Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 13. února 2022

Pol.

Vladislav II. (1140-1174)

Stav

V.cena

D.cena

101. Denár, C:587, opisy ned. 1/1 1000,- 2600,-

Pol.

Vladislav II. (1140-1174)

Stav

V.cena

D.cena

102. Denár, C:587, opisy ned., otočené E v ploše Rev. 1/1 1000,- 1800,-

Pol.

Vladislav II. (1140-1174)

Stav

V.cena

D.cena

103. Denár, C:587, opisy ned., písm. I v ploše Rev. -1/1- 1000,- 1500,-

Pol.

Soběslav II. (1173-1179)

Stav

V.cena

D.cena

104. Denár, C:619, opisy ned. 1/1 1000,- 3100,-

Pol.

Václav II. (1278-1305)

Stav

V.cena

D.cena

105. Brakteát střední, C:864 -1 1000,- 1000,-

Pol.

Václav II. (1278-1305)

Stav

V.cena

D.cena

106. Brakteát střední, C:neuv., Fridensburg:800, Saurma:tab. IV/215 1 600,- 850,-

Pol.

Václav II. (1278-1305)

Stav

V.cena

D.cena

107. Brakteát střední, hlava panovníka, pravděpod.český, doposud neurčený,
C:neuv.
1 1000,- 1400,-

Pol.

ŠLIK Franz Ernst (1650-1675)

Stav

V.cena

D.cena

108. Tolar 1660 IP, Planá, Pellet, PS:140, REPLIKA, postříbř.AE, 45 mm
33,1 g
1/1 80,- 280,-

Pol.

Lehnice - Břeh, Georg , Ludvík a Christian (1639-1663)

Stav

V.cena

D.cena

109. 3 Kr. 1653, KM:370, SA.:314, FALZUM 1/1 50,- 1600,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

110. 10 hal. 1933 - rare, 1935, 1937 3 ks -0až1- 200,- 220,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

111. 5 Kč 1925, 1938, Nov.:8,10, 50 Hal.1931-3x, Nov.:6, 20 Hal.1921,1937,
1938, Nov.:4 8 ks
-RLaž1- 100,- 220,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

112. 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., Nov.:14,13 2 ks 0/0 150,- 400,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

113. 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., Nov.:14,13 2 ks 0až0- 150,- 400,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1918-1938

Stav

V.cena

D.cena

114. 20 Kč 1937 TGM, 10 Kč 1928 T.G.M., Nov.:14,13 2 ks 0až1 150,- 360,-

Pol.

SLOVENSKO (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

115. 1 KS 1941, 1945, Nov.:30 2 ks +0až0- 100,- 260,-

Pol.

SLOVENSKO (1939-1945)

Stav

V.cena

D.cena

116. 10 KS 1944 Pribina, var. s křížem, 5 KS 1939-2x, 50 Hal.1944,
20 Hal.1940, Nov.:32,31,29,26 5 ks
-0až1- 100,- 700,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

117. 50 Kč 1949, J.V.Stalin, Nov.:48 1/0- 60,- 220,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

118. 50 Kč 1949, J.V.Stalin, Nov.:48 -0/0 60,- 240,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

119. 50 Kč 1949, J.V.Stalin, Nov.:48 -0/0 60,- 220,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

120. 50 Kč 1949, J.V.Stalin, Nov.:48 -0/0 60,- 220,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

121. 100 Kč 1948, UK, Nov.:44 0/0 100,- 190,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

122. 100 Kč 1948, UK, Nov.:44 0/0 100,- 200,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

123. 100 Kč 1948, UK, Nov.:44 -0/0 109,- 180,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

124. 100 Kč 1948, UK, Nov.:44 0/0- 100,- 180,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

125. 100 Kč 1948, UK, Nov.:44 0/0 100,- 180,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

126. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, dr.st.kor. 1/1 90,- 170,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

127. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., st.kor. 1/1 90,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

128. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor., jinak -0/0 100,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

129. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 170,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

130. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

131. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 170,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

132. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 170,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

133. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

134. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, nep.hr., pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

135. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., tečka kor. v Av. 1/1 90,- 160,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

136. 100 Kč 1949, Horní právo, Nov.:47, pat., dr.st.kor. 1/1 90,- 170,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1953-1993

Stav

V.cena

D.cena

137. 1 Kčs 1957, 1980-2x, Nov.:66,67 RLaž0 60,- 280,-

Pol.

ÚDOBÍ LET 1953-1993

Stav

V.cena

D.cena

138. 500 Kčs 1981, Ludovít Štúr, Nov.:144, tečka kor. v Av. -0/0 400,- 1100,-

Pol.

Ferdinand II. (1617-1637) - mince dobrého zrna

Stav

V.cena

D.cena

139. 3 Kr. 1631 Štýrsko, Graz, KM:709, nep.st.kor. v Av., jinak -0/0+ 300,- 440,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

140. 3 Kr. 1696 C.B, Břeh, Brettschneider, MKČ:1703 1/1 200,- 1300,-

Pol.

Sigmund František, arcivévoda (1662-1665)

Stav

V.cena

D.cena

141. 3 Kr. 1664, Tyrolsko, Hall, KM:851 RL 200,- 460,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

142. Tolar 1721 Tyrolsko, Hall, KM:692, REPLIKA -1/1 50,- 300,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

143. 3 Kr. 1717 Praha, Scharff, MKČ:1831 var., velká koruna v Rev., ned. -1/1- 300,- 1300,-

Pol.

Karel VI. (1711-1740)

Stav

V.cena

D.cena

144. 3 Kr. 1739, Tyroly, Hall, KM:677, důlek v Rev., jinak -0/0 200,- 1100,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

145. Tolar spolkový 1857 A, Jižní dráha, AE REPLIKA -0/0- 70,- 300,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

146. Zlatník 1891 bz, pat. 1/0- 250,- 750,-

Pol.

ANHALT, Friedrich II.

Stav

V.cena

D.cena

147. 5 Mark 1914, stříbrná svatba, Jaeger:25, AE REPLIKA, kor. v Av. -0/0 50,- 140,-

Pol.

BAVORSKO, Ludvík III.(1913-1918)

Stav

V.cena

D.cena

148. 5 Mark 1913 D , KM:512.4, zc.nep.hranky v Av. 1/0 300,- 1100,-

Pol.

BRUNSWICK-LUNEB.-CAL., Ernst August (1679-1698)

Stav

V.cena

D.cena

149. 24 Mariengroschen 1696, KM:378, REPLIKA 2/2 50,- 1300,-

Pol.

GOSLAR - město

Stav

V.cena

D.cena

150. Tolar 1545, MB:8, Dav.:ECT9198, REPLIKA 1/1 50,- 380,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA