Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1601. Pátý slet Praha 28.6.-1.7.1907 - Bíločervený praporek, na žerdi sokol, písmo.
Br28x28, s jehlou, smalt, Vej.II.A.I.15c
1/- 150,- 200,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1602. Slet Sokolstva Praha 1912 - Kněžka zpředu, 6 sokolů, znak Prahy,
2 řád.nápis. Odzn.Br 34x49 se zavír.špendl.s trikolorou, No.VI.02a
1/-/1 60,- 70,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1603. VII.slet 1920 - Sokol s rozevřenými perutěmi, písmo, Bk16x19, Vej.II.A.I.57+
odznak M.Tyrše, Br8x10 s jehlou, Vej.II.C.15
1/- 60,- 100,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1604. VII.všesokolský slet 1920, slavnostní, sign.L.Toman.
Br37x50 s bílomodročervenou stužkou, Vej.II.A.I.-47
1/-/2 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1605. Slet I.okres."Župy Fügnerovy" Mladějov 4.6.1922
Sokol, hrad Trosky, písmo.Br plech 26x43 s jehlou, Vej.II.B.6.43
0/- 60,- 70,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1606. I.slet župy pražské 1922 - Stojící žena se štítem, písmo, sign.Pekárek
Br plech 27x46 s jehlou, Vej.II.B.35.9
1/- 50,- 50,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1607. Žákovský odzn.VIII.všesokolský slet v Praze 1926.
Sokol s činkou v zobáku, stuha, pod stuhou tři sokolí mláďata.
Br30x33 se zav.špendl.a trikolorou. Ve.II.A.I.62
1/-/1 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1608. VIII.všesokolský slet 1926, věšáček na šaty do šaten.
Ni 55x13 rozkládací s nápisem sletu, Vej.II.A.I.-82
zach. 50,- 220,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1609. II.slet Sokolské župy pražské v Praze 1929 - Znak Prahy, sokol s rozepjatými
křídly, písmo., Br 43x32 s jehlou
1/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1610. II.krajský slet sokolský v Kladně 1930 - Na 4 sloupech s letopočtem 1930
stojí sokol se vztyčenými perutěmi, písmo, sign.ZEILMAN.
Br34x41 se zavír.špendl., trikolora, Vej.II.B.04.19
0/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1611. Sokolský slet východočeské župy Pippichovy v Hlinsku v Č. 1.a 8.VI.1930
Br plech 30x41 s jehlou, skvrny
-1/- 50,- 50,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1612. Slet sokolstva v Pardubicích 1931 - Nad siluetou města letí 3 sokoli, dole 3 řád.
nápis, sign.PICHL. Br plech.odznak 36x28 s jehlicí, skvrny, Vej.II.B.51.52a
2/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1613. Medaile M.Tyrše pro příslušníky armády. IX.slet všesokolský v Praze 1932.
Br28 na závěsu s čs.vlajkou. VH 118
1/1/-2 250,- 300,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1614. Plaketa IX.slet všesokolský 1932 - Pět cvičenců, v pozadí silueta Hradčan,
3 řád.nápis, sign.Pichl a Kavan, Br25x31
-1/- 50,- 70,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1615. III.středoškolské hry při IX.sletu všesokolském v Praze 1932
Vrh koulí, písmo, sign.Mir.Kužel, Br plech 32x27 s trikolorou, jehla
1/-/0 50,- 65,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1616. Krabička s logem Sokola a opisem IX.slet všesokolský v Praze 1932 zach. 70,- 80,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1617. Slet sokol.župy Husovy v Hluboké nad Vltavou 8.7.1934 - Sokol s rozepjatými
křídly, 2 řád.nápis, sign.Pichl. Br plech 36x31 s trikol., jehla, Vej.II.B.9.36a
1/-/1 50,- 50,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1618. Slet sokol.župy Podbělohorské 16.VI.1935 - Dole vlevo letohrádek Hvězda,
za ním 3 sokoli, 3 řád.nápis, sign.Kužel. Br plech 24x38 s jehl.,Vej.II.B28.11a
1/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1619. X.všesokolský slet 1938 - Na červeném kotouči s římskou číslicí X stojí sokol
se zdviženými perutěmi. Sklo a stříbř.Br11x20, Vej.II.A.I.111 + čsl.vlajka
s nápisem Budovat a bránit, hedvábí 62x27, Vej.II.A.I.125
1/- 50,- 130,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1620. X.všesokolský slet 1938 - Velký odznak jugoslávských účastníků sletu.
Br 32x34 se zav.špendl.a s trikolorou, No.X.34a
1/-/1 50,- 100,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1621. X.všesokolský slet v Praze 1938, odznak pro dorost Br30x35 s červenobílou
stužkou, Vej.II.A.I.101 + Odznak pro žáctvo Br21x32 s červenobílou stužkou,
Vej.II.A.I.102 2 kusy
1/-/1 50,- 50,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1622. X.všesokolský slet v Praze 1938, 20 let Republiky Československé
Mapa republiky, lip.ratolest, písmo,sign. M.Kužel/stojící sokol a písmo.
Ag 35 -0,987-13,52g punc
1/1 180,- 420,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1623. Okrskový slet v Potěhách 15.V.1938, sklo 20x18 s jehlou 0/- 50,- 70,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1624. Na paměť XI.všesokolského sletu v Praze 1948 - Poprsí ženy zleva, opis, sign.
sign.Horejc/sokol s rozepjatými křídly, opis. Ag28-0,500-14g,, Vej.I.36.13a
1/1 100,- 180,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1625. Renata Tyršová, XI.všesokolský slet v Praze 1948 - Poprsí zleva, opis, sign.
J.Fiala. Postř.Brx26 se zavír.špendl., Vej.II.A.I.135
1/- 80,- 80,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1626. Renata Tyršová, XI.všesokolský slet v Praze 1948 - Poprsí zleva, opis, sign.
J.Fiala. Postř.Brx26 se zavír.špendl., Vej.II.A.I.135 + Přívěsek Ag16 s ouškem
1/1 130,- 130,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1627. XI.všesokolský slet 1948 - Zimné sletové hry
Odznak Br34x18 se zav.špendl.a s trikolorou, Vej.II.A.I.130
1/-/1 50,- 70,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1628. Slet sokolské župy Barákovy v Lysé n./L. 5.6.VI.1948 - Stojící sokol se svěš.
perutěmi, kostel, 3 řád.nápis. Br plech zlatistý 24x33 s jehlou, Vej.II.B.01.30c
1/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1629. XI.všesokolský slet 1948, odznak pro filmové pracovníky
Zn30 barvený, Vej.II.A.I.150
1/- 150,- 460,-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

1630. XI.všesokolský slet 1948 - Dva miniaturní kužely s červeným kroužkem
na hlavici, cvičební nářadí dorostenek, lak.dřevo, dl.54,5. Vej.I.B.I.83
zach. 50,- 70,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1631. Tělovýchovná jednota Sokol Liboc, 14.8.1910
Hlava M.tyrše zleva, opis. Br plech33x40 j jehlou
1/- 90,- 140,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1632. Dr.Miroslav Tyrš, 100.výročí narození 1932, ČOS - Hlava v sokolské čapce
doleva, opis/sokol, 5 řád.nápis, sign.J.Brůha. Br42 , dHy, vrypy
1/2 100,- 260,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1633. Sokol Hvar 1909-1934 - Sokol, písmo. Na rubu značka výrobce Griesbach i
Knaus Zagreb. Odznak Msz plech40x31 se zavír.špendl.
1/- 200,- 440,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1634. ČOS - Mezinár.gymnastická federace. XI.mezinár.turnaj Praha 1938
Tři postavy, 2 řád.opis, sign.J.B./ ratolesti, 3 řád.nápis (pro ženy). Zlac.Br40
0/1 120,- 1200,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1635. Otevření sokolovny - Chodov u Prahy 22.5.1938, Br plech 25x31 s jehlou 1/0 50,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1636. Rozvinutí praporu Sokola Veltrusy 15.V.1938 - Sokol s rozepjatými křídly.
5 řád.nápis. Br plech 23x40 s trikolorou, jehla
1/-/2 50,- 140,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1637. Praha Dejvice I. 1888--1938 - Praporečník s praporem, nahoře letopočty,
dole 2 řád.nápis.Br plech 34x41 s jehlou, Vej.II.B.28.34a
1/- 50,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1638. ČOS - Féderation internationale de gymnastique. XI.tournoi international
Praha 1938- Šest nahých mužů, opis, sign.JB/ratolesti, 3 řád.nápis.
Br40 zlac.v pův.etuji s nápisem F.I.G. Praha 1938
0/0 150,- 1480,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1639. Závody Čsl.obce sokolské, BL (1940) - Sokol na sloupu, 3 řád.nápis.nápis/
dívka zdobí hlavu vítěze, sign.Horejc. Br35, Vej.I.36.9c
1/1 70,- 70,-
1640. Bratr Karel Vaníček, písmák sokolský. Poprsí zleva, 2 řád.nápis, sign.O.Rábl
a Pichl. Br plaketa 70x82 na mramorové podložce 150x108 se štítkem
"Sokolu Žižkov při utkání dorostenců ve volných sestavách na nářadí Sokoli
Smíchov 25.II.1940". DRAŽBA JEN NA SÁLE !
1/- 150,- 200,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1641. Závody Čsl.obce sokolské, BL (1940) - Sokol na sloupu, 3 řád.nápis.nápis/
dívka zdobí hlavu vítěze, sign.Horejc. Br35 v etuji s nápisem "Vítězi ve střelbě
z vojenské pušky na 400 kroků - vyšší oddíl". Vej.I.36.9c
0/0 150,- 150,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1642. ČOS. 50.lyžařská mistrovství ČSR 1949 - Sokol letící doleva, 2 řád.nápis/lyžař,
4 řád.nápis, sign.JB. Přívěšek Br41x34 s raž.ouš.na zelené šňůrce. Vej.I.D.7
1/1 80,- 200,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1643. Plaketa ČOS. Cvičenky, sign.J.Kulhánek/lipová ratolest, 2 řád.nápis.
Stříbř.Br100x75mm, Vej.I.A.564.2b
1/1 100,- 120,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1644. 6 typů sokolských odznaků - 2x sklo, 1x ručně řezaný 1/- 120,- 120,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1645. Nášivka Sokol - USA (cca 1920) zach. 100,- 150,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1646. Nášivky na sokolské dresy apod. 11 kusů zach. 100,- 100,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1647. Sokol - čepicové kokardy 4 kusy zach. 100,- 110,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1648. Pásek, spona, šňůry zapínací Celkem 3 kusy zach. 100,- 100,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1649. Pásek a šňůry ozdobné - delší (2x) Celkem 3 kusy nové 100,- 100,-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1650. Pásek a šňůry ozdobné - kratší (2x) Celkem 3 kusy nové 100,- 100,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1651. Odznak PPOV - Br30x35, smalt se šroubem a maticí +
DTJ Mor.Ostrava 5.-8.VII.1923, odznak Br plech 27x3, špendl. +
S.K.1927, Br17, smalt, špendl. (2 ks) + ČSR, Dánsko, Norsko, Švédsko,1946 -
Chodec, 4 řád.nápis. Br plech 20x34, jehla (2 kusy) + MS v ledním hokeji
Praha 1947. Hokejista, opis. Odzn.Br20x17, jehla 7 kusů
1/- 45,- 45,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1652. Výstava tělesné výchovy a sportu Republiky Českosl.v Pardubicích 1931.
Poprsí muže s vavř.věncem zleva, 5 řád.nápis, sign.L.Přenosil. Br60
1/- 50,- 65,-
1653. DTJ. Soška běžce na mramoru se štítkem DTJ. Rozměr 70x130x170
DRAŽBA JEN NA SÁLE !
zach. 180,- 240,-

Pol.

Atletika

Stav

V.cena

D.cena

1654. Československá athletická amaterská unie-Postava zpředu s věncem, opis, sign.
Čejka/doryt 6 řád.nápis "MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
II . SKOK DALEKÝ S ROZBĚHEM 1926, Br26x60 osmihr.
1/1 50,- 65,-

Pol.

Atletika

Stav

V.cena

D.cena

1655. Československá athletická amaterská unie-Postava zpředu s věncem, opis, sign.
Čejka/doryt 6 řád.nápis "MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
III . TROJSKOK 19.6.1927,Br 39x90 osmihr.
1/1 70,- 80,-

Pol.

Atletika

Stav

V.cena

D.cena

1656. Chodec.a běžec.závod Praha -Mělník, 1933. V paměť účasti Pedestriánský klub
Praha - Chodec zleva, opis, sign.J.Stehlík/znaky Prahy a Mělníka, opis.
Br29 s ouškem a modrobílou stužkou
1/1/1 70,- --.-

Pol.

Fotbal

Stav

V.cena

D.cena

1657. Sign. J.S. - J.Bican, v pozadí další tři hráči, BL, JS. litá Bk100 se šroubem 1/- 50,- 50,-

Pol.

Lední hokej

Stav

V.cena

D.cena

1658. Český olymp.výbor, Nagano 1998 - Hokejista, olymp.kruhy, 2 řád.nápis, sign.
L.Kozák/čes.lev, olymp.kruhy, 3 řád.nápis. Ag31-0,900-13g v etuji s certifik.
Proof 180,- 180,-

Pol.

Stolní tenis

Stav

V.cena

D.cena

1659. Tempo Cup 1936. Člen vítězného družstva - Hráč při hře, 3 řád.nápis/3 řád.
nápis. Br47 s ouškem a stužkou
1/- 60,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1660. Ss.Virgo Lauretana Ora Pro Nobis. Almea Domus Universalis Congregatio.
Erect Canon 1883, Br21 s pův.raž.ouš.
1/- 50,- --.-
1661. Maria Immac, Al 26 s pův.raž.ouškem + Panno svatá Maria, oroduj za nás i
za ubohé dítky pohanské, Al 25 s pův.raž.ouškem 2 kusy
1/- 50,- --.-
1662. Madonna del Perfevto Soccorso. S.ALPH.M.CON.SS.REDEM
Br ovál 19x23 s pův.raž.ouškem
1/- 50,- --.-
1663. Klášter Hostýn na Moravě, BL, NN - Klášter, lat.opis/sv.Marie Hostýnská,
latin.opis. Br70 zlac.v etuji
0/0 70,- 85,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1664. T.G.Masaryk, JS - Poprsí zleva, opis, sign.BŠ (Šimonovský) / zn.slévárny a
L.P.1919. Litá Zn60, Floss 2, ale na rubu letopočet
1/- 100,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1665. Masaryk T.G., JS, BL - Poprsí.TGM zpředu, nápis T.G.MASARYK, signatura
do hloubky R.HÁJEK. Litý Br42x59, Floss neuvádí (pod.Floss.28)
1/- 200,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1666. SONP Kladno. Za příkladnou práci - Logo závodu, hvězda, písmo
Žk29x23 se špendl.v etuji
0/- 50,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1667. Československá cena míru, BL, NN - Holubice, opis/znak ČSSR, opis.
Zlac.Br65, leštěná hrana, v etuji
0/0 200,- 200,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1668. Budovatel hl.města Prahy, Br30 na smalt.závěsu se zav.špendl. + dtto odznak
Br22x18 smalt.s jehlou v etuji se znakem Prahy + udělovací dekret
1/- 90,- 90,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1669. Zásluž.medaile ROH "Za odborářskou práci", BL, JS - Styliz.stavby, opis,
sign.R.A.Skromný., Bk30 na závěsu v etuji s udělovacím dekretem
0/- 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1670. Za zásluhy o budování středočeského kraje, NN, BL - Styliz.muž a žena proti
sobě/4 řád.nápis. Br nepr.56x60 + odznak Br plech 32x22 s jehlou, v etuji
1/1 90,- --.-
1671. Praha matka měst, za 20 let práce věnuje Pražská stavební obnova, BL.
Hlava vlevo, opis, sign.L.N/logo PSO, 2 řád.nápis. Br60 v etuji
0/0 30,- --.-
1672. Za pomoc při povodních 2002 děkuje předseda vlády V.Špidla
Lehký kov 58 pobronz.
0/0 50,- 50,-
1673. ČSD. Bezpečně a bez závad II.stupeň - El.lokomotiva, opis.
Odznak ve tvaru hvězdy Žk43x43 se zavír.špendl.v etuji +
ČSD. Bezpečně a bez závad III.stupeň - El.lokomotiva, opis.
Odznak ve tvaru hvězdy Žk43x43 se zavír.špendl.v etuji
0/- 60,- 60,-

Pol.

Schlaraffie

Stav

V.cena

D.cena

1674. Castrum Majense, Br52x42, s ouškem, smalt dr.pošk. 1/1 50,- 320,-
1675. Lulu 1590, Br64x60 1/1 50,- 260,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1676. Křest syna Napoleona I., 1811 - Poprsí Napoleona zleva / Napoleon pozvedá
syna, 2 řád.nápis. Sign.Andrieu. Br68
0/0 1800,- 2000,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1677. Křest syna Napoleona I., 1811 - Poprsí Napoleona zleva / Napoleon pozvedá
syna, 2 řád.nápis. Sign.Andrieu. Br114,
0/0 4800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1678. Obchodní komora v St.Quentinu, BL
Alegorie, sign.Caqué / 6 řád.nápis. Ag osmihran 37x37 - 20,32g
1/1 800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1679. Compagnie royale d´assurances MDCCCXVII
Alegorie, sign.Barre 1850 / 4 řád.nápis. Ag osmihran 37x37 - 20,05g
1/1 800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1680. Francie - Companie d´assurances contre l´Incendie a Paris, 1837 - Alegorická
postava, sign.V.Janvier / 7 řád.nápis. Ag osmihran 37x37 - 18,75g
1/1 800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1681. Avoés au tribunal de pre.instance de Rouen 1844 - Alegorická postava, sign.
Dubois / 5 řád.nápis. Ag osmihran 32x32 - 15,57g
1/1 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1682. Pařížská burza, BL, NN - Alegorická postava, v pozadí budova burzy / 4 řád.
nápis. Ag osmihran 32x32 - 17,70g
1/1 700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1683. Fr.Henri Dominique Lacordaire. Arcueil. BL - Poprsí zprava, opis, sign.
D.Dupois/věnec, písmo. Ag35 - 21,5g - dH
1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1684. Ministerstvo zemědělství. Regionální soutěž v zemědělství Saint Brieuc 1891.
Hlava republiky, opis, sign.H.Ponscarme/atributy zemědělství, opis, 3 řád.nápis,
sign., Cu50
1/1 150,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1685. Ministerstvo zemědělství. Regionální soutěž v zemědělství Rouen 1892.
Hlava republiky, opis, sign.H.Ponscarme/atributy zemědělství, opis, 2 řád.nápis,
sign., Cu50
1/1 150,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1686. Sada 7 medailí s motivy antických her. Revers všech medailí je kopie medaile
z OH 1896 v Aténách - Pohled na Akropolis. Autor původní medaile Jules
Clément Chaplain. 7 x Ag35- 15g (celkem 105g) ve společné etuji.
Proof 1800,- 1800,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1687. Pisanello (1394-1455) - Poprsí Ceciliea Gonzagi (1426-1451) zleva, opis
CICILIA VIRGO FILIA IOANNIS FRANCISCI PRIMI MARCHAONIS
MANTVE. Kopie aversu slavné medaile z r.1447. Br plech 85
1/- 150,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1688. Benátská akademie umění, 1819 - Hlava Titiana zleva, opis/hlava Palladia
zprava, opis. Bk53, škrce
-1/-1 200,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1689. Matka Maria Teresia a Jesu Gerhardinger, 1797-1879, svatořečena 1985
Poprsí zpředu, opis, 5 řád.nápis, sign./kříž, velké "M", opis.
Nepuncované Ag51 - 89,11g v pův.etuji.
0/0 1300,- 1300,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1690. Monsignor Angelo Fabroni, filolog a historiograf na univerzitě v Pise.
Medaile na památku a uctění velkého občana, BL - Poprsí zleva, opis,
sign.L.Gori/7 řád.nápis. Br 45mm s pův.ouš., dHy, nep.kor.
1/1 200,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

1691. EXPO 1970 Osaka, Bk40 v etuji + Odznak EPO ´70 v etuji 0/0 50,- --.-

Pol.

LICHTENŠTEJNSKO

Stav

V.cena

D.cena

1692. Svatební medaile. Johann Adam Liecht.a Maria Kinsky, 1967
Dvojport.proti sobě, opis/2 znaky, opis. Ag 35mm - 15g , v etuji, vlas.rysky
Proof 500,- 550,-

Pol.

LITVA

Stav

V.cena

D.cena

1693. Vilnius, 2 medaile, staré městské památky, BL(2001) - Ag37 - 0,925 - 27g
Ve společné luxusní etuji s certifikátem
1/1 800,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

1694. Sign.Ivan - Univerzita Loránda Eötvöse, 1635-1960 - Hlava Eötvöse část.
zleva, latin.opis, sign., Br40x55 v pův.etuji
1/- 50,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1695. Replika Služebního kříže 0/0/0 600,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1696. Goethe, 1824 - Poprsí zprava, opis, sign.BOVY F.1824/orel na vavřín.
ratolesti. Ag41-37,6g (19.stol. nepuncováno)
0/0 800,- --.-

Pol.

NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

1697. Sjednocení Německa 1989 - Nad mapou sjednoceného Německa se objímá muž
se ženou, opis/orlice se znaky spolkových zemí. Postř.Br34
Proof 50,- --.-

Pol.

NĚMECKO (DDR)

Stav

V.cena

D.cena

1698. Drážďany - Histor.budovy, opis/5 řád.nápis. Bílý porcelán 67 v etuji 0/0 60,- 60,-
1699. 10 let Komise pro standardizaci norem, 1962-1972 - Moderní budova, opis/
opis. Hnědý porcelán 61 v původní etuji s logem Míšenského porcelánu.
0/0 60,- 60,-

Pol.

NIZOZEMÍ

Stav

V.cena

D.cena

1700. 100.výročí nezávislosti, 1813-1913, NN
Portréty Viléma I., II.a II.a Vilemíny. Bk 9mm s pův.ouš.
1/- 90,- 90,-

Pol.

POLSKO

Stav

V.cena

D.cena

1701. Budovatelům hlavního nádraží ve Varšavě 1972-1975, NN.
Br65x62 v původní etuji s nápisem "Warszawski dworzec centralny".
1 40,- --.-

Pol.

POLSKO

Stav

V.cena

D.cena

1702. Sign. JA - 150 let Velkého divadla ve Varšavě 1833-1983
Budova divadla, 7 řád.nápis/budovy divadla, sign., Br70
1/1 50,- 460,-

Pol.

RAKOUSKO-UHERSKO (1867-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1703. František Josef I., medaile SIGNVM MEMORIAE, Br35 s ouš., bez stuhy 1/1 40,- 50,-
1704. František Josef I., medaile SIGNVM MEMORIAE, Br35 s ouš., bez stuhy 1/1 40,- 40,-

Pol.

RAKOUSKO-UHERSKO (1867-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1705. Rudolf, návštěva Světové výstavy v Budapešti 1885.
Poprsí zprava, maď.opis, sign.SA/budova, znaky Uher a Budapešti, nápis
na stuze, sign.Knopp a Steiner Budapešť, zlac.Br38
0/0 700,- 700,-

Pol.

RAKOUSKO-UHERSKO (1867-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1706. Schönaich, 1916 - Poprsí zprava, písmo, sign.R.Marschal/8 řád.něm.nápis.
Zn60x70, olám.hr.
1/1 100,- 100,-

Pol.

RAKOUSKO-UHERSKO (1867-1918)

Stav

V.cena

D.cena

1707. Andreas Hofer, BL
Poprsí zprava, opis, sign.K.Perl / 6 řád.nápis. Br50 v pův.pouzdru
0/0 500,- 600,-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

1708. Celostátní výstava v Hollabrunnu 1935, NN - Znak města, opis/postava
s věncem a štítem, v pozadí město. Msz50 v kapsli, škrce
-1/-1 150,- --.-

Pol.

RAKOUSKO

Stav

V.cena

D.cena

1709. Christlbauer - Specializ.německý klub chovatelů Gigantů, Vídeň - Za záslužné
služby - Postava muže, králík, radnice, sign./ve věnci s vavř.a dubov.ratolestí
3 řád.nápis. Br45 postř.
1/1 150,- 600,-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1710. Technická univerzita v Košiciach. Banícka fakulta, 1762-1992 - Poprsí Marie
Marie Terezie zpředu, latinský 2 řád.opis, sign./znak Košic, budovy univerzity,
český opis. Br60
0/0 100,- 200,-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1711. Horák Ján ing., 1994 - Hlava zpředu, opis, 3 řád.nápis, sign.Novotný./středov.
razič při ražbě, písmo. Stř.Br60
0/0 60,- 170,-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1712. R.Lugár - Bimilénium 2000. Zlac.Ag40-0, 999- 32g - č.175, v etuji s certifik. Proof 550,- --.-

Pol.

SLOVENSKO

Stav

V.cena

D.cena

1713. R.Lugár - Bimilénium 2000. Ag40-0, 999- 32g - v etuji s certifik. Proof 500,- --.-

Pol.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Stav

V.cena

D.cena

1714. Kongres ortodoxní církve v USA 1997 - Poprsí řeckého patriarchy zpředu,
opis, sign.S.Tonelli/písmo. Br38 v původní etuji
1/1 75,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

1715. John Milton, anglický básník, BL (cca 17.stol.)
Poprsí zpředu, opis/Adam a Eva v ráji, opis, sign.I.D., Br42 postř.
1/1 400,- 400,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

1716. Svatební medaile Fridricha vévody z Yorku (vrchní velitel armády, syn
Jiřího III.) a Frideriky Pruské, 1791 - Dvojportrét zprava, opis, sign.St./
opis, 2 řád.nápis.Ag 30mm - 7g
1/1 600,- 1000,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

1717. Diana, princess of Wales, 1961-1997, in memoriam 1997
Poprsí zpředu, opis/písmeno D, korunka, opis. Ag36-0,9999-20g v etuji
Proof 270,- 270,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

1718. Diana, princess of Wales, 1961-1997, úmrtní medaile
Poprsí zpředu/květina, 4 řád.nápis. Zlac.Ag22,8 v pův.etuji
0/0 100,- 200,-

Pol.

Blíže neurčené

Stav

V.cena

D.cena

1719. II.místo ve skoku vysokém N.R.F.V. 31.7.21, NN - Polopostava muže zprava/
ve věnci s vavř.ratolestí, 4 řád.něm.nápis. Br36 postř.s pův.dírkou
1/1 50,- --.-

Pol.

Země koruny české, Československo, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

1720. Ochránce přírody a krajiny České republiky 2/- 40,- 70,-

Pol.

Sudety

Stav

V.cena

D.cena

1721. SdP (Sudetská německá strana), kravatová spona, Bk40x17, smalt, dr.skvr -1/- 120,- 300,-

Pol.

Sovětský svaz

Stav

V.cena

D.cena

1722. 36 kusů různých odznaků 1/- 50,- 50,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

1723. PTK, automobilový turistický klub, členský odznak.
Br17x19, smalt, se šroubem a maticí
1/- 90,- 100,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky