - W.P.

Stav

V.cena

D.cena

460. Věnování praporu ženami českými Slavii 24. 5. 1891/Osvětou k svobodě
Ms 35 mm, pův. raž. ouško, MZČ: neuvádí
t.0/0 140,- 220,-

Pol.

HRANICE

Stav

V.cena

D.cena

461. 800 let města 1169 - 1969, sig.:A.Peter, Br, 69 mmm 1/1 130,- 130,-

Pol.

MNICHOVICE

Stav

V.cena

D.cena

462. 850 let města, 1134-1984, Al, 40 mm 1/1 16,- 20,-

Pol.

PLZEŇ

Stav

V.cena

D.cena

463. Numismatický kroužek JUDra j, Ječného v Plzni, upomínka na 100. schůzi
13. 10. 1937, Br 39 mm
1/1 100,- 480,-

Pol.

PRAHA-ŽIŽKOV

Stav

V.cena

D.cena

464. Na památku zavítání J.V.císaře a krále F.J.I. 28.9.1891, radnice/jména
všech zastupitelů, zlac. Br., 35 mm R
0/0 150,- 1600,-

Pol.

Karel IV. (1346-1378)

Stav

V.cena

D.cena

465. největší osobnosti českého národa, portrét/lev, Ag 999, punc, 34 mm
15,08 g, v bublině
proof 340,- --.-

Pol.

ANGLIE

Stav

V.cena

D.cena

466. Otevření Buckinghamského paláce po požáru v 11/1992, August - October
1998, MS/Br) 38 mm
0/0 16,- 24,-

Pol.

BAVORSKO - Karel Ludvík

Stav

V.cena

D.cena

467. votivní medaile, Ag, 29 g, 40 mm R -0/0- 5400,- --.-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

468. REPLIKA Ag medaile panda 2004, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 21 g
40 mm
0/0 60,- --.-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

469. REPLIKA Ag medaile panda 2005, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 22 g
40 mm
0/0 60,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

470. Sept. 16. až Okt. 2. 1949 Budapest, Al. 32 mm 1/1 20,- 20,-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

471. AH 20.4. 1889-1939, na 50 let, portrét vlevo/znaky, 9-ř. nápis
Ag,0,835, na hr. punc a nápis Prusische munze Berlin, 36 mm, 24,2 g
sig.: Krischker, dr. hr. R
1/1 700,- 1400,-

Pol.

NĚMECKO, Hessen Anhalt

Stav

V.cena

D.cena

472. Leopold svob. pán Franz Senior d. Hesen Anhalt atd., na 50 let
6. 12. 1801, Ag 44 mm, 34,5 g, vl. rysky
1/1 3000,- --.-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

473. Friedrich II., Na úmrtí , Sanssouci, 21.1.1712 - 27. 8.1786
sig. I.G.H., Ag 45 mm,25 g, vl. rysky R
0/0 10000,- --.-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

474. Friedrich III. (1888)
Friedrich Wilhelm korunní princ Německé říše a král. Pruského
protektor průmyslové výstavy v Brémách r. 1874, záslužná med.
Ag 44 mm, 49,5 mm, zc. nep. hr.,vl. rysky R
0/0 2900,- --.-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

475. Vilém II. (1888-1918) a Bismarck na památku
návštěvy v Berlíně Januar 1894, Br. 38 mm, pův. ražené ouško
0/0 150,- 220,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

476. Otto von Bismarck, Na památku 80. narozenin 1, 4. 1895
sig: O. Bergmann Hamburg, cín 39mm, pův. ražené ouško
0/0 160,- 220,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

477. Otto von Bismarck, úmrtní med.
sig: B. Koehner Berlin, Cu 35 mm, pův. raž. ouško
0/0 150,- 190,-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

478. Schillerovo jubileum ve Vídni 1859, sig.: C.R., Cu 26 mm 0/0 90,- 180,-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

479. Vídeňský střelecký spolek bl. (kolem r. 1900) nesig., postř. Br 35 mm
vl. rysky
-0/0- 400,- 400,-

Pol.

SLEZSKO

Stav

V.cena

D.cena

480. Motiv dukátů Slezských stavů z r. 1534, sig: COPY, pozlac. 40 mm RL 300,- --.-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

481. 700 rokov banskoštiavnického mestského a baníckého práva, pamětní groš
Ag 987, punc K, 28 mm, 4,7 g
RL 100,- 130,-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

482. PIUS VII., med. na rok XVII, portrét zleva, alegorie, sig.: TM
pat. Ag 42 mm, 31,5 g
1/1 1200,- 2000,-

Pol.

SOKOLSKÉ ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

483. Odznak ČNS, parvus Václava II., vydáno v 60. letech 20. stol.,
Postř. Cu, jehla
0 90,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

484. Zboro 18. 6. 1917, stužka, jehla 1 50,- 2200,-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

485. Upomínka na naše Krkonoše bl. (období 1. rep.), zkřížené lyže,
malý st. znak, patin. bronz ca 16x40 mm, na jehle
1/1 50,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

486. Bílý lev v červeném poli, smalt, Ms ca 20x20 mm na jehle, bl.(1. rep.)
.
1 160,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

487. ČSM - budovatel pohraničí, BK, část smalt, ca 34x40 mm, špendlík 1 200,- --.-

Pol.

ODZNAKY - CESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

488. Čestný Fučíkův odznak,br. část smalt, špendlík ca 37x37 mm 1- 100,- --.-

Pol.

ODZNAKY - RAKOUSKO-UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

489. Warnsdorf, pěvecký spolek Harmonie bl. (kolem r. 1900)
prořez Ms plech, smalt, stužka, ca 30x80 mm, krásný
1/1 200,- 380,-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

490. Zlatý záslužný kříž s korunou na válečné stuze, vydání 1914
válečný náhradní kov, jen zlacené, VM2-6C1, exklusivní stav R
0/0/0 3000,- --.-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

491. Vojenská jubilejní pamětní medaile z r.1898, VM:I-32B
zlac. Br. (neoficielní), nesprávná stuha ze služebního kříže žl./čer.
1/1/1 180,- 200,-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

492. Občanská jubilejní pamětní med. z r. 1898, bronzová med.
VMI-39A, stuha chybí
0/0 100,- 120,-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

493. Občanská jubilejní pamětní med. z r. 1898, bronzová med.
VMI-39A, stuha chybí
0/0 100,- 100,-

Pol.

Franz Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

494. Vojenský služební kříž pro poddůstojníky I.tř. za 24 služebních let
VM: 2-8, nesprávná civilní stuha
1/1/1 500,- 1800,-

Pol.

Karel I. (1916-1918)

Stav

V.cena

D.cena

495. Medaile za statečnost FORTITVDINI, Ag, 32 mm, Kautsch, VM:I-5XII-D
stuha chybí
-1/1- 200,- 240,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

496. Řád rudé hvězdy práce, I.vyd., č.0230, Ag 900, punc, Zukov, Nov.:152
stuha zmačkaná, + 2x min. stužka, původní značená etue, trochu rozvrza
né zavírání R
1/1/1 1300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

497. Záslužná medaile Sboru nápravné výchovy 1/1/1 300,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA - vojenské odznaky

Stav

V.cena

D.cena

498. čepicový odznak, bílý plech ca 50x50 mm, vzadu jehlice 1 20,- --.-

Pol.

HASIČSKÉ MEDAILE :

Stav

V.cena

D.cena

499. Rakousko nebo Německo, hasičský den 3. 1é. 1886, blíže neurčeno
Ms 29 mm, pův. ražené ouško
0/0 100,- 340,-

Pol.

NĚMECKO - BAVORSKO

Stav

V.cena

D.cena

500. Záslužný kříž řádu v. Michala, VIRTUTI, bez koruny, Ag R 1/1/1 5400,- 5400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA