Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2601. Publikace "Hrdinové od Sokolova", autor M.Brož, 2. doplněné a rozš.vydání 2006,
B4, vazba, 53 stran, AVIS, seznam všech zúčastněných vojáků a zdravotníků R!
nová 90,- 180,-
2602. Mimořádná publikace "Leonardo da Vinci", život a dílo a 30 příloh vzácných
faximilí jeho kreseb a obrazů, autor Matthew Landrus, vázaná, 66 stran, 30 x 27,
vydal Computer Press r. 2015 R!
nová 1300,- --.-
2603. Publikace "Krajané v USA a vznik ČSR", aut. V.Vondrášek a F.Hanzlík, B4,
vazba, 144 stran, historické fotografie, MO ČR, 2009
nová 90,- 240,-

Pol.

STUHY (původní) k čs. dekoracím a plata odznaků

Stav

V.cena

D.cena

2604. Stuha k Čs. vojenskému řádu Bílého lva původní 40,- 95,-
2605. Stuha k Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem, původní 40,- 40,-
2606. Stuha k Pamětnímu odznaku pro čs. dobrovolníky z let 1918 - 1919, původní 30,- 30,-
2607. Stuha k Medaili "Za zásluhy o obranu vlasti", původní 30,- --.-
2608. Plato odznaků České televize, studia, programy, atd., smalt - cekem 20 ks 1/- 30,- 40,-
2609. Plato odznaků České televize - program "Malé televizní sázení", 51 ks, číslované 1/- 50,- 60,-
2610. Plato odznaků zahraničních televizí (MTV, RTP, RAI UNO, TVE, TSR, RTI,
OIRT, PBS -Malta, a další), smalt, lak, pin - celkem 17 ks
1/- 30,- 30,-
2611. Sbírka odznaků sdělovacích prostředků : Československý rozhlas - dekorace
Vzorných a Zasloužilých pracovníků, Pam. medaile za 20, 25 a 30 let práce v Čs.
rozhlasu, Vzorný prac. Studia Ostrava a další-seznam je přiložen - celkem 125 ks
1/- 190,- 700,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2612. Medaile ČNS - pobočky Pardubice (1954-1984) s připomenutím zásluh 4 členů
(Donebauer, Smolík, Šedivý, Skrbek) o numismatiku na Pardubicku, postř.50
0/0 60,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2613. Nejlepší pracovník ČKD Praha, pozlacený br60 + miniatura na jehle,etuje, sig.JP 1/1 120,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2614. Vzorný pracovník "Státní lesy Šumava" + zapichovací miniatura, krab. 1/-/1 90,- 130,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2615. Odznak "Budovatel socialistického zemědělství", závěs na jehle, smalt 1/- 60,- --.-
2616. Odznak "Nejlepší pracovník Ministerstva průmyslu ČSR", pozlac., smalt, špendlík 1/- 40,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2617. Odznak "Vzorný pracovník Ministerstva paliv a energetiky", pozl., smalt, špendlík 1/- 470,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2618. Dekorace "Nejlepší inovátor-Energetický průmysl FMEP", br, závěs 1/- 50,- 50,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2619. Dekorace "Zasloužilý pracovník MNO", zlacený br, špendlík na závěsu 1/- 300,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2620. Medaile 100 let (1898-1998) Slovenské loděnice Komárno "Za zásluhy", bk60 1/- 300,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2621. Pamětní medaile Zikmunda Lucemburského, raženo v Norimberku kolem r.1880,
av Zikmund jako císař římský s žezlem a říšským jablkem s křížem, rev klenoty a
relikvie, uložené v Norimberku, Ag45, 32,8 gr, katalog Donebauer 926
1-/1- 800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2622. Plaketa a odznak na jehle "Klusácký a všesportovní spolek - Na paměť
slavnostního otevření Stadionu Praha 27.-28.5.1922", br 63x43 a miniat. - 2 ks
1/- 700,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2623. Pamětní odznak "Sokol Chicago - Sokolský slet 1909", br, smalt + trojbarevná
stuha "Plzeňský sokol Chicago", 130 x 25, - 2 ks
1-/- 500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2624. Kanadské odznaky: "Koňský spolek C.E.F. Canada", zlac. Br, špendlík a odznak
"Souvenir of Canada", bk32, špendlík - 2 ks
1/- 400,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2625. Pamětní odznak "Sjezd Jiráskovy skautské župy Josefov 4.-6.6.1938", br, špendlík 1/- 400,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2626. Mezinárodní veslařské závody Praha - Osmy mladších 1932, I., s kormidelníkem,
BK, o50 + XXII. Rennerův memoriál - vyhledávací čtyřky 1941, BK 50 - 2 ks
1 50,- 140,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2627. II.cena Závod veslařů "Semanského čtyřky s kormidelníkem", Praha 1933,
bronz, 4,8 x 5,3, etuje
1 50,- 160,-
2628. Cena Svazu veslařů RČS "Mistru veslaři 1947", dvojskif, pozlacený Br, 43 x 103,
sign. Fojtík, značka výrobce Pichl, etuje
1/- 150,- 300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2629. I. cena v kat. Dvojskif juniorů, Jarní propagační závod v lodích gigových 1930,
BK, 46, etuje
1/- 50,- 200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2630. I. cena v kat. Čtyřky s kormid., nováčci, VI. Národní veslařské závody v Kolíně,
1935, černěný br, 73 x 55, etuje
1/- 50,- 130,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2631. I. cena v kat. Čtyřky nováčků, 1935, Vodní klub Blesk, šestihran Br, 56, etuje 1/- 40,- 200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2632. II. cena v kat. Čtyřky ml. dorostenek, veslařský závod Litoměřice 1955, br 40x66 1/- 50,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2633. III. cena ve čtyřhře v tenisovém turnaji, pořádaném Českým klubem sportovním
Praha - Karlín v roce 1935 (50. výročí založení ČKS), br, 47, etuje
1 80,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2634. I. cena ve smíšené čtyřhře Mistrovství středočeské tenisové župy 1940. Turnaj
se hrál na dvorcích LTC Řevnice (Lawn Tennis Club), br 48 x 57, etuje
1 50,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2635. III. cena ve vyrovnávací dvouhře dam - turnaj LTK Černošice 1928, 59 x 38 1/- 40,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2636. II. cena kategorie do 62 kg - Přebor v zápase, Praha 1928, pořadatel AFKSB
Praha, br, smalt, závěs s trikolorní stužkou, 46 x 67, etuje
1-/-/1- 80,- 170,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2637. I. cena kategorie do 72 kg - Národní seniorské závody zápasnické Praha, rok
neuveden, dle provedení mezi r.1920 - 1930, br, smalt, 58 x 67
1/- 40,- 120,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2638. II. cena, Turnaj v řeckořímském zápase S.K. "Viktoria St. Strašnice", 25.7.1920,
postříbřený br 40, ouško
1-/1- 90,- 110,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2639. I. cena kategorie do 79 kg - Národní juniorská soutěž v řeckořímském zápase,
ČAK Královské Vinohrady 18.9. 1932, br50, sign. F .Fraisse
1-/1- 80,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2640. III. cena kategorie do 80 kg Memoriál Fr. Malého v řeckořímském zápase,
25.12.1917, br29, secesní závěs s černou náprsní stuhou
1 80,- 120,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2641. III. cena kategorie juniorů do 70 kg v zápase řeckořímském turnaje Č.A.K.
Královské Vinohrady3.9.1911, postříbř. br33, ouško s kroužkem
1-/1- 80,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2642. Cena pro finalistu Podoli. Přeborů v boxu 1941, nákrční dekorace, náhradní
válečný kov 47, závěs se stužkou oddělen
2/-/1 40,- 150,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2643. I. cena kategorie vzpěračů do 64 kg, přebor K.A. "Bína" Vysočany 1932,
zlacený br o47 s naloženým středem bk, na trikolorní stužce se špendlíkem
1/-/1 90,- 140,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2644. III. cena kategorie vzpěračů do 75 kg, Národní závody juniorů, K.A.Říčany 1929,
nákrční dekorace, postříbř. br38, na závěsu s úzkou trikolorní stuhou
1/-/1 80,- 170,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2645. II. cena kategorie vzpěračů do 75 kg, Národní závody juniorů, K.A.Hellas Košíře
20.4.1924, postříbř. br 45 x 52, ouško
1-/- 50,- 60,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2646. III. cena kategorie vzpěračů do 75 kg, Mezinárodní závody "OM Čech" 1923,
pořadatel K.A. Smíchov, br 38 x 49, na závěsu s trikolorní stužkou
1-/-/1- 75,- 160,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2647. III. cena v cyklistickém závodu na 33 km, pořádaném 6.-7.7.1929 K.Č.V.Souš
ke 20let. výročí klubu, br41s českými granáty a s trikol.stuhou, sign. Stehlík, etuje
1-/-/1 100,- 480,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2648. 3. cena kategorie běžeckého závodu na 25 km, Spolkové závody obce Rochlice
(sudetoněmecký spolek R.V.Röchlitz), skup.B, 12.8.1934, br48, šestihran s oušk.
1 50,- 50,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2649. Medaile R.V.Röchlitz "Za 25leté členství 15.8.1937", zlacený br55 1-/1- 40,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2650. Med. pro účastníky Mistrovství ČSR v chůzi na 50 km Praha-Poděbrady 1933-
"Memoriál J.Černého, pořádal PCP 1908 k 25.výročí založení", br29 na záv.se st.
1-/-/1 60,- 60,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2651. III. cena v kategorii staří hoši v závodu v chůzi na 25 km Praha-Kladno,
29.6.1930, pořádaného A.C.Praha 1890, BK 37x42, šestihran s ouškem
1/- 60,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2652. Med. pro účastníky závodu Memoriál J.Černého v chůzi Praha-Poděbrady 1934,
br, 30 x 29 na krátké stužce, pořádal Pedestrian Club Praha
1/-/1- 50,- 50,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2653. II. cena v kategorii seniorů B, "Vašíčkův memoriál 1933", 28. ročník běžeckého
závodu Praha - Brandýs n.L., pořádal A.C.Sparta, br50, sign. F.Fraisse
1 60,- 60,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2654. Med. pro účastníky VII. Marathonu Lány - Praha 17.5.1931, pořadatel
závodu " A.C. Sparta Praha, br40, ouško s kroužkem
1-/- 45,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2655. Med. pro účastníky XI. Marathonu S.K.Slavie 7.11.1909, bk, osmihran, ouško 1-/1- 70,- 70,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2656. III. cena běžeckého závodu na 20 km "Trojský okruh 1935", kategorie 3.třídy,
Tylova divize, br, kosočtverec 28, krátká stužka
1/-/1- 75,- 75,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2657. II. cena v běhu juniorů na 1000 m, 7.10.1906, S.K.Brno,bk, smalt neprav.ovál, st. 1/-/1 100,- 240,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2658. III. cena běh na 60 m, r. 1923, pořádal Č.K.S.Karlín 1885, br 43 x 47 1/- 80,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2659. III. cena v závodu běhu hochů na 200 m, 10.6.1909, Memoriál Karlínského, br30,
ouško s trojůhelníkovou černou stužkou s naloženou mašlí z trikolory
1/1/1- 70,- 110,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2660. II. cena v běhu na 100 yardů 25.7.1920, poř. S.K. "Viktoria Strašnice",br o40,ou. 1/1- 85,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2661. II. cena v hodu oštěpem a II. cena v běhu na 200 m v Národních závodech,
konaných 30.9.1928, pořádaných S.K. Březnice, br 28 x 44 - 2 ks
1 50,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2662. Medaile skok vysoký 1928, S.K. Dobrovice, br 43 s 47 1/- 50,- 50,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2663. I. cena ve štafetě 4 x 400 m, II. Masarykovy hry 8.-9.VIII.1931 Pardubice,
av."Výst.těl.vých.a sportu RČS v Pard.1931,zlac.br60, Pichl, sign.Přenosil, etuje
1 100,- 100,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2664. II. cena v běhu štafety 5.10.1913, I. Národní závody Jičín,br36 šesthr.ouš.,stužka 1/1/1- 40,- 90,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2665. II. cena ve vrhu koulí 5.10.1913, I. Národní závody Jičín, br36 ouško, stužka 1/1/1- 40,- 80,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2666. I. cena pro lyžařskou skokanskou soutěž dam 1914, br osmihran, ověsky na stuze 1/-/1 100,- 1600,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2667. VII. cena v Omezeném střeleckém závodu 1932, pořádaném společně Střeleckou
Jednotou Karlín a I. Českou Střeleckou Jízdou Praha, br38x52, smalt, BK, etuje
14 80,- 300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2668. Cena Přeborník Čs. obce střelecké v závodě jedmnotlivců, střelba šípy 4 mm,
luk typu B, rok 1931, br 64 x 100, 2 upínací naletované patky
1/- 80,- 1000,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2669. VI. cena ve střelbě, odd.C pro J. Micku, Praha 4 ve Střelecké soutěži Čsl. Obce
Střelecké - Střelecká Jenota Nusle 1932, Memoriál bratra Brabce, br36, ouško
1 80,- 180,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ ODZNAKY A MEDAILE

Stav

V.cena

D.cena

2670. I. Střelecká cena "Nejlepší výkon- průměr střelby kulovnice a brokovnice",
kanton Kartenschau, město Bramberg, 12.7.1931, pozlacený br 40 x 51
1 40,- 100,-

Pol.

BAVORSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2671. Medaile krále Ludvíka II. s korunou, Ag, punc, o39, 29,18 g, špendlík, 1/1 690,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2672. Pamětní medaile pro účastníky Velké války 1914 - 1918, br, 31x47, na stuze 1/1/1 150,- 180,-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2673. Pamětní medaile pro účastníky Velké války 1914 - 1918, br, 31x47, na stuze 1/1/1 150,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2674. Pamětní medaile pro účastníky obranné operace belgické armády na řece Rýn
v roce 1832, Ag, smalt, stuha, R!
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2675. Řád Leopolda II., bronzová medaile, br, provedení před r.1914 1-/1-/1- 500,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2676. Řád Leopolda II., zlatá medaile, zlacený br, 1/1/1 600,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2677. Řád Belgické koruny, zlatá medaile, zlacený br, 1/1/1 400,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2678. Civilní záslužný kříž, 1. třída, zlacený br, 1/1/1 300,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2679. Civilní záslužný kříž, 2. třída, Ag nepuncováno, provedení do r.1925 1/1/1 350,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2680. Civilní záslužný kříž, 2. třída, Ag nepuncováno, provedení po r.1925 1/1/1 350,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2681. Pamětní medaile pro obránce Yser, vydána 1918, br, 1-/1-/1 600,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2682. Vojenská medaile Za dlouholetou službu, zlacený pásek na stuze, zlacený br 1/1/1 600,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2683. Pamětní medaile obránců měst Liege a Ses, vydána 1918, br 1-/1-/1 600,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2684. Pamětní medaile pro pečovatele o vojenské oběti 1.sv.války za r.1918-1929, br 1/-/1 500,- --.-

Pol.

BULHARSKO, KNÍŽECTVÍ A CARSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2685. Medaile "Za chrabrost pro bojovníky Bulharsko-Srbské války 1885" (knížetství
Alexandra I.), Ag 32, bez puncu, sign. Schiller, původní stuha
1-/1-/1- 1000,- 1200,-
2686. Medaile "Za zásluhy" (car Ferdinand I.), Br 27, bez koruny (1908), původní stuha 1/1/1 400,- 400,-

Pol.

BULHARSKO, KNÍŽECTVÍ A CARSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2687. Pamětní odznak Červeného kříže 1915. smalt, špendlík 1-/- 600,- 850,-
2688. Pamětní medaile na válku 1915-1918, pozlac.br, původní stuha, 0/0/1 350,- --.-

Pol.

BULHARSKO, KNÍŽECTVÍ A CARSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2689. Pamětní odznak na Sjezd Junáckého sboru 1930, BK, špendlík 1/- 190,- 240,-

Pol.

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2690. Čestná medaile Lidové armády ČLR, udělovaná po roce 1949 při státních
návštěvách vysokým důstojníkům a generálům spřátelených zemí
1-/-/1- 350,- 400,-

Pol.

EVROPSKÁ UNIE a NATO (Severoatlantický pakt)

Stav

V.cena

D.cena

2691. Záslužná medaile NATO "Ve službách míru a svobody", Br, malá stužka, etuje 0/0/0 150,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2692. Svatohelénská medaile, br, původní ražba z r.1857, MV Pam.med.1789-1815/6,
ražba Pařížské mincovny, medailér Albert Barre, chybí stuha
1/1/- 1800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2693. Pamětní medaile na Italské tažení 1859, Ag, sign. Barre, Koun-příl.I-2 1-/1-/2 1800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2694. Řád čestné legie, stupeň rytíř, typ 1870-1951, Ag, smalt, původní etuje fy.Aucoc 1/1/1 1700,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2695. Řád Čestné legie, stupeň důstojník, typ 1951-1958, Ag, mírně poškoz. smalt 1/1-/1 2500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2696. Řád Za zemědělské zásluhy, 2. třídy, pozlacený, typ Koun.IV/B, 1/1/1 950,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2697. Řád Za zemědělské zásluhy, 3. třídy, typ Koun.IV/C, 1/1/1 800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2698. Řád akademických palem, stupeň důstojníka akademie, Ag, po r.1929, Koun2d 1/-/1 1000,- 1000,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2699. Pamětní nákrční přívěsek na bitvu o Verdun a mír v roce 1919, Ag? , ouško 1/1 80,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2700. Pamětní medaile na tažení proti Číně 1883-1885, typ pro Námořní expediční sbor,
na rev. je uvedo 6 míst bitev, Ag 30, sign. Daniel Dupuis, Koun 3B R!
1/1/1- 2700,- 3000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky