Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 22. října 2016

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

6001. Holubice míru, 1949-1989, JS, BL, NN, Br60 2 kusy 0/- 20,- --.-

Pol.

Svazarmovské medaile

Stav

V.cena

D.cena

6002. Svazarm, za obětavou práci II, odznak Bk30x39 se zavír.špendlíkem v etuji 1/- 30,- 30,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

6003. Československá akademie zemědělská, za realizaci výzkumu v praxi, NN, BL.
3 řád.nápis/4 řád.nápis. Br50 postř.část.setřeno (1/1) +
Střední ekonomická škola Praha-Vinohrady, absolvent 1968-1970
Budova školy/opis, 5 řád.nápis. Pb62 s ouš. -1/-1) 2 kusy
- 25,- 25,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

6004. 30 let Rudného projektu, 1953-1983 - Znaky Košic a Brna, sign.Groma/"30",
kružítko, kahan, opis. Br70 stř.patin. (1/1) + Vzorný pracovník resortu paliv a
energetiky ČSSR. Bk35 na závěsu se zavír.špendl.a se zelenou stuhou (1/1/-1)
- 35,- 35,-

Pol.

Atletika

Stav

V.cena

D.cena

6005. Skok vysoký, JS, na reversu doryto "I./22.V.1941", Br47x37 (K.Otáhal) +
IV.veřej.cvičení 14.okr.v Praze VIII 28.5.1922. Br plech 17x24 s jehl., dr.kor.
1/- 30,- --.-

Pol.

Basketbal

Stav

V.cena

D.cena

6006. Basketbal, NN - Čtveřice hráčů pod košem/doryto A.S H.B.M. 1952 1/1 30,- --.-

Pol.

Lyžování

Stav

V.cena

D.cena

6007. FIS MS Vysoké Tatry 1970. OdznŽk17x28 s jehlou 1/- 10,- --.-

Pol.

Ostatní sporty

Stav

V.cena

D.cena

6008. ČSTV - Za zásluhy o rozvoj čs.tělesné výchovy a sportu, Br30 na závěsu
se zavír.špendl.+ dtto odznak Br15 s jehlou
1/1 20,- --.-
6009. ČSTV - Za zásluhy o rozvoj čs.tělesné výchovy a sportu,
Br30 stříbř.na závěsu se zavír.špendl.+ dtto odznak Br15 stříbř.s jehlou v etuji
1/1 20,- --.-
6010. Svaz tělesné výchovy - Cvičitel. Uprostřed smalt.vlajka ČSR, lyže, písmo.
Br37x33 se šroubem a maticí, smalt poškozen
1/- 30,- --.-
6011. DTJ. Odznak 60 (1/-) + DTJ, odznak Br28x16, smalt poškozen - 15,- --.-
6012. XII.B.P.W 1959, plaketa Br35x30 1/- 20,- --.-
6013. Za zásluhy o Československou spartakiádu 1985, sign.V.Housa, Bk60 (-1/-) +
I.celostátní spartakiáda 1955 - Sportovec s vavř.ratolestí, vlajky, opis. Odznak
Bk28x37 se zav.špendl. (1/-)+ II.československé sportovní hry 1967- I.místo
v celostátním finále, NN. Br53x60 zlat.s pův.ouškem (0/0) 3 kusy
- 25,- --.-
6014. Federace dělnických tělovýchovných jednot čs. Praha 1923. Kulturní výstava.
Br plech 36x49 se zavír.špendlíkem + Odznak Za zásluhy ČSTV, Žk20x25
se zavír.špendlíkem, v etuji, s udělovacím dekretem pro Ing.Oldřicha Hulce
TJ Slavia IPS Praha v r.1976 2 kusy
1/- 30,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

6015. V.Všeobecný sjezd katolíků českoslovanských Hradec Králové 1909
Znak města, opis, 2 řád.nápis/spojené ruce, kříž, koruna. Al 32 s pův.ouš.
1/1 25,- --.-

Pol.

Záslužné mládežnické medaile a odznaky (ČSM - SČM - SSM)

Stav

V.cena

D.cena

6016. Pionýr - přezka na opasek "Vždy připraven" zach. 20,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

6017. Praha. Nejlepší pracovník. Žk36x37 se zav.špendl. 1/- 15,- --.-
6018. Hvozdenský - Za rozvoj národních výborů, BL(1984) - Styliz.rodina, emblém,
moder.budovy, opis, sign./státní znak, symboly, lip.lístky. Br70
1/1 20,- --.-
6019. Okresní národní výbor Děčín - Za 20 let budovatelské práce, 1945-1965.
Žk35 na rudé stuze v pův.etuji. + UNIVA Blansko. Nositel čestného uznání
vlády ČSSR a ÚR ČS ROH I.stupně. Hvězda, lip.ratolesti, opis/ logo, opis. Žk60
1/1 30,- --.-
6020. 30.výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou. Společně v boji za
vítězství, Br30 na závěsu (2 ks) + 40.výročí osvobození, 1945-1985,
Br31 se stuhou (3 ks) + Vítězný Únor 1948-1973, Br30 se stuhou (3 ks)
- 20,- --.-
6021. Zápotocký Antonín. Za jednotu, za socialismus, BL, NN
Poprsí zleva, opis/znak ROH, hvězda, opis. Br nepr.61x65 v pův.etuji + stužka
1/1 25,- --.-
6022. Pražské teplárny. Zasloužilý pracovník, č.32 - Br37x40 se zav.špendl. 1/- 30,- --.-
6023. Rudý Letov. Zasloužilý pracovník . Žk 30x30 se zav.špendl. +
Letov, odznak Bk15x9 s jehlou 2 kusy
1/- 30,- --.-

Pol.

BULHARSKO

Stav

V.cena

D.cena

6024. 1300 let Bulharska - Alegorie/3 řád.nápis. Žk34 na červenozelenobílé stuze
(0/0/1) + Plaketa Bulharsko, Žk61 v etuji, skvrny (-1/-) + Psí známka,
Sofie (1/-) 3 kusy
- 30,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

6025. 19.světový kongres o plynu, Miláno 1994, NN - Loga , opis/Věž v Pise,
potrubí, písmo. Bk30
1 20,- --.-

Pol.

NĚMECKO (DDR)

Stav

V.cena

D.cena

6026. 175.výročí úmrtí Friedricha Schillera, 1980 - Hlava zleva, sign./9 řád.nápis.
Br42 + 750 let města Stralsundu, 1234-1984, Cu40
1/1 30,- --.-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

6027. Žiar nad Hronom, JS, NN, BL(před r.1989). Plaketa Bk42x60 1/- 5,- --.-

Pol.

SOVĚTSKÝ SVAZ

Stav

V.cena

D.cena

6028. 600 let města KIROV - Znak města/pohled na město.
Patin.lehký kov 90 v pův.etuji
1/1 20,- 25,-
6029. 50 let Stankin, 1930-1980, Bk60 + Metalurgický závod, Al 60 2 kusy 1/1 10,- 15,-

Pol.

Blíže neurčené

Stav

V.cena

D.cena

6030. Znak, opis TEPLIFIN/sova, "50", Br45, m.o. +
FIFA . Cola . Cola . International Academy, Bk55
1/- 30,- --.-

Pol.

Země koruny české, Československo, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

6031. 50 let letectví, Žk15x19 s jehlou (2 ks) + MLL (Masarykova letecká liga).
Br23x18 s jehlou 3 kusy
1/- 30,- 30,-
6032. XXIII.geologický kongres Praha 1968, Žk28, smalt, se zav.špendl -1/- 30,- --.-
6033. Vlajka ČSR, Br35, smalt, jehla + Česká vlajka, s jehlou 3 kusy - 20,- 20,-
6034. Průvodce cizinců - Znak Prahy, opis. Klopový odznak Br26, smalt 1/- 30,- --.-
6035. ČSSŽ (Čs.svaz žen). Br20 s jehlicí + Cités unies. Br18 s jehlicí, smalt. Výrobce Znak Praha +
Znak Praha.+ Česká národně socialistická strana. Kopový odznak Br15, smalt poškozen +
poškozen + ČSMS, Br12x13 s jehlicí + KSČ. Klop.odznak 13x15 s jehl., smalt+
Státní vlajky ČSR (6 ks), Velké Británie, Japonska a USA
- 25,- 25,-
6036. 1.máj 1951, Br plech 22x25 s jehlicí + 1.máj 1952, Br plech 19x37 s jehlicí +
1.máj 1953, Br plech 26x33 s jehlicí + Čestný odznak Mateřství. Br35x15
se zav.špendl. + Klopový odznak SOPVP 5 kusů
1/- 25,- --.-
6037. KSČ + 40 let KSČ + 50 let KSČ, Br , vše s jehlicí + Českoslov.soc.dem.strana
dělnická, 60 let, Bk19 s jehlicí + Český lev, Bk20x25 s jehlicí, plastický +
Svaz národní revoluce 1918-1945-1948, Al 14x25 s jehlicí + IX.sjezd KSČ
Praha 25.-29.V.1949, Br 22x30mm, smalt, špendlík 7 kusů
1/- 20,- --.-
6038. IV.sjezd Svazu českých měst v Praze 1911 . Polopostava Bruncvíka s mečem,
3 řád.nápis. Bk16x33 s jehlicí
1/- 25,- --.-
6039. Čs.sjezd pro mírové řešení německé otázky Praha 1953. Br32x41, jehl.
Festival míru a přátelství 1953, bílý plast 25, chybí jehlice + Týden dětské
radosti 19466, bílý plast 21x26 s jehlicí + Letní slavnost Jihlava 1953, dřevo
24 s jehlicí + Medzinárodný výstup mládeže na Rysy 1960 - Hlava V.I.Lenina,
písmo. Br plech 23x21 s jehlou 5 kusů
1/- 25,- --.-
6040. RČS (Republika Československá), , Br33x34, smalt, jeden úchyt odlomen +
50 let Českoslov. sociální demokracie. Věrni zůstaneme. Br 21x20mm, jehla +
Československá sociální demokracie, klop.odznak Žk15x20 +
5.V.1945 SNR - Plamenný meč, plast 30x40, jehla + Květen 1945, pravda
vítězí - Hradčany, spojenecké vlajky, plast 23x34, špendlík 5 kusů
1/- 20,- --.-
6041. Svaz absolventů školy sladovnické v Praze. Bk23 s jehlou +
Terezín, Bk11x18 s jehlou + Ležáky 1942-1964, Br14x19 s jehlou +
Den horníků 13.IX.1953, Br20x27 s jehlou (-1/-)
1/- 35,- 35,-
6042. Československá sociální demokracie, klop.odznak Žk15x20 + dtto s jehlou +
KSČ, Br14x15 s jehlou (2 ks) + 40 let Čs.strany nár.socialistické, BL(1937) -
Tři postavy, 2 řád.nápis, sign.Lhoták. Br22x30 s jehlicí 5 kusů
- 20,- --.-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

6043. ICF Canoe Slalom World Championship Deep Creek 2014 - Kanoista
na styliz.australské vlajce, 2 řád.nápis. Žk 32x35 s puzetou
1/- 20,- --.-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

6044. 1919-1957 KISZ - Ifjuság szocializmusért, Br33x25 se zav.špendl., smalt (2ks) 1/- 10,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

6045. Frankfurt nad Mohanem, Bk14, smalt, s jehlou 0/- 10,- --.-

Pol.

Nový Zéland

Stav

V.cena

D.cena

6046. Mistrovství světa v kanoistice Deep Creek 2014. Žk34x35 s puzetou 0/- 10,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

6047. Orlice. Bk13x16 se šroubem a maticí +
Skautský odznak CZU WAJ, Bk 25x25mm, šroub a matice
1/- 25,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

6048. X.akademické světové zimní hry, 1953, Žk27 se zav.špendl. (3 kusy) +
Fahnenweine Landesvolkstanzfest Loipersbach Bgld. 1965 (1 kus),
Al 27x38 se zav.špendl.
- 20,- --.-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

6049. Rumunský svaz myslivosti a rybářství 1/- 20,- --.-

Pol.

Sovětský svaz

Stav

V.cena

D.cena

6050. 50 let od výstřelu z Aurory, 1917-1967, Bk15x23, smalt, se zav.špendl.(-1/-) +
Mladý turista SSSR, Žk21x25, smalt, zav.špendlík (2 ks) + Mladý technik ,
Žk23x30, smalt, se zavír.špendl. (2 ks) 5 kusů
1/- 35,- --.-
6051. Lenin 1.V.1927, Br plech 21x32 s jehlicí + Lenin, Žk16 s jehlicí + dtto Bk16
s jehlicí + Lenin, odznak ve tvaru pěticípé hvězdy Žk14x13 s jehl. +
Slava truda. Festival g.Vladimir 1957, Br 22x41mm, smalt., špendlík +
1917-1957. Muž a žena, rudé prapory. Br 13x16mm, špendlík + Gotov
k trudynoborone, I.třída, Br 17x24mm, smalt,špendl. 7 kusů
1/- 20,- 20,-
6052. Otličnik vojenovo strojitělstva, Br 20x32mm, šroub, smalt + DOSAAF - Za
aktivnuju rabotu, Žk 20x34mm, smalt, šroub s maticí + Vsegda gotov I. +
Vsegda gotov III., Br 17x27mm, špendl. + Hvězda se srpem a kladivem,
Br33x32 5 kusů
1/- 25,- 25,-

Pol.

Blíže neurčené

Stav

V.cena

D.cena

6053. Continental Ballon, Br28 smalt, se zav.špendlíkem 1/- 20,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká společnost přátel drobné plastiky