Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

ČS. LEGIE V RUSKU 1916 - 1920

Stav

V.cena

D.cena

2501. Čepicový štítek příslušníka Čs. legie v Rusku, tmavý kov, použitý originál, zach. 500,- 500,-

Pol.

ČS. LEGIE V RUSKU 1916 - 1920

Stav

V.cena

D.cena

2502. Čepicový štítek příslušníka Čs. legie v Rusku,, br plech, nepoužitý originál, 1/ 300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2503. Odznak pro člena Mužského pěveckého spolku Georgswalde (Jiříkov), br, lak,
jehla, výrobce A.G. Tham, Jablonec, vše německy
2/- 200,- --.-
2504. Dekorace pro "Vítěze v závodech plukovních", br, ouško, sign. Pichl 1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2505. Dekorace pro "Vítěze v závodech plukovních", br, ouško, sign. Pichl, trikol.stužka 1/-/1 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2506. Vojenský výkonnostní odznak pro střelce z pušky II. třídy, 2 packy, Z, do r.1938 1-/- 400,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2507. Vojenský výkonnostní odznak pro střelce z lehkého kulometu II. třídy, štítek se
4 packami, znak HSP, Naše vojsko, málo početný typ z let 1946-1948
1-/- 700,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2508. Odznak (zakladatele SOKOLA) Miroslava Tyrše, 2 české granáty, špendlík 1/- 200,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2509. Pamětní medaile na II. slet Všesokolský v Praze, 28.-29.6.1891, Al 39, stužka 1/1/2 500,- --.-
2510. Pamětní medaile na IV. Středoškolské hry při X. Všesokolském sletu, Praha,
1938, br, o 36, špendlík, značka výrobce Mincovna Kremnice
1-/- 190,- --.-
2511. Pamětní medaile na IV. Středoškolské hry při X.Všesokolském sletu, Praha,
1938, br, o 36, špendlík, bez značky výrobce
1-/- 180,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2512. Odznak delegáta Sjezdu dobrovolných hasičů ČSR v Praze 1923, bk, stužka, šp. 1-/- 500,- 500,-
2513. Členský odznak Masarykovy letecké ligy, BK, jehla 1/- 50,- 50,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2514. Miniatura dekorace "Národní letecká sbírka", Au, punc 250, výr. KK, pův. etuje 1/- 1000,- 1400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2515. Pamětní plaketa "10. výročí 51. dělostřeleckého pluku 1918-1928", o40, Pichl 1/- 390,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2516. Pamětní kříž SNG "Za věrné služby", neleštěný, s podp. medail., m.st. MV 77a 0/0/0 350,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2517. Pamětní odznak SNG k 575. výročí vzniku NG, NG 1, vydáno 1935, MV79 R! 0/- 900,- 1700,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2518. Bronzová pam. medaile NG 1914 - 1919, vyd.1935, a m.stuha a zapich.o., MV76 1/1/1 600,- 600,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2519. Výkonnostní odznak pro plachtaře C, smalt, šroub, Kru33 1/- 250,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2520. Odznak účastníka "III. Mezinárodní konference pojistitelů Praha 1934",o32, smalt 1/- 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2521. Pamětní (sportovní) plaketa "Č:K:V:M: Břevnov, 21.9.1924", Br, 54 x 40, etuje 1/- 50,- 50,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2522. Čs. Medaile vítězství (belgická - ražba Reiner, Litoměřice), původní stuha 1/1/1- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2523. Pamětní medaile na 10. výr. založení (1918-1928) "Moravsko-slezský zemský
svaz podpůrných spolků vysloužilých vojínů v Moravské Ostravě", pozlac.br,
34, avers v německém jazyce, trikolórní stuha R !
1/1/1 700,- 1000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2524. Manžetové knoflíky (spojky) uniformy sport. organizace "Čs. Orel", br, smalt,2 ks 1/- 80,- 80,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2525. Odznak Čs. lev v oválu, 34x24, podložený náp."Ať žije Česká republika",smalt, šp. 1/- 280,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2526. Odznak Čs. lev v erbu, 22 x22, podložený náp."Ať žije Česká republika",smalt, šp. 1/- 120,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2527. Pamětní odznak na vznik RČS, smalt, 20 x 21,5 , špendlík 1/- 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2528. Pamětní odznak na oslavu vzniku RČS, br24, smalt 1/- 150,- 150,-

Pol.

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2529. Členský odznak Deutsche Nazionlsozialistische Arbeitspartei, 1. typ, Ag, jehla 1/- 2000,- 2400,-
2530. Dekret učně se složenou zkouškou brusič, Děčín - Podmokly, 1941 zach. 190,- --.-

Pol.

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2531. Odznak protektorátní politické strany Národní souručenství, smalt,24x29,
umístěn na mramorovém podstavci (těžítku) 92x72 spolu s citátem, sign.
zach. 600,- 600,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2532. Čs. válečný kříž 1939, pražské vyd. 1945, malá stužka, etuje, MV17b 0/0/0 600,- 800,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2533. Čs. vojenská medaile "Za zásluhy", stříbrná, pražské vyd., komplet medaile na
stuze, malá stužka s hězdičkou, min. na jehle s malou stužkou, etuje, MV13b
0/0/0 400,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2534. Diplomový odznak krále Karla IV. Svazu brannosti, důstojnický stupeň I. třídy
s meči, komplet s malou stužkou s miniaturou, mírně pošk. etuje, MV159/IIIa/1
1/-/1 2500,- 2900,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2535. Diplomový odznak krále Karla IV. Svazu brannosti, čestný stupeň I. třídy
s meči, komplet s malým zapichovacím odzn., mírně pošk. etuje, MV159/IV/I/1
1/-/1 2000,- 2000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2536. Medaile SNG "Za věrnost a branné zásluhy vlasti", stříbrný stupeň, malá stužka,
zapichovací odznak, MV161
1/1/1 600,- 1000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2537. Odznak Diplomovaná porodní asistentka, lak, br30, špendlík R! 1/- 900,- 1200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2538. Pamětní kříž Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, komplet
kříž na stuze, malá stužka s min., odznak na jehla SOPVP, miniatura kříže
s malou stužkou, etuje, celkem 5 ks
1/1/1 340,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2539. Pamětní medaile druhého národního odboje, malá stužka, etuje, MV20 0/0/0 150,- 150,-
2540. Vyznamenání Za vynikající práci, matriční č.3104, MV34 1/1/1 90,- 180,-
2541. Vojenská medaile "Za službu vlasti", 1.typ, malá stužka, MV44 1/1/1 40,- 50,-
2542. Medaile "Za pracovní obětavost", malá stužka, původní etuje, MV27b 0//0/0 2000,- 3000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2543. Medaile "Za zásluhy o hlavní město Prahu", pozlac.Br, malá stužka, etuje 1/1/1 120,- --.-
2544. Řád SNP II. třídy, postříbřený br., zn. medailéra K , MV16 1/1/1- 490,- --.-
2545. Pamětní medaile Řádu SNP, bez značky medailéra, Br, stuha, PU-C/51 c 1/1/1 290,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2546. Pamětní odznak I. a II. partyzánské brigády M.R.Štefánika 1-/- 190,- --.-
2547. Etuje k medaili Čs. velitelského Řádu Jana Žižky z Trocnova 1/- 90,- 400,-
2548. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani", 3. třída, br, MV55 1/1/1 90,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2549. Výroční cena Víta Nejedlého, br59, sign. Prádler, etuje 1/1 300,- 600,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2550. Med.Čs.svazu protifašist. bojovníků"Zasloužilý bojovník proti fašismu", I. st., etuje 0/0/0 200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2551. Med.Čs.svazu protifašist. bojovníků"Zasloužilý bojovník proti fašismu", II.st., etuje 0/0/0 200,- --.-
2552. Odzn. pro účastníky Celostátního přeboru Dukelského Závodu Branné Zdatnosti,
Jablonec 1953, smalt, špendlík + miniatura na jehle
1-/- 350,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2553. Pamětní odznak k 30. výročí 21. střeleckého pluku Francouzské legie, Čáslav,
říjen 1948, zlacený br, špendlík
1/- 50,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2554. Odzn. absolv. Voj. parašutistického výcviku, smalt, 25x49, m.č.1967, Kru 22/12 1/- 400,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2555. Odznak Vojenského pilota (bez třídy), smalt, 20x57, Kru 13/4 1/- 400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2556. Pamětní medaile "II. celostátní výstava poštovních známek v Plzni 1959",
konaná u příležitosti 100. výročí firmy Škoda Plzeň, br60, etuje
1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2557. Vyznamenání "Za vynikající práci", matr.č.1314, malá stužka, etuje, MV34 1/1/1 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2558. Vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", Ag, punc, malá stužka, etuje, MV33 0/0/0 480,- --.-
2559. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti", Ag 925, punc, výroba MK, MV44 1/1/1 250,- 250,-
2560. Dekorace "Nejlepší pracovník dopravy", el. Lokomotiva, matr.č. 7241, smalt,
BK, minatura na jehle, smalt, výroba ZUKOV, původní etuje se jménem
1/- 290,- 290,-
2561. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa, m. stužka, MV53 1/1/1 30,- --.-
2562. Záslužná medaile SNB, m.stužka + dekret z r. 1988 pro J. Doležala, etuje 1/-/1 50,- 100,-
2563. Medaile "Za službu v SNB", BK 35, stužka, krab. 1/1/1 50,- 50,-
2564. Medaile "Za zásluhy o Čs. Spartakiádu 1980", br65, sign. Housa, etuje 1/1 90,- --.-
2565. Pamětní medaile "50 let Sokola Hvozdná 1984", bk70, etuje 0/0 90,- --.-
2566. Záslužná medaile ČSČK "Prof. Jánského", pozlac.br26 + malá stužka, etuje 0/-/0 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2567. Odznak "Vzorný cvičitel Svazarmu", br, špendlík 0/- 50,- --.-
2568. Čestná stužka "Mateřství 1. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 130,- --.-
2569. Čestná stužka "Mateřství 2. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 100,- --.-
2570. Čestná stužka "Mateřství 3. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 60,- --.-
2571. Vojenská medaile Za zásluhy o ochranu hranic, etuje, Pu C-18 1/1/1 150,- 200,-
2572. Pamětní medaile k 20. výročí SNP 1944 - 1964, br, MV 52 1/1/1 50,- --.-
2573. Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice 1. třídy, 2 malé stužky, etuje, MV54 1/1/1 250,- --.-
2574. Odznak pro absolventa Vojenké vysoké technické školy, Al,, lak, šroub, Kru8 1/- 40,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2575. Odznak na voj. uniformu "ZAS", dvojjazyčně, upev. dva šrouby, pozlac, lak 1-/- 100,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2576. Sportovní dekorace Miroslav Tyrš, komplet s miniaturou na malé stužce,
sign. M. Reiner, etuje
1/-/1 50,- 110,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2577. Odznak absolventa Vojenské akademie, 27 x 49, smalt, Ag, punc 1/- 380,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2578. Pamětní medaile Čs. komise Interkosmos při ČSAV k 20. výr. spolupráce, br40 0/0 350,- --.-
2579. Medaile Střední skupiny sovětských vojsk "Bratrství ve zbrani", ouško s m.stužk. 1/1/1 400,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2580. Pamětní medaile AČR pro vojáky Jednotky chemické ochrany za službu
v Kuvaitu v letech 2002-2003, Br 59, etuje
1/1 180,- 180,-
2581. Pamětní medaile AČR za nasazení bojové jednotky v r.2001 v bývalé Jugoslávii,
Br 50, etuje
0/0 120,- 120,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2582. Věrnostní medaile Českomoravské myslivecké jednoty, Br, na stuze se špendl. 0/0/0 110,- 110,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2583. Medaile "Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu,
udělená Výkonným výborem ČSTV v r. 2006 Evě Albrechtové, Br 60, sign.
Věneček, původní etuje s věnováním (115 x 145)
0/0 150,- --.-
2584. Vyznamenání České televize "Za účast v boji za svobodu slova 2001", pozlacený
br34, stuha se zápichem
0/0/0 120,- 120,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2585. Medaile vítězství Republiky Francie, sign. Morlon 1/1/1 500,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2586. Medaile vítězství Republiky Francie, sign. C.Charles, jiný obraz na rev 1/1/1 2800,- 3000,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2587. Medaile vítězství Království Itálie, sign.G.Orsolini, ražba Johnson Milano 1/1/1 900,- 1100,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2588. Medaile vítězství Císařtví Japonska, bez signa 1/1/1 3000,- 5000,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2589. Medaile vítězství Království Rumunska, bez signa 1-/1-/1 4800,- 7500,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2590. Medaile vítězství Království Velké Británie, zlacený br, sign. W.McM 1/1/*1 800,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2591. Medaile vítězství USA, na stuze se 2 pásky Somme offensive a Defensive sector 1/1/1 1000,- 1200,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2592. Medaile vítězství USA, na stuze spojka s 5 pásky 1-/1-/1 3800,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2593. Medaile vítězství USA, na stuze spojla se 12 pásky 1-/1-/1 7300,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2594. Povyšovací dekret Johann Lenoch do hodnosti Reserve-Cadet-Officiers-
Stellvertreter, Wien, 1894, podpis, suchá pečeť
zach 400,- 700,-
2595. Povyšovací dekret Josef Plaček do hodnosti Reserve-Cadetten, Wien 1902,
podpis, suchá pečeť
zach 400,- 700,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2596. Publik. "Poklady v peňaženkách - Obehové mince všetkých 19-tich eurokrajín"
250 stran, vydáno 2009, slovensky
nová 100,- --.-
2597. Publik. "Česká republika a její profesionální armáda", autor J.Roušar, B4, vazba,
plnobarevná, 160 stran, vydalo MO ČR 2006
nová 70,- 70,-
2598. "Česká republika a její armáda", B4, vazba, plnobar. 110 stran, vyd.MO ČR 2001 nová 50,- --.-
2599. "Armáda ČR, symbol demokracie, 1993-2012", B4, vazba, plnobarevná publikace,
26 stran, vydalo MOČR 2012
nová 70,- 70,-
2600. Publikace "Vydržet - paměti generála T.Sedláčka", B4,vazba, hist. foto a dekrety,
190 stran, vydalo MOČR 2008, vlastnoručně podepsáno autorem, R!
nová 120,- 300,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky