Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2501. Československá revoluční medaile, bez podpisu medailéra, cihlová barva stuhy
se štítky BACHMAČ, SIBIŘ a 6, MV6, medaile je z pozůstalosti po legionáři RL
1/1/1 1600,- --.-
2502. Medaile vítězství belgická, ražba Riemer, tmavý Br, malá stužka 0/0/0 300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2503. Odznak "1. čs. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa, Ag, punc, zn. Pichl 1/- 900,- 3200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2504. Stužka legionáře čs. legie - "Na svatojiřské stužce jsou dva státní znaky",
větší je Ag, šroub a miniatura na dobové patce, R
1/- 3200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2505. Odznak uniformy příslušníka Ruské legie, postříbřený BK, šroub, původní 1/- 200,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2506. Odznak uniformy příslušníka Italské legie, br, chybí jedna upínací patka 1/- 190,- 220,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2507. Výkonnostní odznak pro střelce z pušky, lehký typ, zn. výrobce Z 1/- 180,- 180,-
2508. Výkonnostní odznak pro střelce z pušky 1. třídy, lehký typ, zn. výrobce Z 1/- 200,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2509. Odzn.čs.sportovního pilota ČNA,Ag punc,výrobce KK, matr.č.783,Kru33/3.ř. 1/- 2700,- 3200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2510. Sportovní II. cena v Jachtařské soutěži RČS 1927, br, smalt, špendlík 1/- 500,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2511. Odznak "Voják republiky", kosodélník s meči, rev."Zák.chráněno Minc.Kremnica" 1/- 100,- 180,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2512. Ústřední matice školská, odznak , Bk 22x30, jehla 1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2513. Odznak "40 let trvání Ústředních jatek hl. m. Prahy 1895 - 1935", Br, špendlík 1- 60,- --.-
2514. Odznak "Sjezd kovářů a podkovářů v Kostelci n/Orl. 1910-1935", Br, jehla 1/- 60,- --.-
2515. Odznak "Oslavy B.Smetanovy a A.Dvořákovy v Uhlíř. Janovicích 1934",Br, jehla 1/- 50,- --.-
2516. Odznak "Celostátní manifestační protest živnostníků a obchodníků pro starobní
pojištění v Praze, 20.3.1933", Br, jehla, podložený stužkou
1/- 50,- --.-
2517. Odznak "Jan Hus - pravda vítězí", Br, jehla, zn. výrobce Karnet a Kyselý 1/- 60,- --.-
2518. Odznaky 20.výročí bitvy RL u Zborova (1917-1937), 2 různé : voják s puškou
a voják s granátem, Br, jehla - 2 kusy
1/- 90,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2519. Pamětní plaketa "20.výr.založení pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad" 1916-1936,
Jiří ve zbroji na koni, sign.K.Babaka, Br53x80, etue s trikol. s plukov.věnováním,
1/- 900,- 1300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2520. Odznak "10 let RČS", určený slovenským zemím, Br, jehla 1/- 50,- 120,-
2521. Medaile "Na paměť 10. výročí RČS 1918 - 1928", Br, o 28, ouško 1-/1- 120,- 120,-
2522. Odznak "20 let RČS", Čs. lev a Slovenský dvojkříž, , Br, jehla 1/- 60,- 60,-
2523. Odznak politické strany "Národní sjednocení", hlava Čechie s mečem, Br, jehla 1/- 60,- 60,-
2524. Dekorace pro Vítěze v závodech plukovních, Br, ouško, sign. Pichl 1/- 120,- --.-
2525. Odznak "Za seskok padákem", Br, jehla, výr. Mincovna Kremnica 1/- 90,- 140,-
2526. Odznak "37. Pražské vzorkové veletrhy", sign., pořad.č. 496, Br, špendlík 1/- 50,- --.-
2527. Odznak "Odhalení Budovcova pomníku, Mnichovo Hradiště, 1938", Br, jehla 1/- 60,- --.-
2528. Odznak "Pomník svobody na hradisku Velký Týnec", Br, jehla 1/- 60,- --.-
2529. Čl. odznak Čsl. obce legionářské, Br, jehla, původní meziválečná čs. ražba 1/- 70,- 70,-
2530. Pam. odznak voj. veteránů "Sjezd pětatřicátníků 1924" (Brno ?), Br, jehla 1/- 190,- --.-
2531. Pam. Odzn.voj.veteránů "Sjezd šestatřicátníků a rodáků 1930 Kouřim",Br, jehla 1/- 190,- --.-
2532. Odzn.se 2 stužkami k úmrtí T.G.Masaryka, sign. Březa, výr. PICHL, Br, jehla 1/- 80,- --.-
2533. Odznak "Pražské jaro - Slovanský ostrov 1934", Br, jehla 1/- 40,- --.-
2534. Odznaky Čs. vojenských jezdeckých klubů - 2 různé, jehly 1/- 190,- --.-
2535. Vojenský odznak "I. jezdecký ples 1938"(koňská hlava), Br, špendlík 1/- 190,- --.-
2536. Patriotický odznak Český lev, Br, smalt, špendlík 1/- 90,- 90,-
2537. Členský odznak "Jednoty zřízenců Československých drah", Br, smalt, jehla 1/- 90,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2538. Odznak "Krajský slet Sokola v Liberci 14.8.1921", Br, špendlík 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2539. Žeton Čs. obce sokolské, 1/SOKOL, BK23 1/1 50,- 360,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2540. Pam. medaile na IV. Středoškolské hry při X. Všesokolském sletu, Praha,
1938, Br, o 36, špendlík, značka výrobce Mincovna Kremnice
1-/- 240,- --.-
2541. Pam. medaile na IV. Středoškolské hry při X. Všesokolském sletu, Praha,
1938, Br, o 36, špendlík, bez značky výrobce
1-/- 200,- --.-
2542. Miniatura odznaku Vojenského pilota, zlacený Br, jehla 1/- 130,- --.-
2543. Odznak "Voják republiky", postříbřený, jehla 1/- 130,- 200,-
2544. Odznaky České Slovo 1938 - "Sportem k obraně vlasti", Br, jehla +
"Jednota na obranu státu 1918 - 1938", Br, jehla, 2 kusy
1/- 80,- --.-
2545. Odznak člena "Č.S.L obce legionářské", zn.výr.K.Svoboda Praha, jehla 1/- 50,- --.-
2546. Odznaky 20.výročí bitvy RL u Zborova (1917-1937),zn. výr.MK, 2 různé typy 1/- 50,- 200,-
2547. Odznak Čs. Strany Lidové (ČSL), Br, smalt, zlacený, jehla 1/- 100,- --.-
2548. Odznak "Den Brannosti v Lázních Poděbradech 15.VII.1934", Br, jehla 1/- 150,- --.-
2549. Odznak na přilbu pro obecní hasiče, Br, lakovaný státní znak, na rev. : opis
"Autor. právo Svazu o.h.", chybí jedna strana úchytu
1/- 220,- 380,-
2550. Konvolut 3 ks leteckých sportovních odznaků, smalt, jehla 1/- 250,- --.-
2551. Konvolut 2 ks leteckých sportovních odznaků, smalt, jehla 1/- 160,- 160,-
2552. Členský odznak "Svazu řidičů automobilů", smalt, m.č. 4721, patka 1/- 300,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2553. Odznak "Klubu čs. turistů - lyžařů", smalt, špendlík 1/- 100,- 110,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2554. Odznak Přísežná stráž, do roku 1938, BK 52x66, svislá spona 1/- 390,- 1400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2555. Zednářská záslužná medaile "Pro ctihodné r.5805 (1805), zalc.Br35, stuha 1-/1-/1 1200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2556. Odznak "Zemědělská jednota čs. republiky", rozsévač s opisem, Ag,
signována B.Kafka 1920, 14x24, jehla
1/- 150,- 650,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2557. Odznak Zemské jednoty zemědělských živnostenských společenstev pro Čechy
"Všeob.živnostenská výstava Praha 1924", sign.J.Stehlík, jehla
1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2558. Odznak "Jednota čs. soukromých úředníků 1892-1922", na rev. č. patentu a
výrobce Karnet-Kyselý, ovál, Al, jehla
1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2559. Odznak - upálení Jana Husa a na spodu opis "Za pravdu", sign.K.Hudeček,Br, jeh. 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2560. Odzn. "50 let Akad. spolku Štítný - 60 letí Reálného gymnasia Tábor 4.-6.VIII.
1922", Br, jehla
1/- 60,- 340,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2561. Odzni."Všeherecké slavnost 1919 a bez letopčtu, plech 27x38, stř.postř.jeh-2ks 1-/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2562. Odznak ministra Aloise Rašína, po obv. Opis "Za práci pro vlast se neplatí" Br,
o22, sign. J.Fiala, zn výrobce Pichl, jehla
1/- 62,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2563. Odznak "Český vodácký svaz", trikolorní vlajka se znakem lva, jehla 1-/- 50,- 140,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2564. Sportovní cena A.T.K. "Primát lucerny 1929/30, I.-I:I. tř. - IV. cena", Br,
pohled na panorama Prahy, zavěšeno na stužce se špendlíkem
1-/- 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2565. Odznak - štít SKM (Sdružení katolické mládeže) s plamennou orlicí,Br,špendl. 1/- 100,- 160,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2566. Odznak "Slavnost odhalení pomníku maršála Foche v kasárnách Žižkových
v Čáslavi 16. srpna 1925", Br, 29x29, jehla
1/- 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2567. Odzn. Pažských vzorkových veletrhů-r.1921,1922,2 ks b.l.,1947 a 1948-6 ks 1/- 200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2568. Odznak "Chodové na stálé stráži 1695 - 8.9.1935", jehla 1/- 60,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2569. Odznak "Ústředí čsl. poštovních a telegrafních zřízenců v Praze", Br, jehla 1/- 60,- 60,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2570. Odznak "Odhalení Pamětní desky Prof. F. Hrušky, Pec, 1937", jehla 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2571. Odznak "Upomínka na sjezd Ž.O.S. v Poličce 1926", jehla 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2572. Odznak "Památník selským rebelům, Chlumec n.C. 1938", jehla 1/- 50,- 50,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2573. Odznaky "Svážení kamenů k pomníku J.Š.Baara, Výhledy 1933", 28x28, jehla
a "Národní přehlídka souborů LUT, Jablonec n.N.1956,Br25x27, špendlík,2 ks
1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2574. Odznak "Sokolstvo armádě 1935", Br, jehla 1/- 90,- 110,-

Pol.

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2575. Členské odzn.politické strany "Národní souručenství"- pro muže a ženy,2 ks 1/- 200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2576. Čs. válečný kříž 1939, pražské vydání, atypická lipová snítka, etue, MV11 1/1/1 500,- 1200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2577. Odznak "5. květen 1945", Br, špendlík 1/- 80,- --.-
2578. Odznak Československého partyzána, chybí matice, MV22 1-/- 290,- 290,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2579. Odznak Československého partyzána, MV22 1/- 290,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2580. Čs. vojenská medaile "Za zásluhy", bronzová, zápich, MV13 1/1/1 350,- --.-
2581. Dukelská pamětní medaile, krab., MV51 1/1/1 290,- 290,-
2582. Zborovská pamětní medaile 1917-1947, Ag, bez puncu, MV23 1/1/1 490,- 490,-
2583. Pamětní medaile partyzánské brigády Jana Koziny, stuha, BK, MV neuvádí 1/-/1 290,- 320,-
2584. Řád SNP II. třídy, postříbřený Br., zn. medailéra K , MV16 1/1/1- 490,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2585. Pamětní odznak "Čs. partyzán 1939 - 1945", zlacený Br, smalt, šp, zn. Zukov -1/- 1300,- 1500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2586. Řád Rudého praporu práce, m.č.2409, Ag900 ,Zukov, etue, MV45 1/1/1 1400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2587. Medaile odbojové skupiny "Masarykovy Lány", Br, stuha se štítkem, MV192a 0/0/0 2600,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2588. Pam.odznak "Zpravodajská Brigáda č.1", Br, jehla, výr. Mincovna Kremnica 1/- 800,- 3000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2589. Pamětní medaile "1. výročí Pražské revoluce 5.5.1945", BK, ouško 1/1 220,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2590. Pam. medaile I. čs. Partyz.Brigády Jana Žižky z Trocnova, zápich, MV130a 1/1/1 500,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2591. Pam. medaile partyzánské organizace generála dr.J.Koutňáka "Vela", MV154a 1-/1-/1- 1500,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2592. Medaile "Za vernosť a brannosť", komplet se znakem na stuze, MV66 1/1/1 320,- 320,-
2593. Etue k medaili Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova 1 90,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2594. Čestný odznak SB "Za budování brannosti", 1. stupně, pozlacený 1/- 300,- 550,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2595. Med. "Za zásluhy o obranu vlasti", I. vyd., Ag 900, Zukov, m.st. etue, MV43 1/1/1 300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2596. Dekorace "Přeborník ministerstva vnitra", bílý kov., smalt, o 50 mm,
špendlík, značka výrobce ZUKOV Praha 3, originální hnědočervená etue
0/- 4000,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2597. Čestný odznak "Za práci 1947", s udělovacím průkazem Národní soutěže pro
s.Svobodu, stavba Mládeže Vizovice, matr.č. 22993, průkaz potrhaný
1-/- 500,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2598. Med. "Za službu vlasti", malá st., et.+dekret z r.1956 pro npor.Pidrmana,MV44 1/1/1 50,- --.-
2599. Medaile "Za službu vlasti", MV44 1/1/1 40,- --.-
2600. Pamětní odznak odbojové skupiny "Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu",
postříbřený br, smalt, oprava jehla, MV179,
1-/- 390,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky