Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2701. Pamětní medaile na osvobození města Gdaňsk vojskem Napoleona 1807, br41,
medailér av. F.Andrieu, rev. D. Denon a F. Andrieu
1/1 900,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2702. Pamětní medaile na připojení Ilýrie k Francii 1809, br41, medailér av. F. Andrieu,
rev. F. Depaulis a D. Denon
1/1 900,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2703. Pamětní medaile představenstva Hospicu v Lyonu z r. 1845 na jeho založení
v roce 542 králem Childebert a královnou Ultrogothe, br35, medailér L.Schmitt,
1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2704. Pamětní medaile Francouzské zdravotní vojenské služby, Ag, sign.L.Bottée, 1/1/1- 1500,- 1800,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2705. Pamětní kříž Dobrovolníků vojenské služby, Ag, punc 1/1/1 1000,- 1100,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2706. Pamětní kříž Dobrovolníků vojenské služby, br 1/1/1 1000,- --.-

Pol.

I T Á L I E - království

Stav

V.cena

D.cena

2707. Medaile vojenského letectva (V. E. III.), smalt, původní stuha 1/1/1 400,- 650,-

Pol.

I T Á L I E - království

Stav

V.cena

D.cena

2708. Pamětní medaile na Velkou válku 1915-1918, původní stuha 1/1/1 300,- --.-

Pol.

I T Á L I E - království

Stav

V.cena

D.cena

2709. Pamětní medaile na Velkou válku 1915-1918, chybí stuha 1/1/- 60,- 60,-

Pol.

I T Á L I E - království

Stav

V.cena

D.cena

2710. Záslužný vojenský válečný kříž (Merito di guerra) na Velkou válku 1915-1918 1/1/1 300,- --.-
2711. Pamětní medailka na uzavření smlouvy mezi Italským královstvím a Vatikánem
11.2.1929, av dvojportrét papeže Pia XI. a krále Viktora Emanuele III., rev
opis "Smír církve se státem", pohled na Vatikán a datum, pozlac.br21, ouško
2/2 90,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2712. Medaile Japonského Červeného kříže na Rusko-japonskou válku 1904-1905, br 1/1 300,- --.-

Pol.

SJEDNOCENÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA JUGOSLÁVIE

Stav

V.cena

D.cena

2713. Pamětní partyzánský odznak 1941, Ag nepuncováno, matr.č.2090, šroub 1/- 800,- 800,-

Pol.

MAĎARSKO - po r. 1914

Stav

V.cena

D.cena

2714. Pamětní medaile na 1. světovou válku, typ (původní) stuhy pro civilní osoby, 1/1/1 300,- 400,-

Pol.

MAĎARSKO - po r. 1914

Stav

V.cena

D.cena

2715. Vojenský výkonnostní odznak UGYES-ÉGERT (Za zručnost, šikovnost), období
Hortyho, Al, o 45
1-/- 550,- 550,-

Pol.

MAĎARSKO - po r. 1914

Stav

V.cena

D.cena

2716. Odznak Vzorný pracovník Červeného kříže, smalt, Br, + miniatura, etuje 1/- 490,- --.-
2717. Odznak Za 10 letou vzornou službu na maď. železnici, br, smalt, 28x20, špendlík 1/- 80,- --.-

Pol.

MAĎARSKO - po r. 1914

Stav

V.cena

D.cena

2718. Odznak Za 20 letou vzornou službu na maď. železnici, br, smalt, 28x20, špendlík 1/ 80,- --.-

Pol.

MEZINÁRODNÍ DEKORACE

Stav

V.cena

D.cena

2719. Pamětní medaile k otevření Panamského průplavu r.1913, vydaná Společností pro
stavbu průplavu. Medaile byla předávána každé lodi s nákladem, která průplavem
poprvé projížděla. Tato medaile má vyražené matriční č. 8826, br39
1/1 200,- 240,-

Pol.

NĚMECKO - císařství

Stav

V.cena

D.cena

2720. Služební odznak Německého Červeného kříže 1915, smalt, špendlík 1/- 400,- 700,-

Pol.

NĚMECKO - císařství

Stav

V.cena

D.cena

2721. Pamětní medaile na konání slavnosti 25. výročí založení hasičského sboru města
Saarburg 2.-3.8.1913, br36, ouško, zn. medailéra a ražebny
1-/1- 400,- 550,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2722. Pamětní stříbrná medaile 1933, vydala Pruská mincovna Berlín, čisté Ag36
24,86 gr., medaile byla ražena v bronzu a malé množství v Ag, sign. Beier R!
1/1 5000,- 5000,-

Pol.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Stav

V.cena

D.cena

2723. Pamětní medaile na konání Kongresu Mezinárodní organizace dermatologů,
Mnichov 1967, br, 51, ouško
1/1 50,- 50,-

Pol.

POLSKO - republika, meziválečná

Stav

V.cena

D.cena

2724. Pamětní kříž 1921-1929 3. střeleckého pluku, smalt, šroub 1/- 500,- 550,-

Pol.

POLSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2725. Odznaky "Vzorný voják II. a III. třídy, br, šroub, celkem 2 kusy 1/- 90,- --.-

Pol.

PRUSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2726. Pamětní medaile na 100. výročí založení Pruského (německého) železného kříže,
18. 10. 1813 - 1913leštěný br, o 28,5, ouško R !
1-/1-/- 700,- --.-
2727. vyjmuto 0,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2728. Pamětní medaile na válku Prusko-Dánskou 1864, náhradní stuha, Mar359c 1-/1-/0 700,- --.-
2729. Vojenská jubilejní pamětní medaile 1898, pozlac., původní stuha, Mar396b 1/1/1 300,- 300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2730. Medaile Spolku voj. veteránů v Jablonci n/N císaře Maxmiliána na 25-letého
věrného členství, br45, značeno Pichl R!
1-/1- 500,- --.-
2731. Medaile Německého centrálního zemědělského spolku pro Čechy "Za zásluhy
o zemědělství", br45, původní etuje
1/1 500,- --.-
2732. Pamětní mobilizační kříž 1912 - 1913, náhradní stuha, Mar411c 1-/1-/0 200,- 200,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2733. Pamětní medailka na Císařské manévry Reichstadt 1899, malá žlutočerná stužka 1/1/1- 800,- 900,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2734. Pam. medailka na Císařské manévry u Chotoviny a Tábora 1913, žč stužka 1/1/1- 800,- 900,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2735. Odznak "Válečná pomoc pro železnici 1914", br23, špendlík 1/- 150,- 180,-
2736. Pamětní medaile na Slavnostní rozpuštění 21. batalionu polních myslivců, Vídeň
14.4.1905, sign. Reinemer a Spiegel Vídeň, br29, ouško s malou stužkou
1/1 150,- 260,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2737. Pamětní medaile na ustavení míru v Evropě v roce 1813, av.portréty Františka I.,
Alexandra I. a Bedřicha Viléma III., rev. latinský opis, Ag45, sign. Lang
1-/1- 420,- 1300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2738. Pamětní medaile na Bitvu u Lipska 1813, na av. hlavy císaře Františka I. a cara
Alexandera I., rev. pohled na město a opis po obvodě, br35, ouško
2/2 80,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2739. Válečný kříž Sv. Huberta 1914, stuha, Br, smalt, na rev. sign. B.S.&C.le 1/-/1- 600,- 950,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2740. Odznak důstojníka R-U ponorkového loďstva, br 17x13, značeno "Österr.
Flottenverein, Ges. gesch.", patka, Mar494b RR !
1-/- 500,- 1800,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2741. Odznak R-U válečného námořnictva z období počátku Velké války. Na vlajce
jsou pruhy s barvami cís.Německa, R-U a Itálie, značeno Spolek válečné pomoci
br, 23 x 13, smalt
1-/- 500,- 750,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2742. Pamětní medaile na 60. výročí nastoupení FJI na trůn (červen 1908), Mar409a 1/1/1- 150,- 200,-
2743. Karlův vojskový kříž, původní stuha, Mar419a 1/1/1 150,- 170,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2744. Pamětní medaile k 50.výr.jmenování císaře FJI majitelem ruského Kexholmského
pluku osobní gardy (1848-1898),av portrét FJI zprava, po obvodě jméno v azbuce
rev opis v azbuce, ouško, Ag33, bez signatury, Mar388, kopie
1-/1- 300,- 300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2745. Pamětní medaile na spojenectví R-U a Německa v 1.sv. válce, portréty císařů
FJI a Viléma II., postříbřený br73, vsazená do mramorového, osmiúhelníkového
rámu o rozměru 89x89
1/- 700,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2746. Pamětní odznak "Slet Sokolstva Praha 1912", br, špendlík,výrobce Pichl,bez stuhy 1-/- 150,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2747. Státní cena "Za chov koní", typ něm./český text, , Ag, 40, 17,83 gr, ouško,
punc "A" (Wien), Mar435b
1/1 1000,- 1100,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2748. Státní cena "Za chov koní", typ 1908, Ag, 41x48, 34,33 g, Mar436 1/1 1000,- 1300,-
2749. Jubilejní kříž na 60 let vlády 1848-1908, Br, původní stuha, Mar402a 1-/1-/1 290,- --.-
2750. Jubilejní pamětní medaile 1898, typ pro vojsko, Mar396a 1/1/1 200,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2751. Odznak K.u K. Spolku vojenských veteránů Wien, smalt, opravovaný úchyt 1/- 500,- 500,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2752. Odznak "Zimní polní tažení 2. armády v Karpatech 1914-1915", špendlík 1/- 300,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2753. Odznak "Nasazení 3. armády v Karpatech 1914-1915", špendlík 1/- 300,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2754. Odznak "Polní tažení 4.armády 1914-1915", špendlík, sign. Gurschner 1/- 300,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2755. Odznak "Českoněmecká zemská výstava Chomutov 1913", portrét arc.Karla, jeh. 1/- 100,- 240,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2756. Pamětní medaile na 1000 let příchodu Maďarů, 1896, zlacený br 33, ouško 1/1 100,- 100,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2757. Patriotický odznak českého království, dvouvrstvý, br, 25x33, smalt, špendlík 1/- 200,- 200,-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2758. Starosta čtvrti Královské Vinohrady Josef Víšek (1853-1911), 115x165 zach. 200,- --.-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2759. Starosta Josef Víšek (po r.1900) s Řádem Železné koruny a Řádem FJI,105x160 zach. 200,- --.-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2760. Návštěva císaře FJI - kostela Sv. Ludmily na Kr. Vinohradech 1907, 190x95 zach. 200,- --.-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2761. Hostina Sboru dobrovolných hasičů na Král. Vinohradech, pořádaná na oslavu
70. narozenin velitele M. Novotného (kolem r.1900), 180x130
zach. 200,- 300,-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2762. Hostina pro zastupitel. na oslavu 6-letého starostenství Víška 24.4.1902, 180x130 zach. 200,- --.-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2763. Ředitel Pošt a telegrafů Praha František Šafařík-Pštros, 1902, 105x160 zach. 200,- 300,-

Pol.

historické fotografie osobnostní z Prahy

Stav

V.cena

D.cena

2764. Ředitel Pošt a telegrafů Praha František Šafařík-Pštros, 1909, 133x210 zach. 200,- 300,-

Pol.

RAKOUSKO - 1. spolková republika

Stav

V.cena

D.cena

2765. Pamětní Tyrolská medaile pro obránce Tyrol v letech 1914-1918, Mar 552b 1-/1-/1- 300,- 420,-

Pol.

RYTÍŘSKÝ DUCHOVNÍ ŘÁD

Stav

V.cena

D.cena

2766. Dekorace rytířů Maizciánských rytířů, nákrční dekorace s miniaturou, pozlac.br,
smalt, původní etuje R!
1-/1-/1 4500,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2767. Pamětní medaile na carevnu Kateřinu II., av.portrét zprava, rev.alegorie vítězství
v Krymské válce a na Kubáni, r. 1783, zlac. br45, sign. Abramson, kopie
1/1 300,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2768. Medaile Za službu při doprovodu cara Mikuláše I., av. portrét zprava, rev. opis,
bez data, bez signatury, zlacený br52, kopie
1/1 500,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2769. Pamětní medaile na abdikaci Napoleona v dubnu 1814 a opětovný mír v Evropě,
av iniciály cara Alexandra I. a opis, rev. opis, br37, kopie
1-/1- 300,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2770. Medaile Alexandra II., av portrét zprava, rev biblický pohled s nadpisem Nové a
Věčné světlo, rok 1857, ag55, sign v azbuce A. Allaň, kopie
1-/1- 600,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2771. Medaile Za službu při doprovodu cara Alexandra II., av portrét zleva, rev opis
v azbuce, br52, ouško, sign.NK,
1-/1- 800,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2772. Pamětní medaile na 100. výročí bitvy u Borodina, 1812-1912, av alegorická
postava a opis na hraně, rev léta 1812 a 1912, Ag30, sign A. Brylov, kopie
1-/1- 100,- 280,-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2773. Pamětní medaile Ruské společnosti uměleckých fotografů na Mezinárodní
fotovýstavu v Moskvě 1908, av umělecký obraz a pod ním název společnosti,
rev popis výstavy a po obv. název spol., zlacený br45, bez signatury, kopie
1-/1- 300,- --.-

Pol.

R U S K O -carství

Stav

V.cena

D.cena

2774. Pamětní medaile Mikuláše II. na tažení do Číny 1900 - 1901, av monogram N II,
rev po obvodu název tažení, v centu letopočty, zlac.br29, ouško, pozdější ražba
1/1 100,- --.-

Pol.

RUSKÁ federace

Stav

V.cena

D.cena

2775. Miniatura Svatojiřského kříže, pozlacená, rozeta, šroub 1/- 900,- --.-
2776. Pamětní medaile 70 let od vítězství ve Velké Vlastenecké Válce, na stuze 1/1/1 190,- 190,-
2777. Pamětní medaile Za službu v ozbrojených silách SSSR v NDR, na stuze 1/1/1 190,- --.-

Pol.

RUSKÁ federace

Stav

V.cena

D.cena

2778. Pamětní medaile na návrat Krymu do Ruské federace, na stuze 1/1/1 270,- 270,-

Pol.

RUSKÁ federace

Stav

V.cena

D.cena

2779. Pamětní medaile na návrat Krymu do Ruské federace, , av president Putin,
rev mapa Krymu, BK40
1/1 350,- --.-

Pol.

RUMUNSKO království

Stav

V.cena

D.cena

2780. Řád Rumunské koruny, 5. třída, 2. typ (po r.1939), Ar, smalt, původní etuje 1/1/1 2500,- 2500,-

Pol.

SLOVENSKÝ ŠTÁT (1939 - 1945)

Stav

V.cena

D.cena

2781. Medaile "Za obranu Slovenska v marci 1939", na stuze malý štítek Javorina, Tr66 1/1/1 1600,- 1600,-
2782. Medaile "Vojenského vítězného kříže, 7. stupeň, br, bez stuhy, Tr3.19 1/1/- 800,- 800,-

Pol.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2783. Odznaky Úřadu na ochranu ústavních činitelů, pozlacen. lak - 3 druhy 1/- 200,- --.-

Pol.

SRBSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2784. Pamětní medaile na I. balkánskou válku. Medaile má o 36 mm a má odstraněné
ouško, ražena byla firmou Huguenin.
2/2 50,- --.-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2785. Pamětní odznak ruského básníka a malíře M.J.Lermontova, BK, špendlík 1/- 30,- --.-
2786. Medaile Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR, zlacený tombak 30, na závěsu
s vlajkami SSSR a ČSSR, špendlík
1/-/1 100,- --.-
2787. Pamětní medaile "Za vítězstvím nad Německem", br, komplet na stuze 1/1/1 250,- --.-
2788. Pamětní medaile "Za vítězstvím nad Německem", br, komplet na stuze 1/1/1 250,- --.-
2789. Řád "Rudé hvězdy", typ 3, varianta 2 (1945), matr. č. 1459331, 1/- 1200,- --.-
2790. Řád "Vlastenecké války II. stupně", typ po roku 1970, Ag, na šroubu 1/- 490,- --.-
2791. Medaile "Za bojové zásluhy", typ 2, var.3 (1947), matr.č.3130856 1/1/1 390,- --.-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2792. Odznak pro členy Hasičského sboru SSSR, pozlacený br, smalt, šroub 1-/- 800,- --.-

Pol.

ŠVÉDSKO

Stav

V.cena

D.cena

2793. Střelecká medaile "Stockoholmský sřelecký svaz", kolem r.1930, br31, stuha 1-/1-/1- 250,- --.-

Pol.

ŠVÝCARSKO - konfederace

Stav

V.cena

D.cena

2794. Pamětní medaile Švýcarské gymnastické federace Lausanne 1909, br36, ouško 1/1/- 190,- --.-

Pol.

THAJSKO

Stav

V.cena

D.cena

2795. Řád Siamské koruny 2. trídy, poslední typ, na stuze, komplet s hvězdou, zlaceno 1/-/1 3900,- 4200,-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2796. Medaile Rezervního vojenského námořnictva "Za vzornou službu", Br 36, stuha 1/1/1 150,- 150,-
2797. Vojenská medaile "Za zásluhy", neudělená, komplet - 2 malé stužky, etuje 0/0/0 190,- 190,-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2798. Odznak vojenského výsadkáře, postříbřený BK, úchyt pin 1/- 100,- 100,-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

2799. Medaile Castelfidardo 1860, bílý kov, původní stuha, drobné úhozy 1-/1-/1- 2000,- --.-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

2800. Medaile Za obranu církevního státu v rakouských vojenských oddílech 1849,
zlacená Br, zlacení částečně setřeno, žluto-bílá stuha
1-/1-/1 500,- --.-
2801. Hvězda na církevní (katolický) ornát s opisem "in hoc signo, vin ges", postříbřená,
lak, packy na upevnění, vnější průměr 92, meziválečná
1-/- 290,- 380,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2802. Pamětní medaile na založení královské Akademie umění a věd., av. portrét
královny Alžběty I., na rev. alegorie umění a věd a rok 1754, Ag50, bez puncu,
sign. Dassier, drobné hrany
1-/1- 500,- 1000,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2803. Pamětní britská medaile,vydaná k výročí 60 let vlády Jejího Veličenstva královny
Alžběty II. v roce 1912., pozlacený br40
0/0 60,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2804. Odznak pro členy Společnosti Briského Červeného kříže, br, smalt, špendlík,
meziválečné vydání, značka výrobce J.R.Gaunt, Londýn
1/- 250,- 250,-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2805. Hvězda z pozlaceného stříbra, smalt, ve středu erb Velmistra lóže, za rok 1919,
britský punc na rok 1918, 40 x 50, špendlík, výrobce Spencer Londýn
1/- 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2806. Dekorace na stuze za rok 1920, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1919, 40 x 47, jehla, výrobce Spencer Londýn
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2807. Dekorace na stuze za rok 1921, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1920, 32 x 38, špendlík, výrobce Weeden a syn, Londýn
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2808. Dekorace na stuze za rok 1924, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1923, 37 x 37, špendlík, výrobce Weeden a syn, Londýn
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2809. Dekorace na stuze za rok 1924, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1923, 31 x 44, špendlík, výrobce Weeden a syn, Londýn
1/-/1 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2810. Hvězda za rok 1927, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra Prince
z Walesu, pozdějšího krále Eduarda VIII., 44 x 46, špendlík., výrobce Kenning
a syn, Londýn, britský punc na rok 1926
1/- 2000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2811. Dekorace na stuze za rok 1930, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1929, 35 x 47, špendlík, výrobce Kenning a syn, Londýn
1/-/ 1000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2812. Dekorace Bílá růže rodu York, na stuze za rok 1932, zlacené stříbro, smalt,
ve středu Podvazkový řád, britský punc na rok1931, 36 x 37, šp., výr Spencer
1/-/1 1000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2813. Dekorace na stuze za rok 1934, zlacené stříbro, smalt, ve středu erb Velmistra,
britský punc na rok 1933, 36 x 44, špendlík, výrobce Kenning a syn, Londýn
1/-/ 1000,- 1000,-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2814. Dekorace na stuze za rok 1936, zlacené stříbro, smalt, ve středu Řád Viktorie,
britský punc na rok 1935, 34 x 34, špendlík, výrobce Bladon, Londýn
1/-/ 1000,- --.-

Pol.

Klenoty - lóžové hodnosti Steward udělované mecenášům Zednářského řádu "Royal Masonic Institution for Girls"

Stav

V.cena

D.cena

2815. Dekorace za rok 1938, zlacené stříbro, smalt,ve středu Podvazkový Řád spolu se
zednářskými symboly, britský punc na rok 1937, 35 x 46, šp.,výr.Spencer, Londýn
1/- 1000,- --.-

Pol.

DONĚCKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA A NOVORUSKO

Stav

V.cena

D.cena

2816. Pamětní medaile pro hrdiny Donbasu a Novoruska, na stuze 1/1/1 290,- 290,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky