Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1501. Protest proti mnichovskému diktátu, 1938 - Postava ženy, opis, sign./obrys
republiky, ruce s dýkami, opis. Br65 + Praha, osvobození 5.5.1945 - Zaťatá
pěst rozbíjí hák.kříž, opis, sign./žena s ratolestí, vlajky spojenců písmo, sign.
Br65. Oba kusy ve společném mramorovém stojánku. DRAŽBA JEN NA SÁLE
1/1 400,- --.-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1502. Dvořák Antonín, 100.výr.narození 1941 - Hlava zprava, 2 řád.nápis, opis,
sign./rodný dům, 2 řád.nápis, opis, Br60, skvrny
1/1 600,- 600,-

Pol.

Beutler Miloslav (1897-1964)

Stav

V.cena

D.cena

1503. Pilát R., 70.výročí narození 1875-1945.
Poprsí zleva, opis, sign./ruce s mincí a lupou, písmo, Br50, BK.1/3
0/0 65,- 100,-

Pol.

Bílek F.

Stav

V.cena

D.cena

1504. Město Praha k významnému životnímu jubileu, 1967, JS
Histor.pražské stavby, opis, sign., Br60
1/- 40,- 40,-

Pol.

Braun Rudolf (1838-1899)

Stav

V.cena

D.cena

1505. Zeměděl.rada pro Král.české, něm.sekce. Za zásluhy o zemědělství, BL
Český znak v ozdob.štítku, něm.opis, sign./3 řád.něm.nápis ve vavřín.věnci.
Ag46-40g, dHy
1/1 700,- 850,-

Pol.

Dušek Tomáš Robert (1930- )

Stav

V.cena

D.cena

1506. Dr.J.Tiso (1887-1947), NN, JS, BL - Poprsí zprava, opis. Litá Bk60 +
A.Hlinka (1864-1938), , NN, JS, BL - Poprsí zprava, opis. Litá Bk60
Náklad á 30ks 2 kusy
1/- 600,- 800,-

Pol.

Sign. H.O.

Stav

V.cena

D.cena

1507. JUDr. Karel Baxa (1962-1938), starosta a primátor Prahy - Poprsí K.Baxy
část.zleva, sign.H.O., Br182x242 postř., přišroub.na černém dřev.stojánku
DRAŽBA JEN NA SÁLE !
1/1 300,- 300,-

Pol.

Hám Anton (1899-1965)

Stav

V.cena

D.cena

1508. Kremnica, slob.hl.bán.město, BL.
Část města s kostelem, opis, sign./měst.brána. Br60
1/1 30,- 40,-
1509. Laminger Emanuel, BL (1931) - Poprsí zpředu, opis, sign./pohled na mincovnu
v Kutné Hoře, opis. Br55, skvrnky
1/1 80,- 80,-

Pol.

Harcuba Jiří (1928- )

Stav

V.cena

D.cena

1510. Jaroslav Skála, zakladatel čs.alkoholie, 30 let Apolináře 1948-1978
Hlava doleva, opis, sign./kostel, 2 řád.opis. Br40
0/0 70,- 150,-

Pol.

Hásková Eva

Stav

V.cena

D.cena

1511. Hrad Grabštejn, BL(2008) - Půdorys hradu, nápis, sign./varhany, opis. Msz50
v etuji s certifikátem, náklad 50ks
0/0 300,- 360,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932- )

Stav

V.cena

D.cena

1512. 50 let KSČ 1921-1971 - Srp a kladivo, ozubená kola, písmo/stuha ve tvaru
pěticípé hvězdy, opis, sign., Br60 v etuji
0/0 40,- 100,-

Pol.

Hvozdenský Josef (1932- )

Stav

V.cena

D.cena

1513. Památník národního písemnictví, 1977 - Budovy strahov.kláštera, emblém,
opis, sign./symboly liter.oborů, emblém, opis. Br75 postř.v etuji
0/0 100,- 220,-

Pol.

Klíma Jan (1902-1945)

Stav

V.cena

D.cena

1514. Kampelík František Cyril, BL - Poprsí zleva, vysoký reliéf, opis,
sign./čs.znak, 6 řád.nápis, Br80. Medaile je ve stojánku s bronzovou destičkou
s věnováním "Panu Josefu Kubovičovi, pokladníku kampeličky v Odol.Vodě".
1/1 800,- --.-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1515. Palacký František, 100.výročí úmrtí, BL(1976) - Hlava část.vlevo, 2 řád.nápis,
sign./praporec husitů, slunce, brko, 3 řád.nápis. Ag75-0,900-200g v etuji
0/0 3000,- 6500,-

Pol.

Kodet Jan (1910-1974)

Stav

V.cena

D.cena

1516. Dr.Ed.Beneš, Sezimovo Ústí 4.1.1936, JS - Popr.zleva, nápis, sign., Br53x65 1/- 200,- 320,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1517. Petr Parléř, BL - Poprsí zpředu, v pozadí Karlův most a Pražský hrad, opis /
český lev, atributy architekta a sochaře, opis. Br50 v etuji
0/0 700,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1518. W.A.Mozart, 200.výročí úmrtí 1991 - Poprsí zprava, opis, sign./budova Tylova
divadla, opis, faksimile podpisu, sign., Br42 zlac., v etuji
Proof 500,- --.-

Pol.

Kozák Ladislav (1934- )

Stav

V.cena

D.cena

1519. ČNS, 40.výročí založení pobočky v Poděbradech,1961-2001 - Dva putti drží
znak města Nymburka, 4 řád.nápis, sign./znak Poděbrad pod Baldachýnem.
Ag60 - 96,5g - v pův.etuji
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Kříž Václav (1830-1887)

Stav

V.cena

D.cena

1520. Jungmann J., 100.výr.narození, BL (1873) - Poprsí část.zleva, opis, sign. /
5 řád.nápis v lipovém věnci. Sn41
1/1 300,- 300,-

Pol.

Kříž Václav (1830-1887)

Stav

V.cena

D.cena

1521. Krajinská hospodářsko-průmysl.výstava v Chrudimi 1881. Za zásluhy.
Dívka s výst.exponáty, opis/znak nesený anděly, nápis, sign.
Muzejní kopie 46mm
1/1 100,- 340,-

Pol.

Kýn Vladimír

Stav

V.cena

D.cena

1522. Richter Frant.Xaver, 200.výr.úmrtí 1989
Poprsí vpravo, opis, sign./znak města, opis. Br60
0/0 60,- 150,-

Pol.

Lidický Karel (1900-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1523. Švabinský Max, 100.výr.narození, 1873-1973 - Poprsí zleva, opis,
sign./lipová ratolest, nápis. Br60 zlatistý, hrana leštěná
0/0 120,- 200,-

Pol.

Lietava Lubomír

Stav

V.cena

D.cena

1524. Pamětní medaile se sv.Václavem na koni, NN, BL - Sv.Václav na koni zleva,
opis/český lev, opis. Ag38-0,925-33,6g s certifikátem v etuji
Proof 460,- 500,-

Pol.

Lichtág Jan (1898-1985)

Stav

V.cena

D.cena

1525. Wenzl Frant., 40.výr.zal.Brnosvazu 1899-1939
Poprsí zleva, opis, sign./2 muži v krojích si podávají ruce, opis.
Na hraně sign.ANÝŽ, Br70, dHy, dr.skvrnky
-1/-1 180,- --.-

Pol.

Nejtek Václav (1899- )

Stav

V.cena

D.cena

1526. Dr.Eduard Beneš - Poprsí zprava, opis, sign./členská prémie jednoty
umělců výtvarných v Praze za rok 1945. Br40
0/1 90,- 140,-

Pol.

Oppl Vladimír (1953- )

Stav

V.cena

D.cena

1527. 85 let České numismatické společnosti. 100 let české secese, 2004 - Portál hl.
nádraží, opis, 3 řád.nápis, sign./secesní motivy. Br60 v etuji s certifikátem
0/0 260,- 300,-

Pol.

Paccini Marco

Stav

V.cena

D.cena

1528. Staré pověsti české. Teta kněžka. NN, BL
Postava Kazi, opis/starý muž vypráví dětem, opis. Ag40-0,925-20,5g
Proof 250,- --.-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

1529. Evžen Rošický, BL, JS - Hlava zprava na vavř.ratolesti, opis, sign.
Br80 postř. v etuji
1/- 150,- 150,-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

1530. Vrchlický Jaroslav - Portrét zpředu, opis, sign./čes.lev, opis. Br35 0/0 200,- 200,-

Pol.

Přikryl Zdeněk (1928- )

Stav

V.cena

D.cena

1531. 30 let Čs.vědeckotechnické společnosti, BL (1985) - Symbolické znázornění
pokroku, nápis, sign./4 řád.nápis. Br60 v etuji s udělovacím dekretem
0/0 60,- 120,-

Pol.

Ronai Miroslav (1957- )

Stav

V.cena

D.cena

1532. Havel Václav, 1990 - Hlava zpředu, nápis, dole písmeno B/histor.dominanty
Prahy, opis. Tbk40 postř., číslovaná (č.4), raž.899 ks, No.09.007
Proof 100,- 120,-

Pol.

Sign. SM

Stav

V.cena

D.cena

1533. 300.výročí města Luhačovice, 1669-1969.
Opis, letopočty/styliz.budovy města, sign., Br70 v etuji
1/1 60,- --.-

Pol.

Scharff Anton (1845-1903)

Stav

V.cena

D.cena

1534. Hlávka Josef, na 70.narozeniny 15.II.1901
Poprsí zleva, 2 řád.nápis, sign./ 6 řád.nápis. Br60 v etuji, téměř
0/0 1200,- 2000,-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1535. Praha a Vltava, BL (1902), JS - Alegorie Prahy a Vltavy, 4 řád.nápis, sign.
Br58x72 na samet.podložce s nápisem "Za zásluhy o živn.školy Ing.A.Bráfovi.
Školní výbor pokrač.škol živn.v Praze 1923."
1/- 1000,- 1500,-

Pol.

Šimonovský Bedřich (1871- )

Stav

V.cena

D.cena

1536. Klofáč Václav, BL, JS - Hlava zleva, opis, sign., Zn63 na sametové podložce -1/- 100,- 100,-

Pol.

Šindelář Lumír (1925- )

Stav

V.cena

D.cena

1537. Miloslav kard.Vlk, arcibiskup pražský, primas český, 1995.
Poprsí zleva, opis, sign./kardinálský znak, sign., Br70 v etuji
0/0 900,- 1100,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1538. Ivo knez Vojnovič, festival jugoslávské písně v r.1918 v Praze, JS
Poprsí vlevo, 4 řád.nápis, sign.,Br59x75
1/- 2000,- 2200,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1539. Mánes Josef, na památku otevření budovy Svazu výt.umělců Mánes 1930
v Praze - Hlava zpr., opis, sign./budova Mánesu, 4 řád.nápis. Br40
1/1 280,- 280,-

Pol.

Štefan B.

Stav

V.cena

D.cena

1540. Národní muzeum v Praze 1818-1968, NN
Bohyně Foibé, opis/budova Národního muzea, opis. Br70
0/0 100,- 100,-

Pol.

Tlustoš Oldřich (1935- )

Stav

V.cena

D.cena

1541. Gutfreund Oto, 100 let narození 1989 - Poprsí část.zleva, opis, sign./pomník
babičky u Ratibořic, 2 řád.opis, Br50 postř., FM.A14/14, téměř
0/0 60,- 60,-

Pol.

Truhlíková-Spěváková Jarmila (1940- )

Stav

V.cena

D.cena

1542. J.A.Komenský, 400.výročí narození, 1592-1992
Hlava část.zpředu, opis, sign./latinský opis. Br60 v etuji
1/1 200,- 220,-

Pol.

Tříska Jan (1904-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1543. Na památku 25.výročí osvoboz.ČSR sovětskou armádou, ONV Prostějov 1970.
Holubice, sign./7 řád.nápis. Br60 v etuji
0/0 60,- 60,-

Pol.

Vokálek Václav (1891-1970)

Stav

V.cena

D.cena

1544. Pižl Alois, úmrtní med..15.2.1938
Poprsí vlevo, opis, sign. / 7 řád.(patrně šifrovaný) nápis. Br30 dr.skvr.
1/1 120,- 120,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1545. Jubilejní výstava 1891, skládačka s 15ti obrázky, Štemberk: 71e, Zn plech 55 zach. 500,- 500,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1546. Veverkova slavnost Rybitví-Lhotce, 1899. Bk49x55 2/- 500,- 500,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1547. Kalendářní medaile, 1900 - Olivová ratolest / slunce. Bk39 s ouškem -1/-1 500,- 500,-
1548. Vítězi divadelní žatvy 1950, II.cena, NN - Dvojportrét proti sobě, nápis/
nápis II.CENA. Bk100x70 pův.etuji, d.skvrnky
1/1 90,- 90,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1549. 20 let Lidových milicí, BL, NN
Postava milicionáře, písmo, sign.SO ??. Br69x126
1/- 100,- 150,-
1550. Český myslivecký svaz, 50 let myslivecké organizace 1973, NN
Hlava muflona, 2 řád.opis/4 řád.nápis. Br60 zlac.
1/1 100,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1551. Pamětní medaile mírového hnutí k 25.výročí založení 1949-1974, NN.
Holubice, letopočty/číslo 25, opis. Br60 v etuji
0/0 100,- 100,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1552. Papež Francisco, 2013 - Poprsí zpředu, opis/papežské atributy, letopočet,
Br40 postř.v kapsli
Proof 60,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1553. 1150.výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 863-2013, NN.
Postavy C.a M., 4 řád.nápis. Br40 postř.v kapsli
Proof 60,- 130,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1554. Páter Max - kvadrián kapucínského řádu (asi v Žatci), řezaná břidlice, rytina,
95x120, závěs dracounová šňůrka, starý podl.lístek
-1/- 300,- 300,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1555. Kolekce významných čechů - Karel IV., Hus, Žižka, Komenský, Smetana a
Masaryk. Ag20 - 0,999 - 3,11g 6 kusů
Proof 300,- 1200,-
1556. ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Zařízení válcoven. Tvářecí stroje /
Mincovna Kremnica, dukát Karola I. z Anjou, písmo. Br40 v etuji
1/1 40,- --.-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1557. Mistr Jan Hus, polibek anděla, plaketa Bk95x216 1/- 500,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1558. Vyjmuto 0,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1559. Brusel-Expo 1958 (medaile údajně udělená závodu "Vamberská krajka"
Postava nahého chlapce, opis, sign./opis, 5 řád.nápis. Zlac.Br71 v pův.etuji
1/- 2000,- --.-
1560. Vyjmuto 0,- --.-
1561. Vyjmuto 0,- --.-
1562. Kamenice - Strojmetal Kamenice - Výkovky, BL, NN - Pohled na zámek, opis/
kovací stroj, opis. Eloxovaný Al 70
1/1 50,- 50,-

Pol.

Stav

V.cena

D.cena

1563. Vyjmuto 0,- --.-
1564. Vyjmuto 0,- --.-
1565. Vyjmuto 0,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1566. Primátor hlavního města Prahy, BL (pře r.1989), NN - Velký znak Prahy,
opis/styliz.historické stavby, 3 řád.nápis. Br60 v originální luxusní etuji
1/1 100,- 120,-

Pol.

Stav

V.cena

D.cena

1567. Vyjmuto 0,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1568. 100 let výroby cementu Radotín 1871-1971/10 let cementárny Lochkov 1971,
100 let výroby cementu Radotín 1871-1971/10 let cementárny Lochkov 1971,
0/0 50,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1569. Praha - pohled na Hradčany a Karlův most, opis/český znak
Ag30 - 999 - 11g, v kapsli a v etuji s certifikátem
Proof 150,- --.-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1570. Matyáš z Arrasu (?-1352) - 1.stavitel chrámu sv.Víta, sign.Harcuba
Vydala ČSSPDP 1979, Ag38-0,900-27g
Proof 500,- 1100,-
1571. Parléř Petr, stavitel chrámu sv.Víta, 1979 - Poprsí zpředu, opis, sign.Harcuba/
znak, 2 řád.opis, sign.H, Ag38-0,900-25,28g
Proof 500,- 1200,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1572. Matyáš Bernard Braun, 1984 - Hlava část.vlevo, 5 řád.nápis, sign.Harcuba/
aleg.Naděje z Kuksu, opis, sign.H. Br70
0/0 150,- 340,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1573. Brandl Petr J., 1985 - Poprsí zprava, 3 řád.nápis, sign.Harcuba/styliz.letící
žena, opis, sign.H, Br70
0/0 150,- 400,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1574. 150 let Karlovarského symfonického orchestru, 1835-1985 - Znak K.Varů,
opis, sign.H/klečící styliz.dívka, léčivý pramen, opis, sign.Harcuba. Br70
0/0 150,- 300,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1575. 50.výr.ČSPDP 1987 - Český lev ve skoku, opis, sign.Harcuba / silueta pražské
Lorety, let.1937-1962, 1987. Br38
0/0 150,- 300,-

Pol.

Medaile vydané Českou společností přátel drobné plastiky

Stav

V.cena

D.cena

1576. 50.výr.ČSPDP 1987 - Český lev ve skoku, opis, sign.Harcuba / silueta pražské
Lorety, let.1937-1962, 1987. Br65
0/0 150,- 550,-

Pol.

Novoročenky Franty Anýže

Stav

V.cena

D.cena

1577. Sucharda Stanislav - Novoročenka 1913, JS
Ženský akt zleva, dole nápis, sign., Br60x65
1/- 2000,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1578. Polní maršál Schwarzenberg, BL, NN - Poprsí zpředu, opis. Lité Fe54 1/- 400,- --.-
1579. Přeborník čs.lid.armády, ČSSR 1964 - Sportovec, opis.
Odznak Br26x30 se šroubem a maticí
1/8- 30,- 35,-
1580. 20.výr.založení Železničního učiliště 1951-1971, NN, JS.
Br60 v etuji s uděl.dekretem pro pplk.A.A.Panichidnikova
1/- 120,- 400,-
1581. Pamětní odznak Štít 1972 - Vlajky států Varšavské smlouvy, rusko-český
nápis ŠTÍT, letopočet, zbraně. Žk46,5x40 se zavír.špendlíkem, Kru.26.4.1 +
Odznak Družba - Tank, vlajky ČSSR a SSSR, Žk30 s jehlou 2 kusy
1/- 40,- --.-
1582. Vojenská prokuratura 1953-1973, NN - Ústava ČSSR, srp a kladivo, opis/
3 řád.nápis. Br60 v etuji
1/- 120,- 140,-
1583. 20 let místních vojenských správ, NN, BL - Mapa republiky se siluetami
pražského a bratisl.Hradu, nápis a opis/znak ČSSR, opis. Br60 v etuji
1/1 40,- 40,-
1584. Absolvent vojenské akademie-postgraduálního studia VAAZ Brno
Ag 26,8x48 - 10g - dr.pošk., Krubl. 5.3.5
1/- 150,- --.-
1585. Vojenský odznak zdatnosti VOZ-II, Br27x26 se šroub.a maticí, Krubl.28.4.2 +
Čtenářský odznak ČSLA. Al 27x28 se šroubem a maticí, Krubl.28.1.3 +
Vzorný voják, Žk 33x40 se šroubem a maticí, Krubl.25.3.5 3 kusy
1/- 60,- --.-
1586. Příslušník vzorné jednotky. Br29x40 se šroubem a maticí + dtto Al 29x40,
Krubl.28.1.5 + Západní vojenský okruh ČSLA, Cu26x36 se šroub.a maticí
1/- 50,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1587. 50 let československé poštovní známky 1918-1968, JS.
Filatelistické motivy, nápis, sign.J.Mácha, Cu80x57 v pův.etuji
1/- 60,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1588. Slovenské národ.múzeum. Celoštátna filatelistická výstava Martin ´84, NN
Budova muzea, znak města, 2 řád.nápis/logo výstavy, 4 řád.nápis. Br59 stříbř.
0/0 50,- --.-
1589. Filatelia a umenie Bratislava 1985. Mezištátna filatelist.výstava ČSSR-Kuba,
Br50 zlac.
0/0 50,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1590. Universita Palackého, 1946, NN - Poprsí Palackého zleva, opis/4 řád.lat.nápis
Senát a lid Olomoucka, Br46 zlac.v pův.etuji
0/0 200,- 200,-
1591. Španiel Otakar - 600 let University Karlovy, absolventský pamětní odznak,
BL (1948) - Karel IV. do pasu čelně s žezlem a jablkem, zakl.listina s pečetí,
opis, sign., na rubu zrcadlově vyraženo Mincovňa Kremnica, Br26x33 s jehlou
1/- 40,- 40,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1592. Na paměť obnovení správy města Litovle 1900-1950. Opletalovo gymnasium.
Náměstí s radnicí, znak města, opis, sign.Pelikán/stojící student s pochodní,
v pozadí budova gymnasia, opis. Br60 v etuji
1/1 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1593. Universita J.E.Purkyně, BL (1965) - Poprsí zprava, lat.opis, sign.AP(Andrej
Peter)/vzorec kyseliny desoxyribonukleové (nositel dědičnosti), lat.opis. Br40
0/1 50,- 70,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1594. Akademik Otakar Teyschl 1891-1968. Pediatrie lékařské fakulty university
J.Ev.Purkyně v Brně - Obličej mír.zpředu, opis, sign.F.Navrátil/dítě proti
slunci, opis. Br60
0/0 90,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1595. Starec Milosl.a Havelka Luděk - Jan Zvoníček, prof.stroj.fakulty ČVUT Praha,
1988 - Poprsí část.zpr., opis, 2 řád.nápis/znak fakulty, 2 řád.nápis, sign., Br80
1/1 80,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1596. Akademie múzických umění Praha, BL - Hlava s 3 tvářemi, opis,
sign.JS (Josef Soukup) /vavř.snítka a místo pro udělení, Br80
0/1 80,- 140,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1597. 25 let Základny rozvoje uranového průmyslu Příbram 1948-1973, NN.
Těžní věž, písmo/styliz.model atomu, opis. Br60 v etuji
1/1 50,- 70,-
1598. 25. symposium Hornická Příbram ve vědě a technice 1986, JS - Tančící žena
hledí ke slunci, hornic.kladívka, opis, nápis, sign.Knobloch. Br60 v etuji
0/- 50,- 150,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1599. Pátý slet všesokolský v Praze 1907 - Sokol se vztyčenými perutěmi, opis,
3 řád.nápis, provlečená červená šňůrka s bílým a červeným střapcem.
Stříbřený Br45x57 se zavír.špendlíkem. Vej.II.A.I.7
1/- 80,- 80,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1600. Pátý slet všesokolský v Praze 1907 - Sokol se vztyčenými perutěmi, opis,
3 řád.nápis, provlečená červená šňůrka s bílým a červeným střapcem.
Br45x57 se zavír.špendlíkem. Vej.II.A.I.7
1/- 80,- 80,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky