Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 6. listopadu 2022

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1. Dukát 1915 bz, NOVORAŽBA 0/RL 3200,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

2. 10 Korun 1892 KB, nep.úhoz v Rev., jinak 1/1 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

3. 10 Korun 1892 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

4. 10 Korun 1892 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

5. 10 Korun 1893 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

6. 10 Korun 1893 KB -1/1 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

7. 10 Korun 1893 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

8. 10 Korun 1894 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

9. 10 Korun 1894 KB, nep.úhozy v Av., jinak 1/1 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

10. 10 Korun 1894 KB, nep.hr. v Av. i Rev. 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

11. 10 Korun 1894 KB +1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

12. 10 Korun 1896 bz,, zc.nep.hr. v Av. 1/0- 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

13. 10 Korun 1896 bz 1/1 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

14. 10 Korun 1896 bz, lehká patina 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

15. 10 Korun 1896 bz, patina 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

16. 10 Korun 1897 bz 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

17. 10 korun 1902 KB, patina 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

18. 10 Korun 1904 KB, zc.nep.úhoz v Av. -1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

19. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

20. 10 Korun 1904 KB, vryp v Rev., jinak 1/1 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

21. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

22. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

23. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

24. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

25. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

26. 10 Korun 1904 KB, zc.nep.hr. v Rev. 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

27. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

28. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

29. 10 Korun 1904 KB, patina 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

30. 10 Korun 1904 KB, patina 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

31. 10 Korun 1904 KB, nep.hr. a úhoz v Av. -1/1 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

32. 10 Korun 1904 KB -1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

33. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

34. 10 Korun 1904 KB +1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

35. 10 Korun 1904 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

36. 10 Korun 1905 bz 1/0+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

37. 10 Korun 1905 bz 1/0 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

38. 10 Korun 1905 bz -0/0 4000,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

39. 10 Korun 1905 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

40. 10 Korun 1905 KB, zc.nep.hr. v Rev. 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

41. 10 Korun 1905 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

42. 10 Korun 1905 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

43. 10 Korun 1905 KB 1/1 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

44. 10 Korun 1905 KB, nep.úhoz v ploše Av. 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

45. 10 Korun 1905 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

46. 10 korun 1906 bz, nep.hr. v Av., patina 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

47. 10 Korun 1906 KB, dr.škr. v Rev. 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

48. 10 Korun 1906 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

49. 10 Korun 1906 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

50. 10 Korun 1906 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

51. 10 Korun 1906 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

52. 10 Korun 1906 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

53. 10 Korun 1906 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

54. 10 Korun 1907 KB, hr. 1/1+ 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

55. 10 Korun 1907 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

56. 10 Korun 1907 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

57. 10 Korun 1907 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

58. 10 Korun 1907 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

59. 10 Korun 1907 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

60. 10 Korun 1907 KB 1/1 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

61. 10 Korun 1907 KB, lehká patina 1/1 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

62. 10 Korun 1907 KB, zc.nep.škr. v Av., jinak +1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

63. 10 Korun 1908 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

64. 10 Korun 1908 KB, zc.nep.škr. v Av. 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

65. 10 Korun 1908 KB 1/1+ 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

66. 10 Korun 1908 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

67. 10 Korun 1908 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

68. 10 Korun 1908 KB 1/1 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

69. 10 Korun 1908 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

70. 10 Korun 1908 KB, zc.nep.škr. v Av. -0/0- 4000,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

71. 10 Korun 1908 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

72. 10 Korun 1909 bz, Marschall -0/0 4000,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

73. 10 Korun 1909 KB 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

74. 10 Korun 1909 KB, zc.nep.škr.v Av. 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

75. 10 Korun 1909 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

76. 10 Korun 1909 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

77. 10 Korun 1909 KB, nep.hr. v Av. i Rev. 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

78. 10 Korun 1909 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

79. 10 Korun 1909 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

80. 10 Korun 1910 bz, zc.nep.hr. v Rev. 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

81. 10 Korun 1910 bz 1/0 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

82. 10 Korun 1910 KB, zc.nep.hr. -1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

83. 10 Korun 1910 KB -0/0- 4000,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

84. 10 Korun 1910 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

85. 10 Korun 1910 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

86. 10 Korun 1910 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

87. 10 Korun 1910 KB 1/0- 3800,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

88. 10 Korun 1910 KB, hr. v Rev. 1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

89. 10 Korun 1910 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

90. 10 Korun 1911 bz -0/0 4000,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

91. 10 Korun 1911 bz, v Av. zk. na kov 1/0 3600,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

92. 10 Korun 1911 bz -0/0 4000,- 4800,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

93. 10 Korun 1911 KB 1/1 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

94. 10 Korun 1911 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

95. 10 Korun 1911 KB +1/1+ 3800,- 4200,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

96. 10 Korun 1911 KB +1/1+ 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

97. 10 Korun 1911 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

98. 10 Korun 1911 KB 1/0- 3800,- 4400,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

99. 10 Korun 1911 KB 1/0- 3800,- 4600,-

Pol.

František Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

100. 10 Korun 1911 KB, úhoz v Av. i Rev., jinak +1/0- 3800,- 4400,-


Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2022 Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA