Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

Vladislav II. 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

201. Denár 151Z KG, Huszár:811 0/0 200,- 240,-

Pol.

Vladislav II. 1490-1516

Stav

V.cena

D.cena

202. 1/2 Tolar 1506, sign.:J.Černaj, Ag 40/26gramů, replika, etue + certifikát 0/0 300,- 400,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

203. Denár 1533 KB, Huszár:935, n.nedor. 0-1 200,- 240,-

Pol.

Ferdinand I. 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

204. Denár 1546 KB, Huszár:935, skvrnka 0-1 200,- --.-

Pol.

Maxmilián 1564-1576

Stav

V.cena

D.cena

205. Denár 1570 KB, Huszár:992, nedor. 1-2 100,- 100,-

Pol.

Rudolf II. 1576-1608

Stav

V.cena

D.cena

206. Denár 1589 KB, Huszár:1059 1/1 160,- 200,-

Pol.

Ferdinand II. 1630 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

207. Denár 1630 KB, Huszár:1204 1/1 150,- --.-
208. Denár 1632 KB, Huszár:1205 0-1 180,- 180,-

Pol.

Ferdinand III. 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

209. Denár 1643 KB, Huszár:1263 1-2 220,- --.-

Pol.

Malkontenti 1703 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

210. X Poltura 1705, Kremnica 1-1- 150,- 400,-
211. 1/4 Krejcar 1777 S 2-3 50,- --.-

Pol.

Malkontenti 1703 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

212. 10 Denár 1743 1-/1- 4000,- --.-

Pol.

František Lotrinský 1745-1765

Stav

V.cena

D.cena

213. Dukát 1752 CA, Král.Bělehrad, zlacená muzejní kopie, váha 2,38g 0-1 100,- --.-

Pol.

Josef II. 1765-1790

Stav

V.cena

D.cena

214. 20 Krejcar 1775 B / SKPD, n.just., téměř PROOF 1600,- 2200,-

Pol.

Ferdinand V. 1835-1848

Stav

V.cena

D.cena

215. 20 Krejcar 1847 B, téměř PROOF 1200,- --.-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

216. 2 Krejcar 1848 A, pěkná patina 1/1 300,- 360,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

217. 6 Krejcar 1848 A 0/0 400,- 650,-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

218. Három Krajczár 1849 NB, pěkná patina 1/1 1500,- --.-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

219. 1 Soldo 1862 V 2-2- 50,- 70,-
220. 1/4 Krejcar 1851 A 1/1 80,- 85,-
221. 5/10 Kr.1885,1885, 1 Kr.1872KB, 10 Kr.1869, 1 Hal.1897, 2 Hal.1898,1901,
20 Fil.1892 KB, 1920KB, 9ks
- 120,- 340,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

222. 10 Krejcar 1859 V 1-2 300,- --.-
223. 10 Krejcar 1869, 1870, 1872, 3ks 1-1- 50,- 100,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

224. 1/4 Zlatník 1858 A 1/1 100,- 180,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

225. 1 Zlatník 1858 A 1/1 100,- 240,-
226. 1 Zlatník 1860 A 1/1 100,- 230,-
227. 1 Zlatník 1861 A 1/1 100,- 200,-
228. 1 Zlatník 1875, Příbram, falzum 1-2- 50,- 170,-
229. 1 Zlatník 1879, patina, téměř 0/0 100,- 240,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

230. 2 Spolkové tolary 1857, Jižní dráha, replika Ag?, patina 0-1 300,- 600,-
231. 10 Filér 1892, 2/2, 10 Haléř 1892, 2/2-, 1914, 0/0,
hrací válečná známka 1914/16, arcivévoda Friedrich, Zn18, 1-1-, 4ks
- 100,- 380,-
232. 1 Koruna 1893,1894, 1893 KB, 3ks 2-2- 80,- 160,-
233. 1 Koruna 1893,1894, 1893 KB, 3ks 2-2- 80,- 170,-
234. 1 Koruna 1893,1894, 1893 KB, 3ks 2-2- 80,- 190,-
235. 1 Koruna 1893, 1893 KB, 1895 KB 3ks 2-2- 80,- 180,-
236. 1 Koruna 1893, 1896, 1893 KB 3ks 2-2- 80,- 190,-
237. 1 Koruna 1893, 1896, 1893 KB 3ks 2-2- 80,- --.-
238. 1 Koruna 1893, 1/2 Krejcar 1816 A, 2ks 2-2- 45,- 90,-
239. 1 Koruna 1893, 1 Krejcar 1851 A, 2ks 2-2- 45,- 80,-
240. 1 Koruna 1893, 1895 KB, 1 Krejcar 1851 A, 3ks 2-2- 75,- 140,-
241. 1 Koruna 1893,1915, 2ks 1-1- 80,- 140,-
242. 1 Koruna 1893 KB,1908, jubilejní, 60 let vlády, 2ks 1-/1- 80,- 150,-
243. 1 Koruna 1894, 1 Krejcar 1816 A, 2ks 2-2- 45,- 80,-
244. 1 Koruna 1894,1914, 2ks 1-1- 80,- 140,-
245. 1 Koruna 1895,1912 KB, 2ks 1-1- 80,- 140,-
246. 1 Koruna 1900,1912 KB, 2ks 0-1- 80,- 140,-
247. 1 Koruna 1913,1914,1915, 3ks 0-1 120,- 220,-
248. 1 Koruna 1914,1915, 2ks 1/1 80,- 120,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

249. 1 Koruna 1914 KB, téměř PROOF 150,- 150,-
250. 1 Koruna 1916, téměř 0/0 60,- 60,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

251. 1 Koruna 19??, mince pro štěstí s vloženým řezaným čtyřlístkem z 2 haléře 1-1- 60,- 400,-
252. 2 Koruna 1912 1-1- 90,- 130,-
253. 2 Koruna 1912, patina v Av a Rv zlatavý pásek 1-1- 90,- 130,-
254. 2 Koruna 1913 1-1- 90,- 130,-
255. 2 Koruna 1913 1-1- 90,- 130,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

256. 5 Koruna 1900 1-1- 600,- --.-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

257. 5 Koruna 1907 1-1- 600,- --.-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

258. 5 Koruna 1907 KB, korunovace, téměř 0/0 900,- 1500,-
259. 5 Koruna 1908, jubilejní, 60 let vlády 1-2 250,- 360,-

Pol.

Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

260. 5 Koruna 1909, Marschall 1-1- 550,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

261. 5 haléř 1928, 1930, 10 Haléř 1935, 3ks 1-2 50,- 240,-
262. 5 haléř 1930, 1931 (škr.), 50 Halierov 1941 Slovensko, 3ks 0-1 50,- 200,-
263. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
264. 5 haléř 1929 0/0 120,- 120,-
265. 5 haléř 1929 0/0 120,- --.-
266. 5 haléř 1929 0/0 120,- --.-
267. 5 haléř 1929 0/0 120,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

268. 5 haléř 1930 1/1 50,- 280,-
269. 5 haléř 1932 1/1 50,- 220,-
270. 10 haléř 1922,1923,1933,19361937, 20 Haléř 1938, 6ks 0-1 80,- 95,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

271. 50 haléř 1926, lehká patia 1-1- 700,- 1200,-
272. 50 haléř 1927 1-1- 100,- 100,-
273. 50 haléř 1931 0/0 80,- 80,-
274. 1 Kč 1922,1924,1929,1937,1938, 5ks 0-1 60,- 220,-
275. 1 Kč 1937,1938, 2ks 0/0 60,- --.-
276. 1 Kč 1937,1938, 2ks 0/0 60,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

277. 1 Kč 1930, 5 Kč 1925, 2ks 1/1 100,- 190,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

278. 1 Kč 1930, 5 Kč 1925, 2ks 1/1 100,- 140,-
279. 5 Kč 1926 1/1 90,- 100,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

280. 5 Kč 1927, lehká patina 1/1 2000,- 2200,-
281. 5 Kč 1928,1929,1930,1931,1932, 5ks 1-2 220,- 400,-
282. 5 Kč 1930 1/1 50,- 50,-
283. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 10 Kč 1932, Ag, 2ks 0-1- 170,- 180,-
284. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 2ks 0-1 210,- 240,-
285. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 2ks 0-1 210,- --.-
286. 10 Kč 1930,1931,1932, Ag, 3ks 1-2 240,- 300,-
287. 20 Kč 1933,1934, Ag, 2ks 1-1- 190,- 240,-
288. 20 Kč 1933, 20 Kč 1937 TGM, Ag, 2ks 0-1 180,- 220,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

289. 10 h.1940,1941, 20h.1940,1941, 50h.1940,1941, 1 K.1943,1944, 8ks 0-1 70,- 190,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

290. 10 h.1940,1941, 20h.1941,1944, 50h.1940,1941, 1 K.1943,1944, 8ks 0-1 70,- 280,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

291. 10 h.1940,1942, 20h.1941,1944, 50h.1941,1943, 1 K.1941,1943, 8ks 0-1 70,- 480,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

292. 50h.1940,1944, 2ks 0-1 50,- 160,-

Pol.

I. Slovensko 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

293. 10 Ks 1944, 20 Ks 1941, Ag 2ks 0-1 160,- 180,-
294. 20 + 50 Ks 1939, 1944, Tiso, Ag 1/1 350,- 380,-
295. 50 Ks 1944, Tiso, Ag 1/1 150,- 160,-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

296. 50 haléř 1951, 1 Kčs 1953, 2ks 0/0 50,- --.-

Pol.

ČSR 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

297. 1 Kčs 1947,1953, 2ks 0/0 100,- 120,-
298. 50 Kčs 1947 SNP a 100 Kčs 1949 Hornické právo 1-1- 130,- 160,-
299. 50 Kčs 1947 5.květen, 100 Kčs 1948 Univerzita Karlova, 2ks 1/1 130,- 160,-
300. 50+100 Kčs 1947 až 1951 - sada 8ks (včetně 2x J.V.Stalin) 1/1 600,- 900,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky