Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

Bódi Ladislav (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1501. 150.výročí sedliackého povstania na východnom Slovensku 1831-1981.
Postavy tří sedláků, opis, sign./5 měst.znaků, opis, Br70 v etuji
0/1 80,- 80,-
1502. Cyril a Metoděj, patroni Evropy, BL.
Postavy světců, lat.opis, sign./sv.Benedikt, lat.opis. Br70, téměř
0/0 70,- --.-

Pol.

Braun Rudolf (1838-1904)

Stav

V.cena

D.cena

1503. Na památ.svěcení chrámu páně sv.Vojtěcha na Horách Březových 21.9.1890
Chrám, znak, 2 řád.nápis, sign./6 řád.nápis. Ag37 v pův.etuji, dr.skvr., téměř
0/0 1000,- 5500,-

Pol.

Čáka Jan (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1504. 780 let města Příbram, 1216-1996 - Znak města, 2 řád.nápis, opis/staré a nové
město, hornické atributy, sign., patin.Ag50
1/1 300,- 750,-
1505. 780 let města Příbram, 1216-1996 - Znak města, 2 řád.nápis, opis/staré a nové
město, hornické atributy, sign., patin.Br50
0/0 50,- 50,-

Pol.

Doležal Rudolf (1916-2002 ) a Grmela Jeroným (1926-1992)

Stav

V.cena

D.cena

1506. 900 let kláštera Hradisko u Olomouce, 1978 - Průčelí kláštera, 3 řád.nápis/
deska s 7 řád.latin.textem, sign., Br60 - 350ks - BK.28/23
1/1 100,- 220,-

Pol.

Fischer Jan Tomáš (1912-1957)

Stav

V.cena

D.cena

1507. Diviš Prokop, 250.výročí narození, 1698-1948.
Portrét, opis, sign./Divišův bleskosvod, opis, datum. Br70
1/1 100,- 150,-

Pol.

Havelka Luděk (1941- )

Stav

V.cena

D.cena

1508. Mucha Alfons - 10.výročí ČNS, pobočka papírová platidla, 1976
Poprsí vlevo, opis, sign./3 řád.nápis, sign., Br70 - 500ks, BK.3/1
1/1 100,- 100,-
1509. Parléř Petr, 1980 - Poprsí zleva, letopočty, sign./úhelník, lev, opis, sign.
Br40 postř., BK.1/17
1/1 50,- 70,-
1510. Mácha K.H., 1982 - Portrét zleva, opis, sign./poutník v noční krajině
pod Bezdězem. Br40 postř., skvrny
1/1 50,- 75,-

Pol.

Hofmann L.

Stav

V.cena

D.cena

1511. V upomínku na proražení obtokové štoly provedené za účelem snížení spodních
vod kol Macochy dle návrhu Dra.Absolona a inž.Mazala firmou Bratří
Redlochové a ing.Viktor Šamánek, 1928-1929 - Br45x75
1/1 1800,- --.-

Pol.

Housa Vlastislav (1932-2004)

Stav

V.cena

D.cena

1512. Šrámek Fráňa, 100.výročí narození, 1977
Portrét, opis/ nahá dívka, sign., Br50 leštěná hrana
0/0 100,- 130,-

Pol.

Chochole Ladislav (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1513. Dačický Mikuláš z Heslova, BL(1989) - Poprsí mír.doprava, opis,2 řád.nápis,
sign./korbel, kniha, kord, opis, sign., Br40 postř., FM.A1/33
1/1 60,- 110,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1514. Dr.Aleš Hrdlička, 100.výročí narození 1869-1969 a IX.mezinárodní kongres
antropologie 1969 - Hlava zpředu, opis, sign./zjednoduš.mapa sev.Ameriky
a Asie, opis. Br60
0/0 50,- 90,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1515. Campanus Vodnianus, 1972 - Poprsí zpředu, opis, sign./listina protknutá
mečem, písmo, sign., Br70 v etuji
0/0 100,- 150,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1516. Nezval Vítězslav, 75.výročí nar.1975 - Hlava část.zprava, opis, sign./
ženské torzo se závojem, květy, báseň. Br75, téměř
0/0 100,- 140,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1517. Karel IV. - 600.výročí úmrtí 1978, vydalo Ministr.kultury ČSR
Korunovaný portrét zpředu, významné stavby, nápis, sign./český lev, gotické
oblouky, lat.opis. Br75 v etuji
0/0 400,- 400,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1518. Španiel Otakar, 100.výročí narození 1881-1981 - Hlava zprava,
faksimile podpisu, sign./torzo Niké, mince, nápis, sign, Br75, BK.1/19
1/0 100,- 160,-

Pol.

Knobloch Milan (1921- )

Stav

V.cena

D.cena

1519. Brandl Petr J.,1988 - Poprsí mírně zprava, opis, sign./letící holubice zleva,
znak, opis,sign., Tbk42 postř., FM.A14/12, dr.škrce, patina
Proof 50,- 100,-

Pol.

Kolářský Zdeněk (1931- )

Stav

V.cena

D.cena

1520. Hanka Václav, 1791-1861-1991 - Hlava zleva, věž, lev, nápis a opis,
sign./rodný dům se sochou, mince, opisy, sign., Br60
0/0 100,- 260,-

Pol.

Košťál Dušan (1948- )

Stav

V.cena

D.cena

1521. Slovenská numis.společnost, pob.Bratislava, medailérský klub 2.XII.1980
Histor.stavby, 10 řád.nápis / líc a rub mince M.Terezie, 4 řád.nápis, sign., Br70
0/0 140,- 200,-

Pol.

Kovanič Václav Adolf (1911-1999)

Stav

V.cena

D.cena

1522. Přemysl Otakar II., 1978 - Jezdecká pečeť / koruna, 2 řád.opis, sign., Br60 1/1 100,- 160,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934- ) a Čáka Jan (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1523. Slavík Josef, 20 let české numis.spol., pobočka Příbram 1986.
Hlava zprava, opis, sign./housle, opis, sign., Br60, BK.35/6
0/0 120,- 120,-

Pol.

Kozák Ladislav (1934- ) a Uchytilová-Kučová Marie (1924-1989)

Stav

V.cena

D.cena

1524. 40.výročí osvobození 1985 - Kytice, nápisy na stuhách, sign./matka
s dítětem, opis, sign., Br60, BK.1/25
1/1 40,- 90,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1525. Příbramští betlemáři 1999. Probošt Josef, Třebechovice pod Orebem, 1999
Portrét, opis, sign./vyobrazení ústř.scény betlému, opis, sign., Br60
0/0 100,- 220,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- )

Stav

V.cena

D.cena

1526. Příbramští betlemáři k významnému životnímu jubileu, JS, BL
Betlém, opis. Br40
0/- 80,- 130,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- ) a Čáka Jan (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1527. 35 let ČNS pobočka Příbram, 1966-2001 - Poprsí Lumíra Češky zpředu, 3 řád.
opis/důl, opis,. Patin.Cu50
0/0 150,- 150,-

Pol.

Kožuch Milan (1944- ) a Čáka Jan (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1528. 100 let blatenských lokálek, 1899-1999 - Lokomotiva, opis, sign./mapka
blat.lokálek, opis. Patin.Br50
0/0 200,- 200,-

Pol.

Kudela Petr (1942- )

Stav

V.cena

D.cena

1529. Jupiterova kašna v Olomouci 1980
Socha na kašně, opis, sign/6 řád.nápis. Br60x60, BK.28/24
0/0 120,- 120,-

Pol.

Kupfer Vilém (1841- )

Stav

V.cena

D.cena

1530. Odměna průmyslu českému, Řem.beseda v Poděbradech 1879
Poprsí Jiřího z Poděbrad zpředu, opis/alegorie, znak města, sign., Cu54, téměř
0/0 500,- 4000,-

Pol.

Lidický Karel (1900-1976)

Stav

V.cena

D.cena

1531. Alois Jirásek, 125,výročí narození 1851-1976 - Portrét zprava, opis, sign./
letopočty, faksimile podpisu. Br60 v etuji
0/1 100,- 120,-

Pol.

Sign.MP

Stav

V.cena

D.cena

1532. Příbramští betlemáři vánoce 2004 - Kostel Maří Magdalény v Bohutíně, 2 řád.
opis, sign./Karasovy jesličky, opis. Ag50 - 0,925 - 80,42g
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Sign.MP

Stav

V.cena

D.cena

1533. Myslbek Josef Václav (1848-1922) a Stehlík J.
Obchodní a živnostenská komora v Praze, BL.
Poprsí Merkura zprava, opis /Putti s konvicí, kladivem a sekáčem, sign.
Ag50 - 0,900 punc - 61,5g , v orig.etuji, patina, dr.hr.
1/1 700,- 1600,-

Pol.

Novotný Štefan (1954- )

Stav

V.cena

D.cena

1534. Rodina, příbr.numismatici a betlemáři Václavu Hruškovi in memoriam, 2006, JS
Ag50 - 50,38g
0/- 500,- 1300,-

Pol.

Novotný Štefan (1954- ), návrh Jan Čáka

Stav

V.cena

D.cena

1535. Dvořák Antonín, 100.výr.úmrtí 2004, vyd.ČNS Příbram - Hlava zpředu, opis,
sign./kostel, hudeb.nástroje, les, 11 řád.nápis. Br60 poměděná
0/0 100,- 300,-
1536. Dvořák Antonín, 100.výr.úmrtí 2004, vyd.ČNS Příbram - Hlava zpředu, opis,
sign./kostel, hudeb.nástroje, les, 11 řád.nápis. Br60 patin.
0/0 100,- 300,-

Pol.

Peter Andrej (1912-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1537. Státní mincovna Kremnica, Za záslužnú práci 1327-1977 - Prsty ruky drží čsl.
korunu, opis, 2 řád.nápis, sign./styl.lip.ratolest. Patinovaný Br70
0/0 500,- 500,-

Pol.

Peter Andrej (1912-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1538. Příbram, 400 let povýšení na král.horní město 1979 - Znak města, opis/staré
a nové budovy, opis, sign., Ag35 - 0,900 - 18,1g, v kapsli, BK.35/3
Proof 250,- 250,-

Pol.

Peter Andrej (1912-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1539. Dvořák Antonín, 1981 - Poprsí zpředu, opis, sign./alegorie Rusalky, opis, sign.
Ag38 - 0,900 - 27,55g v kapsli (vyd.ČNS Příbram), Bk.35/4A, dr.skvr.
Proof 250,- 725,-
1540. Dvořák Antonín, 1981 - Poprsí zpředu, opis, sign./alegorie Rusalky, opis, sign.
Br38 postř. (vyd.ČNS Příbram), Bk.35/4, nep.skvr., tém.
0/0 120,- 180,-

Pol.

Prádler Jiří (1929-1993)

Stav

V.cena

D.cena

1541. Československá obchodní a průmyslová komora, BL - Hlava zleva, opis, sign./
po obvodě prům.stavby, dopr.prostř., uprostřed udělení Ing.Mir.Dobešovi 1983
Br70 zlac. + dtto miniatura Žk20 na závěsu se zav.špendlíkem, tém.
0/0 600,- 850,-

Pol.

Severa Jindřich

Stav

V.cena

D.cena

1542. Gerstner F.J., 150 let koněspř.železnice Č.Budějovice-Linec, 1977.
Hlava zleva, opis, sign./koněspř.vůz, 8 řád.nápis. Br60 postř.v etuji
1/1 400,- 400,-

Pol.

Simota Jan (1920- )

Stav

V.cena

D.cena

1543. 150.výr.narození Jana Nerudy, 1834-1984.
Hlava zleva, faksimile podpisu, sign./4 řád.nápis. Br60 v etuji, téměř
0/0 600,- --.-

Pol.

Skromný Rudolf A.(1934- )

Stav

V.cena

D.cena

1544. 770 let města Příbram, 100 let Příbramského muzea,1986
Budova Ševč.dolu, sign.R.Skromný/ měst.pečeť. Patin.Br70, Pješčak.113.N-9
0/0 100,- 120,-
1545. 770 let města Příbram, 100 let Příbramského muzea,1986
Budova Ševč.dolu, sign.R.Skromný/ měst.pečeť. Patin.Br70, Pješčak.113.N-9
0/0 100,- 100,-

Pol.

Sucharda Stanislav (1866-1916)

Stav

V.cena

D.cena

1546. Chlapec a vrba, dole poprsí ležící dívky, 2 řád.nápis, sign., JS, BL
litý Br165x567. DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!!
1/- 1500,- 1700,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1547. Beneš Eduard Dr., vůdce odboje a I.ministr zahraničí ČSR
Poprsí zleva, opis, sign./znaky, prapor, opis. Br60. Bo-005/b
1/1 1000,- 3000,-

Pol.

Šejnost Josef (1878-1941)

Stav

V.cena

D.cena

1548. Dr. Emil Hácha, státní president, národní pomoc českému lidu 1941.
Poprsí zleva, opis, sign./státní znak zahloubený v ploše, opis.
Zn60, Bo-018a, koroze
1/1 100,- 260,-

Pol.

Šichman Ladislav (1930-2017)

Stav

V.cena

D.cena

1549. Bernolák Anton, 170.výr.úmrtí, 1983.
Portrét, v pozadí Bratisl.hrad, opis, sign./otevř.kniha, opis. Br80 v etuji
0/0 150,- 170,-

Pol.

Šindelář Lumír (1925-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1550. Ekumenický překlad Písma sv.,Česká katolická charita 1987
Dvě postavy světců, opis, sign./6 řád.nápis, opis, sign., Br70 v etuji
0/0 100,- 140,-

Pol.

Šindelář Lumír (1925-2010)

Stav

V.cena

D.cena

1551. Universita Karlova, BL - Hlava Karla IV., symboly university, písmo/symboly
university, písmo.Br70 v etuji
0/ 600,- 600,-

Pol.

Španiel Otakar (1881-1955)

Stav

V.cena

D.cena

1552. Milénium sv.Václava 829-1929 - Sv.Václav na koni, andělé, letop./sv.Václav,
znak, opis. Ag40 - 0,987 punc.-30,112g
0/0 7000,- 7000,-

Pol.

Úprka František (1868-1929)

Stav

V.cena

D.cena

1553. Neščasná vojna, Umělecká beseda 1903, JS - Stoj.truchlící žena, dole poprsí
mrtvého muže, sign., lité Fe patin.na měď cca168x610 v původním dřevěném
rámu, Želez. Rožmitál. DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
1/- 1000,- 2400,-

Pol.

Vika Alexander (1933- )

Stav

V.cena

D.cena

1554. Nižnánsky Jožo, 1983
Hlava zleva, opis, sign./postavy z jeho díla, sign., Br80 v etuji
1/1 150,- 150,-

Pol.

Vít Josef (1948- )

Stav

V.cena

D.cena

1555. Gustáv Husák, JS, BL - Poprsí část.zleva, opis, sign., Al 45, téměř 0/- 50,- 65,-

Pol.

Vít Josef (1948- )

Stav

V.cena

D.cena

1556. Václav Klaus, JS, BL - Poprsí část.zleva, opis, sign., Al 45, téměř 0/- 50,- 90,-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- )

Stav

V.cena

D.cena

1557. Eliška Rejčka, 1985 - Hlava zprava, let.1288-1335, sign./štít s českým lvem,
8 řád.nápis. Br50 , BK.14/8
0/0 100,- --.-

Pol.

Vitanovský Michal (1946- ) a Čáka Jan (1929- )

Stav

V.cena

D.cena

1558. 120 let trati Rakovník-Protivín, 1995 - Lokomotiva zprava, histor.Příbram,
4 řád.nápis, sign./mapa trati, okřídlené kolo, písmo. Patin.Br50
0/0 200,- 340,-

Pol.

Zeman Karel (1949- )

Stav

V.cena

D.cena

1559. Mucha Alfons, 20 let ČNS pob.Ivančice - Poprsí zpředu, sign./tančící dívka,
let.1959,1979. Br60, BK.17/4
1/1 100,- 260,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1560. Jan Štursa, 100.výročí narození 1880-1980, NN
Hlava zleva, faksimile podpisu/socha nahé dívky, 3 řád.nápis, Br80 v etuji
0/0 100,- 240,-

Pol.

Autor neurčen

Stav

V.cena

D.cena

1561. Jan Pavel II., návštěva ČSFR 1990, NN
Hlava zleva, opis/Hradčany, opis, 2 řád.nápis. Br60
0/0 100,- --.-
1562. Zápotocký Antonín. Za jednotu, za socialismus, BL, NN
Poprsí zleva, opis/znak ROH, hvězda, opis. Br postř.nepr.61x65
1/1 30,- 30,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1563. 40.zjazd SCHS a ČSSCH Banská Štiavnica 1984, JS, NN
Znak města, chemické vzorce, 3 řád.písmo, Bk60
0/- 60,- 60,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1564. Kerametal Bratislava, 1970-1980, JS, NN, Bk60 v etuji 0/- 40,- --.-
1565. Závod CHOCEŇ, nositel vyznamenání Za vynikající práci, NN, BL
Pohled na závod, logo ČKD, opis/stroj, opis. Br50
1/1 100,- 100,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1566. 700.výročí udělení městských práv Havlíčkovu Brodu 1978, NN
Hlava K.H.Borovského zprava, opis, sign.KH77/znak města, jména slavných
českých osobností. Br60, skvrny,dr.hry
1/1 500,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1567. Tržnice nábytku společenstva truhlářů v Praze svému zakládajícímu členu
Václavu Houdečkovi, 1882-1913, NN, JS - Pohled na Prahu, znak truhlářů,
4 řád.nápis. Litá Bk 170x128, patin.
1/- 1200,- --.-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1568. Praha-Modřany-Dobříš - 110 let tratě, 1897-2007, NN - Parní lokomotiva,
2 řád.nápis/el.lokomotiva, 2 řád.opis. Patin.Br50
0/0 100,- 180,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1569. Průmyslová jednota v Čechách, NN - Český lev, česko-německý opis, sign./
ve vavřín.věnci udělení J.Landovi z Příbrami 1911. Msz41
2/2 100,- 5000,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1570. Středočeská živnostenská, průmyslová a hospodářská výstava v Příbrami 1911.
Upomínka na expozici železáren v Komárově., NN - Znak města, 2 řád.opis/
opis, 5 řád.nápis. Lité Fe60
1/1 150,- 1700,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1571. Středočeská živnostenská, průmyslová a hospodářská výstava v Příbrami 1923.
Čestná cena výstavního výboru, NN - Znak města, 4 řád.nápis/7 řád.nápis.
Br ovál 44x55, dr.skvrny
1/1 250,- 1200,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1572. Česká numismat.společnost pobočka v Příbrami. Udělovací medaile, NN, BL
Znaky, opis/ Vavř.ratolesti, opis. Neudělená. Patin.Br50
0/0 100,- 170,-
1573. Žetony: ČNS pobočka Příbram 2000, Bk27 + Pobočka České numismatické
společnosti Příbram, Žk27 + Numismatika Příbram, JS,NN, BL, číslo 14, Žk31
Celkem 3 kusy
- 40,- 130,-

Pol.

Podle míst

Stav

V.cena

D.cena

1574. Vlastivědné muzeum Slaný. Na paměť 100.výročí založení 1885-1985, NN.
Znak města, opis/3 řád.nápis. Br40 v etuji
1/1 50,- 50,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky s vojenskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1575. Nevěřte nikomu ! 21.května 1938, JS - Dva vojáci, 2 řád.nápis, sign.
Br122x174
1/- 3900,- --.-
1576. Fotografie - vojáci, I.světová válka
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
zach. 50,- 65,-
1577. Fotografie - vojáci, I.světová válka
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
zach. 50,- 75,-

Pol.

Svazarmovské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1578. Celostátní přebor ve střelbě. Sportovní střelbou k brannosti!, NN, BL
Střelec v pokleku, sign.J.Kulhánek
0/ 100,- 170,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky Sboru nár. bezpečnosti , Veřejné bezpečnosti a Policie ČR

Stav

V.cena

D.cena

1579. Čestná medaile Policie ČR
Br30x30 se modrozelenobílou stuhou + stužka, v pův.etuji
0/0/0 200,- 550,-
1580. Pamětní medaile Správy Středočeského kraje PČR
Br336 se modrozelenobílou stuhou + stužka, v pův.etuji
0/0/0 200,- 460,-
1581. Medaile Za službu vlasti (1979). Br33 se stuhou + 2 stužky + udělovací dekret
pro npor.MUDr.Nosek Miroslav, vše v pův.etuji
0/0/0 100,- 100,-
1582. Plaketa Policie České republiky, JS
Br60 zlacené a postř., v etuji
0/- 200,- 500,-

Pol.

Střelecké medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1583. Vlasti k obraně, NN - Lučišník zleva, nápis/doryt 6 řád.nápis I. (místo)
II.družstvo střel.jedn.Žižkov závod o přebor 1928. Bk36x53, smalt
1/- 1200,- 1200,-

Pol.

Střelecké medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1584. Čs.Národní Jednota Střelecká v Čes.Budějovicích, NN, JS - Postava střelce
s puškou, opis. Dole doryt 2 řád.nápis "Členu II družstva/jubil.záv.1934.
Br50x70 v pův.etuji
1/- 800,- 1000,-

Pol.

Střelecké medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1585. Čs.svaz střelecký, Střelecká přezka, Bk52x74 1/- 500,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1586. Celostátní výstava specializovaných oborů ve filatelii FČSF Písek 1972
slepotiskové razítko
zach. 50,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1587. 750 let Košic, 1230-1980. Národná výstava poštových známok Košice 1980.
Znak, písmo, sign.A.Peter/poštovní vůz, opis. Br80
0/0 150,- 180,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1588. Národní výstava poštovních známek Olomouc 1981 - Pošt.známka, opis, sign.
A.Beran/dítě, opis, 2 řád.nápis. Br60
0/0 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1589. Socfilex 81, mezinár.výst.pošt.známek, 1981, NN - Letící holubice s poštovní
známkou, 4 řád.nápis/historické stavby. Br70
0/0 80,- 80,-

Pol.

Filatelistické medaile

Stav

V.cena

D.cena

1590. Za rozvoj socialistické filatelie na Slovensku - Známka, opis/Muzeum mincí
a medailí Kremnica, Bk38 v zaplomb.kapsli
Proof 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1591. Vysoká škola polnohospodárská Nitra, Bk70 1/1 60,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1592. Brno, pam.med.k 60.výr.zal.Vys.školy veterinární, 1978 - Styliz.V s Aeskulap.
holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/neg.trojúhelník s pochodní,
2 řád.nápis, sign.P.Formánek, Br60 v etuji
1/1 120,- 120,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1593. Pešina Ignác J., 200.výr.narození 1966 - Poprsí zleva, 2 řád.opis, sign.
V.A.Kovanič, 5 očíslovaných segmentů kostí, latin.opis Facvltas medicinae
veterinariae Brvnensis. Br60
1/1 120,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1594. A.C.Dědulin. Československo-sovětská spolupráce ve veterinární medicíně.
Poprsí část.zleva, opis, sign,V.A.Kovanič/7 řád.česko-ruský nápis. Br60
1/1 150,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1595. Prof.MUDr. a MVDr.h.c. Edward Babák - Poprsí zleva, opis, sign.V.A.Kovanič/
opis "Biologia a Physiologia). Br60 (vydala VŠV)
0/0 100,- 100,-
1596. Sigillum Universitatis Turritanae Sacerensis, JS, NN, Br50 0/- 80,- 80,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1597. Facultas Pharmaceutica Universitatis Comenianae, 45.výr.založní
Lékařské symboly, opis, sign.cv (Cvengrošová)/4 řád.nápis. Br70
0/0 120,- 180,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1598. 50.výr.Univerzity Komenského, 500.výr.Academie Istropolitana, JS, NN
Bk32x22 v pův.etuji
1/- 60,- 60,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1599. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak bez hvězdy, 4 řád.nápis, fign.F (Formánek). Br70 v etuji
1/1 100,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1600. Brno, pamětní medaile k výročí založení Vysoké školy veterinární v r.1918
Styliz.V s Aeskulap.holí a znaky měst Brna a Nového Jičína,lat nápis/
čs.znak s hvězdou, 4 řád.nápis, sign.F (Formánek). Bk70 v etuji
0/0 100,- 150,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky