Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2601. Odznak Aeroklubu ČSR pro Pilota kluzáků, typ A, Kru33/3.ř. 1/- 250,- 500,-
2602. Odznak Aeroklubu ČSR pro Pilota kluzáků, typ B, Kru33/3.ř. 1/- 250,- 250,-
2603. Odznak Aeroklubu ČSR pro Pilota kluzáků, typ C, Kru33/3.ř. 1/- 250,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2604. Výsadkářský výkonnostní odznak Aeroklubu ČSR, jehla, Kru34/3.ř. 1/- 150,- 150,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2605. Pamětní odznak "II. partyzánské brigády Zvolen 1944-1958", postříbř.Ms, lak, jeh. 1/- 120,- 160,-
2606. Pam. odznak na dokončení železnice "Trať Družby", postříbřený br, lak, stužka 1-/-/1- 250,- 300,-
2607. Odznaky "Vánoční strom republiky", BK a Br, jehla a špendl., 2 typy 1/- 120,- 140,-
2608. Odznaky Kl. Gottwald - "50 let KSČ, Karviná", 2 ks (stříbř.Br a Br), jehla 1/- 60,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2609. Odznak Absolventa vojenské akademie 1954, Ag900, punc, smaltovaná hvězda,
matriční číslo 58, šroub, náhradní podložka a matice
1/- 4500,- 4500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2610. Odznak "Absolventa vojenské akademie", Ag 900, výrobce ZUKOV, šroub 1/- 460,- --.-
2611. Odznak Vzorný voják týlu, č. 9364, mírně poškozený smalt, Kru24 1-/- 500,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2612. Čestný odznak pro řidiče autobusů a nákladních vozů za 500.000 km bez
nehody, 1.typ, Ag 900, jehla
1/- 450,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2613. Odzn.šoférů el. lokomotiv ČSD "Pracuji bez závad", III. stupně, matr.č.5102,
Br, smalt a "Bezpečně a bez závad", I.st., bez matr.č., Br, lak, MK, špendl.
1/- 140,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2614. Odznak "Budovatel Stavostroj Nové Město n. Metují", Br, smalt, 26x28 1/- 90,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2615. Čestný odznak Sboru nápravné výchovy "Za věrnou službu", vzor 1979 1/- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2616. Armádní polní telefonní přístroj TP 25, nepoužívané, provozuschopné - 2 ks 1/- 500,- 550,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2617. Odznak Slezská orlice, 1946, Zn25, jehla 1/- 80,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2618. Dekorace SVAZARM "Za obětavou práci", 1. třida, miniatura, matr.č., etuje 1/- 900,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2619. Dekorace SVAZARM "Za obětavou práci", 2. třida, miniatura, matr.č., 1/- 650,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2620. Odznak "Česká myslivost", smalt, špendlík 1/- 300,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2621. Řád Rudé hvězdy, matr.č. 5500, malá stužka, etuje, MV 42 1/1/1 1400,- 1400,-
2622. Státní cena Klementa Gottwalda, stužka, bez etuje 1/- 1200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2623. Vyznamenání "Za vynikající práci", m.č.32484 + m. stužka, MV34 1/1/1 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2624. Vyznamenání "Za vynikající práci", m.č.14855 + m. stužka, etue, MV34 1/1/1 100,- --.-
2625. Výkonnostní vojenský letecký odznak pro palubního radistu, šroub 1/- 90,- 90,-
2626. Odznaky 3. odbojové skupiny Jana Vlára 1969, 16x23, ŽK - 2 kusy 1/- 50,- --.-
2627. Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání, etuje 1-/1- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2628. Br plaketa "Za zásluhy o rozvoj OP Vodní stavby + dekret pro E. Peřinovou,
9.7.1970, o 70 etuje
1/- 130,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2629. Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února, malá stužka, MV57 0/0/0 50,- --.-
2630. Pamětní medaile 40. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou, stuha 0/0/0 40,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2631. Čestný odznak MV "Za ochranu hranic", závěs + dekret pro pplk M. Obra
z r.1976, etuje
1/-/1 300,- 800,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2632. Odzn."Za spolupráci při ochraně státních hranic", jehla a "Vzorný pomocník
pohraniční stráže", špendlík - 2 ks
1/- 80,- 150,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2633. Odznak "Za spolupráci při ochraně státních hranic", jehla 1/- 50,- 150,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2634. Odznak "Za ochranu státních hranic ČSSR", smalt, miniat., m..č.923, Zukov, etuje 1/- 80,- 1200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2635. Čestné stužky Mateřství všech tří stupňů (1.-3.) - 3 ks, udělovací pouzdra 1/- 390,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2636. Odznak "Za věrnost podniku Plynárny", smalt, jehla, Zukov 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2637. Kolekce 7 kusů pamětních medailí, vydaných k 90. výročí muzejnictví
v Kremnicí, postříbřený Br, oboustr. medaile, Kremnica, o 50, JS medaile
s městskými znaky měst Banská Belá, Banská Bystrica, Pukanec, Lubietová,
Banská Štiavnica, a Nová Baňa, o 40, autor L.Bódi, v kazetě, PROOF
1/- 140,- --.-
2638. Vojenský odznak zdatnosti (VOZ) I. a II. stupně, ŽK, šroub, Kru28 1/- 50,- --.-
2639. Odznak "Vzorný student vojenské katedry" + miniatura, BK, Kru8 1/- 80,- --.-
2640. Odznak "Vzorný příslušník Sboru nápravné výchovy ČSR", pozl.Br, špendlík 0/- 85,- 85,-
2641. Pamětní medaile k 30. výročí vzniku SNB, zlacený br, stuha se závěsem 0/-/0 40,- 40,-
2642. Odznak "Za zásluhy Svazu invalidů", I. stupeň, zlacený Br, špendlík 0/- 40,- --.-
2643. Záslužná medaile ONV v Praze 3 "Za socialist. přestavbu obvodu",
na aversu je heraldický motiv : Jan Žižka na koni, postříbřený Br 60,
1/1 75,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2644. Odznaky ČSČK:Ošetřovatelka, Vodní záchranná služba, Dobrovolná sestra-5 ks 1/- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2645. Odznaky ČSČK:Dobrovolný dárce krve, Dobrovolná sestra - typy, 5 ks 1/- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2646. Odznaky Čs. uranový průmysl, dva různé typy, etuje, 2 ks 1/- 70,- 70,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2647. Odznak "Zasloužilý řidič", BK 41x27, spona + miniatura na jehle, 2 ks 1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2648. Pamětní odznak "Handlová 1917-1967, výročí důlního neštěstí", jehla 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2649. Pamětní medaile 20 let ČNS-pobočky v Příbrami 1986, na rev. portrét
fenomenálního houslisty Josefa Slavíka (1906 - 1833), br60
1/1 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2650. Pamětní medaile Rudných dol Příbram n.p., 1978, br70 1/1 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2651. Pamětní medaile na čtvrtstoletí Uranových dolů v Příbrami 1949-1974, br50 1/1 60,- 70,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2652. Medaile "Za příkladnou spolupráci vývojová základna uranového průmyslu",
rev. Alegorický výjev a latinský opis, br70
1/1 150,- 170,-

Pol.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2653. Medaile "Za zásluhy o ČSLA", postříbřená (II. stupeň) 1/1/1 50,- 50,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2654. Pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu k 55. výročí počátku
Pražského povstání 5.5.1945 (r. 2000), pozlacená, na stuze
0/0/0 60,- 160,-
2655. Záslužný odznak "For merit" Metropolitní Univerzity Praha, br, závěs se šp. 0/0/0 40,- 40,-
2656. Pamětní medaile Ministerstva obrany ČR k 100. výročí vzniku ČSR (2009),
Br 32, převýšená meči, na stuze se šp., matriční č.84, malá stužka, etuje
0/-/0 100,- 250,-
2657. Medaile Armády České republiky III. stupně (za 5 let služby), m.stužka 0/0/0 100,- --.-
2658. Medaile Hasičského sboru ČR "Za zásluhy", na stuze, 2 malé stužky, etuje 0/-/0 120,- 120,-
2659. Záslužný kříž České obce legionářské, na stuze, 2 malé stužky, etuje 0/-/0 220,- 340,-
2660. Soubor 6 pam. medailí "Největší Čech I.", Masaryk, Karel IV., Jan Žižka,
A.Dvořák, Jan Hus, J.A.Komenský, zlacené Cu, o 40, certifikáty, papír .etuje
1/1 300,- --.-
2661. Soubor 6 pam. medailí "Největší Čech II.", Smetana, Palacký, B.Němcová,
Jiří z Poděbrad, Anežka Č., Havel, zlacené Cu, o 40, certifikáty, papír. etuje
1/1 300,- --.-
2662. Soubor 6 pam. medailí "Panovníci v Čechách I.", Svatopluk, Svatý Václav,
Přemysl Otakar, Karel IV., Rudolf II., Marie Terezie, stříbřené a zlacené
Cu, o 40, certifikáty, papírová etuje
1/1 300,- --.-
2663. Soubor 6 pam. medailí "Panovníci v Čechách II.", Václav II.,Jan Lucemburk,
Jiří z Poděbrad, Vlad. Jagellonský, Josef II., František Josef I.,
stříbřené a zlacené Cu, o 40, certifikáty, papírová etuje
1/1 300,- --.-
2664. Soubor 10 pam. medailí "Čeští panovníci", 2 papír. etuje I. díl: praotec Čech,
Sv. Václav, Karel IV., Přemysl Otakar I., Vladislav II., Bořivoj I., II. díl :
Rudolf II., Václav II., Přemysl Oráč, Jan Lucemburský - pozlacený obecný
kov, av. mince 20 Kč, rev. barevný obraz, o 26
1/1 590,- --.-
2665. Soubor 6 pam. medailí "1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů na
Velkou Moravu", stříbřené a zlacené Cu, o 40, certifikáty, papírová etuje
1/1 300,- --.-
2666. Soubor 6 pam.medajlí "Rudolfinské Čechy" : Rudolf II., Jan Kepler, rabi
Jehuda Löw, Zlatá ulička, Tycho de Brahe, Tadeáš Hájek z Hájku a církevní
motiv, pozlacená Cu, o 40, certifikáty, vlastnická listina, papírová etuje
1/1 300,- --.-
2667. Soubor 6 pam. medailí "Evropské koruny" :Sv. Eduarda, Svatováclavská,
rakouská císařská, německá císařská, koruna Napoleona Bonaparta, koruna
Boleslawa Chrabrého, posříbř. A pozlac. Cu, o 40,certif. a vlastn. list, pap.et.
1/1 220,- 260,-
2668. Soubor 5 pam. medailí "Koruny Rak.-Uher. mocnářství" : Rakouská císařská,
Rakouského arcivévody, Sv.Václava českého, Maďarská Sv. Štěpánská,
Sv. Římské říše, pozlac. Cu, o 40, certikáty, papírová etuje
1/1 300,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2669. Kolekce pamětních medailí "MOJE ČESKO", Karlštejn, Telč,Český Krumlov,
Olomouc, Praha, Zelená Hora, o40,postř. Cu,proof,certifik, vyd. v roce 2012
celkem 9999 edic, reprezentativní kazeta - celkem 6 ks
proof 320,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2670. Soubor 4 pamětních medailí "Zlatí Euro Giganti", postříbřené a pozlacené Cu,
o 70, certifikáty, vlastnická listina, leštěná kazeta
1/1 690,- --.-
2671. Kolekce 4 med. "Giganti Májů" :o 70, hmotnost 137 g,pozlacená měď,vydáno
5128 edic, kolekce je uložena v reprezentační dřevěné kazetě, proof medaile :
- THE MAYAN CALENDAR, certifikát č. 0535
- GIGANT - HUNAB KU, certifikát č. 0373
- GIGANT - WACAH CHAN, certifikát č. 0065
0/0 490,- --.-
2672. Dřevěná, nová kazeta na 6 kusů medailí o 70 a jeden prostor 190x104 0 300,- 300,-
2673. Pamětní. medaile "Vojenské zdravotní pojišťovny k 15. výročí založení"
(1992 - 2007), Br o 59, etuje
1/1 40,- 40,-
2674. Pamětní medaile "12. Mechanizovaného praporu AČR Přáslavice k 10. výročí"
(1994 - 2004), Br o 40, lak, etuje
1/1 40,- 40,-
2675. Nášivka uniformy a odznak "Jednotky pro průzkum elektrotechnického
boje", textil + BK se zapínáním pin, 2 kusy
1/- 50,- 50,-
2676. Pam. medaile Brněnského městského střeleckého sboru ke dni veteránů,
11.11.2006, Ag 999, 27 gr, o 35 R
1/1 700,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2677. Odznak "Svaz vojáků z povolání Armády české republiky", BK, jehla 1/- 30,- 30,-

Pol.

DEKORACE - PLAKETY, udělené důstojníkům Armády ČR

Stav

V.cena

D.cena

2678. Pamětní plaketa Unie armádních sportovních klubů ČR, udělena k výročí 15 let,
1994 - 2009, BK, 130 x 85, na podložce se stojánkem, dárková kazeta
1/- 70,- 70,-
2679. Plaketa Generálního štábu AČR z r. 2000, dřevo se znakem GŠ AČR
a nápisem "Věnuje NGŠ AČR genpor. ing.V. Picek", 150 x 190
0/- 300,- 300,-
2680. Plaketa "Mezinárod. sdružení důstojníků a generálů států NATO (CIOR)",
dřevo se znakem CIOR, r. 2009, 144 x 176
0/- 300,- 300,-
2681. Hodinky (Quartz) v plexisklovém stojánku, osobní dar od Svazu reservních
důstojníků USA (jednání na MO ČR Praha v květnu 2001, předány 3 kusy)
0/- 300,- 400,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2682. Konvolut 4 ks publikací o dějinách slezského města Hrabyně , Hrabyně je
památným místem osvobozovacích bojů na jaře 1945 a je rodištěm politika
a vysokoškolským profesorem JUDr. Karla Engliše (1918 - 1961). Publikace :
K.Engliš - Hrabyň mého mládí, 110 stran, vydala Matice Slezská 2001
Slezské zemské muzeum - Památník druhé světové války, 2009,
1 200,- --.-
2683. Publikace "Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, vydalo
Ministerstvo obrany ČR v roce 2004, 112 stran
1 40,- --.-
2684. Publikace "Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky" (Furmánek,
Šimůnek), vydalo MO ČR v roce 2007, 244 stran
1 90,- --.-
2685. Publikace "Létáme spolu jen do války", autoři Jensenová, Procházka, vydal
AVIS v roce 2005,brož.,175 stran, seznámení mládeže s půs.AČR v zahraničí
nová 40,- --.-
2686. DVD "Česká republika a její profesionální armáda", vydal AVIS v r. 2006 nové 40,- --.-
2687. DVD "Historie spojovacího vojska", AVIS+publikace dtto,A4, 246 stran (2007),
publik."Historie radiotech.zabezpečení čs.let. a letectva AČR 1945-2008"
A 4, 112 stran + časopis MO ČR "A-report - Radar EBR, A 4, 26 stran - 4 ks
nové 30,- 30,-
2688. DVD "Muži od Dunkerque", AVIS 2006 nové 30,- 30,-
2689. DVD "Märsche aus alter und neuer Zeit", kapela vojenských záložníků
Bundeswehru, Bayern, (16 vojenských pochodů), GEMA 2010
nové 50,- --.-
2690. Pamětní publikace NATO k 50. výročí (1949-1999), křídový papír. 54 stran, A4 nová 50,- --.-
2691. Publikace "Srdce armády - Generální štáb 1919-2004", autor Eduard Stehlík,
96 stran, vázaná, A4, vydal AVIS 2004
nová 90,- --.-
2692. Publikace "Ruční zbraně AČR", vydalo MO r.2007, 94 stran, A5 nová 100,- 100,-
2693. Publikace autor Jan Bret "22 oprátek", brož., 190 stran, A5, vydal AVIS 1999 nová 70,- --.-
2694. Publikace "Rok 1942 v českém odboji", brož., 120 stran, A5, vydal ČSBS 1999 nová 90,- --.-
2695. Publikace "Rotory na obloze", přehledná data a snímky vrtulníků v čs. armádě
za posledních 50 let, brož, 32 stran, A4, vydal AVIS 2006
nová 90,- 90,-
2696. Publikace "Ženijní vojsko, historie a současnost", brož., A4, 158 stran, MO 2004 nová 90,- 170,-
2697. Publikace "Výsadkáři - 60 let v čele armády", brož., 120 stran, A5, AVIS 2007 nová 90,- 90,-

Pol.

STUHY (původní) k čs. dekoracím

Stav

V.cena

D.cena

2698. Stuha pro "Medaili Řádu Bílého lva" nová 30,- 50,-
2699. Stuha k čs. medaili "Za chrabrost před nepřítelem", MV12, délka 50 cm nová 40,- 80,-
2700. Stuha k čs. medaili "Za chrabrost před nepřítelem", MV12, nová 30,- 50,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky