Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2734. Dekorace Vítěz závodu v chůzi na 2000 m, 1.9.1895, Atletic Klub Plzeň,
46 x 56, se závěsem, 6 českých granátů, původní etuje
1/-/1 400,- 650,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2735. 5. cena ve střelecké soutěži Přebor 3 pražských žup Čs. obce střelecké - oddíl C
bez data (cca r. 1900), br 31 x 42, JS plaketa, etuje
1/- 90,- 200,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2736. Dekorace Vítěz závodu v chůzi na 200 m, 23.8.1896, Atletic Club Plzeň,
46 x 56, se závěsem, 6 českých granátů, původní etuje
1/-/1 400,- 600,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2737. 2. cena Mistr Prahy v hockeyi, PKKV, 1921, br 33 x 43, s ouškem, 1-/1- 100,- 1100,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2738. 2. cena v závodu Osmy mladších s kormidelníkem, Rennerův memoriál,
24.6.1933, br 48 x 54, etuje
1/1 100,- 160,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2739. 1. cena Mattušovy čtyřky nováčků, Mezinárodní veslařské závody Praha,
27.6.1926, br 50
1/1 60,- 60,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2740. 3. cena ve veslařském závodu Libřice - Praha, 1930, br 36, na trikol. stužce 1/1/1- 90,- 220,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2741. 1. cena, kategorie G, B, mix, double canoe - Kanoistické závody "7. klubu
Old-Skautů", Svatojánské proudy - Libřice, červen 1930, br 40 x 60
1-/1- 90,- 240,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2742. Medailka Tenisový klubový turna LTC BALKÁN Žižkov, 1934, postř bt 24, stuž 1-/1-/1 80,- 100,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2743. 2. cena v Pohárovém turnaji Lawntenisu, ÚMŠ, 1925, br ovál 31 x 43, stuha 1/- 100,- 180,-
2744. 1. cena ve střeleckých závodech, družstvu 2 hlídkových závodů, věnuje Střelecká
jednota Nusle, V.Černý, 15.6.1924, Ag 23 x 24, ouško
1/1 100,- 300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2745. 3. cena v Zápasnickém Mistrovství Prahy, zápas řecko-římský, 25.12.1917,
ag 35 x 48, na stuze
1/1/1 100,- 300,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2746. 1. cena Mistrovství Prahy v hockeji, 1922, br 39, malá stužka 1/1/1- 90,- 90,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2747. 1. cena - Klubový přebor v odbíjené mužů, pořádaný Klubem Oldskautů "Varjag"
v ro¨ce 1934, br 61 x 40
1/1 90,- 260,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2748. 1. cena Juniorské přebory RČS, závod na 100 m, 1928, postř. br 27 x 47, etuje 1/1 90,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2749. Sportovní cena 1. v závodu dam, LKL Liberec, pozlac. br 73 x 69, smalt, etuje 1/- 40,- 170,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2750. Sportovní cena II. oblastní terénní soutěže motocyklů, Ostrov n/Ohří,
6.5.1950, zlacený br, 76 x 79, etjue
1/- 40,- 70,-
2751. Pam. medaile na 32. Rýnské spolkové střelby v Bendorf/Rhein 1932, BK 40, ou. 1/1 1800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2752. Pamětní medaile na získání Schützenburgu 1.10.1930, na av. President střel. spol.
dr. Timmersmann, postříbř, br 40, ouško
1/1 1800,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2753. Pamětní medaile na 21. Zemské spolkové střelby, pořádané Střeleckým spolkem
Pforzheim 9.-16.7.1905 (Pfalz - Střední Porýní), na av. portrét zemského
Protektora velkovévody Friedricha, ag 30 x 44, nepunc., ouško
1-/1- 1600,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDAILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2754. Francouzská medeile Vítězství, první vydání 1/1/1 500,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDAILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2755. Francouzská medaile Vítězství, , neoficielní typ, design Charles 1/1/1 2500,- --.-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDAILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2756. Japonská medaile Vítězství, br, stuha, oficielní typ, původní dřevěná etuje 1/1/1 3500,- 3500,-

Pol.

MEZISPOJENECKÉ MEDAILE VÍTĚZSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2757. Japonská medaile Vítězství, br, stuha, oficielní typ 1/1/1 3000,- --.-

Pol.

BAVORSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2758. Medaile krále Ludvíka II. s korunou, ag, punc, o39, 29,18 g, špendlík, 1/1 600,- --.-
2759. Pamětní odznak na vládu prince Alfonse, ag, forma věnce z dubových listů,
ve středu s monogramem "A" s korunou. Odznak je položen na stuze s jehlou,
45x42, zn. výrobce :¨M. HEINLOTH
1/- 690,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2760. Řád Belgické koruny, zlatá medaile, zlacený br, 1/1/1 400,- 480,-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2761. Pamětní medaile pro účastníky Velké války 1847 - 1947, br, 31x47, na stuze 1/1/1 120,- --.-
2762. neobsazena 0,- --.-
2763. Pamětní medaile pro účastníky obranné operace belgické armády na řece Rýn
v roce 1829, ag, smalt, stuha,
1/-/1 1800,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2764. Pamětní medaile pro účastníky bitvy na řece Yser (16.-31.10.1914), br, lak, stuha 1-/1-/1- 800,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2765. Pamětní medaile pro pečovatele o vojenské oběti 1. sv.války za r.1918-1929, br 1/-/1 500,- 550,-

Pol.

BRAZÍLIE

Stav

V.cena

D.cena

2766. Řád Jižního kříže, 5. třída, typ po r. 1950, BK, smalt, pův. stuha, známky nošení, 1/1/3 2700,- 3200,-

Pol.

EGYPT

Stav

V.cena

D.cena

2767. Řád Egyptské republiky, 2. třída, 1. typ z r. 1953, chybí nákrční stuha 1/- 11000,- --.-

Pol.

FINSKO

Stav

V.cena

D.cena

2768. Pamětní stříbrná medaile na 40. výročí Státního úřadu na podporu a ochranu
umění (1846 - 1896), postříbřený br 45, sisn. E.Wikstrom, opisy v latině
1-/1- 250,- 320,-

Pol.

FINSKO

Stav

V.cena

D.cena

2769. Pamětní medaile na založení Finské společnosti umění za vlády Alexandeera III.,
Ruského cara a Velkoknížete Finského, postříbřený br 45
1-/1- 250,- 340,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2770. Řád Čestné legie, 3. republika od r. 1870, ag, smalty, typ rytíř, původní stuha 1/1/1 5000,- 5500,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2771. Řád Čestné legie, 3. republika od r. 1870, ag, Au, smalty, typ rytíř, původní stuha 1/1/1 5000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2772. Řád Čestné legie, 3. republika od r. 1870, au, smalty, typ důstojník, původní stuha 1/1/1 14000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2773. Řád Čestné legie, 5. republika od r. 1962, ag, smalty, typ rytíř, stuha 1/1/1 2300,- 3200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2774. Řád Čestné legie, 3. republika od r. 1870, ag, smalty, typ rytíř, původní stuha 1/1/1 2300,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2775. Řád za sociální zásluhy, 5. třída, ag a smalt 1/1/1 800,- --.-
2776. Francouzská vojenská medaile, zlacený br, smalt, Koun 2E 1/1/1 450,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2777. Pamětní medaile na vítězné tažení francouzských vojsk císaře Napoleona III.,
proti Rakousku 1859, BK 31, původní stuha, sign. Barre
1-/1-/2 1800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2778. Pamětní medaile na nástup francouzské armády proti Prusku 1.10.1806,
br 42, lak, novoražba
1/1 300,- 480,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2779. Odznak (medaile) za zranění ve válce, typ 1916, br, smalt, Koun 13 A 1/-/1 700,- 700,-
2780. Odznak (medaile) za zranění ve válce, typ 1916, br, smalt, Koun 13 B/a 1/-/1 450,- --.-
2781. Pamětní medaile pro uprchlíky z německého zajetí ve Velké válce, br 1/1/1 400,- 400,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2782. Kříž Národní federace záchranářů "Za oddanou službu", br, na stuze je štítek
"Devouement" (obětavost), stopy nošení
1/1/1- 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2783. Pamětní medaile dobrovolné služby pro Svobodnou Francii, postříbř. br, Koun39 1/1/1 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2784. Odznak PICARDIE, uprostřed znak kraje a kolem znaky měst v tomto kraji,
br, zlacený, smalt, špendlík
1/- 100,- --.-
2785. Pamětní medaile na nástup mírotvůrce Evropy, Ludvíka XIII na francouzský trůn,
postříbřený br37, novoděl
1/1 120,- --.-
2786. Pamětní medaile na osvobození města Gdaňsk vojskem Napoleona 1807, br41,
medailér av. F.Andrieu, rev. D. Denon a F. Andrieu
1/1 790,- --.-
2787. Pamětní medaile na připojení Ilýrie k Francii 1809, br41, medailér av. F. Andrieu,
rev. F. Depaulis a D. Denon
1/1 790,- --.-
2788. Pamětní medaile představenstva Hospicu v Lyonu z r. 1845 na jeho založení
v roce 542 králem Childebert a královnou Ultrogothe, br35, medailér L.Schmitt,
1/1 290,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2789. Pamětní medaile Miniserstva zemědělství na Regionální zemědělskou výstavu
v St. Brieuc r. 1891, br 50, sign. H.Ponscarme
1-/1- 190,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2790. Pamětní medaile Miniserstva zemědělství na Regionální zemědělskou výstavu
v Rouen r. 1892, br 50, sign. H.Ponscarme
1-/1- 190,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2791. Pamětní medaile Hudební soutěže, konané v St. Nazaire s/Loire 11.-12. 5 . 1913,
br 50 s ouškem, sign. F. Rasumny
1-/1- 190,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2792. Spojka na frak tří miniatur: Řád Čestné legir po r. 1900, Válečný kříž a
Kříž Za vojenskou chrabrost, mírně nošená, na špendlíku
1/1/1- 1000,- 2200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2793. Pamětní francouzská medaile z let 1914 - 1918, bez štítku, původní stuha,Koun 16 1/1/1 300,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2794. Pamětní verdunská medaile, původnín stuha, Koun 14 1/1/1 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2795. Francouzský válečný kříž 1914-1915, původní stuha, Koun 12a 1/1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2796. Francouzský válečný kříž 1914-1916, původní stuha, Koun 12b 1/1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2797. Francouzský válečný kříž 1914-1917, původní stuha, Koun 12c 1/1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2798. Francouzský válečný kříž 1914-1918, původní stuha, Koun 12d 1/1/1 350,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2799. Válečný kříž 1939, původní stuha, Koun 33a 1/1/1 800,- 800,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2800. Válečný kříž 1939, původní stuha, Koun 33b 1/1/1 800,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky