Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2601. Čestný odznak Českého svazu bojovníků za svobodu, stuha se špendlíkem, etuje 1/- 60,- --.-
2602. Pamětní medaile na syna bývalého předsedy ČSPDP a faleristu, pana Václava
Měřičku ml., profil hlavy zleva, data nar. a úmrtí, br51, sign. Harcuba R!
0/0 90,- 90,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2603. Odznak"Rozhodčí" Čs. svaz požární ochrany, br, smalt, podlepený pro nošení 1/- 300,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2604. Čestná dekorace velitele Paradesantní jednotky AČR Vimperk, se stužkou 1/- 2000,- 2800,-
2605. Záslužná medaile ministra obrany, pozlacený br40, matr.č.044, s dekretem
pro plk. Miroslava Poláčka + miniatura, šroub, etuje
1/1 90,- 90,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2606. Odznak jednotky mobilních protiletadlových raket, zlacený br, 21x25, lak, jehla 1/- 50,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2607. Pamětní plaketa Vojenské akademie Brno, udělená k 50. výročí založení VA
v roce 2001, br72, JS, s udělovacím dekretem, etuje
0/- 150,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2608. Pamětní plaketa Policejní akademie ČR, udělená k 10. výroči založení PA
v roce 2002, zlacený br30, s udělovacím dekretem, etuje
0/0 150,- 170,-
2609. Pamětní dřevěná závěsná plaketa 41. vojenského útvaru Chomutov na výročí
50 let RTV - 1950 - 2000, dubový štít 112 x 140, s naloženým odzn. a textem
0/- 90,- 90,-
2610. Dar velitele Hradní střáže, plk. Pekaře, dne 6.12.2006 - závěsná dřevěná plaketa
s naloženým znakem Hradní stráže a opisem textu, 532 x 188, v plast. podkladu
0/- 90,- 90,-
2611. Dar Armády ČR - kovový přívěsek s odznakem AČR, 1/- 90,- --.-
2612. Vlaječka 4. brigády rychlého nasazení AČR, 43. výsadkového praporu Chrudím, 0/0 70,- --.-
2613. Pamětní medaile 4. brigády rychlého nasazení AČR, br41 R 0/0 390,- --.-
2614. Med. "Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu",
udělená Výkonným výborem ČSTV v r. 2006 Evě Albrechtové, Br 60, sign.
Věneček, původní etuje s věnováním (115 x 145)
0/0 130,- --.-
2615. Řád "Sv. Florána", vydal Svaz hasičů ČR, zlacený br, špendlík, miniatura,etuje 3ks 0/- 600,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2616. Kniha o vojenských artefaktech Prahy od historie po současnost "From Princely
Retinue to Garisson Town", autoři Bílek, Čepička, Straka, vázaná, A4, 102 stran
nová 90,- 90,-
2617. "Legionáři z Příbramska", J.Velfl a kolektiv, vázaná, A4, 202 stran nová 250,- 250,-
2618. "Čs. legionáři okresu Domažlice" A4, 68 stran nová 100,- 100,-
2619. DVD Armády ČR : "Historie čs. vojenského letectví", nový 0 30,- --.-
2620. Reprezentační kniha AČR "Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta
republiky", vázaná A4, plnobarevná, 160 stran, vydána MO ČR v r.2015
0 300,- 300,-
2621. Publikace "Létáme spolu jen do války", autoři Gran Jensen a Procházka, brožov.,
A4, 174 stran, vydalo MO ČR v r. 2007
0 50,- --.-
2622. Publikace "Srdce armády - Generální štáb 1919 - 2004", autor Ed. Stehlík,
vázaná, plnobarevná, 96 stran, vydal AČR v r. 2005
0 70,- --.-
2623. Publikace "Historie a současnost Čestné stráže armády ČR", s podpisy autorů
L. Adamuse aj. J. Bílka, vázaná A4, plnobarevná, 168 stran, MO ČR v r. 2016
0 180,- 190,-
2624. Publikace "Reprezentujeme armádu, Prahu i svou vlast", autoři L. Adamus a
J. Bílek, vázaná A4, plnobarevná, 136 stran, MO ČR v r. 2010
0 150,- 150,-
2625. Publikace "Vojenská akademie v Brně", autoři Vondrášek, Chrasil, Markel,
vázaná A4, plnobarevná, 202 stran, MO ČR v r. 2005
0 130,- 140,-
2626. Publikace "Francie a Československo 1914-1945", autor Karel Straka,
vázaná A4, plnobarevná, 276 stran, MO ČR v r. 2015 R!
0 350,- 350,-
2627. Publikace "Generál Maurice Pellé", autor Radko Brauch, vázaná A4, množství
historických snímků, generál Pellé byl první náčelník Hlavního štábu čs. branné
moci, 230 stran, MO ČR v r. 2007 R!
0 250,- 250,-
2628. Publikace "Obrázkový deník generál Pellé", autorka Isabelle Sanford-Pellé,
vázaná A4, 192 stran, MO ČR v r. 2010 R!
0 300,- --.-
2629. Publikace "Základna dopravního letectva armády ČR Praha-Kbely", celkem
10 stran A4 s množstvím plnobarevných snímků, vydalao MO ČR v r. 2007
0 50,- 55,-
2630. Dekret k Odznaku Čs. partyzána, ev.č.7075 pro D. Ošmerová, z 11.7.1947,
suchá pečeť, faximile gen. Svoboda, A4 + Pamětní odznak druhého národního
odboje, matr.č. 4583 pro D.Ošmerová z 5.5.1949, suchá pečeť MV ČSR - 2 ks
zach 50,- 700,-
2631. NDR - Rada ministrů NDR "Dekret k Medaili přátelství ve zbrani I. stupně",
udělený VÚ 8522 Cheb, bez data, tvrdé desky 45
zach 90,- 150,-
2632. Dekret "Státního výboru pro TV" z r. 1955 a dekret "Čs. Svazu tělesné výchovy"
z r. 1960 - udělení dekretů pro Václava Krátkého
- Pamětní odznak Za zásluhy o I. celostátní spartakiádu 1955
- Pamětní odznak Za zásluhy o II. celostátní spartakiádu 1960
- Pamětní medaile k 30. výročí Vítězného Února 1978 - 3 ks
zach 50,- --.-
2633. Dekret OV Svazu Čs. Sovětského Přátelství k Čestnému odznaku II. stupně z
11.10.1977 pro D.Melničákovou a průkaz k Čestnému odznaku ČSSP z 6.1.1987,
pro D.Buchvaldkovou - 2 ks
zach 50,- 50,-
2634. Nepoužité průkazky pro dekorace " - Dukelská pamětní meadile, 1959,
- Pam. medaile k 20. výročí SNP, 1964, Vzorný pracovník VB, Odznak Jízdy bez
nehody, Čestný odznak SNB, Medaila 30 rokov ZNB a Medaile za službu
v SNB, - 7 ks
nové. 70,- 100,-
2635. Čestné uznání za výkon soudce, z 19.4.1972 pro J. Jandu, velikost průkazky zach 40,- --.-
2636. Soubor faleristických publikací autora Václava Měřičky, celkem 15ks :
Záslužné medaile Dolnorakouské výzvy z r, 1797
Zachovalé exempláře Českého šlechtického kříže z roku 1814
Vyznamenání z Krymské války 1853 - 1856
Řád M.R.Štefánika "SOKOL"
zach 150,- 260,-
2637. Soubor faleristických publikací autora Václava Měřičky, celkem 7ks :
II. část Řád bílého lva
III. část Vyznamenání 1939 - 1948
IV. část Vyznamenání 1945 - 1975
V. část Vyznamenání 1914 - 1918
zach 140,- 400,-
2638. Fr. Žákovec: Josef Šejnost - Výběr medailí a plaket, nakladatel B. Kočí, Praha
roku 1921, 58 stran vyobrazení a textu
zach 40,- 190,-
2639. L.Hartung: Auszeichnungen des 3. Reiches, spec. katalog, 172 stran, brožovaná zach 90,- --.-

Pol.

STUHY (původní) k čs. dekoracím

Stav

V.cena

D.cena

2640. Stužky k miniaturám a klopovým minaturám, různé, celkem 8 ks 1/1 50,- 130,-
2641. Původní meziválečná stuha Řádu Bílého lva, pro 5. třídu 1 50,- --.-

Pol.

STUHY (původní) k čs. dekoracím

Stav

V.cena

D.cena

2642. Stuha k Pamětní medaili pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919 a stuha k Čs.
vojenskému řádu"Za svobodu", 2 ks
1 50,- 60,-
2643. Stuha k čs. Řádu práce, původní 1 60,- 60,-
2644. Stuha k čs. medaili "Za chrabrost před nepřítelem" a stuha k medaili "Čs. armády
v zahraničí", 2 ks
1 50,- 75,-
2645. Stuha k medaili IV. pluku "Stráže svobody" a stuha k medaili Jana Evangelisty
Purkyně 2 ks
1 50,- 50,-
2646. Stuha k Mezispojenecké medaili Vítězství, belgické 1 30,- 70,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2647. Vzorný absolvent Středního odborného učiliště, s miniaturou a Nejlepší pracovník
hutnictví a těžkého strojírenství a Nejlepší. prac. hutnictví a strojírenství - 4 ks
1/- 80,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2648. Zasloužilý pracovník Ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky,
Br, stuha, malá stužka s miniaturou, etuje
1/1/1 100,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2649. Vynálezce ČSSR, Budovatel, Čestný odznak spotřebního družstva a 2. místo
v Mistrovství v orbě Východočeského kraje 1965 celkem 4 ks
1/- 70,- 70,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2650. Vzorný řidič s miniaturou , 500 000 km bez nehody s miniaturou, celkem 4 ks 1/- 80,- 140,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2651. Za věrnost v energetice s miniaturou, Za dlouholetou aktivní práci v ROH a
Vzorný pracovník Ministerstva školství ČSR s miniaturou celkem 5 ks
1/- 70,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2652. Nejlepší pracovník ve zdravotnictví, BK27x33, špendlík, etuje, VP27 1/- 490,- 650,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2653. Zasloužilý lékař, BK27x33, špendlík, etuje, VP27 1/- 490,- 725,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2654. Nejlepší pracovník ve strojírenství, ag36x31, smalt, špendlík, etuje 1/- 200,- 300,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2655. Budovatel socialist. zemědělství, Br35x32, smalt, na závěsu, etuje 1/- 120,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2656. Nejlepší pracovník zemědělství, zlacený br39x46, smalt, špendlík, etuje 1/- 290,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2657. Vzorný pracovník Státního obchodu, zlacený br33x38, smalt, špendlík + miniatura
na jehle, smalt, etuje
1/- 120,- --.-
2658. Medaile ČNS - pobočky Pardubice (1954-1984) s připomenutím zásluh 4 členů
(Donebauer, Smolík, Šedivý, Skrbek) o numismatiku na Pardubicku, postříbř.50
0/0 60,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2659. Vzorný zlepšovatel podniku Kladenské doly, udělilo Oborové ředitelství KD,
zlacený br 48 x 42, smalt, špendlík, etuje R!
1-/- 250,- 250,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2660. Vzorný pracovník Spotřebních družstev, pozlac. br, smalt, špendlík + min. - 2 ks 0/- 200,- --.-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2661. Bronzová plaketa "Za zásluhy o rozvoj oborového podniku Vodní stavby", Br70,
dekret pro E. Peřinu z r. 1970, s podpisem generálního ředitele, etuje
1/- 50,- 50,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2662. Odznaky podniku ZRUP Příbram ke 30. výročí (r. 1978) "Za douholetou práci",
1. stupně (rudý) a 2. stupně (modrý),br pozlacený, smalt, jehly a
Medaile podniku "Automotoklub Příbram", br 50, ouško pro nákrční stuhu, JS
2/- 70,- 70,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2663. Kapesní švýcarské hodinky zn LANCO, hodinky jsou provzuschopné, s minimální
časovou odchylkou, pozlacené, výroba kolem r. 1900, v původním koženém
pouzdru, z pozůstalosti po RU důstojníkovi
1 2000,- 2000,-
2664. Ozdoba k nábytku: - hlava lva s kruhem, postříbř. Br 30 x 50, kolem r. 1920, zach. 220,- 220,-
2665. Přívěsek na klíče - hlava koně, postříbř., kolem r. 1920 zach. 190,- --.-
2666. Dámská brož, pohled na Karlův most a Hradčany, BK, 60 x 40, špendl., mezivál. zach. 110,- --.-
2667. Dámská brož, listy, ag 835, 66 x 32, 11,54 g, špendl., meziválečná zach. 290,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2668. Odznak "I. ženský sportovní klub v Praze", pozlacený br 33, smalt, špendlík +
legitimace pro B. Tomasovou, vydaná 1.1. 1934, starší etuje 2 ks
1/- 400,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2669. Odznak Francouzského protifašistického hnutí za 2. světové války, název
RESISTENZ, tvar erbu s pruhy franc. trikolóry, v centru katedrála a lotrinský
kříž a dole kříž a znak, 20 x 25, Br zlacený, smalt, špendlík
1/- 300,- 340,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2670. Odznak Francouzského protifašistického hnutí za 2. světové války, lotrinský
kříž, Ag, jehla, odznak je ručně řezaný a rytý
1/- 300,- --.-
2671. Sportovní cena I. místo ve Fotbalovém turnaji soustředění mladších žáků,
srpen 1975, postříbřený br 48 x 69, etuje
1/- 120,- --.-
2672. Sportovní cena I. místo ve Fotbalovém turnaji soustředění mladších žáků,
podzim 1975, postříbřený br 48 x 69, etuje + 6 dobových odznaků, jehly
1/- 130,- --.-
2673. Pamětní medaile Zikmunda Lucemburského, raženo v Norimberku kolem r.1880,
av Zikmund jako císař římský s žezlem a říšským jablkem s křížem, rev klenoty a
relikvie, uložené v Norimberku, ag 45, 32,8 gr, katalog Donebauer 926
1-/1- 700,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2674. 1. cena pro scull (veslice) s kormidelníkem ve Středoškolském poháru vodních
sportů 28. 9. 1930, br, 50, sign. Budekk
1 300,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2675. I. cena Čtyřky st. v XVI. Distančním veslařském závodu Zbraslav - Praha,
1932, postříbřený br 37 x 52
1/- 50,- 110,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2676. Odznak pro členy Spolku němců v Čechách, 16. spolku v Děčíně, 1910,
postříbřený plech 31 x 42, špendlík, výrobce F.Schäffler, Vídeň
1/- 300,- 300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2677. 3. cena Dvouhra mužů, tenisový turnaj TJ Slavoj Vinohrady 1964, br 60,
signována Kulhánek
1 120,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2678. Dekorace I. českého law tenisového klubu Praha za 3. místo v soutěži, 1901,
31 x 32, ag, bez puncu ?, špendlík
1/- 1200,- 1200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2679. 1. cena Tenisového klubu Karlovy Vary Dvouhra pánů, 1923, pozlacený br 34,
podvěs a ouško s malou stužkou
1/-/1 1200,- 1200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2680. Dekorace Law Tenisového Klubu za 3. místo ve čtyřhře pánů, vyrovnávací,1902
30 x 43, ag, bez puncu ?, české granáty, špendlík
1/- 800,- 1400,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2681. 1. cena ve dvouhře pánů, Tenisové soutěže "Letná 1903", 41 x 49, jehla 1/- 1200,- 1900,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2682. Dekorace Bicycle Club "LOS" za účast v jízdě "All heil", konané 23. února 1897,
br21, ouško, na původní trojúhelníkové stužce
1-/1-/1 500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2683. Odznak "Klub slovinskich kolesarev "Ilirija", Lublaň, 1913, br22, špendlík,
značka výrobce V. Pecina, Turnov
1-/- 700,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2684. Dekorace D.S.C "Stern" za 3. místo kategorie juniorů ve štafetovém závodu,
postříbřený br32, smaltovaná modrá hvězdička,
1-/1- 400,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2685. Dekorace Ústřední Jednoty Veslařské z Čech na veslařské závody v Praze,
konané 16 .7. 1893, puncované ag 39, na ag závěsu, 28,87 gr.
1-/1-/1- 3000,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2686. Časovkový odznak v jízdě cyklistů Praha - Mělník 1913, šestiúheník br 32, na st. 1-/1-/1 1200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2687. 1. cena v cyklistickém závodu juniorů Hradec Králové, 1896, br 68 x 38,
na br závěsu, zdobeno jedním kamenem
1-/-/1- 2200,- 2200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2688. Dekorace Velkých mezinárodních závodů Českého Klubu Velocipédistů v Praze,
třetímu v Jízdě s překážkami 17. 5. 1888, br 39 na původní stuze
1-/1-/1- 1500,- 1500,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2689. Dekorace Klubu Velocipédistů v Roudnici, třetímu v Jízdě cyklistů venkovských
22. 9. 1889, br 39 na původní trojúhelníkové stuze
1-/1-/2 1700,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2690. 2. cena v Cyklistickém sprintu s náskokem na 804.5 m, konané 21.8.1898
br 100,6, postříbřené vložky, na původní stuze se špendlíkem, zdobeno 8 tyrkysy,
původní trojúhelníková stuha
1-/-/1- 2300,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2691. Dekorace Klubu Českých Velocipédistů na 3. cena v Jízdě nováčků, Praha,
18.8.1907, zlacený br 41 x 56, ouško s kroužkem, zdobená 4 ks českých granátů
1/- 1600,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2692. 3. cena v Jízdě starších pánú, 28. 9. 1910, br 45 x 51, na původní trikolórní stuze,
zdobena 4 ks českých granátů
1/-/1- 1600,- 1600,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2693. Dekorace Středočeského Klubu Českých Cyklistů na 4. cenu v Závodu Praha -
Poděbrady, 1906, pozlacený br 37 x 65, smalt a lak, zdobena 11 ks čes. granátů
1/- 1800,- 1800,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2694. Dekorace pro 3. cenu v Cestovatelské soutěži 1898, pozlacený br 51 x 39,
původní trojúhelníková stuha
1/-/1 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2695. Dekorace pro 2. cenu Distanční jízda velocipédů na trase Jungbunzlau - Praha,
konaná 8. srpna 1897, pozlacený br 47 x 57, na původní úzké stuze
1/-/1- 2200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2696. Dekorace 3. ceny z Běžeckého závodu na 10 km, konaného 5. 6. 1910 v Praze,
pozlac. br 55 x 55, smalt, na malé trojúhelníkové stuze
1/-/1- 1800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2697. Dekorace Mezinárodních závodů České ústřední jednoty velocipédistů. pořádané
Č.K.V. Pardubice 28. 9. 1889 - druhému v závodu na tandemu-tricyklech,
br 33, na malé, původní, černobílé stužce
1-/1-/1- 1000,- 1000,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2698. Dekorace Klubu českých velocipédistů na 2. cenu v Jízdě distanční ve Vysokém
Mýtu, konané 21. 7. 1901, br 64 x 64, smalt, původní dlouhá nákrční stuha
1/-/1 3000,- 3200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2699. Dekorace Spolku velocipédistů za 2 cenu v závodu na krátkou vzdálenost -
Mistrovství, pořádaném 21. 8. 1898, zlacený br 45, smaltovaný vícehran, zdobený
6 tyrkysy, na původní, malé trojúhelníkové stužce
1/-/2 2700,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2700. Dekorace A.C.Sparta v Praze za I. místo ve vyrovnávacím běhu na 220 yardů.
v IX. Mezinárodním atletickém závodu, konaném 7. 10. 1900, pozlacený br
53 x 53, smalt, zdobený 4 českými granáty, na původní klubové stuze
1/-/1- 3500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2701. Dekorace A.C.Sparta v Praze za I. místo v běhu na 220 yardů, 9. 7. 1905,
pozlacený br 38 x 40, zdobený českým granátem, na původní klubové stuze
1/-/1- 1800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2702. Dekorace Law Tenis Clubu Všenory - 3. cena ve Dvouhrách vyrovnávacích
pánů II, zlacený br ovál, 25 x 34, smalt, na původní trojúhelníkové stužce
1/-/1- 1500,- --.-
2703. Dekorace S.K.B.K. - 3. cena vzpěračského závodu "O přebornictví břemena
lehké váhy", konaného 4. 11. 1906, zlac. br ovál, 25 x 34 , smalt na pův. stužce
1/-/1- 1200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2704. I. cena ve vyrovnávacích dvouhrách dam, tenisového turnaje L.K. Všenory,
v roce 1903, zlacený br 33 x 50, zdobený českým granátem, původní stužka
1/-/1 1600,- 1700,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2705. VI. cena ve sportovní soutěži "O Jur. pohár 4 OK", pořadatel Č.K.S. Karlín 1885
konané 28. 6. 1908, pozlacený br 51 x 62, zdobená smaltem, špendlík
1/- 2800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2706. 1. cena útěchy v cyklistické jízdě, pořádal "Německý spolek cyklistů (D.R.V.)
Wanderer", konané v Praze 10. 7. 1898, zlacený br 40 x 43, na trojúh. stuze
1/-/1- 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2707. Cena pro Juniorského šampiona v zápase, kat.do 100 kg, Mistrovství R-U,pořádal
Atletický Klub r. 1909, ag, punc, smalt, celková délka 155, špendlík
1/- 5000,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2708. 3. cena Cyklistickém závodu na 50 km Praha - Český Brod - Praha, kategorie
"Organ.", konaného 28. 4. 1940, br - náhr. válečný kov, smalt, na stuze se záv.
1/-/1 2500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2709. 1. cena, 2. kategorie Cyklistického závodu na 35 km Praha - Úvaly - Praha,
konaného 23. 8. 1931, pořádaného I. dobrovolným sportovním klubem Žižkov,
br 64 x 67, na trikolorní stužce
1/1-/1 800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2710. Cena pro vítěze časovky Cyklistického závodu Praha - Lány - Praha,
čas 2.2:10. Závod pořádal Klub cyklistů "Vpřed" Praha VII v r. 1932,
ag ( bez puncu ), 45 x 75, se závěsem na trikolorní stuze
1/-/1 1300,- 1300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2711. 2. cena v turistické soutěži, 1919, pořádal Klub cyklistů "Vpřed", odbor Vyšehrad,
BK 42 x 48, na malé stužce se špendlíkem
1/-/1 900,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2712. 3.cena Klubový okružní závod, 1935, D.R. a M.K. Schwalben Praha, zlacený br
o 50, na původní trojúhelníkové stuze se špendlíkem
1-/1-/1 800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2713. 5. cena v Klubových cyklistických závodech, skupina A, pořádal 1. S. Cyklistický
spolek, 28. 6. 1925, br 38, na závěsu se špendlíkem
1/1/1- 800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2714. 2. cena za II. závod 50 X, pořádal L. sportovní klub, 1921, BK 47x 53,
na původní obdélníkové stuze
1/-/1 900,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2715. 3. cena - senioři, Mistrovství Vysokých Tater v rychlojízdě (rychlobruslení) 1933,
br 31, se závěsem, stuha se závěsem a špendlíkem
800,- 800,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2716. 2. cena, II. boxerský turnaj, Vojsko střed.V., 1920, BK 41 x 52, malá stužka 1/-/1- 1200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2717. 2. cena seniorů ve vzpírání do 75 kg tělesné hmotnosti, pořádal Čs. svaz těžké
atletiky v r. 1926, pozlacený br 44 x 59, s českým granátem, na malé stužce
1/-/1 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2718. 2. cena seniorů ve vzpírání do 82,5 kg t.v., Mezinárodní závody, pořádal Čs. svaz
těžké atletiky, bez data, BK 40 na br. Podkladu, s českým granátem a tyrkysem,
s podvěsem a závěsem a malou stužkou se špendlíkem
1/-/2 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2719. Cena pro soutěž v zápasu , BK, pozlacený br 50, se stužkou a závěsem, opis :
Sokol Z.M.P. 1949
1/-/1 400,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2720. 2. cena do 61 kg Mistrovství juniorů v zápasu, 17. 4. 1932, smaltovaný kříž
s postříbřežným středem, na původní stuze
1/-/1- 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2721. Dekorace zápasníka s opisem : "F. Chadimovi, 1. nejúspěšnějšímu borci v r. 1945
věnuje TAOZMP", br, smalt, 76 x 76, na smaltovaném závěsu se špendlíkem
1/-/1 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2722. Zápasnická dekorace, opis : "Národní závody o majstra Slovenska, do 58 kg,
Bratislava 12. 5. 1929", BK 54 x 54, smalt, na závěsu s trikolórní stuhou
1/-/1 1200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2723. 1. cena do 72 kg t.v. Championat I. tř., pořádaný Čs. svazem těžké atletiky
v r. 1929, br 47 x 66, smalt , se smaltovaným závěsem s opisem a nákrční
trikolórní stuhou
1/-/1 1300,- 1600,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2724. Dekorace cyklistického závodu v RČS, bronz 69 x 69, smalt, 3 ks českých
granátů, na malé trikolorní stužce
1/-/1 1200,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2725. Dekorace cyklistického závodu v RČS, bronz 28 x 40, vložený postříbřený štítek,
na zdobeném bronzovém závěsu, chybí spodní podvěs
2/- 1500,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2726. Střelecké a sportovní medaile švédského království:
Střelecká soutěž Korpen, 1975, pozlacený br, 35 x 35, na stuze
Dělostřelecká soutěž Lag, 1960, br 31, na stuze
Dělostřelecká soutěž Kristinehamns-mästare, 3. cena 1962, br 31, na stuze
Střelecká soutěž Veteran Bana, 1981, pozlac. br 31, na stuze
1/-/1 400,- 400,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky