Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

Brůha Jaroslav (1889-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1501. Dr.Edvard Beneš, president republiky československé, 1935.
Poprsí doleva, opis, sign., jednostr.litý Br170 na mramor.podstavci.
Podstavec poškozen. DRAŽBA JEN NA SÁLE !
1/- 200,- 200,-

Pol.

Sign. F.D.

Stav

V.cena

D.cena

1502. Za vynikající výsledky v zemědělské výrobě, BL - Postava ženy se snopem
obilí, v pozadí traktor a dvě krávy, opis, sign./doryt 3 řád.nápis 15.let JZD
JAVORNA zakládající člen. Br50 zlat.v etuji
1/1 50,- 70,-

Pol.

Sign. JN

Stav

V.cena

D.cena

1503. Mezinárodní výstava psů všech plemen Praha 1936, JS.
Histor.budovy, 3 řád.nápis, sign., Br 47x70mm, smalt
1/- 120,- 120,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1504. Chebské muzeum. Výstava mincí 1979 - pečeť Jiřího z Poděbrad, opis/znak
města, kolem exponáty z výstavy mincí. Br60
0/0 60,- 60,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1505. Kostelec nad Orlicí, BL - F.A.I.Tůma, poprsí část.zleva,, 2 řád.opis, sign./
znak města, opis, Br60 v pův.etuji
0/0 300,- 1200,-

Pol.

Lhoták Antonín (1897-1975)

Stav

V.cena

D.cena

1506. Klofáč Václav, 1923, JS
Poprsí vlevo, nápis, sign., litý Br 110x143mm
1/- 500,- 500,-

Pol.

Nálepa Josef (1936- )

Stav

V.cena

D.cena

1507. Nadace Tomáše Bati - Hlava vpravo, čs.-angl.opis, sign./datum 1.05.1998
Msz30 v pův.etuji
Proof 80,- 80,-

Pol.

Přikryl Zdeněk (1928- )

Stav

V.cena

D.cena

1508. 30 let Čs.vědeckotechnické společnosti, BL (1985) - Symbolické znázornění
pokroku, nápis, sign./4 řád.nápis. Br60
1/1 40,- --.-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1509. Umělecká beseda svým členům na r.1899 - Chlapec a vrba, dole poprsí ležící
dívky, 4 řád.nápis, sign., lité, bronzově patin.železo cca165x595 v původním
dřevěném rámu. DRAŽBA JEN NA SÁLE!
1/- 2500,- 2500,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1510. Milénium sv.Václava 829-1929 - Sv.Václav na koni, andělé, letop./sv.Václav,
znak, opis, Ag28 - 0,987 punc - 15,07g, v pův.etuji s letopočtem 1929
1/1 400,- 600,-

Pol.

Úprka František (1868-1929)

Stav

V.cena

D.cena

1511. Nešťastná vojna, Umělecká beseda 1903, JS - Stoj.truchlící žena, dole poprsí
mrtvého muže, sign., lité Fe patin.na měď cca168x600 v původním dřevěném
rámu, želez. Komárov. DRAŽBA JEN NA SÁLE
1/- 2500,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1512. Beneš Eduard, 1994.
Hlava část.zleva, opis, sign./čes.znak, 4 řád.nápis, sign., Br60 v etuji
0/0 90,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1513. Sochař Jaroslav Horejc, úmrtní med.1983, NN - Hlava část.doprava, opis/stará
múza, letopočty. Br59, hrana leštěna, dHy
1/1 50,- 200,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1514. 40 let ČSSS 1948-1988, NN - Stojící žena s lipovou ratolestí, histor.
památky/letopočty, nápis, opis. Br60 (1/1) + 40.výročí mírové konference
1949-1989, JS -Holubice, letop., Br60 v etuji (0/-) 2 kusy
- 40,- 40,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1515. 5.výr.zal.numism.kroužku při K.D.Plavby v Děčíně 1962-1967, NN
Znak města, opis/most, vlajka, zámek, letop., Al 52 zlatě elox.
0/0 50,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1516. 650 rokov Kremnice, NN - Líc groše Karla Roberta/písmo. Msz28 1/1 50,- 50,-
1517. Kroměříž, JS, BL - Historické budovy, nápis, sign.JN. Br60 +
Žďár nad Sázavou, společně životem, BL - Muž podává květinu dívce, na stuze
nápis, sign.MP/znak města, 2 řád.nápis, sign., Br60 2 kusy
1/1 60,- 75,-
1518. Olomouc, NN, BL, JS - Radnice, opis.
Zelené sklo 60, stř.pokovené. Pokovení na hraně poškozené.
-1/- 50,- 90,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1519. 40.výročí založení ČSPDP, 1977 - Šlechtický kříž, 3 řád.opis, sign./
Písmo, na něm rozložené čes.mince, sign./, Br65 - 250 ks
0/0 260,- 280,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1520. Matyáš z Arrasu (?-1352) - 1.stavitel chrámu sv.Víta, 1979 - Poprsí zpředu,
opis, sign.Harcuba/znak, 2 řád.opis, sign.H, Ag38-0,900-30,49g
Proof 600,- --.-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1521. Parléř Petr, stavitel chrámu sv.Víta, 1979 - Poprsí zpředu, opis, sign.Harcuba/
znak, 2 řád.opis, sign.H, Ag38-0,900-25,28g
Proof 600,- --.-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1522. Matyáš Bernard Braun, 1984 - Hlava část.vlevo, 5 řád.nápis, sign.Harcuba/
aleg.Naděje z Kuksu, opis, sign.H. Br70
1/1 130,- 130,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1523. Brandl Petr J., 1985 - Poprsí zprava, 3 řád.nápis, sign.Harcuba/styliz.letící
žena, opis, sign.H, Br70
0/0 130,- 140,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1524. 150 let Karlovarského symfonického orchestru, 1835-1985 - Znak K.Varů,
opis, sign.H/klečící styliz.dívka, léčivý pramen, opis, sign.Harcuba. Br70
0/0 150,- 150,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1525. 50.výročí ČSPDP 1987 - Český lev ve skoku, opis, sign.Harcuba/silueta pražské
Lorety, let.1937-1962, 1987. Br38
0/0 200,- --.-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1526. 80.výročí obnovení samostatnosti státu 1918-1998.
Stylizovaná hlava republiky, opis, sign.Harcuba/sedící alegorie republiky,
2 řád.nápis, sign.H, Ag 41-37,41g v kapsli
0/0 600,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1527. Vzorný voják, Žk 33x40mm, šroubem s maticí, Krubl.25.3.4 +
Pamětní odznak Štít 1972 - Vlajky států Varšavské smlouvy, rusko-český
nápis ŠTÍT, letopočet, zbraně. Žk46,5x40 se zavír.špendlíkem, Kru.26.4.1 +
Střelec čs.armády, III.třída, Tbk 29x29, šroub a mat. , Krubl.19.3.3. 3 ks
1/- 55,- 60,-
1528. Různé vojenské odznaky a knoflíky - 120,- 180,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky Sboru nár. bezpečnosti , Veřejné bezpečnosti a Policie ČR

Stav

V.cena

D.cena

1529. Policejní prezídium ČR. Pyrotechnický prapor, Bk50 1/- 100,- 130,-
1530. Správa ochrany stranických a ústavních činitelů-FMV. 30 let společné práce,
1948-1978, NN - Styliz.silueta Hradčan, opis/čs.znak, lip.ratolesti, opis. Br60
1/1 100,- 150,-
1531. 10 let Policejní akademie České republiky, NN, BL
Znak PA, opis/2 řád.nápis. Br30 zlat.
1/1 50,- 70,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1532. 50 let československé poštovní známky 1918-1968, JS.
Filatelistické motivy, nápis, sign.J.Mácha, Cu80x57 v pův.etuji
1/- 80,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1533. Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-SSSR Praha 82, NN, JS
Karlův most, Hradčany, 4 řád.nápis. Cu60
1/- 50,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1534. Světová výstava poštovních známek Praga 1998 - Logo výstavy, 2 řád.opis,
sign.ZK/historické stavby, lat opis, sign.Kolářský. Br60 v etuji
0/0 80,- 170,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1535. Dvořák Z. - Státní uměleckoprůmyslová škola svým příznivcům v Americe,
Praha 1923, JS - Tři postavy na schodech, opisy, sign., Br60, MZČ.250.2
1/- 80,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1536. Španiel Otakar - 600 let University Karlovy, pamětní odznak (1948)
Karel IV. do pasu čelně s žezlem a jablkem, zakládací listina s pečetí, sign.OŠ.
Klopový odznak Br26x33, VVŠ.364 (2x)
1/- 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1537. Prádler J. - Praha. Vysoká škola ekonomická, 1953-1973 - Státní znak, opis,
sign./zeměkoule, rozevř.kniha, monogram"VŠE", vročení. Br71
0/0 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1538. Univerzita Pavla Šafaříka Košice, 15.výr.založení, 1959-1974
Poprsí Šafaříka zleva, opis, sign.PR /znak Košic, 5 řád.nápis. Br72
0/0 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1539. Starec Mil.a Havelka Luděk - Hasa František, ČVUT Praha, 1988
Poprsí zleva, opis, sign./český lev s kružítkem, nápis, sign., Br80
1/1 80,- 80,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1540. Soukup - Universit.17.nov.Prag, BL - Hořící pochodeň s hvězdami, opis,
sign.JS/tři ženské postavy, opis. Zlac.Br64, leštěná hrana
0/0 100,- 100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1541. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, BL - Ve čtverci hlava s laurem
zpředu, opis, sign.JS/emblém VŠUP. Pozl.Br59, leštěná hrana
0/0 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1542. Snopek - Trnavská univerzita, NN, BL - Symboly školy, latinský nápis/
budova univerzity, 7 řád.nápis. Br68
0/0 100,- 100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1543. Havelka Adolf - Votoček Emil (1872-1950), BL - Vysoká škola chemicko-
technolog. v Praze - Hlava vlevo, opis, sign./styliz.chem.stavby, opis. Br61
1/1 80,- 80,-

Pol.

Medaile a odznaky s hasičskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1544. Vzorný požárník, č.17264 - Br40x51 se šroubem a maticí -1/- 50,- 50,-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1545. Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
Budova ústavu, logo, opis/latin.opis, rok založ.ústavu (1918). Br60 v etuji
0/0 50,- --.-

Pol.

Hudební medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1546. Pěvecká obec česká, členský odznak Žk21 smalt.se zavír.špendl.(1/-) + 80 let
pěveckého spolku Boleslav, 1857-1937. Br odznak 25x35 se zav.špendl (1/-) +
Hlahol v Praze 1861-1911. Bk18x26 se zavír.špendl.(-1/-) 3 kusy
- 60,- 85,-

Pol.

Hudební medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1547. Foerster Jos.Bohuslav, JS, BL - Poprsí zprava, opis, sign.J.Kadlec, Br60 1/- 50,- 50,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1548. Sucharda S. - Medailon Čechie (dáma se lvem), sign.
Litý Br110 na dřevěné podložce jako stojánek, na podložce kovový štítek
s nápisem "IV-Slet všesokolský v Praze 1901", Vej.I.A.103-3a
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
1/- 1000,- 2200,-
1549. IX.všesokolský slet v Praze s odzn. M.Tyrše na čs.vlajce + VII.všesokolský
slet 1920, slavnostní. Br37x50, Vej.II.A.I.-47, No.VII.02 2 kusy
1/- 40,- --.-
1550. David František (1913-2002) - XI.všesokolský slet Praha 1948, JS
Cvičenci, sokol s rozepjatými křídly, 2 řád.nápis, sign.
Litý Br 163x245mm, DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
1/- 150,- 150,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1551. "ZA VLAST". Tři polopostavy zprava s mečem, na rubu nápis Nezcizitelno
majetek ČOS a výrobce Provazník a spol., Praha VII. Odznak Bk18x18 se zav.
špendlíkem + dtto , na rubu jen výrobce Provazník a spol., Praha VII. S jehlou +
Předsletové tělovýchovné slavnosti českosloven.škol v Praze, 1947
Br45x31 se zav.špendlíkem + Sokolský znak, Bk15x21 s jehlicí,
1/- 95,- 115,-
1552. Bratr Karel Vaníček, písmák sokolský. Poprsí zleva, 2 řád.nápis, sign.O.Rábl
a Pichl. Br plaketa 70x82 na mramorové podložce 150x108 se štítkem
"Sokolu Žižkov při utkání dorostenců ve volných sestavách na nářadí Sokoli
Smíchov 25.II.1940". DRAŽBA JEN NA SÁLE !
1/- 200,- --.-

Pol.

Fotbal

Stav

V.cena

D.cena

1553. TJ Dynamo Praha, dříve S.K.Slavia, 1893-1953.
Za obětavou práci v tělesné výchově. Br60 zlat.v etuji
1/1 200,- 460,-

Pol.

Ostatní sporty

Stav

V.cena

D.cena

1554. Krajský výbor ČSTV, přeborník plzeňského kraje, 1958, JS, NN
Klečící dívka zprava drží barev.znak Plzně, továrna, 4 řád.nápis, ve věnci !I!.
Al 62x46mm zlatě elox.v pův.etuji
1/- 80,- 80,-

Pol.

Ostatní sporty

Stav

V.cena

D.cena

1555. Vlajka Č.V.K. (Český veslařský klub), NN, BL (před r.1939), Br18x27, smalt,
jehla + vlajka S, odznak Br13x20, smalt, jehla 2 kusy
1/- 50,- 350,-
1556. Tyršův odznak zdatnosti, Br43x47 se šroubem a maticí + Tyršův odznak
zdatnosti II, .Br19x22 s jehlou 2 kusy
1/- 50,- --.-
1557. DTJ. Soška běžce na mramoru se štítkem DTJ. Rozměr 70x130x170
DRAŽBA JEN NA SÁLE !
zach. 250,- --.-
1558. Holešovický okruh D.T.J 1934, vítězi 3.čl.družstev. Litý patin.Br85
(sign. H.Demey) na mramor.podložce 180x130 se štítkem se jmény vítězů.
DRAŽBA JEN NA SÁLE !
1/- 150,- 150,-
1559. Odznak PPOV - Br30x35, smalt se šroubem a maticí +
DTJ Mor.Ostrava 5.-8.VII.1923, odznak Br plech 27x3, špendl. +
S.K.1927, Br17, smalt, špendl. (2 ks) + ČSR, Dánsko, Norsko, Švédsko,1946 -
Chodec, 4 řád.nápis. Br plech 20x34, jehla (2 kusy) + MS v ledním hokeji
Praha 1947. Hokejista, opis. Odzn.Br20x17, jehla 7 kusů
1/- 60,- --.-
1560. ČSTV - Za zásluhy o rozvoj čs.tělesné výchovy a sportu,
Br30 na závěsu se zavír.špendl.+ dtto odznak Br15 s jehlou v etuji
1/1 20,- 20,-
1561. Plechové sportovní plakety 11 kusů 0/- 25,- 50,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1562. 85.výročí narození 1935
Poprsí vpravo, opis, sign.Španiel/7 řád.nápis. Br60 v pův.etuji, Floss 45a
1/1 100,- 120,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1563. 25 let Armabetonu n.p., Praha, sign.JH 75 (Hvozdenský), Br70 +
odznak Nejlepší pracovník Armabetonu, Bk36x33 se zav.špendl.
1/- 50,- 50,-
1564. Vzorný pracovník CHÚUP (Chemická úprava uranových rud)
Žk33x40 na závěsu se zav.špendl + miniatura
0/- 60,- 60,-
1565. Za zásluhy o rozvoj podniku ZGK Třebíč, JS, BL - Logo, opis, sign.J.K
Br70 v původní etuji se zlatou hvězdou a uvnitř s fotografií podniku
0/- 60,- 60,-
1566. Vzorný pracovník Vodních staveb, Žk30 na závěsu se zav.špendl. + dtto
miniatura ŽK15 s jehlou +Nejlepší pracovník Armabetonu, Bk36x33
se zavír.špendl., vše v pův.etuji s nápisem Vodní stavby + legitimace
nositele čestného vyznamenání
1/- 60,- 60,-
1567. Zasloužilý pracovník potravinářského obchodu, Žk35 se zav.špendl. + dtto
Žk21 s jehlou + Zasloužilý pracovník podniku Potraviny Hradec Králové,
Žk31 na závěsu se zav.špendl. + Vzorný pracovník podniku Potraviny Hradec
Králové, Žk29 na závěsu se zav.špendl.
1/- 50,- 60,-
1568. ČSD. Bezpečně a bez závad II.stupeň - El.lokomotiva, opis.
Odznak ve tvaru hvězdy Žk43x43 se zavír.špendl.v etuji
0/- 40,- --.-
1569. ČSD. Bezpečně a bez závad III.stupeň - El.lokomotiva, opis.
Odznak ve tvaru hvězdy Žk43x43 se zavír.špendl.v etuji
0/- 40,- --.-
1570. Zasloužilý pracovník ČSAD, Br26x29 se zav.špendl. + dtto Br16x18 s jehlou 1/1 40,- --.-
1571. Jezdím bez nehod II, odzn.Žk35x35 se zav.špendl.+PRAGA. Nejlepší pracovník
závodu Klementa Gottwalda, Žk22x18 s jehlicí, smalt + Vzorný pracovník
Mostáreň Brezno, Žk20x23 s jehl., smalt + Vzorný pracovník, Žk25x27 se zav.
špendl. + MPE. Budovatel energetiky. Odzn.Žk26x28 se špendl., smalt, etuj +
Pramen. Vzorný pracovník oboru. Žk 20mm, jehla + Zasloužilý prac.
0/- 45,- 60,-
1572. Za věrnost energetice, Žk 25x28 s jehl. + Vzorný pracovník, Žk28x33
se špendl. + dtto Žk15x19 s jehlou v etuji + Budovatel čs.petrochemie, Žk30
se zav.špendl. + Za věrnost podniku - "25", 3 řád.nápis, "K"(Kovoslužba),
Žk31 se zav.špendl. 5 kusů
1/- 40,- 60,-
1573. Vzorný pracovník ve stavebnictví, Br30 na závěsu z lipových lístků + Pražské
obchodní domy Prior. Za zásluhy o zahájení provozu 1975, Br60 + Nejlepší
pracovník ZSE, odznak Br30x40, špendlík + Svaz invalidů. Za zásluhy. Žk32,
špendlík + Vzorný pracovník SONP. Odzn.Žk23x28 se špendl., smalt,
v etuji 4 kusy
1/- 40,- 60,-
1574. Medaile za zásluhy o hlavní město Prahu - Klíč, histor.stavby,
opis/znak města. Zlac.Br 35mm na zlaceném závěsu se žlutočervenou
stuhou v pův.etuji + stužka
0/0/0 40,- 80,-
1575. Vzorný pracovník spotřebního družstva, Bk34x37 se zavír.špendl.
+ dtto miniatura Bk17 s jehlicí, vše v etuji
1/- 40,- 40,-
1576. Resort paliv a energetiky ČSSR. Zasloužilý pracovník. Žk36 s tmavě zelenou
stuhou na závěsu se zavír.špendlíkem
1/- 40,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1577. Generál Foch a admirál Ronarch, 1914. Medaile na 1.rok války.
Poprsí zpředu, písmo, sign.autora/válečná scéna, 2 řád.opis. Br68
0/0 2000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1578. Maršál Foch 1851-1929. Pamětní úmrtní medaile na jeho počest a na pojme-
nování lodi v přístavu Brest, 1929 - Poprsí zleva, opis, sign.G.Prvd.Homme/
loď, 5 řád.nápis. Br68
1/1 1600,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1579. Mořeplavec a admirál Dupleix (1697-1763). Pojmenování torpédoborce
na jeho počest, 1930 - Poprsí zprava, opis, sign.Louis Patriarche/torpédoborec,
5 řád.nápis. Br42
1/1 1200,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1580. Admirál D´Entrecasteaux (1737-1793), otevření a pojmenování přístavu jeho
jménem, 1931 - Poprsí zprava, opis, sign.AnieMouroux/křižník, opis, 3 řád.
nápis. Br50
0/0 1400,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1581. Žena s mečem, sign.G.Guiraud/křižník Strasbourgh, nápis. BL(cca 30.léta).
Br50, nepatr.hry
0/0 2000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1582. Johanna z Arcu, BL - Poprsí zleva, opis, sign.G.Prvd.Homme/námořní školní
křižník Johanna Arcu, 2 řád.nápis, sign.G.P., Br60
1/1 1500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1583. J.B.Colbert, královský regent, BL(1983) - Poprsí zprava, opis, sign.T.Bernard/
křižník Colbert, opis, sign.R.B.Baron. Br80
0/0 2000,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1584. Rovereto. Campana dei caduti, 1965 - Zvon, opis/4 řád.nápis, opis.
Br80 v původní etuji
0/0 120,- 120,-

Pol.

NĚMECKO (DDR)

Stav

V.cena

D.cena

1585. Drážďany - Histor.budovy, opis/5 řád.nápis. Bílý porcelán 67 v etuji 0/0 80,- --.-
1586. 10 let Komise pro standardizaci norem, 1962-1972 - Moderní budova, opis/
opis. Hnědý porcelán 61 v původní etuji s logem Míšenského porcelánu.
0/0 80,- --.-

Pol.

POLSKO

Stav

V.cena

D.cena

1587. Budovatelům hlavního nádraží ve Varšavě 1972-1975, NN.
Br65x62 v původní etuji s nápisem "Warszawski dworzec centralny".
1 50,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

1588. Rakousko-uherská hospodářská výstava Terst 1882 - Alegorie průmyslu,
zemědělství a obchodu, sign.A.Scharff/v otevř.věnci korun.kartuše s erbem,
sign.J.Schwerdtner. Br60 postř., dr.rysky, postř.část.setřeno
1/1 2000,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

1589. Johann Schwerdtner - Jeho medaile k 70.výr.narození 1834-1904/17 řád.nápis
Joh.Schwerdtner ner.1834 ve Vídni, rytec a medailér, přidělen k 4.pěšímu pluku
německých rytířů a k vojenskému geografickému institutu, byl činovníkem
c.k.pokladnice a současně vykonával funkci inspektora ryteckých škol,
uvedený do funkce císařského rady. BR45x60
1/1 1800,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

1590. Karel Fr.Josef (Karel I.), arcivévoda, 1915 - Poprsí zleva, 2 řád.nápis, sign.
A.Hartig/křižník, opis. Br60 zlat.
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Stav

V.cena

D.cena

1591. Kongres ortodoxní církve v USA 1997 - Poprsí řeckého patriarchy zpředu,
opis, sign.S.Tonelli/písmo. Br38 v původní etuji
1/1 100,- --.-

Pol.

BLÍŽE NEURČENÉ

Stav

V.cena

D.cena

1592. Blíže neurčená plaketa - Hlava zpředu. Zn?33x33 -1/- 50,- --.-

Pol.

Země koruny české, Československo, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

1593. Klub československých turistů (KČST), odznak Br18 smalt se zav.špendl. +
Sme proti reviziin, BL (1.republika), Br22x30 s jehlou 2 kusy
1/- 60,- 60,-
1594. Myslivecký odznak sv.Hubert 1/- 50,- 65,-
1595. Staré čepicové odznaky Dopravních podniků, Br plech 55x35 5 kusů 1/- 50,- 130,-
1596. Výstava severních Čech v Mladé Boleslavi 1927 - Tři postavy, 3 řád.nápis
nápis. Br plech.odznak 28x29mm se zavír.špendl. + Ať žije slovanstvo. Vlajky,
stisknuté ruce, nápis. Bk30x18 se zav.špendl. + 20 let ČSR 1918-1938,
Br 17x21 s jehlicí (2 ks) + Hospodářská výstava Praha 1937 - Snop, kosa, srp,
zelený plast 20x38, jehla (0/-) + Dožínková slavnost Třebohostice
1/- 80,- 100,-
1597. S.Č.-S.U. v Praze 1920 - Poprsí J.A.Komenského,písmo. Br26x35, jehla +
Průmyslová a živnostenská výstava Moravská Ostrava 1923 - Stojící dělník,
v pozadí atributy průmyslu. Br plech 30x40, jehla + II.výstavní trh Českého
ráje v Jičíně 1937, Br19x44 s jehlicí 3 kusy
1/- 40,- 40,-
1598. Stranické odznaky - KSČ, ČSM, ČSL, ČSSD 1/- 40,- --.-
1599. Otáhal Karel - Výstava Slovácka 1937, Uh.Hradiště - Postava ženy v kroji
(od J.Úprky), znak města, 3 řád.nápis, sign., Br23x42, jehla (1/-) + Skupina
kovodělníků Malešice-Hrdlořezy 1907-1937 - Polopostava dělníka s kladivem,
kovadlinou a kolem, 3 řád.nápis. Br plech30x34 s jehlicí a s červenou stužkou,
dr.kor. (-1/-) 2 kusy
- 40,- 40,-
1600. Čs.spoje, Bk66x38 + 3 kusy odznaků BPOZ + stužka +
Čepicový odznak hradní stráže, Br48x58 se šroubem a maticí
1/- 40,- 60,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1601. MS ve fotbale Francie ´98, oficiální sponzor Hewlett & Packard
7 kusů odznaků s puzetou, v etuji + FSGT, sportovní odznak (gymnastika),
Bk20x10, klopový
- 40,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

1602. Fotoaparát z.Exakta. Br27x27 se zav.špendl. (1/-) + Blíže neurčený odznak
1957, Br25x15 se zav.špendl. + MS-NCPPBVM, církevní odznak, Br13x13
se zav.špendl., smalt (1/-) + Heimatsfest 13.-16.august 1910, Neustadt a/T.-
Znak. Fe28x45, chybí špendl. (-1/-)
- 40,- 40,-

Pol.

Sovětský svaz

Stav

V.cena

D.cena

1603. Gotov k trudu i oborone SSSR, 2.třída, Br24x30, smalt, se šroubem a maticí +
50 let vojenských soudů, Žk28x45 se zavír.špendl.
1/- 40,- 60,-

Pol.

RŮZNÉ

Stav

V.cena

D.cena

1604. Různé odznaky, nášivky, medaile celkem 80 kusů - 50,- 140,-
1605. 30 kusů různých přívěsků - 300,- 300,-
1606. Mezinárodní řidičský průkaz z r.1972 + Telef.kontrolní známky Praha (3 ks) zach. 40,- 40,-
1607. Turistické štítky na hole (české, rakouské, švýcarské) 15 kusů zach. 60,- 140,-
1608. Turistické přívěsky 9 kusů zach. 50,- 60,-
1609. Různé - Mladý technik, Mladý turista, záslužné atd. 11 kusů zach. 50,- 50,-
1610. Domovský list na jméno Dařbujánová Marie z r.1932 zach. 50,- --.-
1611. Domobranecká legitimace a Odvodní list z r.1917
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!
pošk. 30,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky