Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

PAPÍROVÁ PLATIDLA

Stav

V.cena

D.cena

5001. RU - dopisnice + koresp.lístky, neurčeno, 4 ks zachov. 20,- --.-
5002. RČS - Kupóny stát.půjčky 1922, 5x 3 Libry (5ks s roh.tiskem), perforováno N- 20,- --.-
5003. Chrámová platidla, Indie ?, neurčeno, 2ks 1-1- 30,- --.-
5004. Poukazy na zboží a jídlo, slevové kupony, neurčeno, 6ks - 20,- --.-
5005. LIAZ - Rallye Paříž-Dakar, 8ks barevných pohlednic zachov. 30,- --.-
5006. Nátisky různých starých rytin atp. - neurčeno, 5ks zachov. 50,- --.-
5007. Památka z Rokole - rokolská kaple, nad ní Panna Marie s Jezulátkem,
lavírovaná fotomontáž 183x283mm, cca konec 19.století, téměř
nové 30,- --.-
5008. Pamětní list XII.všesokolského sletu Praha 1944 , čtyřlist v deskách,
text + 62 podpisů delegátů významných českých osobností
nové 50,- --.-
5009. Minist.pošt a telegrafů - dvojlist, Oslava 150. výročí narození J.E.Purkyně,
vlepené 3 nepouž.známky s kupóny, + Třebívice - Pamět.list 250.výr.naroz.
J.W.Goetha a 100.výr.úmrtí Ulriky von Levetzow, 2ks
zachov. 50,- --.-
5010. Svěcení a nastolení nejdůstojnějšího pána Mons.Dr.Josefa Berana
na stolec sv.Vojtěcha, listina pořadu na den svěcení 8.12.1946
zachov. 30,- --.-
5011. Různé složené mapy - neurčeno, 7ks zachov. 50,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky