esk spolenost ptel drobn plastiky

Nabdkov katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

SR - SSR - SFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

501. 50 Ks 1955, 10.vro osvobozen eskoslovenska, Novotn: varianta b BJ 200,- --.-
502. 50 Ks 1968, 50 let SR, n.hr., zanajc patina BJ 280,- --.-
503. 50 Ks 1968, 50 let SR BJ 280,- --.-
504. 50 Ks 1973 Jungmann, 50 Ks 1978 Nejedl, 2ks BJ 180,- --.-
505. 50 Ks 1973 Jungmann, 50 Ks 1978 Kremnica, 2ks BJ 180,- --.-
506. 50 Ks 1974 Jesensk, 50 Ks 1978 Nejedl, 2ks BJ 180,- --.-
507. 50 Ks 1974 Jesensk, 50 Ks 1973 nor 1948, 2ks BJ 180,- --.-
508. 50 Ks 1975 Neumann, 50 Ks 1973 IX.sjezd KS, 2ks BJ 180,- --.-
509. 50 Ks 1977 Kollr, 50 Ks 1973 IX.sjezd KS, 2ks BJ 180,- --.-
510. 50 Ks 1978 Kremnica, 100 Ks 1980 sl.spartakida 2ks BJ 190,- --.-
511. 50 Ks 1978, 100.vro narozen Z.Nejedlho BJ 110,- --.-
512. 50 Ks 1986, esk Krumlov, 50 Ks 1973 IX.sjezd KS, 2ks BJ 170,- --.-
513. 50 Ks 1986, Praha, 50 Ks 1986, esk Krumlov, 2ks BJ 200,- --.-
514. 50 Ks 1986, Praha, 50 Ks 1986, Bratislava, 2ks BJ 200,- --.-
515. 50 Ks 1986, Tel, 50 Ks 1986, esk Krumlov, 2ks BJ 200,- --.-
516. 50 Ks 1986, Tel, 50 Ks 1986, Levoa, 2ks BJ 200,- --.-
517. 50 Ks 1986, Levoa, 50 Ks 1986, Bratislava, 2ks BJ 200,- --.-
518. 50 Ks 1986, Levoa BJ 90,- --.-
519. 50 Ks 1987, k Pevalskho, 50 Ks 1988, Jnok, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
520. 50 Ks 1988, Jnok, 50 Ks 1989, eleznice Beclav - Brno, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
521. 50 Ks 1988, Jnok, 50 Ks 1987, Levoa, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
522. 50 Ks 1988, Jnok, 50 Ks 1991, parnk Bohemia, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
523. 50 Ks 1989, eleznice Beclav - Brno, 50 Ks 1990, Aneka, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
524. 50 Ks 1991, parnk Bohemia, 50 Ks 1990, Aneka, kapsle, 2ks 1/1 200,- --.-
525. 50 Ks 1991, Marinsk Lzn, 50 Ks 1991, Karlovy Vary, 2ks 1/1 200,- --.-
526. 50 Ks 1991, Marinsk Lzn, 50 Ks 1991, Pieany, 2ks 1/1 200,- --.-
527. 50 Ks 1991, Pieany, 50 Ks 1991, Karlovy Vary, 2ks 1/1 200,- --.-
528. 100 Ks 1971, J.Mnes BJ 160,- --.-
529. 100 Ks 1976, J.Krl BJ 130,- --.-
530. 100 Ks 1976, V.Kaplan BJ 130,- --.-
531. 100 Ks 1977, V.Hollar BJ 130,- --.-
532. 100 Ks 1977, V.Hollar BJ 130,- --.-
533. 100 Ks 1978, J.Fuk BJ 140,- --.-
534. 100 Ks 1978, Karel IV. BJ 220,- --.-
535. 100 Ks 1978, Karel IV. BJ 220,- --.-
536. 100 Ks 1979, 150.vro narozen J.Botta BJ 130,- --.-
537. 100 Ks 1979, 150.vro narozen J.Botta BJ 130,- --.-
538. 100 Ks 1980, 650.vro narozen P.Parle BJ 150,- --.-
539. 100 Ks 1980, 650.vro narozen P.Parle BJ 150,- --.-
540. 100 Ks 1974, B.Smetana BJ 130,- --.-
541. 100 Ks 1974, B. Smetana BJ 140,- --.-
542. 100 Ks 1979, 150.vro narozen J.Botta BJ 140,- --.-
543. 100 Ks 1980, spartakida, 100 Ks 1981, O.paniel, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
544. 100 Ks 1980, Bohumr meral, 100 Ks 1982, konspeka, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
545. 100 Ks 1980, Bohumr meral, 100 Ks 1981, Jurij Gagarin, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
546. 100 Ks 1981, O.paniel, 100 Ks 1982, konspeka, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
547. 100 Ks 1981, Jurij Gagarin, 100 Ks 1983, Nrodn divadlo, 2ks BJ 200,- --.-
548. 100 Ks 1981, Jurij Gagarin, 100 Ks 1982, I.Olbracht, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
549. 100 Ks 1982, I.Olbracht, 100 Ks 1984, A.Zpotock, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
550. 100 Ks 1982, I.Olbracht BJ 100,- --.-
551. 100 Ks 1982, konspeka .Budjovice - Linec BJ 100,- --.-
552. 100 Ks 1982, konspeka, 100 Ks 1984, Jan Neruda, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
553. 100 Ks 1983, Karel Marx, 100 Ks 1985, M.Kukun, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
554. 100 Ks 1983, Haek, n.zel.teka, 100 Ks 1985, M.Kukun, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
555. 100 Ks 1983, Jaroslav Haek BJ 100,- --.-
556. 100 Ks 1983, S.Chalupka, 100 Ks 1984, M.Bel, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
557. 100 Ks 1983, Nrodn divadlo, 100 Ks 1983, Haek, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
558. 100 Ks 1983, S.Chalupka, 100 Ks 1985, J.Hol, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
559. 100 Ks 1983, Karel Marx, 100 Ks 1985, MS hokej, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
560. 100 Ks 1983, Nrodn divadlo, 100 Ks 1985, Brandl, patina, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
561. 100 Ks 1984, M.Bel, 100 Ks 1985, Helsinky, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
562. 100 Ks 1984, Jan Neruda, 100 Ks 1985, Petr Brandl, patina, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
563. 100 Ks 1985, MS hokej, 100 Ks 1985, M.Kukun, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
564. 100 Ks 1985, J.Hol, 100 Ks 1984, A.Zpotock, kapsle, 2ks BJ 200,- --.-
565. 100 Ks 1986, K.H.Mcha, 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
566. 100 Ks 1987, Banick akadmia, 100 Ks 1990, Vel.Pardubick, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
567. 100 Ks 1988, Praga 1988, 100 Ks 1990, B.Martin, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
568. 100 Ks 1988, Praga 1988, 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
569. 100 Ks 1988, Martin Benka, 100 Ks 1990, K.apek, 2ks BJ 240,- --.-
570. 100 Ks 1988, Martin Benka, 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
571. 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, 100 Ks 1990, J.Kupeck, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
572. 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, 100 Ks 1988, Praga 1988, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
573. 100 Ks 1990, K.apek, 100 Ks 1988, M.Benka, 100 Ks 1989, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
574. 100 Ks 1990, J.Kupeck,100 Ks 1993, Bevnovsk klter, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
575. 100 Ks 1990, Vel.Pardubick,100 Ks 1993, Slov.muz.spolon., kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
576. 100 Ks 1990, B.Martin, 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
577. 100 Ks 1991, W.A.Mozart, 100 Ks 1990, Velk Pardubick, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
578. 100 Ks 1992, Lidice, 100 Ks 1987, Banick akadmia, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
579. 100 Ks 1992, Morav.muzeum, 100 Ks 1989, 17.listopad 1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
580. 100 Ks 1993, Bevnov.klter, 100 Ks 1990, Velk Pardubick, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
581. 100 Ks 1993, Slov.muzel.spolonos, 100 Ks 1989, 17.11.1939, kapsle, 2ks BJ 240,- --.-
582. 500 Ks 1981, L.tr BJ 500,- --.-
583. 500 Ks 1981, L.tr BJ 500,- --.-
584. 500 Ks 1983, Nrodn divadlo BJ 600,- --.-
585. 500 Ks 1983, Nrodn divadlo BJ 600,- --.-
586. 500 Ks 1987, J.Lada, kapsle BJ 600,- --.-
587. 500 Ks 1987, J.Lada, kapsle BJ 600,- --.-
588. 500 Ks 1988, eskoslovensk federace, kapsle BJ 600,- --.-
589. 500 Ks 1988, eskoslovensk federace, kapsle BJ 600,- --.-
590. 500 Ks 1992, Matica Slovensk, kapsle BJ 600,- --.-
591. 500 Ks 1992, Matica Slovensk, kapsle BJ 600,- --.-
592. 500 Ks 1992, J.A.Komensk, kapsle BJ 600,- --.-
593. 500 Ks 1992, J.A.Komensk, kapsle BJ 600,- --.-
594. 500 Ks 1993, eskoslovensk tenis, kapsle BJ 600,- --.-
595. 500 Ks 1993, eskoslovensk tenis, kapsle BJ 600,- --.-

Pol.

Sady - eskoslovensko 1980 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

596. Sada obnch minc 1980 0/0 120,- --.-
597. Sada obnch minc 1981 0/0 120,- --.-
598. Sada obnch minc 1982 0/0 120,- --.-
599. Sada obnch minc 1983 0/0 120,- --.-
600. Sada obnch minc 1984 0/0 120,- --.-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2018 esk spolenost ptel drobn plastiky