Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 29. dubna 2017

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

6001. Pamětní medaile mírového hnutí k 40.výročí založení 1949-1989
Holubice, letopočty, JS, NN, Br 60 v etuji
0/- 20,- 170,-
6002. 50 let Trioly 1933-1983. 100 let výroby prádla. NN. JS, Bk70 1/- 30,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

6003. PCO (Připraven k civilní obraně), Br16x19, smalt, jehla + dtto Br18x23,
lakován, jehla, Krubl.30.4.2
1/- 10,- 10,-
6004. Odznak Julia Fučíka, Žk36x39 se zav.špendl., Krubl.29.1.2 2/- 10,- 20,-
6005. Vojenské čepicové odznaky 4 různé kusy 1/- 20,- --.-

Pol.

Sokolské slety

Stav

V.cena

D.cena

6006. Sokolský odznak IX.všesokolský slet v Praze-Odznak s vlajkou-stuhou,
na ní medaile M.Tyrše. Razily firmy F.Provazník a I.B.Pichl
1/-/2 20,- --.-
6007. IV.středoškolské hry při X.všesokolském sletu 1938 - Překážkář nad
překážkou, opis, sign.ŠTÁBLA F., odznak Br37 s trikolorou, zav.špendlík
1/-/2 15,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

6008. "ZA VLAST". Tři polopostavy zprava s mečem, na rubu nápis Nezcizitelno
majetek ČOS a výrobce Mincovna Kremnica, odznak Bk18x18 se zav.špendl.
1/- 15,- 15,-

Pol.

Sportovní medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

6009. Československá spartakiáda 1975. Za zásluhy, NN - Styliz.cvičenec, 3 řád.
nápis/lip.lístky, hvězda, 2 řád.nápis. Br60 stříbř.patin
1/1 10,- 20,-
6010. Českosl.spartakiáda 1980, za zásluhy - Emblém, vavřínová ratolest, svislé
pruhy, sign.V.HOUSA/styliz.vlajka, lip.lístek, 4 řád.nápis. Br65
1/1 30,- 35,-
6011. Volejbal - Tři hráči při hře/zn.MM, Br32 s ouškem 1/- 20,- --.-
6012. ČSTV - Za zásluhy o rozvoj čs.tělesné výchovy a sportu, BL, NN.
Br30 stříbř.na závěsu se zavír.špendl.
1/1 10,- 20,-
6013. Odznak ČSTV, Žk20x25 se zavír.špendlíkem, v etuji 1/- 20,- 20,-
6014. Brůha - České slovo. Za sportovní zdatnost - Žena rozhazující noviny, nápis,
sign./lipové ratolesti, 3 řád.nápis. Br30 s ouškem
1/- 20,- 20,-
6015. Olympijské hry Innsbruck 1976 - Bk16x30 s jehlou 1/- 20,- 20,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

6016. Masaryk T.G. – 85.narozeniny, 1935 (Španiel). Br50, Floss 45b, skvrny -1/-1 30,- 50,-

Pol.

Záslužné mládežnické medaile a odznaky (ČSM - SČM - SSM)

Stav

V.cena

D.cena

6017. Odznak Jiskra, Pionýr, Mladý budovatel, STM 1960-1961, STM 1961-1962,
stužky Mladý budovatel Celkem 8 kusů
- 10,- 20,-
6018. Junák, odznak Br35x50 se zavír.špendl. 1/- 30,- 50,-
6019. SSM - Instruktor pěší turistiky - Al 35 se zav.špendl. 0/- 20,- 120,-
6020. 3 kusy různých pionýrských odznaků 0/- 10,- 12,-
6021. Za aktivní práci v SSM. Žk35, zavír.špendlík 1/- 10,- --.-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

6022. 25.výročí Vítězného Února 1948-1973 - 3 postavy, opis/hvězda, opis.
Br30 se stuhou
1/1/1 10,- 10,-
6023. 30.výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou. Společně v boji za
vítězství, Br30 na závěsu + stužka
1/1 5,- 10,-
6024. Zasloužilý pracovník ČKD Praha - Dva muži drží nad hlavou logo ČKD, opis/
logo ČKD na zeměkouli, nápis. Br60 stříbř.patin.
1/- 10,- 12,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

6025. Dvě polopostavy z praporem s nápisem l´Unitá/opis a 10 řád.nápis. Br29 s ouš. 1/1 30,- --.-

Pol.

Země koruny české, Československo, Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

6026. Vlajky USA (2x), ČSR (2x), znak ČSSR, odzn.Pravda vítězí 6 kusů 1/- 10,- 30,-
6027. 5.V.1945 - Plamenný meč, lipov.ratolesti, Al 13x19mm s jehlicí + 1/- 10,- 10,-
6028. Čs.znak, plech26x23, dr.kor 2/- 5,- 20,-
6029. 50 let letectví, Žk15x19 s jehlou, smalt 3 kusy 1/- 30,- 30,-
6030. Letectví-budoucnost ČSR, odznak plast 20x16 s jehlou 1/- 10,- --.-
6031. RČS (Republika Československá), , Br33x34, smalt, jeden úchyt odlomen +
50 let Českoslov. sociální demokracie. Věrni zůstaneme. Br 21x20mm, jehla +
Československá sociální demokracie, klop.odznak Žk15x20 +
5.V.1945 SNR - Plamenný meč, plast 30x40, jehla + Květen 1945, pravda
vítězí - Hradčany, spojenecké vlajky, plast 23x34, špendlík 5 kusů
1/- 15,- 40,-
6032. Československá sociální demokracie, klop.odznak Žk15x20 + dtto s jehlou +
KSČ, Br14x15 s jehlou (2 ks) + 40 let Čs.strany nár.socialistické, BL(1937) -
Tři postavy, 2 řád.nápis, sign.Lhoták. Br22x30 s jehlicí 5 kusů
- 15,- 20,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

6033. X.akademické světové zimní hry, 1953, Žk27 se zav.špendl. (3 kusy) +
Fahnenweine Landesvolkstanzfest Loipersbach Bgld. 1965 (1 kus),
Al 27x38 se zav.špendl.
- 15,- 20,-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

6034. Rumunský svaz myslivosti a rybářství, Br23x37 se zav.špendl. 1/- 5,- 5,-

Pol.

Sovětský svaz

Stav

V.cena

D.cena

6035. 50 let od výstřelu z Aurory, 1917-1967, Bk15x23, smalt, se zav.špendl.(-1/-) +
Mladý turista SSSR, Žk21x25, smalt, zav.špendlík (2 ks) + Mladý technik,
Žk23x30, smalt, se zavír.špendl. (2 ks) 5 kusů
1/- 25,- 25,-

Pol.

Blíže neurčené

Stav

V.cena

D.cena

6036. Continental Ballon, Br28 smalt, se zav.špendlíkem 1/- 15,- 15,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky