Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

301. 5 Kč 1930 0/0 80,- 200,-
302. 5 Kč 1931 0-1 250,- 400,-
303. 5 Kč 1932 0-1 600,- 600,-
304. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 10 Kč 1932, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 3ks 0-1 290,- 300,-
305. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 10 Kč 1930, 20 Kč 1933, Ag, 3ks 0-1 290,- 320,-
306. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 10 Kč 1932, 20 Kč 1933, Ag, 3ks 0-1 290,- 300,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

307. 1 Ks 1944 0-1 600,- 750,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

308. 10 Ks 1944, varianta s křížkem a bez křížku, 2ks 0-1 160,- --.-
309. 20 Ks 1941 0/0 120,- --.-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

310. 20 Ks 1941, varianta se zdvojeným křížkem 0-1 500,- 600,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

311. 20 Ks 1939, Tiso, Ag 0/0 250,- 260,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

312. 50 Ks 1944, Tiso, Ag 0/0 200,- --.-
313. 50 Ks 1944, Tiso, Ag 0/0 200,- --.-
314. 50 Ks 1944, Tiso, Ag, plocha téměř proof 0/0 300,- --.-
315. 20 a 50 Ks 1944, Tiso, 2ks 0-1 280,- 340,-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

316. 50 haléř 1951, 1 Kčs 1953, 2ks 0/0 50,- --.-
317. 20h 1949,1950, 50h 1947,1950, 1Kčs 1946,1947 CuNi,1953 Al, 7ks 0/0 100,- --.-
318. 20h 1949,1950, 50h 1947,1950, 1Kčs 1946,1947 CuNi,1953 Al, 7ks 0/0 100,- --.-
319. 1 Kč 1952,52,53,53, 4ks 1/1 50,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

320. 5 Kč 1952, Al, místy koroze, jinak 1/1 500,- 750,-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

321. 50 Kčs 1948, 5.květěn, 100 Kč 1948, 600 let UK, 10 Kč 1928, TGM, 3ks 1/1 220,- 240,-
322. 3x 50 Kčs + 5x 100 Kčs, SNP, Stalin atd., kompletní sada 1947-1951 1/1 800,- 900,-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

323. 25 haléř 1953, 1962, 1963, 3ks 0/0 100,- 160,-
324. 1 Kčs 1957, 1959, 2ks 0/0 100,- 220,-
325. 2 Kčs 1976, 1977, 2ks BJ 50,- --.-
326. 5 Kčs 1966, větší číslice do obloučku 1/1 100,- --.-
327. 5 Kčs 1986 0/0 1500,- --.-
328. 10 Kčs 1954, 10.výročí SNP, patina 1/1 70,- 90,-
329. 10 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa 1/1 70,- 90,-
330. 10 Kčs 1957, J.A.Komenský 1/1 70,- 70,-
331. 10 Kčs 1957, Willenberg 1/1 70,- 100,-
332. 10 Kčs 1957, Willenberg 1/1 110,- --.-
333. 10 Kčs 1957, Willenberg 1/1 90,- 110,-
334. 10 Kčs 1964, 20.výročí SNP 1/1 70,- 70,-
335. 10 Kčs 1965, Jan Hus 1/1 70,- 180,-
336. 10 Kčs 1966, Velká Morava 1/1 70,- 70,-
337. 10 Kčs 1966, Velká Morava 1/1 100,- 100,-
338. 10 Kčs 1967, Istropolitana 1/1 70,- 140,-
339. 10 Kčs 1968, Národní divadlo 1/1 70,- 180,-
340. 20 Kčs 1972, A. Sládkovič 1/1 50,- 50,-
341. 25 Kčs 1954, 10.výročí SNP 1/1 70,- 140,-
342. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa 1/1 120,- 140,-
343. 25 Kčs 1964, 20.výročí SNP 1/1 1000,- --.-
344. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození Československa 1/1 120,- --.-
345. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození Československa 1/1 120,- 120,-
346. 25 Kčs 1969, J.E.Purkyně 1/1 120,- 200,-
347. 25 Kčs 1970, SND Bratislava 1/1 170,- 200,-
348. 25 Kčs 1970, 25.výročí osvobození Československa 1/1 80,- 80,-
349. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, varianta "a" 1/1 300,- --.-
350. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, varianta "b" 1/1 340,- 360,-
351. 50 Kčs 1968, 50 let ČSR 1/1 300,- 420,-
352. 50 Kčs 1970, V.I.Lenin 1/1 100,- 600,-
353. 50 Kčs 1970, KSČ 1/1 100,- 160,-
354. 50 Kčs 1971, P.O.Hviezdoslav 1/1 100,- 170,-
355. 50 Kčs 1972, J.V.Myslbek 1/1 100,- 150,-
356. 50 Kčs 1973, Únor 48 1/1 100,- 100,-
357. 50 Kčs 1973, 200.výročí narození J.Jungmanna 1/1 100,- 100,-
358. 50 Kčs 1974, 100.výročí narození J.Jesenského 1/1 100,- 130,-
359. 50 Kčs 1975, 100.výročí narození S.K.Neumanna 1/1 100,- 100,-
360. 50 Kčs 1975, 100.výročí narození S.K.Neumanna BJ 130,- --.-
361. 50 Kčs 1977, 120.výročí úmrtí J.Kollára 1/1 100,- 100,-
362. 50 Kčs 1978, 100.výročí narození Z.Nejedlého 1/1 100,- 100,-
363. 50 Kčs 1978, 650.výročí mincovny v Kremnici 1/1 100,- 120,-
364. 50 Kčs 1978, 100.výročí narození Z.Nejedlého BJ 130,- --.-
365. 50 Kčs 1979, IX.sjezd KSČ 1/1 100,- 100,-
366. 50 Kčs 1979, IX.sjezd KSČ 1/1 130,- --.-
367. 50 Kčs 1986, Praha 1/1 100,- 100,-
368. 50 Kčs 1986, Telč BJ 100,- 100,-
369. 50 Kčs 1986, Telč 1/1 100,- --.-
370. 50 Kčs 1986, Český Krumlov 1/1 100,- 100,-
371. 50 Kčs 1986, Levoča 1/1 100,- 100,-
372. 50 Kčs 1986, Bratislava 1/1 100,- 100,-
373. 50 Kčs 1987, kůň Převalského 1/1 100,- 120,-
374. 50 Kčs 1988, J.Jánošík 1/1 100,- 120,-
375. 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno 1/1 100,- 120,-
376. 100 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa 1/1 400,- 900,-
377. 100 Kčs 1971, J.Mánes 1/1 130,- 180,-
378. 100 Kčs 1974, B.Smetana, 10 Kčs 1955 10.výr. osvobození, 2ks 0-1 200,- 200,-
379. 100 Kčs 1974, B.Smetana, 50 Kčs 1947 SNP, 2ks 0-1 180,- 180,-
380. 100 Kčs 1974, B.Smetana 1/1 200,- --.-
381. 100 Kčs 1976, J.Král 1/1 130,- 130,-
382. 100 Kčs 1976, V.Kaplan 1/1 130,- 130,-
383. 100 Kčs 1977, V.Hollar 1/1 130,- 130,-
384. 100 Kčs 1978, J.Fučík 1/1 100,- 100,-
385. 100 Kčs 1978, Karel IV. BJ 150,- 280,-
386. 100 Kčs 1979, 150.výročí narození J.Botta BJ 150,- --.-
387. 100 Kčs 1980, 650.výročí narození P.Parléře BJ 150,- 160,-
388. 100 Kčs 1980, spartakiáda BJ 100,- 100,-
389. 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral BJ 100,- 100,-
390. 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin BJ 100,- 200,-
391. 100 Kčs 1981, O.Španiel BJ 100,- 110,-
392. 100 Kčs 1982, I.Olbracht BJ 100,- 100,-
393. 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec BJ 100,- 110,-
394. 100 Kčs 1983, Karel Marx BJ 100,- 200,-
395. 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek BJ 100,- 100,-
396. 100 Kčs 1983, S.Chalupka BJ 100,- 100,-
397. 100 Kčs 1983, Národní divadlo BJ 100,- 110,-
398. 100 Kčs 1984, M.Bel BJ 100,- 100,-
399. 100 Kčs 1984, Jan Neruda 1/1 100,- 100,-
400. 100 Kčs 1984, A.Zápotocký BJ 100,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky