Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA

Nabídkový katalog na aukci dne 12. února 2023

Pol.

Ferdinand I. (1526-1564)

Stav

V.cena

D.cena

101. 1 kr 1563 Vratislav, Freyberger, MKČ:159, opisy ned. R 1/1 200,- 460,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

102. Bílý groš 1578 K. Hora, Šatný, MKČ:203, hr., škr. v Av. 2/1 800,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

103. 2 Kr 1569, Jáchymov, Geitzkofler, MKČ:219, kor. 2/2 600,- --.-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

104. 2 Kr 1572, Č. Budějovice, Gebhart, MKČ:249 - tento typ pro tento
ročník neuveden R
-1/1- 1000,- 1500,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

105. 1 Kr 1567 bz., Vratislav, Leve, MKČ:271, ned. R 1/1 240,- 750,-

Pol.

Maxmilian II. (1564-1576)

Stav

V.cena

D.cena

106. 1 Kr (15)70 České Budějovice, Gebhart, MKČ:251 R -1/1- 700,- 1100,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

107. Malý groš 1587 Kutná Hora, Šatný, MKČ:381 -1/1- 800,- 1200,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

108. Malý groš 1587 Jáchymov, Hofmann, MKČ:407 -1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

109. Malý groš 1594 Jáchymov, Hofmann, MKČ:406, zn. volně, škr. v Av., ned. 1/1 1200,- --.-

Pol.

Rudolf II. (1576-1612)

Stav

V.cena

D.cena

110. Malý groš 1596 Kutná Hora, Herold, MKČ:381/380 var. bez teček v let.
ned.
0/0- 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold, arcivévoda (1619-1632)

Stav

V.cena

D.cena

111. 10 Kr 1632 Tyrolsko, Hall, KM:795.2 -RL/RL 1000,- 4800,-

Pol.

Leopold I. (1657-1705)

Stav

V.cena

D.cena

112. 2 Tolar bl., Tyrolsko, Hall, Her.:569, KM:648.1 -1/1 20000,- 32000,-

Pol.

Marie Theresie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

113. 20 Kr 1763 KB, Kremnica, Nov.:109, vl.škr. v Rev., jinak +1/1+ 400,- 1800,-

Pol.

Marie Theresie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

114. 20 Kr 1771 IC-SK Vídeň, Nov.:90, nep.hr. v Av. +1/0- 600,- 2000,-

Pol.

Marie Theresie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

115. 20 Kr 1775 VC-S, Tyrolsko, Hall, Nov.:90 -1/1 300,- 1900,-

Pol.

Marie Theresie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

116. 20 Kr 1778 IC-FA, Vídeň, Nov.:90, nepravidel.patina -1/1 300,- 1900,-

Pol.

Marie Theresie (1740-1780)

Stav

V.cena

D.cena

117. 1/4 Krejcar 1758, Praha, Erdmann, MKČ:1983 RR -1/1- 6000,- 6000,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

118. 20 Kr 1755 NB, Hus.:1800, Nov..18 -1/1 300,- 1900,-

Pol.

František Lotrinský (1745-1765)

Stav

V.cena

D.cena

119. 20 Kr 1765 BD/EvM-D, Kremnica, posmrtný, Nov.:34 0/0 800,- 5200,-

Pol.

Josef II. jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

120. 20 Kr 1770 C/EvS-AS, Praha, MKČ:2008, Nov.:7 +1/0- 500,- 3900,-

Pol.

Josef II. jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

121. 20 Kr 1770 C/EvS-AS, Praha, MKČ:2008, Nov.:7 1/0- 400,- 9000,-

Pol.

Josef II. jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

122. 20 Kr 1774 A/IC-SK, Vídeň, Nov.:7, nep.hr. v Av. 1/1 400,- 2700,-

Pol.

Josef II. jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

123. 20 Kr 1774 B/SK-PD, Kremnica, Nov.:7 1/1 400,- 2700,-

Pol.

Josef II. jako spoluvladař (1765-1780)

Stav

V.cena

D.cena

124. 20 Kr 1775 B/SK-PD, Kremnica, Nov.7 -1/1- 300,- 1200,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

125. 20 kr 1811 B, Kremnica, Nov.:48 1/0- 300,- 2000,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

126. 20 Kr 1815 G, Nagybanya, Nov.:48 -1/1 200,- 1500,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

127. 20 Kr 1827 C, Nov.:50 1/0- 200,- 1400,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

128. 20 Kr 1829 A, Vídeň, Nov.:51 1/0- 100,- 1300,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

129. 20 Kr 1830 C, MKČ:2039, Nov.:51 1/0- 150,- 1100,-

Pol.

František I. (1792-1835)

Stav

V.cena

D.cena

130. 20 Kr 1830 C, MKČ:2039, Nov.:51 +1/0 200,- 1300,-

Pol.

Ferdinand V. (1835-1848)

Stav

V.cena

D.cena

131. 20 Kr 1846 C, Nov.:9 1/0- 400,- 420,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

132. Zlatník 1877 bz, patina 0/0 400,- 600,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

133. Zlatník 1883 bz -0/0 400,- 650,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

134. 1 Koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády +1/1+ 150,- 260,-

Pol.

Franc Josef I. (1848-1916)

Stav

V.cena

D.cena

135. 1 Koruna 1908 bz, jubilejní, 60 let vlády -0/0 180,- 300,-

Pol.

ANHALT-DESSAU, Friedrich II. (1904-1918)

Stav

V.cena

D.cena

136. 5 Mark 1914 A, stříbrná svatba, KM:31, REPLIKA 1/0- 40,- 65,-

Pol.

BAVORSKO vévodství, Ota III. (1290-1312)

Stav

V.cena

D.cena

137. Fenik, mincovna Řezno, Beierlein:33, ned. -1/1- 500,- --.-

Pol.

NASSAU WIESBADEN IDSTEIN, Johann Ludwig (1568-1596)

Stav

V.cena

D.cena

138. 2 Kr 1592, Isenbek:2-25, napr.hrana, ned. 1/1 160,- --.-

Pol.

PRUSKO - Albrecht (1525-1568)

Stav

V.cena

D.cena

139. Groschen (1/30 Taler) 1532, Kop.:3788, kor. 2/2 480,- --.-

Pol.

PRUSKO, Fridrich Vilém IV. (1840-1861)

Stav

V.cena

D.cena

140. 2 Tolar/3 1/2 gulden 1855 A, KM:467, REPLIKA 1/0- 40,- 65,-

Pol.

PRUSKO, Vilém II. (1888-1918)

Stav

V.cena

D.cena

141. 3 Mark 1911 A, universita Breslau, KM:531 0/RL 600,- 1500,-

Pol.

SASKO, Jan V. (1854-1873)

Stav

V.cena

D.cena

142. 2 Tolar 1861 B, C:278, AE REPLIKA 1/0 40,- 85,-

Pol.

WURTEMBERG, Karel I. (1864-1891)

Stav

V.cena

D.cena

143. 2 Tolar 1869, katedrála v Ulmu, KM:619, REPLIKA, AE, kapsle RL 40,- 60,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

144. 5 Reichsmark 1929 A, Lessing, KMG:61, REPLIKA 1/1 40,- 280,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

145. 5 Reichsmark 1932 A, "DUB", KMG:56, váha 24,90 g, pravd. REPLIKA -0/0- 50,- 260,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

146. 3 Mark 1922 A, KMG:29
500 M 1923 A, 200 M 1923 E, KM:36,35 3 ks
0 až 0- 40,- 120,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

147. 2 Mark 1926 A, 1 RM 1926 A, K:45,44, st.kor. 2 ks 1 až 1- 60,- 440,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

148. 1 Mark 1924 A, KMG:42, 50 Pf 1920 D, KM:27, 4 Pf 1932 A, KM:75
10 Reich Pf 1932 E, KM:40, st.kor. 4 ks
-1 až 2- 40,- 280,-

Pol.

VÝMARSKÁ REPUBLIKA (1918-1933)

Stav

V.cena

D.cena

149. 2 různé sady mincé Výmarské republiky, mince různých nominálů a
ročníků, Hindenburg - 1 RM 1925 E, Nová vláda - 1 M 1924 A ....
1 Reichspfennig 1934 E
-0 až 1- 100,- 380,-

Pol.

NĚMECKO - 3. ŘÍŠE (1933-1945)

Stav

V.cena

D.cena

150. 5 Reichsmark 1936 A, KM:94 -1/1 140,- 280,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Ing. Ivona Syrová, NUMMUS PRAHA