Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

Rakousko - Uhersko

Stav

V.cena

D.cena

2001. 5,10,25,50,100 Gulden 1762, slepotiskové razítko, barevné repliky, 5ks N 90,- --.-
2002. 1, 2, 10, 20, 100 Korun, 1916,1914,1915,1913,1912, 5ks 1-3 70,- 100,-
2003. 1, 2, 2 Koruna, 1916,1917,1917, 3ks N-N- 120,- 170,-
2004. 2 Koruna 1914, s.A 1010 3-4 70,- 420,-
2005. 2 Koruna 1917, světlá a tmavá červená barva, 2ks N-N- 50,- 130,-
2006. 1,2,2,20 K, 1916,14,17,13, 100,1000 K, 1912,02, přetisk, 2,100 K,1922,22 - 60,- 115,-
2007. 10 Korun 1915, složenina bankovky, sešito plochými železnými sponami,
(patrně za války), zajímavá dobová kuriozita, n.kor.
4 50,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2008. 20 K 1913, kolkovaná 2- 100,- 120,-
2009. 50 K 1914, kolkovaná 2- 400,- 550,-
2010. 100 K 1912, kolkovaná stříhaným kolkem 0-1 500,- 500,-
2011. 1 Kč 1919 s.253 1-2 150,- 170,-
2012. 1 Kč 1919 s.067 1-2 150,- 150,-
2013. 5 Kč 1919 s.0016 1-2 350,- 420,-
2014. 10 Kč 1919 s.O, SPECIMEN 2-3 900,- 1570,-
2015. 10 Kč 1927 s.N 1 120,- 120,-
2016. 10 Kč 1927 s.N, NEPLATNÉ N 300,- 440,-
2017. 20 Kč 1926 s.Fg, SPECIMEN N 150,- --.-
2018. 20 Kč 1926 s.Qg 2 150,- --.-
2019. 100 Kč 1931 s.Pa, SPECIMEN N 200,- 460,-
2020. 500 Kč 1931 s.H, SPECIMEN N 350,- 750,-
2021. 1000 Kč 1932 s.C 2-3 500,- --.-
2022. 1000 Kč 1934 s.R 1-2 400,- 600,-
2023. 1000 Kč 1934 s.O, vlevo trochu otrhaná 2- 300,- 420,-
2024. 5000 Kč 1920 s.C, SPECIMEN N 200,- 660,-
2025. 5000 Kč 1920 s.C, SPECIMEN N 200,- 700,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2026. 1 Kč b.l. (1938) s.A008, strojní přetisk 1-2 200,- --.-
2027. 1,5,10 K b.l. (1940,1940,1942), s.C068,A036,28N) N-0 150,- 260,-
2028. 50 Kč 1940 s.A22 2 200,- 200,-
2029. 50 Kč 1940 s.A05, SPECIMEN N 150,- 260,-
2030. 100 K 1940, s. 04 B, I.vydání, SPECIMEN N 150,- 180,-
2031. 100 K 1940, s. 26G, II.vydání, SPECIMEN N 120,- 240,-
2032. 100 K 1940, s.32 B, I.vydání 1 250,- 320,-
2033. 100 K 1940, s.30 B, II.vydání 1 150,- 180,-
2034. 100 K 1940, s.11 G, II.vydání N-1 180,- 300,-
2035. 100 K 1940, s.35 Gb, II.vydání 1 250,- 400,-
2036. 500 K 1942 s.Da, II.vydání 2- 150,- 150,-
2037. 1000 K 1942 s.Db, II.vydání, SPECIMEN N 200,- 280,-
2038. 1000 K 1942 s.Ec, III.vydání, SPECIMEN N 220,- 280,-
2039. 5000 K 1920 s.B, přetisk, SPECIMEN N 700,- 700,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2040. 10 Ks 1939 s.Gf61, 10 Ks s.Rv12, SPECIMEN N, 0 240,- 360,-
2041. 10 Ks 1939 Xy43, 20 Ks 1939 Ef10 (skart), 20 Ks 1942 Gg6, 50 Ks Mf 3-4 150,- 160,-
2042. 10 Ks 1939 s.Hi15, 20 Ks 1942 Pg42, 100 Ks 1940 s.H8 II.vyd., SPECIM N-N- 260,- 260,-
2043. 10 Ks 1939 s.Op29, 100 Ks 1940 s.M1 II.vyd., SPECIMEN N 240,- 330,-
2044. 100 Ks 1940 s.G10 II.vyd., SPECIMEN 0 250,- 340,-

Pol.

Korunové poukázky, kolkované Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2045. 1 K 1944 s.HX a KB, slabý a silný otisk série a číslovače, 2ks N 70,- 120,-
2046. 1,1,5,5,20,20 K 1944, 6ks 1-3 60,- 90,-
2047. 5 K 1944 s.XP, SPECIMEN, 20 Marek 1945 s.AY, Liberec, 2ks N-0 60,- 120,-
2048. 5 K 1944 s.BT, XH, svislý a vodorovný podtisk, 2ks 1 100,- 100,-
2049. 20 a 100 K 1944 s.KA,KA, číslovač 8 - Hvězda, 2ks 1-1- 280,- 280,-
2050. 500,1000 K 1944 s.AM,AA, SPECIMEN, 2ks N-0 170,- 280,-
2051. 500 K 1944 s.AB, NEPLATNÉ N 120,- 200,-
2052. 100 Ks 1940 s.A10, II.vyd., SPECIMEN N 400,- 500,-
2053. 1000 Ks 1940 s.1M1 N 200,- 320,-

Pol.

Československo 1945-1953

Stav

V.cena

D.cena

2054. 1 Kčs b.l. (1946) N 160,- 180,-
2055. 5,10,20,100 Kčs b.l. (1945), s.TN,RE,LP,PN, 4ks N-0 150,- 300,-
2056. 5,20,100,100,1000 Kčs b.l. (1945), s.UY,LZ,PA,PG,BH, 5ks - 80,- 140,-
2057. 10 Kčs 1950, s.S, Ua, 2ks 0 60,- 90,-
2058. 10 Kčs 1950 s.A, dole nažloutlý flíček N 80,- --.-
2059. 10 Kčs 1950 s.D,Va, 3md, 2ks N 50,- 50,-
2060. 10 Kčs 1950 s.Sb,Za, 3md, 2ks N 50,- 50,-
2061. 20 Kčs 1949 s.B01, 50 Kč 1997 s.D61, 2ks 0 120,- 180,-
2062. 20 Kčs 1949 s.B52, 100 Kčs1945 s.B40, 3md, 2ks N 120,- 140,-
2063. 100 Kčs b.l. (1945) s.PN N 200,- 360,-
2064. 100 Kčs 1945 s.C30 N- 120,- 120,-
2065. 500 Kčs b.l. (1945) s.CA 0-1 1200,- 1200,-
2066. 500 Kčs 1946 s.Da 3 120,- --.-

Pol.

Československo 1953-1992

Stav

V.cena

D.cena

2067. Hladová koruna dar SSSR + 2x 1 Kčs 1953, různé barvy papíru, 3ks 1-2- 50,- 220,-
2068. 1,3,5,10,25,50,100 Kčs1953,ČSR s.PV,SSSR s.ZB,AT,CC,BB,BD,CN, 7ks N 350,- 420,-
2069. 3,5,10,25,50,100 Kčs1953, SSSR, s.ZB,AT,CC,BB,BD,CN, 6ks N 300,- 420,-
2070. 10 Kčs 1953 s.ZD, SSSR náhradní, s.ZV ČSR, 2ks 2-3 60,- 80,-
2071. 10 Kčs 1953 s.BV, SSSR, s.HV ČSR, 3md, 2ks N 60,- 60,-
2072. 10 Kčs 1960, s.H 73 1 500,- 500,-
2073. 10 Kčs 1960, s.F 01 1-2 300,- 550,-
2074. 100 Kčs 1961, s.P 90 1-2 50,- --.-
2075. 100 Kčs 1961, s.Z 21 N 1200,- 2000,-

Pol.

Česká republika 1993

Stav

V.cena

D.cena

2076. 20 Kč 1994, s.A 49 N 80,- --.-
2077. 20 Kč 1994, s.B 07, B 13, B 21, B28, 4ks N 200,- 200,-
2078. 20 Kč 1994, s.B28, 50 Kč 1997 C02, 2ks N 110,- 110,-
2079. 20 Kč 1994, s.B35, 50 Kč 1987 F21, 2ks N- 90,- 90,-

Pol.

II. Slovensko 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2080. 100 Kčs 1961 - kolkovaná, s.G92 N-1 110,- 220,-
2081. 100 Ks 1997, s.L 0-1 80,- 100,-

Pol.

Táborová platidla I. světová válka 1914-1918

Stav

V.cena

D.cena

2082. Königshof (Králův Dvůr) - 10 Heller 1.1.1916 N- 400,- 400,-

Pol.

Táborová platidla II. světová válka 1914-1918

Stav

V.cena

D.cena

2083. Terezín - 1,2,5,10,20,50,100 Korun 1943, 7ks N 2200,- 2800,-

Pol.

Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944

Stav

V.cena

D.cena

2084. 1, 1, 5, 20, 50 Mark 1944, USA, SSSR. ks 0-2 160,- 200,-
2085. 1, 1, 5, 20 Mark 1944, USA, SSSR. 4ks 1-2- 100,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2086. Rumburg (Rumburk), 20 Kronen 1918 s.H č.0559 N 300,- --.-
2087. Tuzex - 0,50 Kčs DUBEN 1962, číslovač 6 míst 2-2- 300,- 2500,-
2088. Tuzex - 0,50 Kčs 1968/V N-N- 300,- 420,-
2089. Tuzex - 0,50 Kčs 1970/II, zelené Z Z 0-1 450,- 5500,-
2090. Tuzex - 0,50 Kčs 1979/IV, 1 Kčs 1980/II, II/1982, 3ks 1-2 80,- 90,-
2091. Tuzex - 0,50 Kčs IV/1985, 1 Kčs 1976/IV, 1983/IV, 3ks 1 100,- 140,-
2092. Tuzex - 1 Kčs 1971/III, IV/1982, II/1983, 3ks 0-1 100,- 140,-
2093. Tuzex - 1 Kčs 1969/VII, II/1982, II/1986, II/1989, 4ks N-N- 200,- 320,-
2094. Tuzex - 5 Kčs 1969/I N 500,- 1800,-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2095. Domov mládeže v Obořišti - nápravné zařízení pro mladistvé
1,3,5 Korun b.l. (1966), červ.razítko, podlož.lístek, skvrnky od fotorůžků
N 3000,- --.-
2096. Ministerstvo vnitra - poukázka na odběr výstroje
3 a 100 Korun, červené trojúhel.razítko s Č, (100 nahoře natrž.)
2-3 100,- 100,-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2097. Nápravně výchovný ústav Ostrava - -Heřmanice
Pět haléřů ČSL, obdélníkové červené razítko
0 500,- --.-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2098. Nápravně výchovný ústav Ostrava - -Heřmanice
Jedna koruna ČSL, kulaté modré razítko
2- 300,- 300,-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2099. Jáchymovské doly n.p. Horní Slavkov
vězeňská poukázka na 2 koruny, žlutá
N 500,- 800,-

Pol.

Nouzová platidla, Tuzex, atp.

Stav

V.cena

D.cena

2100. Jáchymovské doly n.p. Horní Slavkov
vězeňská poukázka na 5 korun, žlutá
N 500,- 500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky