Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1601. Štefánik M.R, Svaz čs.důstojnictva 1920-1930
Poprsí část.zleva, opis/Štefánikův dům, opis, sing.Horejc, Br60
1/1 100,- 200,-
1602. Vzorný voják, Žk33x40 se šroubem a maticí, Krubl.25.3.4 +
Generál M.R.Šrefáník, památce velkého bojovníka o československou
samostatnost, Br plech 30x37 s jehlou
1/- 50,- 50,-
1603. Odznak pro absolventy Vojenské akademie.
Tbk 25,6x45 se šroubem a maticí, smalt poškozen, Krubl.5.3.3 +
Absolvent vojenské akademie-postgraduálního studia VAAZ Brno
Ag 26,8x48 - 10g - pošk.smalt, Krubl. 5.3.5
- 140,- --.-
1604. Vojenský odznak zdatnosti VOZ-II, Br27x26 se šroub.a maticí, Krubl.28.4.2 +
Čtenářský odznak ČSLA. Al 27x28 se šroubem a maticí, Krubl.28.1.3 +
Vzorný voják, Žk 33x40 se šroubem a maticí, Krubl.25.3.5 3 kusy
1/- 50,- --.-
1605. Čepicové odznaky 8 kusů - 50,- 120,-
1606. Různé armádní odznaky 50 kusů - 50,- 320,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1607. 5 odznaků s vojenskou tematikou - 90,- 120,-
1608. Knoflíky - čsl.armáda a bezpečnost 22 kusů 1/- 40,- 40,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky Sboru nár. bezpečnosti , Veřejné bezpečnosti a Policie ČR

Stav

V.cena

D.cena

1609. ZNB, za vzorný výkon služby venuje náčelník OS ZNB Zvolen, BL, NN.
Puška, samopal, nápis / 3 řád.nápis. Br60 v etuji
0/1 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1610. Výstava poštovních známek v Lounech 1928. Věnováno klubem neodvislých
filatelistů Louny, NN - Pohled na Louny, písmo/lipové a vavř.ratolesti, 5 řád.
nápis. Ag50 punc, zlacené - 50g, v etuji
1/1 750,- 900,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1611. Pošt.známka Holubice, 9 řád.nápis "Ing.J.M. vystavoval na celoštátnej výstave
poštových známek v Bratislave 1937", Br70x90
1/- 200,- 200,-
1612. Pardubický kroužek starož.a numismatiky, 600 let povýšení Pardubic na město,
1340-1940. Po obvodě doryt nápis "Filat.výst.Pardubice 1940-v upomínku
na vystavování". Sign Jarý a Vítek. Bk50
1/1 100,- 600,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1613. Výstava známok Spišská Nová Ves 3.-9.mája 1947, Žk50 1/1 50,- 60,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1614. 25 let Klubu filatelistů v Pardubicích,1922-1947. Jubilejní výstava pošt.známek
Vystavovatel - Znak města, opis, sign.GK/opis, 3 řád.nápis. Br60 zlac., v etuji
1/1 120,- 420,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1615. Klub českých filatelistů v Hradci Král., 1922-1947. Jubil.výstava pošt.známek
Vystavovatel - Znak města, opis/opis, 3 řád.nápis. Br60 zlac., v etuji
1/1 120,- 600,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1616. Za účast na výstavě čs.poštovních známek 1918-1948 a spolupráci, NN
Známky, 5 řád.nápis/čs.znak, opis. Ag60 punc -79g, v etuji
0/0 1100,- 1400,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1617. Sdruž.čes.filatel.v Žižkově, 1923.1948
J.Hus s kalichem, opis/7 řád.nápis. Zoubkovaná plaketa Br65x85 v pův.etuji
0/1 250,- 250,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1618. 30 let čs.poštovní známky 1918-1948, Br60 v etuji 0/0 100,- 360,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1619. 30 let čs.poštovní známky 1918-1948, Bk60 v etuji 0/0 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1620. Celostátní výstava poštovních známek Brno 1958
Holubice, čs.znak, 2 řád.opis/lipové ratolesti. Ag60 punc -107,5g, v etuji
1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1621. Oblastná výstava poštových známok Zvolen 1959
Zvolenský hrad, 2 řád.písmo, Br70x50
1/- 120,- 120,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1622. Oblastná výstava poštových známok Zvolen 1959
Zvolenský hrad, 2 řád.písmo, Br70x50 zlac., v pův etuji
0/- 150,- 150,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1623. Světová výstava poštovních známek Praha 1962
Alegorie, opis, sign.V.J./Praga 1962. Ag50 punc-74,5g (částečně Au), v pův.etuji
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1624. Světová výstava poštovních známek Praha 1962
Alegorie, opis, sign.V.J./Praga 1962. Br50 v pův.etuji
0/0 100,- 100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1625. Světová výstava poštovních známek Praha 1962
Alegorie, opis, sign.V.J./Praga 1962. Bk55x55 v pův.etuji
0/0 120,- 120,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1626. 10 rokov ZK ROH A.Sladkoviča 1954-1964. Podlianska výstava poštových
známok Detva 1964, NN - Budova záv.klubu, opis, 3 řád.nápis/pošt.známka,
4 řád.nápis. Br60 zlac., v etuji
1/1 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1627. Celostátní výstava poštovních známek Brno 1966, NN
Filat.motivy, 2 řád.opis. Ag50x50 punc, zlaceno - 74,5g v pův.etuji
0/0 1000,- 1100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1628. Celostátní výstava Československá známka Praha 1967
Hradčany od A.Muchy, opis,3 řád.nápis, sign.Marek/dopis s písm.SČSF,
kruhy, čtverec, Br50 v etuji
1/1 100,- 100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1629. 50 let československé poštovní známky 1918-1968, JS.
Filat.motivy, nápis, sign.J.Mácha, Cu80x57
0/- 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1630. Kolářský - Mezinárodní výstava pošt.známek Praga 1968, JS
Emblém výstavy, okřídlené známky, 6 řád.čes.franc.nápis.
Ag55x50 punc, zlacen - 65g
1/1 850,- 1100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1631. Žilinfila ´70 - 3 známky, 4 řád.nápis, Bk60x38 0/- 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1632. Jubilejní výstava 55 let československých poštovních zmámek, Praha 1974
Bk40 v etuji
0/- 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1633. 90.výročí Klubu českých filatelistů-001 SČF Praha 1887-1977
Dvě holubice, 5 řád.nápis, sign.M.Poš.. Br50 postř.
0/- 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1634. 40 let Klubu filatelistů Slovan Praha 1939-1979. Oblastní výstava poštovních
zámek Praha ´79, NN - Styliz.histor.stavby, opis/znak, opis. Br50 postř.
0/0 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1635. Montanfila Zlatá Idka 1349-1979 - Středověký horník, nápis, sign.J.Herčík a
M.Pošusta/znak města, opis. Br50 postř.
0/0 50,- 90,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1636. Národná námetová výstava poštových známok Senec 1980, Br50 1/- 40,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1637. 750 let Košic, 1230-1980. Národná výstava poštových známok Košice 1980.
Znak, písmo, sign.A.Peter/poštovní vůz, opis. Br80 v etuji
0/0 150,- 150,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1638. Národní výstava poštovních známek Olomouc 1981 - Pošt.známka, opis, sign.
A.Beran/dítě, opis, 2 řád.nápis. Br60
0/0 100,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1639. Socfilex 81, mezinár.výst.pošt.známek, 1981, NN - Letící holubice s poštovní
známkou, 4 řád.nápis. Br70 postř.
1/- 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1640. Socfilex 81, mezinár.výst.pošt.známek, 1981, NN - Letící holubice s poštovní
známkou, 4 řád.nápis/historické stavby. Br70
0/0 100,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1641. Národná výstava poštových známok mladých filatelistů JUNIORFILA ´82,
Košice, JS, NN - Br58 v etuji
0/- 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1642. Národná filatelistická výstava Slovensko Bratislava ´83
Obrys Slovenska, v poz.známky, 5 řád.nápis/známka, sign.R, Br70 v etuji
0/0 100,- 100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1643. Národná filatelistická výstava Slovensko Bratislava ´83
Obrys Slovenska, v poz.známky, 5 řád.nápis/známka, sign.R, Br70 zlac.v etuji
0/0 120,- 120,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1644. Mestská filatelistická výstava Bratislava Praha ´84, Žk50 v etuji 0/0 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1645. Mestská filatelistická výstava Bratislava Praha ´84, BR50 v etuji 0/0 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1646. Medzištátna filatelistic.výstava ČSSR-Kuba Filatelie a umenie Bratislava 1985.
Bk50 v etuji
0/0 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1647. Filat.výstava Bratislava-Kyjev-Krakov 1986, Bk38 1/1 50,- 150,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1648. Celoštátna výstava poštových známok mladých filatelistov Liptovský Mikuláš
1986 - dvě známky, 4 řád.nápis/Muzeum mincí a medailí Kremnica, Bk38
1/1 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1649. Politfila 1986 Trenčín, JS, NN, Bk40 v etuji 1/- 50,- 50,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1650. Světová výstava poštovních známek Praga ´88.
Br31 na závěsu s modrobíločervenou stuhou, v etuji + stužka
0/-/0 100,- 100,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1651. Světová výstava poštovních známek Praga 1988.
Symb.ženské post.na pošt.trubce se zeměkoulí nad Karl.mostem
dvoj.opis, sign./znak výstavy, dvoj.opis. Br50 postř.v etuji
1/1 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1652. Za rozvoj socialistické filatelie na Slovensku - Známka, opis/Muzeum mincí
a medailí Kremnica, Bk38 v zaplomb.kapsli
Proof 80,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1653. Martin 1957. Za účasť na výstave mimo súťaže.
Br80x10 postř.na mramoru v pův.etuji
1/- 150,- 220,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1654. V uznání 15 leté práce organisované Československé filatelie, NN
Známky, 5 řád.nápis/čs.znak, opis. Ag60 punc -77g, v etuji
0/0 1100,- 1500,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1655. Tajemníku ústředí fil.spolků v Praze K.Č.F. 1887-1947, Br60 zlac., v etuji 0/0 100,- 100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1656. Španiel Otakar - Komenský J.Amos, med.bratisl.univerzity, 1919.
Portrét zprava, lat.text a let.1919, sign./Bratislavský hrad, opis. Br80 v etuji
1/1 1400,- 1600,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1657. J.A.Comenius, za obětavou pedagogickou práci na Liberecku, BL
Hlava zleva, opis, sign.Mlynář/6 řád.nápis. Br60
1/1 50,- 80,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1658. Navrátil Vladimír - Olomouc, 400.výr.university, 1973, NN - Sedící lektor
předává diplom novému doktorovi/letopočty, lat.opis. Br60 v etuji
0/0 100,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1659. Univerzita Komenského Bratislava. VIII.akademické majstrovstvá Slovenska
1986, letná část. B60
1/1 50,- 50,-
1660. Vysoká škola polnohospodárská Nitra, Bk70 1/1 80,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1661. Brno, pam.med.k 60.výr.zal.Vys.školy veterinární, 1978 - Styliz.V s Aeskulap.
holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/neg.trojúhelník s pochodní,
2 řád.nápis, sign.P.Formánek, Br60 v etuji
1/1 150,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1662. Pešina Ignác J., 200.výr.narození 1966 - Poprsí zleva, 2 řád.opis, sign.
V.A.Kovanič, 5 očíslovaných segmentů kostí, latin.opis Facvltas medicinae
veterinariae Brvnensis. Br60 v etuji
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1663. Universitatis Comenianae Bratislavensis. Facultas pharmaceutica.
Bratislava, hlavné město SSR - Logo univerzity, 3 řád.nápis/znak Bratislavy,
opis, sign.AP (Andrej Peter), Br80 zlac.v etuji
0/0 250,- 400,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1664. Vysoká škola veterinární v Brně. Za zásluhy o rozvoj chovu ovcí. Školní
zemědělský podnik N.Jičín - Dívka pasoucí stádo ovcí, sign.V.A.Kovanič/opis,
7 řád.nápis. Br 70v etuji
0/0 150,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1665. Vysoká škola veterinární v Brně. Za zásluhy o rozvoj chovu ovcí. Školní
zemědělský podnik N.Jičín - Dívka pasoucí stádo ovcí, sign.V.A.Kovanič/opis,
7 řád.nápis. Br 70 postř.v etuji
0/0 180,- 300,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1666. A.C.Dědulin. Československo-sovětská spolupráce ve veterinární medicíně.
Poprsí část.zleva, opis, sign,V.A.Kovanič/7 řád.česko-ruský nápis. Br60 v etuji
1/1 180,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1667. Hökl Jan doc., BL - Poprsí zleva, lat.opis, sign.A.V.Kovanič/kříž s hadem
ve štítě, vavř.ratolesti, lat.opis"De assanatione veterinaria optime merito".
Br60 v etuji (vydala VŠV)
1/1 50,- 50,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1668. Hökl Jan doc., JS, BL - Poprsí zleva, lat.opis, sign.A.V.Kovanič
Bk60 (vydala VŠV)
1/- 50,- 50,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1669. Hökl Jan doc., JS, BL - Poprsí zleva, lat.opis, sign.A.V.Kovanič
Br60 (vydala VŠV)
1/- 50,- 65,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1670. Přibyl Emil, BL (1976) - Poprsí zleva, let.1896,1965, sign.V.A.Kovanič/opis
Animalium reproductio, Bk60 v etuji (vydala VŠV)
1/1 50,- 50,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1671. Prof.MVDr.Šobra Karel, 1893-1979 - Poprsí zleva, opis, sign.V.-A.Kovanič
1980/mikroskop.obraz, opis"Pathologia aviaria", Br60 v etuji
1/1 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1672. Kolda Jan - Poprsí vlevo, opis, sign.V.A.Kovanič 1972/ průřez mozkem, latin
opis. Br60 v etuji (vydala VŠV)
0/0 80,- 100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1673. Prof.MUDr. a MVDr.h.c. Edward Babák - Poprsí zleva, opis, sign.V.A.Kovanič/
opis "Biologia a Physiologia). Br60 v etuji (vydala VŠV)
0/0 80,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1674. Rašín Karel, BL(1979) - Poprsí zprava, let.1898-1974, opis, sign.V.A.Kovanič/
zvětšenina parazita, opis, dole ryba. Br60 stř.patin.v etuji (vydala VŠV)
1/1 80,- 320,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1675. Louis Pasteur, Universitas Veterinaria Brno Košice. De Medicina Veterinaria
Optime Merito- Poprsí zleva, opis, sign.V.A.Kovanič/2 řád.opis, 4 řád.nápi.
Br70 stř.patina, v etuji
1/1 100,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1676. Johann Gregor Mendel. Universitas Agriculture et Silviculturae Mendeliana
Brunensis - Poprsí zleva, opis, sign.V.A.kovanič 1995/4 řád.nápis. Br80 v etuji
0/0 150,- 180,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1677. 10.výročí obnovení Chemické fakulty VUT v Brně
Br60 zlac.v pův.luxusní etuji
0/0 200,- 200,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1678. Universitas Comeniana - Poprsí J.A.Komenského zpředu, opis, 5 řád.nápis,
sign.Kulich 68/postava císaře, opis.Ag50 - 58,24g
1/1 650,- 1100,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1679. Univerzita Komenského v Bratislave. Cena rektora Za vynikajúce výsledky
v štúdiu, BL, NN - Postava J.A.K., 6 řád.nápis, sign.Kulich/3 řád.nápis. Br70
1/1 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1680. Sigillum Universitatis Turritanae Sacerensis, JS, NN Br50 v etuji 0/- 80,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1681. Janáčkova akademie múzických umění, 1947-1997
Budova akademie, letopočty, sign.P.SOU/4 řád.nápis.Bk30 v pův.etuji
1/1 50,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1682. 30.výr.Baníckej fakulty VŠT Košice, 1952-1982, NN, Br60 v etuji 0/1 50,- 110,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1683. Na paměť 40.výr.obnovení vysokého učení v Olomouci. Univerzita Palackého
1986 -Hlava zleva, český lev, sign.Z.Přikryl/8 řád.nápis. Br80 v etuji
0/0 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1684. Facultas Pharmaceutica Universitatis Comenianae, 45.výr.založní
Lékařské symboly, opis, sign.cv (Cvengrošová)/4 řád.nápis. Br70 v etuji
0/0 120,- 130,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1685. 50.výr.Univerzity Komenského, 500.výr.Academie Istropolitana, JS, NN
Br32x22 v etuji
0/- 70,- 70,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1686. 50.výr.Univerzity Komenského, 500.výr.Academie Istropolitana, JS, NN
Bk32x22 v etuji
1/- 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1687. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak bez hvězdy, 4 řád.nápis, fign.F (Formánek). Br70 v etuji
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1688. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak s hvězdou, 4 řád.nápis, fign.F (Formánek). Bk70 v etuji
0/0 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1689. Academia veterinaria Brunensis, 1918. De Medicina Veterinaria Optime
Meritis, 1995 - Znaky, lat.opis/opis, 4 řád.nápis, sign.V.A.Kovanič.
Br80 v etuji
1/1 250,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1690. Georg Joseph Camel (1661-1706). Pamětní med. FAF VFU. Sign.K.Zeman
Bk70 v etuji
0/0 200,- 2200,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1691. Leoš Janáček. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, NN
Hlava zpředu, opis/11 řád.nápis.Bk70 v etuji
0/0 80,- 140,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1692. Pamětní med. VFU "Una vita, una sanitas, una medicina"
Pohled na Brno, 2 řád.opis/lékař.symb., opis, sign.V.A.Kovanič. Br80 v etuji
0/0 150,- 260,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1693. Pamětní med. VFU "Una vita, una sanitas, una medicina" - Pohled na Brno,
2 řád.opis/lékař.symb., opis, sign.V.A.Kovanič. Br80zlacená, v etuji
0/0 170,- 200,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1694. Zdeněk Matyáš. Pamětní plaketa FVHE. Br50x50 dvoukusová v lux.dřev.etuji 0/- 200,- 900,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1695. Pamětní plaketa k 20.výr.obnovení FaF. Br50x50 dvoukusová v lux.dřev.etuji 0/- 200,- 200,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1696. Galenos medaile stříbrná - Hlava zprava, opis/lékařské symboly, 2 řád.opis.
Bk70 v etuji s udělovacím dekretem
0/0 200,- 200,-
1697. Komenský Jan Amos, 1919
Portrét zprava, lat.text a let.1919, sign./Bratisl.hrad,opis. Br80
1/1 100,- 360,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1698. Odznaky škol 10 kusů - 50,- 70,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1699. Čáka Jan a Peter Andrej - 400 let povýšení Příbrami na král.horní město,
1579-1979 - Znak města, opis/staré a nové budovy, opis, sign.
Ag35 v zaplomb.kapsli
Proof 300,- 300,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1700. Bódi - Báňská města - 6 x Br40 postř. + 90 let muzejnictví v Kremnici -
1xBr50 postř. Ve společné etuji
Proof 400,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky