Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

201. 1 Koruna 1900, 1908, jubil., 1913, 1915 4ks 1-2 190,- 260,-
202. 1 Koruna 1896,1900,1912, 3ks 1-2- 130,- 200,-
203. 1 Koruna 1896,1915KB, ks 1-2- 90,- 180,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

204. 1 Koruna 1896 KB, milénium invaze Maďarů do Evropy 1-1- 90,- 170,-
205. 1 Koruna 1896 KB,1915, ks 1-2 90,- 180,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

206. 1 Koruna 1908, jubilejní, 60 let vlády, téměř PROOF 200,- 200,-
207. 1 Koruna 1900 1/1 200,- --.-
208. 1 Koruna 1914, 1915, 2ks 0/0 120,- 150,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

209. 1 Koruna 1914 KB, téměř PROOF 200,- --.-
210. 1 Koruna 1915, 1916, 2ks 0/0 120,- 170,-
211. 1 Koruna 1915 0/0 60,- 70,-
212. 2 Koruna 1913, 2 Schilling 1928, Ag, 2ks 1/1 150,- 230,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

213. 5 Koruna 1900 1-1- 600,- --.-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

214. 5 Koruna 1907 1-1- 600,- --.-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

215. 5 Koruna 1907 KB 1/1 700,- 750,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

216. 5 Koruna 1907 KB, korunovace, téměř 0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

217. 5 Koruna 1909, jubilejní, 60 let vlády 1-2 250,- 400,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

218. 5 Koruna 1909, Marschall 1-1- 550,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

219. 2 haléř 1923,1924,1925, 3ks 1/1 100,- 100,-
220. 5 haléř 1923,25,27,28,29,30,31,32,38, 9ks 1-1- 300,- 380,-
221. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
222. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
223. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
224. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
225. 5 haléř 1930,1932, 2ks 1-1- 150,- 320,-
226. 5 haléř 1932 1/1 80,- 160,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

227. 10 haléř 1922, zmetek, část mince chybí 1-1- 120,- 120,-
228. 10 haléř 1929 1-2 120,- 130,-
229. 50 haléř 1925 1-1- 150,- 180,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

230. 50 haléř 1926 1-1- 700,- 800,-
231. 50 haléř 1927 1-1- 120,- --.-
232. 50 haléř 1931 0/0 100,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

233. 50 haléř 1931, 1 Kč 1946, 1 Kč 1947, 3ks 0/0 150,- 150,-
234. 1 Kč 1930 0/0 700,- 1000,-
235. 5 Kč 1926 1/1 100,- --.-
236. 5 Kč 1925,1926, 2ks 1-1- 150,- 150,-
237. 5 Kč 1928 0/0 80,- 130,-
238. 5 Kč 1929 0/0 80,- 110,-
239. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 2ks 0/0 210,- 240,-
240. 20 Kč 1933, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 2ks 0/0 240,- 260,-
241. 20 Kč 1933, 1 Kčs 1946,1947, 2 Kčs 1947, 4ks 0-1 160,- 160,-
242. 20 Kč 1933, 10 Kč 1928 T.G.M., 1 Kč 1922,1929, 4ks 0-2 210,- 240,-
243. 20 Kč 1933, 5 Kč 1928,1938, 3ks 1-2 160,- 160,-
244. 20 Kč 1933, 50 Kčs 1947 SNP, 100 Kčs 1948 UK, 3ks 0-1 280,- 300,-
245. 20 Kč 1934, 20 Kč1937 T.G.M., 2 Kčs1948, 1 Kčs1977, 4ks, téměř 0/0 280,- 280,-
246. 20 a 10 Kč, 1937,1928 T.G.M., 50 hal.1931, 3ks, téměř 0/0 270,- --.-
247. 20 Kč 1933, 100 Kčs 1948 UK, 50 Kčs 1945 5.květen, 3ks 0-1 280,- 280,-
248. 20 Kč 1937 TGM, 100 Kčs1948 republ., 50 Kčs1945 5.květen, 3ks, téměř 0/0 310,- 310,-
249. 20 Kč 1937 TGM, 100 Kčs1948 republ., 50 Kčs1945 5.květen, 3ks, téměř 0/0 310,- 310,-
250. 10 Kč 1928 TGM, 100 Kčs1949 horníci, 50 Kčs1945 5.květen, 3ks, téměř 0/0 250,- 280,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

251. 10 h.1940,1941, 20h.1940,1941, 50h.1940, 1 K.1942,1943,1944, 8ks 0-1 70,- 380,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

252. 5 Haléř 1942, 10 Haléř 1939,1942, 3ks 0-1 600,- 800,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

253. 10 Haléř 1939, 20 haléř 1942,1943, 50 haléř 1943,1944, 5ks 0-1 200,- 200,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

254. 20 Haléř 1940,1941,1942, 3ks 0-1 1700,- 2000,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

255. 1 Ks 1944,1945, 2ks 0/0 900,- 1000,-
256. 10 Ks 1944, varianta s křížkem a bez křížku, 2ks 0-1 160,- 200,-
257. 20 Ks 1941 0/0 120,- 150,-
258. 50 Ks 1944, Tiso, Ag 0/0 200,- 200,-
259. 50 Ks 1944, Tiso, Ag 0/0 200,- 200,-
260. 50 Ks 1944, Tiso, Ag, plocha téměř proof 0/0 300,- 300,-
261. 10, 20 a 50 Ks, 1944,1941,1944, Ag, 3ks, patina 0-1 300,- 340,-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

262. 50 haléř 1951, 1 Kčs 1953, 2ks 0/0 50,- --.-
263. 20h 1949,1950, 50h 1947,1950, 1Kčs 1946,1947 CuNi,1953 Al, 7ks 0/0 100,- 100,-
264. 20h 1949,1950, 50h 1947,1950, 1Kčs 1946,1947 CuNi,1953 Al, 7ks 0/0 100,- 100,-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

265. 25 haléř 1953,1962, 50 haléř 1970, 3ks 0/0 100,- --.-
266. 25 haléř 1962, 50 haléř 1964,1965 (začínající patina), 3ks 0/0 80,- --.-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

267. 25 haléř 1964 1-1- 150,- --.-
268. 2 Kčs 1976, 1977, 2ks BJ 50,- --.-
269. 5 Kčs 1966, větší číslice do obloučku 1/1 100,- 120,-
270. 5 Kčs 1986 0/0 1500,- 1600,-
271. 10 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa 0-1 110,- 110,-
272. 10 Kčs 1957, J.A.Komenský 0-1 70,- 80,-
273. 10 Kčs 1965, Jan Hus, n.hr. 0-1 350,- --.-
274. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, n.kor. 1/1 110,- 120,-
275. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození Československa BJ 120,- --.-
276. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, varianta "b" 1/1 220,- 280,-
277. 50 Kčs 1975, 100.výročí narození S.K.Neumanna BJ 130,- --.-
278. 50 Kčs 1978, 100.výročí narození Z.Nejedlého BJ 130,- --.-
279. 50 Kčs 1979, IX.sjezd KSČ 1/1 130,- 130,-
280. 50 Kčs 1986, Telč BJ 100,- 100,-
281. 50 Kčs 1990, Anežka Česká BJ 100,- 100,-
282. 50 Kčs 1990, Anežka Česká, bez LK pod znakem ČSFR BJ 300,- 1800,-
283. 50 Kčs 1991, Piešťany BJ 100,- 100,-
284. 50 Kčs 1991, Karlovy Vary BJ 100,- 110,-
285. 50 Kčs 1991, Mariánské Lázně BJ 100,- 110,-
286. 100 Kčs 1955, 10.výročí osvobození Československa, varianta "b" 0-1 1000,- 1070,-
287. 100 Kčs 1974, B.Smetana BJ 200,- --.-
288. 100 Kčs 1982, I.Olbracht 0-1 100,- 110,-
289. 100 Kčs 1989, 17.listopad 1939 BJ 100,- 130,-
290. 100 Kčs 1989, 17.listopad 1939 BJ 100,- 130,-
291. 100 Kčs 1989, 17.listopad 1939 BJ 100,- 130,-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

292. 100 Kčs 1990, 1.máj 1890, znak ČSSR, 2x punc SBČS PROOF 5000,- 6500,-

Pol.

ČSR, ČSSR, ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

293. 100 Kčs 1990, Velká pardubická, znak ČSSR, 2x punc SBČS PROOF 5000,- 7500,-
294. 100 Kčs 1990, K.Čapek BJ 100,- 130,-
295. 100 Kčs 1990, B.Martinů BJ 100,- 120,-
296. 100 Kčs 1991, A.Dvořák BJ 100,- 130,-
297. 100 Kčs 1991, W.A.Mozart BJ 100,- 130,-
298. 500 Kčs 1983, Národní divadlo BJ 500,- 600,-
299. 500 Kčs 1988, Federace BJ 500,- 650,-
300. 20 Kčs 1972, A. Sládkovič, čtvercová plastová etue PROOF 400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky