Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2501. Odznak Svaz invalidů Čs. legií "Za vlast", br, 19x14, výroba MK 1/- 250,- 440,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2502. Pam. medaile 10. výročí Vojenského podpůrného spolku Moravsko-Slezského
v Moravské Ostravě 1918 - 1928, br35, na trikolórní stuze
1-/1-/1 350,- 440,-
2503. Odznak pro člena Sudetoněmecké socialisticko-dělnické strany, ag,bez puncu, je. 1/- 300,- 400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2504. Odznak pro členy politické strany Národní sjednocení, smalt, jehla 1/- 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2505. Odznak pro členy politické strany Národní sjednocen, varianta, smalt, jehla 1/- 190,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2506. Sjezdový odznak strany Národní sjednocení, krajský sjezd České Budějovice
19.- 20. září 1936, Al, lak, jehla
1/- 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2507. Pam.odznak na Letecké soustředění Masarykovy letecké ligy v Žilině ve dnech
5. - 19. 7. 1936, 25x19, jehla
1/- 150,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2508. Pamětní medaile deníku České slovo "Hold čsl. sportovců neznámému vojínu
1931", ag 987, 9,2 gr, ouško, sign. J. Brůha
1-/1- 100,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2509. Pamětní medaile Hasičského sboru RČS na 10. výročí (1918 - 1928),
pozlacený br, stuha s lipovou snítkou
1-/1-/1- 150,- 260,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2510. Pamětní medaile Hasičského sboru RČS na 10. výročí (1918 - 1928),
pozlacený br, na závěsu pozlacená jehlič.snítka s dubovou snítkou, Sudety
1-/1-/1 250,- 250,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2511. Odznak Menšinový sjezd českého hasičstva v Prachaticích 10.6.1934, jehla 1/- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2512. Medaile "Upomínka na 31. sjezd Hasičské župy PROUD a 40 let trvání Sboru
dobrovolných hasičů v Novém Kníně 9.7.1922", al 30, ouško
1-/1- 60,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2513. Pamětní medaile "Hasičská župa Příbramská", zlacený br 35, ouško 1-/1- 200,- 460,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2514. Patriotický odznak RČS, nalakovaný v čs. národních barvách, špendlík 1-/- 50,- 80,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2515. Pamětní medailka na setkání horského lidu (u příležitosti oslav 20. výročí RČS)
na Petruškových vrších u Vysokého n/Jiz. 14.8.1938, BK31, ouško, trikol.šňůrka
1/1/1 70,- 70,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2516. Pamětní odznak na Závody čs. branné moci 1928, br31x31, sign. Pichl, jehla 1/- 150,- 180,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2517. Odznaky : 25 let podpůrné jednoty "Jungmann Nymburk" 1911-1936 a
Památník selským rebelům Chlumec n/Cidlinou 2.9.1938, jehly, 2 ks
1-/- 50,- 60,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2518. Odznaky : 40 let strany Národně-socialistické a odznak České strany socialistické
"Za pravdu", oba signovány (Lhoták a Hudeček), jehly 2 ks
1-/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2519. Odznak Památník selským rebelům Chlumec n/Cidlinou 2.9.1938, jehla a
Pamětní odznak Josefa Jungmanna 1847 - 1847, poprsí zleva, šp., bez signa 2 ks
1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2520. Odznak ze severního pohraničí "30 let německé ochranné práce 1894 - 1924
Spolkový den obětí", opis v němčině, košatý strom s kořenem, br26x23, jehla
1/- 50,- 70,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2521. Odznak pro členy Čs. strany sociálně demokratické - na jehle a špendlíku a
plaketka strany s opisem "Věrni zůstaneme - 50", smalt 3 ks
1-/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2522. Odznak pro účastníky Mezinárodní konference sanitární techniky a stavební
zdravotechniky, Milano, 1931, zlacený br 19x22, smalt, opis italsky, patka
1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2523. Odznak Rüberzoul - Krakonoš, br44x31, špendlík 1/- 50,- 200,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2524. Anýžova novoroční medaile 1939, sign. Paukert, br50 1/- 80,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2525. Pamětní medaile ke 20. výročí RČS, alegorie práce s patriot.opisy na av i rev.,
tmavý br65, signována M. Beutler
1/1 80,- 90,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2526. Plaketa "A.F.K. strážce bezpečnosti 1921 - 1936", postříbřený br41, JS, kopie 1/- 80,- 80,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2527. Odznaky : - Slet župy Šumavské v Sušici 3. 1. 1927, špendlík
12. Všebaráčnický sjezd v Praze 30.-31. 8. 1930, jehla
US ČSR - Sjezd řemesla Praha 1946, jehla
6. Uhersko-Brodské dni J.A.Komenského 1963, jehla 4 ks
1-/- 60,- 60,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2528. Stříbrný odznak Župní slet Pardubice 1863-1923, sokol, ag, punc, jehla 1/- 500,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2529. Smaltované odznaky DTJ, 2 velikosti, RTJ (slovensky) a náprsní nášivka DTJ,
a průkaz člena Svazu robotníckých telocvičných jednót Československých,
vydáný v Bratislavě r. 1927 pro Dr.B. Tauschera 5 ks
1/- 700,- 1000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2530. Pam. medaile na Mistrovství Prahy v krasobruslení 1935, rev opis francouz.,br 61 1/1 90,- 160,-
2531. Odznak :"Skřivánek - Jesničánky",1912-1932 (Přítel mládeže v Pardubicích) ,jehl. 1-/- 40,- --.-
2532. Soubor odznaků, medailí a pamětních plaket : 4 kusy
odznak "Čs. baráčník", meziválečný, pozlacený br, špendlík
odznak "4. Středoškol. hry při X. všesokolském sletu v Praze 1938", špendlík,
plaketa "50 let Maďarské autobusové dopravy (1915 - 1965), pozlac., 50, JS
medaile ruské carevny Kateřiny II. "Za práci", pozlacený br 38, kopie
1-/1- 80,- --.-

Pol.

Protektorát ČECHY a MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2533. Sportovní plaketa (fotbal) S.K.Aero 1941-42, válečný kov, 39 x 49 1-/- 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2534. Řád 25. února - III. třída, medaile br, na stuze, MV28 1/1/1 300,- --.-
2535. Odznak "Čs. partyzán", postříbřený br, šroub, mírně nošený, MV VI. díl 1/- 350,- 350,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2536. Pam. odznak Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu, postř. br, smalt, MV179 1/- 900,- 1000,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2537. Odznak "Zväz L´udových bojovníků proti fašizmu (SL´UB)", jehla 1/- 50,- 70,-
2538. Čestný odznak "Za práci 1947", jehla, 0/- 100,- 100,-
2539. Pamětní medaile I. Revolučního pluku NSG, MV 163 1/1/1 490,- 490,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2540. Dekorace "Přeborník ČSR 1952 v běhu", ag 900, smalt, m.č.159, šp., Zukov 1/- 300,- 360,-
2541. Dekorace "Přeborník ČSR 1953 v běhu", ag 900, smalt, m.č.098, šp., Zukov 1/- 300,- 360,-
2542. Dukelská pamětní medaile, malá stužka, etuje, MV 51 1/1/1 290,- 320,-
2543. Dukelská pamětní medaile, MV 51 1/1/2 190,- 190,-
2544. Pamětní medaile Partyzánské skupiny Jan Koziny, BK, ruský opis 1/-/1 250,- 300,-
2545. Pamětní medaile Svazu čs. důstojnictva (Štefánikův pam. odznak), MV 68 1/1/1 250,- 250,-
2546. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa, m. stužka, MV 53 1/1/1 100,- --.-
2547. Řád 25. února - III. třída, medaile Br, na stuze, smalt. miniatura, euje, MV 28 0/0/0 190,- --.-
2548. Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani, 3. třída, MV 55 0/0/0 80,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2549. Odznaky "Tyršův odznak zdatnosti", br, šroub, špendlík, o 41, různé varianty - 3 ks 1/- 55,- 80,-
2550. Medaile SPO (Svazu požární ochrany) "Za hrdinský čin", malá stužka 1/1/1 180,- 180,-
2551. Medaile SPO "Za věrnost", zlacený br 30, na závěsu se špendlíkem 0/-/1 40,- --.-
2552. Čestný odznak SPO "Za příkladnou práci" zlacený, lak, šroub 1/- 80,- --.-
2553. Medaile SPO "Za mimoriadné zásluhy", matr.č. 9802,zlacený br, malá stužka, et. 1/1/1 150,- 150,-
2554. Stříbrná medaile "Za pracovní věrnost", ag 900, punc, MV 47 1/1/1 150,- 170,-
2555. Stříbrná medaile "Za zásluhy o výstavbu", ag 900, punc, matr.č.7633, MV 33 0/0/0 150,- 180,-
2556. Odznak "OSS Praha 1958", (čs. spoje), br 30, smalt, špendlík 0/- 50,- 85,-
2557. Medaile LM "Za příkladnou práci", pozlac. br 30, malá stužka, etuje 0/-/0 120,- --.-
2558. Čestný odznak LM , smalt, šroub, etuje 0/- 120,- --.-
2559. Vyznamenání LM "Za zásluhy - 10 let Lidových milicí", II. stupeň miniatura,
smaltovaná hvězda, šroub, původní etuje
0/- 290,- --.-
2560. Pamětní medaile Čs. komise Interkosmos při ČSAV k 20. výr. spolupráce, br40 0/0 90,- 90,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2561. Odznak ČSM "J. Fučík" s miniaturou a průkazem nositele z r. 1954, 3 ks 1-/- 90,- 90,-
2562. Odzn. pro účastníky Celostátního přeboru Dukelského Závodu Branné Zdatnosti,
Jablonec 1953, smalt, špendlík + miniatura na jehle
1-/- 250,- 250,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2563. Pam. odznak odbojové skupiny Rudá Hvězda 1939-1945, br, smalt, 1/- 1900,- 2900,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2564. Pam. odznak partyzánské paradesantní brigády Jan Kozina , br, lak, šroub,
s dekretem pro Bohumila Horáka, matreiční č. 432, MV1 44
1/- 3000,- 3800,-
2565. Odznak absolventa Vojensko-politického učiliště J. Hakena 1952, matr.č.04,
ag 900, smalt, šroub, ZUKOV, etuje
1/- 3000,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2566. Odznak Vzorný pohraničník, malý typ, nošený, zlacený br, smalt, šroub 1-/- 100,- 120,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2567. Odznak inspektora Hygienického dozoru Státní veterinární služby, matr.č. 298.
zlacený br, ovál 32 x 42, lak, špendlík
1-/- 100,- 280,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2568. Medaile "Za zásluhy o rozvoj závodu J. Dimitrova (Avia) Letňany ke 40. výročí
1919 - 1959", br37, matr.č. 37, Zukov, etuje
1/- 250,- --.-
2569. Odznak 'Úderník ČSM", zlacený br, smalt, špendlík 1/- 90,- 260,-
2570. Etuje k Diplomovému odznaku krále Karla IV., 1. a 2. třídy 1/- 120,- 700,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2571. Miniatura Čs. vojenské stříbrné medaile "Za zásluhy", postříbř., se stužkou, jehla 1/- 50,- 75,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2572. Miniatura Pamětní medaile čs. armády v zahraničí, se stužkou, jehla 1/- 50,- 80,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2573. Pamětní odznak Západočeské sokolské jednoty na Ovobození - Karlovy Vary,
br 13x17, smat, jehla
1/- 50,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2574. Záslužná medaile SVAZARM, zlacený Al 61, udělená S.P. Branné zdatnosti 1957 1-/1- 50,- 70,-
2575. Medaile "Za zásluhy o hlavní město Prahu", pozlacený br, malá stužka, etuje 1/1/1 120,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2576. Pamětní medaile preidenta T. G. Masaryka, vydalo na 100.výročí narození TGM
v roce 1950 gymnásium v Brně, br 60, signována M. Láska, nepův. etuje R!
1/1 400,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2577. Medaile "Za upevňování přátelství ve zbrani", III. třída, MV 55 1/1/1 150,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2578. Odznak Zasloužilý mistr sportu, ag 900, Zukov, na stuze se zápichem, Suk 187 1/-/1 800,- 1400,-
2579. Pamětní medaile k 25. výročí znárodnění Československého pojišťovnictví. 1945 -
- 1970, sign. Kolářský, br60, etuje
1/1 120,- --.-
2580. Záslužná medaile Sboru nápravné výchovy, br, stuha, 1/-/1 100,- --.-
2581. Pamětní medaile 50 let Čs. Červeného kříže, pozlacený br, na stuze 1/-/1 50,- 50,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2582. Odznak Čs. Červený kříž "Za zásluhy", matr.č. 824, br, smalt 1/- 120,- 130,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2583. Dekorace ČSČK "Za obetavú a záslužnú prácu", BK, smalt, malá stužka, etuje 1/-/1 90,- 100,-
2584. Etuje k medaili Čs. Vojenského Řádu Bílého lva "Za vítězství" 1/- 120,- 650,-
2585. Etuje k medaili Čs. velitelského Řádu Jana Žižky z Trocnova 1/- 90,- 650,-
2586. Sada miniatur čs.dekorací, většina je určena na stuhu, celkem 16 ks 1/- 200,- 650,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2587. Medaile PS VB "Za dobrovolnou práci ve prospěch socialistické společnosti",
BK, stuha, malá stužka s miniaturou, původní etuje
1/1/1 100,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2588. Medaile "Za službu ve Sboru národní bezpečnosti", BK, stuha, m.stužka, etuje 1/1/1 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2589. Čestný odznak Sboru národní bezpečnosti, s dekretem z r. 1976, etuje 1/-/1 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2590. Medaile Sboru národní bezpečnosti, na stuze, s dekretem z r. 1979, etuje 1/-/1 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2591. Medaile Lidových milicí "Za příkladnou práci", pozlac.br, na stuze, etuje 1/-/1 100,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2592. Odznak SVAZARM "Za obětavou práci", bez stupně, br plech, jehla, kopie 1/- 80,- 80,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2593. Pamětní medaile 8.střel. pluku Slezského v Místku 1939, kterou vydala ČNS -
-pobočka Ostrava v r. 1979, br70, zn. medailéra Vl. Gajda
1/1 250,- 280,-
2594. Pamětní medaile VÚ 9133 Praha (1952 - 1972), br 60, etuje 0/0 70,- --.-
2595. Medaile Za obětavou práci pro socialismus, etuje, MV 62 0/0/0 40,- --.-
2596. Odznak "Hliadka OBP ROH", zlacený 40, špendlík 0/- 30,- --.-
2597. Odznak "Vzorný absolvent Středního odborného učiliště Federálního ministerstva
dopravy", pozlacený br 32, smalt, na smaltovaném závěsu, špendlík
0/-/0 50,- --.-
2598. Zlatá medile ČSPB "Zasloužilý bojovník proti fašismu", etuje 1/1/1 100,- --.-
2599. Stříbrná medile ČSPB "Zasloužilý bojovník proti fašismu", etuje 1/1/1 100,- --.-
2600. Čestný odznak Českého svazu protifašistických bojovníků, stuha se špendlíkem,et 1/- 60,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky