Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. října 2017

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2801. Pamětní medaile Napoleona syna (syna římského krále) 1811, av hlava Napolena
rev. křtění dítěte Římského krále a opis Křest římského krále 1811, br68,
1/1 2300,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2802. Medaile Společnosti hudebníků a zpěváků. br32, neudělená 2/2/3 100,- 100,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2803. Pamětní medaile na vojenské operace na území orientu, br, stuha, Koun 49 1/1/4 350,- --.-

Pol.

Í R Á N ( PERSIE)

Stav

V.cena

D.cena

2804. Řád Slunce a lva, hvězda 1. třídy, pro cizince, BK, lak, jehla 1/- 12000,- --.-

Pol.

Í R Á N ( PERSIE)

Stav

V.cena

D.cena

2805. Řád Slunce a lva, nákrční dekorace 2. třídy, pro cizince, BK, lak, stuha chybí 1/- 4600,- --.-

Pol.

Í R Á N ( PERSIE)

Stav

V.cena

D.cena

2806. Řád Slunce a lva, 5. třídy, udělený cizinci, pův. stuha, meziváečný, poškoz. smalt 2/-/1 1200,- 1600,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2807. Pamětní medaile Japonského Červeného kříže pro účastníky Rusko-Japonské
války 1904-1905, br, bronzový závěs se špendlíkem
1-/1-/- 700,- --.-

Pol.

LIBÉRIE

Stav

V.cena

D.cena

2808. Liberijský Řád Afrikánského spasení, 2. třída, stuha chybí 1/1/- 4800,- --.-

Pol.

LOTYŠSKO - po r.1920

Stav

V.cena

D.cena

2809. Výkonnostní odznak plachtaře II. třídy, br, smalt, šroub, matr.č. 931 1/- 230,- 360,-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

2810. Pamětní medaile maďarského odboje (na maďarské vysočině) v roce 1938,
na av. Ferenc Rákoczi, br35, původní stuha R!
1/1-/1 500,- --.-

Pol.

NĚMCKO - císařství do r. 1918

Stav

V.cena

D.cena

2811. Odznak z období 2. roku Velké války s opisem: "Bůh potrestá nespolehlivou Itálii
1915", (německy), br23, smalt, naložený střed, ouško s kroužkem
1-/- 100,- 100,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2812. Odznak DSB (Deutsches Sport Bund), zlacený, jehla 1-/- 120,- 120,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2813. Odznak německé mládeže - meč s opisy Lidová mládež - Bojová mládež, špendl. 1/- 150,- 320,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2814. Odznak vojenských námořníků na lodích - drtících námořní blokády, zn. výrobce
O.Plazcek Berlin, BK, spona, novoděl
1/- 150,- 320,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2815. Pamětní odznak pro návštěvníky Říšského sněmu v Berlíně, br 30, špendlík 1/- 100,- 100,-

Pol.

NĚMECKO - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2816. Plaketa Oblastní výstavy v Essen(u), 16.-17. září 1923. pořadatelem byl Zemský
národně-socialistický spolek. br 69 x 101, zn. výrobce A.Donner, Eberfeld,
1-/- 2800,- --.-

Pol.

NĚMECKO (SPOKOVÁ REPUBLIKA)

Stav

V.cena

D.cena

2817. Odznak Vojenské správy francouzské okupační zóny v Německu, shora zkratka
G.M.Z.F.O., v centru lotrinský kříž a kolem bílé dubové ratolesti, značka
výrobce , 26 x 35, br, smalt, špendlík
1/- 490,- 550,-

Pol.

NĚMECKO (SPOKOVÁ REPUBLIKA)

Stav

V.cena

D.cena

2818. Pamětní medaile na 100. výročí založení německého císařství (1871 - 1971),
av. Otto von Bismarck, re.shromždění v berlínském chrámu, postříbř.br34, etuje
0/0 290,- --.-

Pol.

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2819. Záslužná medaile Německé lidové armády, malá stužka, původní etuje, Tautz 129 70 70,- --.-

Pol.

POLSKO - meziválečná doba

Stav

V.cena

D.cena

2820. Neurčený pamětní odznak, Maltezský kříž s vlajkami, na matici výrobce:
A.Panasiuk - Wazszawa, zlac Br 42mm, smalt,
1/- 490,- --.-

Pol.

PRUSKO - KRÁLOVSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2821. Medaile "Für landwirtschaftliche Leistungen", ag, o42, 28,13 gr. 1/1 1100,- --.-

Pol.

PRUSKO - KRÁLOVSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2822. Pamětní medaile "Pro vítězné pruské vojáky - účastníky Prusko-Francouzské
války 1870 - 1871", br29, původní stuha
1/1/1 450,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2823. Pamětní medaile Spolku vojenských vysloužilců farnosti Tuřanské na 25. trvání
spoku 26. 9. 1897, zlacený br 31, ouško
1-/1- 150,- 150,-
2824. Pamětní medaile na císaře Karla VI., postříbřený br 45, ouško 1/1 390,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2825. Vyznamenání Červeného Kříže 2. třídy, s válečnou dekorací, ag, smalt, na
trojúhelníkové stuze, výroba Scheid Wien, původní etuje, Mar161
1/1/1 2400,- 3000,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2826. Patriotický odznak Český lev, bílý smalt v rudém erbu, jehla 1/- 80,- 180,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2827. Pamětní medaile na 25. výročí korunovace FJI uherským králem 8.7.1892,
postříbřený br, o 36,5, ouško s kroužkem, bez stuhy
1-/1- 200,- --.-
2828. Pamětní medaile k stříbrnému výročí sňatku FJI s Elisabeth, duben 1879 1/1 100,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2829. Odznak Včelařského spolku pro Čechy, postříbřený, smalt, jehla 1/- 290,- 550,-
2830. Jubilejní kříž na 60 let vlády 1848-1908, br, původní stuha (pro civilisty), Mar402a 1-/1-/1 200,- 200,-
2831. Jubilejní pamětní medaile 1898, typ pro vojsko, Mar 396a 1/1/1 180,- 180,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2832. Pamětní medaile na 60. výročí Jednoty katolických tovaryšů v Praze,1852 - 1912,
av. portrét mons. Fr. X. Vaněčeka, pozlacený br 34, ouško
1-/1- 150,- 280,-
2833. Opasková spona uniformy českého Sokola, ag, punc 1/- 490,- 490,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2834. Pamětní odznak na 30. výročí provozu železnice Varšava-Vídeň, 1849 - 1879,
text v ruštině, br,39 x 29, smalt, špendlík R!
1/- 1100,- 1800,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2835. Pamětní katolická medaile na výročí úmrtí sv. Michala, 1880, br o 30,6 ouško 1/1 50,- 110,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2836. Pamětní medaile k 50.výr.jmenování císaře FJI majitelem ruského Keksholmského
pluku osobní gardy (1848-1898),av portrét FJI zprava, po obvodě jméno v azbuce
rev opis v azbuce, ouško, ag 33, bez signatury, Mar388, novoděl
1-/1- 250,- --.-
2837. Pamětní medaile na válku Prusko-Dánskou 1864, náhradní stuha, Mar359c 1-/1-/0 500,- 500,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2838. Pamětní medaile na otevření pomníku vojevůdce arcivévody Karla Ludvíka
Rakousko-Těšínského 22.5.1860 ve Vídni, br64
1/1 2300,- 2300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2839. Námořnický šátek s mapouí R/U Monarchie, modrá bavlna, 77x65 cm,
z období 1.svět.války, potřísněný krví, sešívaný, jinak
zach 200,- 200,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2840. Medaile "Mníšek a okolí - Památka svěcení praporu vojenských vysloužilců
17.8.1879", Al 32, ouško
1/1 100,- 650,-

Pol.

RAKOUSKO - 1. repubika

Stav

V.cena

D.cena

2841. Záslužná medaile "Za 25 leté zasloužilé působení v řadách hasičů", pozl. br, 32,st. 1/1/1 190,- 200,-
2842. Odznak pro Vojenského pilota, postříbřený, smalt, ovál 33x46, 2 patky 1/- 300,- --.-
2843. Odznak pro Pilota národního sportovního leteckého klubu, pozlacený, smalt, jehla 1/- 400,- --.-

Pol.

RUMUNSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2844. Pamětní kříž pro účastníky Velké Války (1916 - 1918), br, černěný, stuha 1/1/1 400,- --.-

Pol.

RUMUNSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2845. Pamětní medaile na valašského knížete Alecsanru Ioana, cu39, 1-/1- 150,- 160,-

Pol.

RUMUNSKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2846. Pamětní medaile na armádní soutěž C.Y.P.R. 1934 v Rumunsku, br60 1/1 900,- --.-

Pol.

INDICKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2847. Služební medaile "Sainya Seva Medaile", av. vstup do pevnosti Purana Qila,
rev. hora Nanda Devi a bambusový háj, nikl 36, původní stuha
1/1/1 250,- 250,-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2848. Klipa - potvrzení o zaplacení daně z vousů - Ogorody 1725, br30x30, novoděl 1/1 120,- 120,-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2849. Medaile Za službu při doprovodu cara Mikuláše I., av. portrét zprava, rev. opis,
bez data, bez signatury, zlacený br52, novoděl
1/1 350,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2850. Medaile Za službu při doprovodu cara Alexandra II., av portrét zleva, rev opis
v azbuce, br52, ouško, sign.NK,
1-/1- 550,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2851. Medaile Alexandra II., av portrét zprava, rev biblický pohled s nadpisem Nové a
Věčné světlo, rok 1857, ag55, sign v azbuce A. Allaň, novoděl
1-/1- 450,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2852. Svatojiřský kříž, 1. stupeň, BK, kopie 1/1 120,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2853. Pamětní korunovační medaile cara Alexandera III, r.1883, postř.br50, novoděl 1/1 190,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2854. Pamětní medaile na otevření pomníku cara Alexandra II. ve městě Ljubeč
26.6.1898, postříbřený br.34, novoděl
1/1 120,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2855. Pamětní medaile 100. výročí bojů s francouzskými vojsky Napleona 1812-1912,
postříbřený br30, novoděl
1/1 120,- 120,-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2856. Pamětní medaile 65. moskevského pěchotního klubu na 200 výročí (1700 - 1900),
av.Dvojportr.Kateřina II a Nikolaj II, rev.zbroj a místa bojů, ag 33,Kuzněcov 935
1/-/1- 300,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2857. Pamětní medaile na carevnu Kateřinu II., av.portrét zprava, rev.alegorie vítězství
v Krymské válce a na Kubáni, r. 1783, zlac. br45, sign. Abramson, kopie
1/1 200,- --.-
2858. Medaile Za službu při doprovodu cara Mikuláše I., av. portrét zprava, rev. opis,
bez data, bez signatury, zlacený br52, kopie
1/1 300,- --.-

Pol.

RUSKO - do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2859. Pamětní medaile na abdikaci Napoleona v dubnu 1814 a opětovný mír v Evropě,
av iniciály cara Alexandra I. a opis, rev. opis, br37, kopie
1-/1- 200,- --.-
2860. Medaile Alexandra II., av portrét zprava, rev biblický pohled s nadpisem Nové a
Věčné světlo, rok 1857, ag55, sign v azbuce A. Allaň, kopie
1-/1- 400,- --.-
2861. Medaile Za službu při doprovodu cara Alexandra II., av portrét zleva, rev opis
v azbuce, br52, ouško, sign.NK, původní ražba
1-/1- 700,- --.-
2862. Pamětní medaile Ruské společnosti uměleckých fotografů na Mezinárodní
fotovýstavu v Moskvě 1908, av umělecký obraz a pod ním název společnosti,
rev popis výstavy a po obv. název spol., zlacený br45, bez signatury, kopie
1-/1- 200,- --.-
2863. Pamětní medaile Mikuláše II. na tažení do Číny 1900 - 1901, av monogram N II,
rev po obvodu název tažení, v centu letopočty, zlac.br29, ouško, pozdější ražba
1/1 90,- --.-

Pol.

RUSKÁ FEDERACE

Stav

V.cena

D.cena

2864. Pamětní medaile "70 let od vítězství ve Velké vlastenecké válce 1945-2015", BK 1/1/1 230,- 230,-

Pol.

RUSKÁ FEDERACE

Stav

V.cena

D.cena

2865. Pam. medaile 200. výročí bitvy u Borodina 2012 - pro účastníky rekonstrukce
bitvy, av car Alexandr I. (jezdec na koni), pozlacený br, na stuze,
1/1/1 250,- 250,-
2866. Odznak spolku "Svaz ruského národa", v centru sv.Jiří, opis po obvodu, šroub 1/- 180,- --.-
2867. Sada odznaků různých typů raketového vojska, špendlíky, celkem 11 kusů 1/- 200,- --.-

Pol.

SASKO - království

Stav

V.cena

D.cena

2868. Pamětní medaile krále Friedricha Augusta I., (1750-1827), ag29, 10,49 g, ouško 1/1 490,- --.-

Pol.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2869. Pamětní med. Ministerstva obrany SR "Za účast v boji proti fašismu 1944-2009/
Za osvobození vlasti 1945-2010", matr.č.1246, postříbřený br, + m.stužka
1/1/1 600,- 800,-

Pol.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2870. Pamětní medaile "Personálná správa" Generálního štábu armády Slovenské
republiky, na rev. "Věnuje Náčelník správy plk.ing.Vl.Polička", br60
1/1 300,- --.-

Pol.

SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2871. Odznak spolku "PRÁVNÍK", BK, matr.č. 305, patka 1/- 390,- 650,-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2872. Pamětní medaile "30. výročí Raketového vojska strategického významu" 1989, 1/1/1 230,- 230,-

Pol.

S S S R

Stav

V.cena

D.cena

2873. Pamětní odznak Hrdiny SSSR Jána Nálepky, 24x31, postříbřený, špendlík 1/- 50,- 70,-
2874. Medaile Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR, zlacený tombak 30, na závěsu
s vlajkami SSSR a ČSSR, špendlík
1/-/1 80,- 80,-

Pol.

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2875. Řád Karla III., stupeň rytíř, typ po r. 1950, na stuze, nošený, nejvyšší šp. Řád 1/1/4 4000,- --.-

Pol.

Š V É D S K O - království

Stav

V.cena

D.cena

2876. Výkonnostní střelecká medaile střeleckého klubu Göteborg 1944, ag, punc,
15,30 g, na stuze, ryté udělení pro H. Carlson,
1/1/1 250,- --.-
2877. Střelecká medaile "Stockoholmský sřelecký svaz", kolem r.1930, br31, stuha 1-/1-/1- 150,- --.-

Pol.

Š V É D S K O - království

Stav

V.cena

D.cena

2878. Odznak člena Švédské královské tajné policie, BK, pochromov., zn výrobce, šp. 1-/- 170,- 170,-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2879. Záslužná medaile Ministerstva obrany "Za službu v námořních oddílech",
v období vojenského zásahu USA u Filipín v letech 1899-1903, br, na stuze
1/1/1 260,- 260,-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2880. Odznak automobilky "Graham (bratři Grahamové)", automobilka existovala
v letech 1919 - 1940, jehla
1/- 200,- --.-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2881. Odznak na vozidlo, či ke vchodu do budovy : "US Vojenská akademie" (USMA)
Westpoint byla založena v roce 1802 v New Yorku, pozlacený br 122 x 106,
dva montážní šrouby, typ odznak je kolem roku 1920
zach 600,- --.-

Pol.

U S A

Stav

V.cena

D.cena

2882. Členský odznak Amerického národního Červeného kříže, na stuze je již nečitelné
jméno města, rok 1986, zlacený br 32 x 42, smalt, na stuze se závěsem, špendlík,
na rev značka výrobce Robbins Co, Attleborg
1/-/1- 700,- --.-

Pol.

VATIKÁN

Stav

V.cena

D.cena

2883. Medaile Castelfidardo 1860, bílý kov, původní stuha, drobné úhozy 1-/1-/1- 1900,- --.-
2884. Medaile Za obranu církevního státu v rakouských vojenských oddílech 1849,
zlacený br, zlacení částečně setřeno, žluto-bílá stuha
1-/1-/1 400,- --.-
2885. Stříbrný kříž Jeruzalémských poutníků, ag nepuncovaný, na původní stuze 1/1/1 600,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2886. Pamětní medaile na korunovaci britského krále J.V. Jiřího IV. v červenci 1821,
pozlacený br35, sign. B.P., R!
1/1 490,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2887. Pamětní medaile Nezávislosti Indie, 15. srpna 1947, Koun. B17 1/1/1 250,- 250,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2888. Medaile General Service India, na stuze pásek "Mizo Hills", kratší stuha 1/1/1 250,- 250,-
2889. Kříž Britské společnosti Červeného kříže (The British Red Cross Society) se
štátkem na stuze "Proficiency in Red Cross Nursing", na revesu jméno a číslo
nositele 45319 F .E. White, br, zlacení, smalt, značka londýnského výrobce
1/1/1 650,- 650,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2890. Vyznamenání Britské společnosti Červeného kříže (Badge of honur), matriční
č. 5802, pozlacený br, smalt, špendlík
1/- 400,- 500,-
2891. Odznak Britské společnosti Červeného kříže "DIVISION", zlacený, na reversu
značka londýnského výrobce
1/- 180,- 330,-
2892. Odznak Britské společnosti Červeného kříže "INTER ARMA CARITAS",
br, smalt, špendlík
1/- 180,- 180,-
2893. Odznak Zemědělského fondu Společnosti britského Červeného kříže, br, smalt,
na revesu značka londýnského výrobce
1/- 200,- 200,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2894. Odznak Společnosti Svatého Jana - cadet, BK, členský odznak je dle opisu
na rev registrován u "St. Johns Gate London", jehla
1/- 150,- 150,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2895. Odznak "St. John Ambulance Assotiation - Brigade", BK, lak, špendlík, na rev
značka londýnského výrobce
1/- 150,- 150,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2896. Odznak meziválečné britské letecké společnosti "Calithumpian", br, smalt, šp. 1-/- 230,- 230,-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2897. Spolkový (neznámý) odznak - letíci antický pták, ag 925, špendlík 1/- 250,- --.-
2898. Sportovní odznaky : Britská gymnastická společnost a Buffalo bruslařský klub,
br, smalt, posříbřený a pozlacený, jehla a špendlík 2 ks
1/- 100,- --.-
2899. Pamětní britská medaile,vydaná k výročí 60 let vlády Jejího Veličenstva královny
Alžběty II. v roce 1912., pozlacený br40
0/0 50,- --.-

Pol.

VELKÁ BRITÁNIE

Stav

V.cena

D.cena

2900. Pamětní medaile na korunovaci krále Jiřího IV, 1821, pozlacený br 35 1/1 250,- 250,-

Pol.

Faleristka - dodatek

Stav

V.cena

D.cena

2901. R/U medailka "Pražský klub jízdy koňmo i povozem", br 33, stužka (kolem r.1900) 1-/1- 300,- 300,-

Pol.

Německo - 3. říše

Stav

V.cena

D.cena

2902. Odznak "Pro podporu školství", smalt, jehla, zn. výrobce Bellada Wien 1/- 100,- 100,-

Pol.

Rusko do r. 1917

Stav

V.cena

D.cena

2905. Pamětní medaile ruského cara Alexandera I., jako mírotvůrce po porážce franc.
armády v dubnu 1814, av. v centru AI a opis, rev. 3 lilie a opis, postř. br 37
1-/1- 250,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2906. Záslužný kžíž Vojenských dobrovolníků, období VV, br, na stuze, nošený 2/2/3 120,- 120,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2907. Čestná medaile Regionálních zastupitelstvích, bez uvedení jména, BK, stuha,
signována G. Crouzat
0/0/0 350,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2908. Záslužná medaile místních orgánů, bez uvedení jména, br, stuha s rozetou 0/0/0 300,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2909. Kříž bojovníků, br, stuha, Koun 28 1-/1-/1- 300,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2910. Záslužná medaile Ministerstva sociální práce, br, stuha, udělená R. Gallaud 1/1/1 120,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2911. Záslužná medile Ministerstva tělovýchovy a sportu, br, stuha, 1/1/1 200,- 200,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2912. Záslužná medaile Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, zlacený br, stuha,
udělená r. 1986 M. Puig, medaile signována : Borrel
1-/1-/1 120,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2913. Záslužná medaile Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, zlacený br, stuha,
udělená r. 1959 G. Fagot, medaile signována : Borrel
1.-/1-/1 120,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2914. Kříž dobrovolných bojovníků, zlacený br, stuha 0/0/0 300,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2915. Medaile Ministerstva práce a sociálního zabezpečení, udělená v r. 1950 E. Meyere,
postříbřený br, na trikolórní stuze R!
1/1/1 200,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2916. Medaile Ministerstva vnitra pro zasloužilé hasiče, neudělená, pozlacený br, stuha 0/0/0 700,- 800,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2917. Medaile pro statečné obránce města Liege r. 1914, br 34, stuha 1-/1-/1 600,- 600,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2918. Kříž Spolku veteránů krále Alberta 1909 - 1934, pozlac. br, na stuze 3 snítky 0/0/0 400,- 600,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2919. Válečný kříž VV 1914 - 1918, pozlacený br, se zlacenou lištou na stuze 1/1/1 300,- 550,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká společnost přátel drobné plastiky