Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2001. 1, 2, 2, 20, 100 Korun, 1916,1914,1917,1913,1912, 5ks 2-3- 100,- 100,-
2002. 2 Koruna 1917, světlá a tmavá barva, 2ks N-N- 70,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2003. 10 K 1915, kolkovaná stříhaným kolkem 3- 100,- 100,-
2004. 20 K 1913, kolkovaná 2- 100,- 100,-
2005. 100 K 1912, kolkovaná stříhaným kolkem 2 150,- 170,-
2006. 1000 K 1902, kolkovaná 2- 400,- 500,-
2007. 1 Kč 1919 s.008,063,145,163,246, 5ks, různá kvalita - 150,- 300,-
2008. 1 Kč 1919 s.015,065,100,160,289, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2009. 1 Kč 1919 s.017,083,143,188,253, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2010. 1 Kč 1919 s.019,038,054,077,221, 5ks, různá kvalita - 150,- 150,-
2011. 1 Kč 1919 s.024,097,108,224,263, 5ks, různá kvalita - 150,- 320,-
2012. 1 Kč 1919 s.028,214,235,241,248, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2013. 1 Kč 1919 s.030,044,078,103,126, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2014. 1 Kč 1919 s.031,079,093,222,260, 5ks, různá kvalita - 150,- 150,-
2015. 1 Kč 1919 s.034,062,087,217,267, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2016. 1 Kč 1919 s.035,127,166,187,231, 5ks, různá kvalita - 150,- 170,-
2017. 1 Kč 1919 s.042,049,073,081,094, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2018. 1 Kč 1919 s.051,107,133,146,234, 5ks, různá kvalita - 150,- 200,-
2019. 1 Kč 1919 s.059,090,156,201,229, 5ks, různá kvalita - 150,- 300,-
2020. 1 Kč 1919 s.060,152,236,244,265, 5ks, různá kvalita - 150,- 300,-
2021. 1 Kč 1919 s.066,172,199,230,238, 5ks, různá kvalita - 150,- 190,-
2022. 10 Kč 1919 s.H 3-4 600,- 900,-
2023. 10 Kč 1927 s.N N-0 120,- 340,-
2024. 20 Kč 1926 s.Df, SPECIMEN N 120,- 150,-
2025. 50 Kč 1929 s.Ta, SPECIMEN N 200,- 300,-
2026. 1000 Kč 1934 s.O, vlevo trochu otrhaná 2- 300,- --.-
2027. 5000 Kč 1920 s.C, SPECIMEN N 200,- 700,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2028. 1 Kč b.l. (1938) s.A013, ruční přetisk N 220,- 240,-
2029. 1 Kč b.l. (1938) s.A008, strojní přetisk 1-2 250,- --.-
2030. 5 Kč b.l. (1938) s.A003, strojní přetisk 0 5000,- 5000,-
2031. 50 Kč 1940 s.A11 2-3 150,- 150,-
2032. 50 Kč 1940 s.A13, SPECIMEN N 150,- 170,-
2033. 100 K 1940, s.01 A, 01 B, I.vydání, 2ks 3 50,- 140,-
2034. 100 K 1940, s.35 A,35 B, I.vydání, 2ks 2 50,- 50,-
2035. 100 K 1940, s.01 Gb (1-1-), 23 G (0-1), II.vydání, 2ks - 150,- 150,-
2036. 100 K 1940, s.18 G , II.vydání,lehce přelož., ohlý levý roh 1 120,- 120,-
2037. 500 Kč 1942 s.Da, II.vydání 2- 200,- --.-
2038. 500 Kč 1942 s.J, I.vydání, SPECIMEN N 180,- 220,-
2039. 1000 K 1942 s.K, I.vydání, SPECIMEN 2-2- 50,- 70,-
2040. 1000 K 1942 s.Aa, II.vydání, SPECIMEN 0 100,- 100,-
2041. 1000 K 1942 s.Kc, III.vydání, SPECIMEN 1 50,- 50,-
2042. 5000 Kč 1920 s.B, přetisk, SPECIMEN N-0 200,- 720,-
2043. 5000 Kč 1920 s.C, přetisk, SPECIMEN N-0 200,- 650,-
2044. 5000 K 1944 s.02A N 8000,- 8000,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2045. 10 Ks 1939 s.Uv39, SPECIMEN N 120,- 220,-
2046. 20 Ks 1942 s.Gn51, SPECIMEN N 90,- 220,-
2047. 50 Ks 1940 s.Ji, SPECIMEN N 100,- 240,-
2048. 100 Ks 1940 s.B14, M1, I..a II.vyd.(v tisku poškozená), SPECIM. Dole, 2ks 0 50,- 50,-
2049. 100 Ks 1940 s.B10,E9, II.vydání, SPECIMEN nahoře a dole, 2ks 1-2 50,- 50,-
2050. 100 Ks 1940 s.C10 (místy zahnědlá, n.natrž.), D2, II.vyd.,SPEC.nahoře, 2ks 1-2 50,- 50,-
2051. 100 Ks 1940 s.C1,E1, II.vydání, SPECIMEN nahoře a dole, 2ks 0-2 60,- 60,-
2052. 100 Ks 1940 s.D10, II.vydání (3-4), 1000 Ks 1940 s.6N6 (1-2) - 200,- 400,-
2053. 500 Ks 1941 s.3Cf, SPECIMEN N 200,- 280,-

Pol.

Korunové poukázky, kolkované Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2054. 1,5,20,100,500,1000 K 1944 s.EM,OB,BH,BB,AO,AA, SPECIMEN, 6ks N 380,- 500,-
2055. 1 K 1944 s.CY a EY, slabší a hlubší tisk série, světlejší a tmavší tisk N 70,- 70,-
2056. 5 K 1944 s.XO a EH, vodorovný a svislý podtisk N-0 200,- 260,-
2057. 5 K 1944 s.AA (2-, neperf.), 100 Ks 1940 s.D10, II.vyd.(3) SPECIMEN - 50,- 50,-
2058. 20 K 1944 s.AY a HP, oba typy číslovače 2-2- 120,- 120,-
2059. 100Ks 1940 s.J10, II.vyd.(2-3,neperf.), 1000Ks 1940 s.1K6 (1-) 2xSPEC. - 80,- 100,-

Pol.

Československo 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

2060. 5 Kčs 1949, s.A93, 100 Kčs b.l. (1945), s.PH, 2ks N 150,- 150,-
2061. 10,20,50,100,1000 Kčs b.l. (1945) s.SM,NL,JZ,PN,BL, 5ks N-0 1000,- 1000,-
2062. 10 Kčs 1950, s.S, Ua, 2ks 0 80,- --.-
2063. 10 Kčs 1950, s.Aa,Ca,Ga,Pa,Ra,Ta, 6ks 0-2 60,- 60,-
2064. 10 Kčs 1950 s.Fa, 100 Kčs 1945 s.A01 (Rv.n.nálepka), 2ks 2-2- 50,- 50,-
2065. 10 Kčs 1950 s.Ea, 100 Kčs 1945 s.A40, 3ks 2-2- 50,- 50,-
2066. 10 Kčs 1950 s.Ua, 100 Kčs 1945 s.B01, 1000 Kčs 1945 s.28B, 2ks N-1 180,- 340,-
2067. 100 Kčs 1945 s.C30 N 180,- --.-
2068. 100 Kčs b.l. (1945) s.GA,JZ, 2ks 2 80,- 80,-
2069. 100 Kčs b.l. (1945) s.PU, 1000 Kčs b.l. (1945) s.BA, 2ks 2 100,- 150,-
2070. 100 Kčs b.l. (1945) s.PA, 1000 Kčs b.l. (1945, s.BM, 2ks 1 120,- 300,-
2071. 500 Kčs b.l. (1945) s.Z 1-2 150,- 200,-
2072. 500 Kčs b.l. (1945) s.CA 0-1 1500,- --.-
2073. 500 Kčs 1946 s.Da, špinavé okraje 3 150,- --.-
2074. 1000 Kčs 1945 s.20B N 400,- 400,-
2075. 1000 Kčs 1945 s.01A 1-1- 100,- 120,-
2076. 1000 Kčs 1945 s.30D 1-1- 200,- 360,-
2077. 1000 Kčs 1945 s.01E 1-1- 150,- 380,-

Pol.

Československo 1953-1992

Stav

V.cena

D.cena

2078. 1 Kčs 1953, 2 barvy papíru 1 50,- --.-
2079. 3x 1 Kčs, 3x 5 Kčs, 5x 10 Kčs, 25 Kčs,vše 1953, 12ks, růz.série a kvalita - 60,- 60,-
2080. 4x 1 Kčs s.CV,MV,GV,KV, 2x 5 Kčs s.RV,SV, 2x 10 Kčs 1953 s.SV,NV 1-2 60,- 60,-
2081. 4x 1 Kčs s.TV,UV,SV,HV, 2x 5 Kčs s.NV,HV, 2x 10 Kčs 1953s. MU,TU 1-2 60,- 60,-
2082. 2x 1 Kčs s.AV,NV, 2x 5 Kčs s.AV,TV, 10 Kčs s.PU, 25 Kčs 1953 s.MV 0-1 90,- 90,-
2083. 3,5,10,10,20,25,50,50 Kčs 1961,61,60,86,70,61,64,87 8ks N 270,- 420,-
2084. 2x 20 Kč 1949 s.A01,A52, 2x 50 Kčs s.A01,A48, 4ks 1-2 90,- 150,-
2085. 10 Kčs 1960, s.H 51 N-0 2000,- --.-
2086. 10 Kčs 1960, s.H 73 1 700,- --.-
2087. 10 Kčs 1960, s.F 01 1-2 500,- --.-
2088. 100 Kčs 1961, s.P 90 1-2 50,- --.-
2089. 100 Kčs 1961, s.Z 21 N 1200,- --.-
2090. 20 Kčs 1988, série E 01 až E 84, uloženo v bankovním albu s celof.listy,
celkem 84 kusů - nominál 1680,- Kčs, různá kvalita N až 3-
- 900,- 900,-

Pol.

Česká republika 1993

Stav

V.cena

D.cena

2091. 20 Kčs 1994, s.B 07, B 13, B 21, B28, 4ks N 150,- 210,-

Pol.

Táborová platidla I. světová válka 1914-1918

Stav

V.cena

D.cena

2092. Csót - 1, 20, 20 Koruna 1916, 3ks - 50,- 60,-

Pol.

Táborová platidla II. světová válka 1914-1918

Stav

V.cena

D.cena

2093. Terezín - 1,2,5,10,20,50,100 Korun1943, 7ks N-1 1600,- 1700,-

Pol.

Nouzová platidla atp.

Stav

V.cena

D.cena

2094. Brno - Elektrické zemské dráhy, slevové poukázky na 1 jízdu šalinou,
2,50 Kčs, únor 1949 a březen 1949, číslované, 2ks
N 50,- 50,-
2095. Brno - Dopravní podniky, slevové poukázky na 1 jízdu šalinou,
2,50 Kčs, květen, září, prosinec 1949, únor 1950, číslované, 4ks
N 100,- 100,-
2096. Brno - Dopravní podsniky, slevové poukázky na 1 jízdu šalinou,
2,50 Kčs, květen 1949 a únor 1950, nečíslované, 4ks
N 50,- 110,-
2097. Nápravně výchovný ústav - 10 hal.,1,2,5,10,20,50,100 Kčs N 200,- 200,-
2098. Sbor Nápravné výchovy ČSR - 100 Kčs 1973 1- 60,- 60,-

Pol.

Evropa

Stav

V.cena

D.cena

2099. Konvolut bankovek , neurčeno, 39ks, různá kvalita - 280,- 280,-

Pol.

Alžír

Stav

V.cena

D.cena

2100. 5 Nouveaux Francs 18.12.1959, P.111 3 800,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky