ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 10. února 2018

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

751. Sada 1989 S v etui, 1 dolar Ag, ostatní mince z obecných kovů
1/2 dolar Kenedy, 1/2 dolar 200 let kongresu, 1/4 dolar, Dime,
5 cents, 1 cent, 7 ks, certifikát, luxusní orig etue
proof 550,- 550,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

752. 1 dolar 1992 S, olympiáda, baseball, v bublině proof 400,- 400,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

753. 1 dolar 2007, Založení Jamestown 1607, v bublině proof 400,- 440,-

Pol.

USA - Hawai, Kalakata I.

Stav

V.cena

D.cena

754. 1 dolar 1883, NOVORAŽBA 1980, patin. BK 39 mm, vl. rysky t.0/0 50,- 60,-

Pol.

ČÍNA - republika

Stav

V.cena

D.cena

755. 1 yuan (dolar) 1914 (r.3), 6 znaků, Y:329 0/0- 400,- 1000,-

Pol.

INDIE, Viktorie (1837-1901)

Stav

V.cena

D.cena

756. 1/12 anna 1883, 1/4 anna 1882, 1901, Jiří V. 1/12 anna 1917,
Východoindická spol.: 1/2 anna 1835, 4/48 /Rupie/ 1794 = krásná, 6 ks
0až2- 150,- 340,-

Pol.

INDIE - PORTUGALSKÁ

Stav

V.cena

D.cena

757. 1 rupie 1935, KM:22 RL 220,- 480,-

Pol.

JAPONSKO Mutsuhito (1867-1912)

Stav

V.cena

D.cena

758. Yen z let 1874 až 1887, Y: A25.1, prům: 38,6 mm 1/1 800,- 1500,-

Pol.

JORDÁNSKO, Hussein I. (1952- )

Stav

V.cena

D.cena

759. 1/4 dinar 1969 (AH1389) Cu-Ni 0/0 40,- 60,-

Pol.

PALESTINA

Stav

V.cena

D.cena

760. 2 mils 1927 1/1 40,- 40,-

Pol.

SARAWAK, Rajah James Broke (1841-1668)

Stav

V.cena

D.cena

761. 1 cent 1863, KM:3, pěkná patina R 0/0 300,- 440,-

Pol.

AUSTRÁLIE, JIŘÍ VI. (1936 - 1952)

Stav

V.cena

D.cena

762. Florin 1951 Ag, KM: 48 0/0 200,- 200,-

Pol.

AUSTRÁLIE, Alžběta II. (1952- )

Stav

V.cena

D.cena

763. dolar 1985, KM: 84 0/0 10,- --.-

Pol.

COOKOVY OSTROVY, Alžběta II. (1952- )

Stav

V.cena

D.cena

764. 50 dolar 1988, Livingstone, v bublině, bub. je prasklá proof 380,- --.-

Pol.

NOVÁ KALEDONIE

Stav

V.cena

D.cena

765. 5 francs 1952 (aluminium), KM:4 RL 50,- 50,-

Pol.

SAMOA a SISIFO

Stav

V.cena

D.cena

766. 10 dolars 1992 proof 180,- 260,-

Pol.

ČNS - pobočka Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

767. 30 let pobočky 1954-1984, postř.Br., 50 mm, sig.:Dušek, 1/1 80,- 95,-

Pol.

BURDE KAREL

Stav

V.cena

D.cena

768. Med. Královské České společnosti nauk z r. 1784.
Menší Ag 41,8 mm, 26,27 g. MZČ neuvádí, NM: České med. 19 století neuv
ádí, NM nemá, zdá se, že o její existenci ani nevědí. Tato menší med.
42 mm je známa pouze v bronzu Don.: 4931. V Ag jsou známy pouze větší
med. 57 mm. Sb.: Polívka, NM, Doneb., Horský, Berger. RRRR
0/0 60000,- --.-

Pol.

HÁM A.

Stav

V.cena

D.cena

769. Svobodné banské mesto Kremnica, Br. 30 mm 0/0 50,- 50,-

Pol.

HARCUBA

Stav

V.cena

D.cena

770. Fraňa Šrámek, životopisná med., sig: JH77, patin. Br 30 mm 0/0 90,- 160,-

Pol.

HAVELKA L.

Stav

V.cena

D.cena

771. V. Preissnitz 1799-1851, Lázně Karlova Studánka, postř. Br 40 mm 1/1 80,- 80,-

Pol.

CHAURA K. - ABRAHAM

Stav

V.cena

D.cena

772. Čeněk Gregor protektor, Národopisná výstava Českoslovanská
1895 v Praze, Cínová klipa 32,5x32,5 mm, pův. raž. ouško
1/1 100,- 260,-

Pol.

JAUNER

Stav

V.cena

D.cena

773. Záslužná medaile spolková
němec.nápisy, Ag 50 mm, na hraně punc D, 45,5 mm
RL 1500,- 1500,-

Pol.

KŘÍŽ Václav

Stav

V.cena

D.cena

774. Josef Jungmann, životopis.data,poprsí/na památku narozaní jeho před
sto lety, Sn, 41 mm, krásná, MZČ: 164/4
RL 100,- 160,-

Pol.

KUŽEL M.

Stav

V.cena

D.cena

775. 100 výročí pražské revoluce 1848, 3 roky pražské revoluce 1945
vydala ČSPDP, Pozlac. Br 40 mm
1/1 50,- 85,-

Pol.

LÁSKA M.

Stav

V.cena

D.cena

776. T. G. Masaryk president osvoboditel rep. Čs. atd......
Na paměť stých narozenin atd...., Gymnasium v Brně 1865
Br 60 mm, Novák: D1.179d
1/1 200,- 240,-

Pol.

OTÁHAL Karel

Stav

V.cena

D.cena

777. Charlotta Garigue Masaryková 1850-1923/ Hvězda čs.paní a dívek ...
Ag 987, punc, 35 mm,
0/0 150,- 2900,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

778. T.G.M., na paměť 85.narozenin, Ag 987, punc K, 32 mm, Novák:01.100a
lesklá
0/0 220,- 300,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

779. T.G.Masaryk, úmrtní medaile, patn. Ag 987, punc MK, 60 mm, 77,5 g,
Novák: 1.135a, etue mírně pošk, chybí uzávěr
0/0 2000,- 2700,-

Pol.

ŠPANIEL Otakar

Stav

V.cena

D.cena

780. T.G.M., úmrtní medaile malá, Ag 987, punc, 30 mm, Novák:01.138a 1/1 140,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

781. Ekumenický překlad písma svatého 1982, nesig., masivní Br 68 mm, etue 1/1 80,- 180,-

Pol.

ČECHY

Stav

V.cena

D.cena

782. Jetony, ZOO Jihlava, Kooperativa pojišťovna, Ms 30 mm, 2 ks 0/0 14,- 14,-

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

783. medaile , pozdější jednostranné galvano, BK (cínová kompozice) 64 mm 1 200,- 300,-

Pol.

Karel IV. (1346-1378)

Stav

V.cena

D.cena

784. největší osobnosti českého národa, portrét/lev, Ag 999, punc, 34 mm
15,08 g, v bublině
proof 300,- 320,-

Pol.

BAVORSKO - Karel Ludvík

Stav

V.cena

D.cena

785. votivní medaile, Ag, 29 g, 40 mm R -0/0- 3600,- --.-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

786. REPLIKA Ag medaile panda 2004, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 21 g
40 mm
0/0 30,- 30,-

Pol.

ČÍNA

Stav

V.cena

D.cena

787. REPLIKA Ag medaile panda 2005, ozn.:1 oz AG, jen postříbřeno, jen 22 g
40 mm
0/0 30,- 30,-

Pol.

LIECHTENSTEIN

Stav

V.cena

D.cena

788. 4. 9. 1975, postř., 38 mm, vlas rysky 1/1 80,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

789. Miklós Horthy, postříbřená (nemá punc), sig.: Beran L., 40 mm, v bubli
ně, bub. část. poškozená
proof 180,- --.-

Pol.

NĚMECKO, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

790. Maxmilian I. Josef (1799-1825)
portrét/věž, 1824, sig: Losch F., Ag 48 mm, 44 g
1/1 3500,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

791. Mussolini a Hitler, státní návštěvy IX.1937-V.1938, Berlin-Řím,
pat. Ag 835 punc Munze Berlin, 37 mm, 24 g
1/1 1000,- 3500,-

Pol.

NĚMECKO - BRD

Stav

V.cena

D.cena

792. Martin Luther, Rechstag zu Worms, pat. AG 1000, punc,n35 mm, 17 g 1/1 180,- 220,-

Pol.

NĚMECKO - BRD

Stav

V.cena

D.cena

793. Bismarck 1871-1971, 100 let sjednocení Německa, Ag 999, punc, 34 mm
15 g, v bublině
RL 150,- 200,-

Pol.

NĚMECKO - BRD

Stav

V.cena

D.cena

794. Založení Europarlamentu 1979, pozlac, 38 mm, v bublině 1/1 100,- --.-

Pol.

NĚMECKO - BRD

Stav

V.cena

D.cena

795. Martin Luther, 500 let narození 1983, Ag 1000, punc, 30 mm, 10 g,
v bublině
proof 150,- 150,-

Pol.

NĚMECKO - BRD

Stav

V.cena

D.cena

796. Friedrich Wilhelm II. (Pruský) 1786-1797, 200 let
Ag 999, punc, 38 mm, 20 g
proof 200,- 260,-

Pol.

NĚMECKO, Hessen Anhalt

Stav

V.cena

D.cena

797. Leopold svob. pán Franz Senior d. Hesen Anhalt atd., na 50 let
6. 12. 1801, Ag 44 mm, 34,5 g, vl. rysky
1/1 2000,- 2300,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

798. Friedrich II., Na úmrtí , Sanssouci, 21.1.1712 - 27. 8.1786
sig. I.G.H., Ag 45 mm,25 g, vl. rysky R
0/0 6000,- 6000,-

Pol.

NĚMECKO, Prusko

Stav

V.cena

D.cena

799. Friedrich III. (1888)
Friedrich Wilhelm korunní princ Německé říše a král. Pruského
protektor průmyslové výstavy v Brémách r. 1874, záslužná med.
Ag 44 mm, 49,5 mm, zc. nep. hr.,vl. rysky R
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

NIZOZEMÍ

Stav

V.cena

D.cena

800. Spolek sběratelů Řeckých a Římských mincí/Slon na motiv tetradrachmy
BK 22až25 mm
1/1 100,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 ing. Jaroslav Syrový, NUMMUS PRAHA