Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1601. Academia veterinaria Brunensis, 1918. De Medicina Veterinaria Optime
Meritis, 1995 - Znaky, lat.opis/opis, 4 řád.nápis, sign.Kovanič. Br80 v etuji
1/1 220,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1602. Pamětní med. VFU "Una vita, una sanitas, una medicina"
Pohled na Brno, 2 řád.opis/lékař.symb., opis, sign.V.A.Kovanič. Br80 v etuji
0/0 250,- --.-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky škol

Stav

V.cena

D.cena

1603. Academia Veterinaria Brunensis 1918. De Medicina Veterinaria Optime Meritis.
Znaky Čech, Moravy, Slezska a Brna, opis/vavř.ratolest, 3 řád.latin.opis.
Br80 v etuji
0/0 600,- --.-
1604. Academia Metallurgica Omnium Prima, Jáchymov 1716, Ostrava 1945,
Příbram 1949. Br70 zlac., tém.
0/0 80,- 80,-
1605. Vysoká škola báňská 1849-1949. Příbram 1949, Ostrava 1949
Dva horníci při rubání, opis, sign./továrna, znaky, Ag27 - 0,500 - 12,77g
1/1 80,- 180,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1606. Bódi - Báňská města - 6 x Br40 postř. + 90 let muzejnictví v Kremnici -
1xBr50 postř. Ve společné etuji
Proof 350,- 350,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1607. 15 let Jáchymovských dolů 1945-1960. Čestné uznání za dlouholetou a příkl.
práci uděluje ÚSV a TRS - Postava běžce zprava, opis/písmo. Br52, Pješ.4.B-1
1/1 50,- 90,-
1608. 25 let Uranových dolů, 1945-1970. Čestné uznání, NN
Atom, písmo/opis, 2 řád.nápis. Postř.Br60, Pješ.6.B-3
1/1 80,- 120,-
1609. 40 let Československý uranový průmysl, 1945-1985. Čestné uznání., NN
Důl, 5 řád.nápis/opis, 2 řád.nápis. Patin.Br60, Pješ.9.B-6
1/1 60,- 90,-
1610. ČNS Příbram, vstupenky na aukci č.44 (1999), č.45 (2000) a č.46 (2000), NN
3 kusy
- 60,- 120,-
1611. ČNS Příbram, vstupenka na 49.aukci 19.3.2002, NN - Památník obětem
březohorské důlní katastrofy 31.V.1892/opis, 6 řád.nápis. Msz30
0/0 50,- 60,-
1612. ČNS Příbram, vstupenka na 50.aukci 20.10.2002, NN
Repliky medailí, opis/ 3 řád.opis. Cu30, skvrnka, téměř
0/0 100,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1613. ČNS Příbram, vstupenka na 54.aukci 19.3.2005, NN
Důl, opis/3 řád.opis. Patin.Ag30 - 0,925 - 14,78
0/0 200,- 300,-
1614. ČNS Příbram, vstupenka na 54.aukci 19.3.2005, NN
Důl, opis/3 řád.opis. Patin.Cu30
0/0 60,- 70,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1615. ČNS Příbram, vstupenka na 55.aukci 18.3.2006, NN
Důl v Obrecnici, opis/3 řád.opis. Patin.Ag30 - 0,925 - 15,45
0/0 200,- 200,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1616. ČNS Příbram, upomínka na 60.aukci 22.3.2009, NN
Hlava Jaroslava Ejema zprava, opis/3 řád.opis. Patin.Msz35
0/0 60,- 80,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1617. Uranové doly Příbram 1949-1989, JS,NN - Důl, opis. Zlac.Br60, Pješ.26.C-15 0/- 80,- 80,-
1618. Uranové doly Příbram 1949-1989, JS,NN - Důl, opis. Br60, Pješ.26.C-15 1/- 50,- 65,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1619. Historie příbramského hornictví, důl Lill, BL
Důl Lill 1857, opis, sign./horník, znaky, opis, sign., Patin.Cu50
0/0 200,- 200,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1620. Historie příbramského hornictví, RD důl Ferdinandův, BL
Důl, opis, sign.Kožuch/horník, znaky, opis, sign., Ag50 - 0,925 - 77,36g
0/0 1700,- 1700,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1621. Historie příbramského hornictví, RD důl Štěpánský, BL
Důl, opis, sign./horník, znaky, opis, sign.Kožuch. Ag50 - 0,925 - 59,26g
0/0 1700,- 1700,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1622. Historie příbramského hornictví, UD Příbram š.č.2-Vojna II, 60 let od zaražení
prvních šachet, 1948-2008 - Důl, opis, sign./horník, znaky, opis, sign.Kožuch.
Patinovaná Cu50
0/0 200,- 250,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1623. Synposium Hornická Příbram, NN, BL(1974) - Poprsí Josefa Hrabáka část.
zleva, opis/znak Příbrami, 4 řád.latin.nápis. Patin.Br50, Pješ.62.H-5
1/1 50,- 400,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1624. Symposium Hornická Příbram, BL(1984) - Poprsí prof.Jana Grimma část.zleva,
2 řád.nápis, sign.Kožuch/znak Příbrami, 4 řád.latin.nápis. Br50, Pješ.70.H-13
0/0 50,- 90,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1625. Symposium Hornická Příbram, BL(1987) - Poprsí PH DR Josefa Theuera část.
zleva, opis, sign.JS (J.Soukup)/znak Příbrami,4 řád.lat.nápis. Br50, Pješ.78.H-21
1/1 50,- 90,-
1626. 25 let Rudných dolů Příbram, Fluorit Sobědruhy, 1954-1979, NN
Styliz.důl, opis/písmo. Bl48 + dtto Bk48 poměď., skvrny 2 ks
1/1 60,- 60,-
1627. 30 let Rudných dolů n.p.Příbram VHJ-RBMZ Bratislava, 1958-1988, JS
Mapa Čech, 4 řád.nápis, sign.Km (Kožuch). Patin.Br70
1/- 50,- 50,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1628. Památka zasvěcení 1000m dolů Albrechtových 1875, NN
Panna Marie, český opis/zkřížená kladívka, němec.opis. Sn30 s ouš.
2/2 100,- 1000,-
1629. 400 let povýšení Příbrami na král.horní město , 1579-1979
Znak města, opis/staré a nové budovy, opis, sign.AP (A.Peter). Postř.pat.Br35
0/0 100,- --.-
1630. 760 let horního města Příbram, 1276-1976 - Znak města, horníci při ražbě,
opis, sign.A.P.(A.Peter)/denár, 6 řád.nápis. Ag35 - 0,900 - 23,60g1/1
0/0 200,- 260,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1631. 30.výročí VZUP Kamenná 1988 - 3 růže, opis, sign.L.Šindelář/budovy
jednotlivých základen. Patin.Br70, Pješ.89.I-8
0/0 100,- 340,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1632. 30.výročí VZUP Kamenná, JS, NN, BL (1988) - Budovy, názvy jednotlivých
základen. Patin.Br70 - raženo pouze 6 kusů (L.Šindelář), Pješ.91.I-10
0/- 200,- 480,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1633. Uranové doly v Příbrami 1971. Největší hloubka jáma 17-S 1650m. NN
Horník se sbíječkou, opis/opis. Patin.Br51, Pješ.14.C-3
1/1 100,- 120,-

Pol.

Medaile a odznaky s hornickou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1634. 20 let Vývojové základny uranového průmyslu Kamenná 1958-1978. NN
Replika jáchym.tolaru /písmo. Br50 zlac., Pješ.84.I-3
0/0 100,- 140,-

Pol.

Medaile a odznaky s hasičskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1635. Upomínka na oslavu 50 letého trvání sboru v Louňovicích pod Blaníkem
4.července 1937 - Trikolora s 3 řád.nápise, jehla
zach. 30,- 100,-

Pol.

Medaile a odznaky s hasičskou tematikou

Stav

V.cena

D.cena

1636. Sbor dobrovolných hasičů Příbram-Březové Hory, 1886-2006, NN
Hasičské atributy, opis/znak hasičů. Patin.Cu35
0/0 100,- 180,-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1637. IV.sjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 1984, Br62 v etuji 0/0 40,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1638. III.zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 1980. 750 výr.Košic.
Bk nepr.ovál 60x30
1/- 50,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1639. X.zjazd Českej a slovenskej farmaceutickej spoločnosti Bratislava 1990, NN
Bratisl.most, 5 řád.nápis/opis. Bk60 v etuji
0/- 50,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1640. 90 let Fakultní nemocnice v Olomouci, 1896-1986 - Hlava zpředu, Aeskul.hůl,
sign.Z.Přibyl ´86/6 řád.nápis. Br70 v etuji
1/1 50,- --.-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1641. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno, Br60 v etuji 1/- 40,- 40,-

Pol.

Lékařské medaile

Stav

V.cena

D.cena

1642. Boj o zdraví českomoravského lidu. Referent zdravovědy č.175
Odznak Br35 smalt., se zavír.špendl.
1/- 1200,- 1200,-

Pol.

Hudební medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1643. Smetana Bedřich, v hudbě je život čechů.
Poprsí zprava, opis, notový záznam, sign./styliz.krajina, opis
IN MUSIC IS THE LIFE OF CZECHS. Vydala ARTIA. Br 38mm postř.
1/1 40,- 40,-

Pol.

Divadelní a filmové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1644. Vitanovský - 100.výr.znovuotevření Nár.divadla 1983 - Budova ND, opis,
vroč./8 řád.nápis, sign. (vydala ČNS Praha a Nár.muz.), Br40 postř., BK 1/23
1/1 30,- --.-

Pol.

Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční

Stav

V.cena

D.cena

1645. VIII.všesokolský slet v Praze 1926 - Skládací věšáček pro cvičence na oděv
(složený cca 55x15), Vej.I.B.31, No.str.113 + XI.všesokolský slet v Praze
1948, sokol s rozepjatými křídly, Br18x33 se zav.špendl.a se stružkou (2x) +
Sokol, lipový lístek, Žk10x11
- 100,- 100,-
1646. Zarámované foto dívky spolu se stužkou STARÝ KOLÍN /ŽUPA TYRŠOVA zach. 50,- --.-

Pol.

Lyžování

Stav

V.cena

D.cena

1647. Československý svaz lyžařů - Cvičitel - č.179, Bk50 smalt se šroubem a maticí 1/- 1200,- --.-

Pol.

Veslování

Stav

V.cena

D.cena

1648. SKEP PRAHA. Veřejný závod Cholín -Šlemín, I.místo
Polopostava ženy s pádlem, písmo, sign.Nekvasil. Br plech 47x52
2/- 50,- 50,-

Pol.

Veslování

Stav

V.cena

D.cena

1649. Hutník - Plaketa za I.místo v C2 MIX na 1.ročníku zjazdu po Hroně 1961
Al 80x70 pobronz.v pův.etuji
1/1 80,- 80,-

Pol.

Zápas

Stav

V.cena

D.cena

1650. Mistr Čech v zápase řec.-římském A.F.K.Kolín 1907, Žk 45x120
Poprsí zleva, opis, sign.E.Gattteaux/8 řád.nápis. Br40
0/0 3000,- 3000,-
1651. Majstrovstvá Európy v zápasení Prievidza ČSSR 1980, NN
Zápasníci, letopočet/logo, opis. Br50
1/1 30,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1652. Olomouc, 200.výr.arcibiskupství, 1777-1977 - Pohled na dóm, opis/poprsí
sv.Václava zleva, opis, sign.M (Myszak Jiří), Br59, téměř
0/0 80,- 80,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1653. Kozák - 250 let od korunovace Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami,
BL (1962) - Klášter, písmo/madona s dítětem, opis, sign., Br60
1/1 100,- 170,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1654. Grmela a Doležal - Zdík Jindřich, 850.výročí katedrály sv.Václava
v Olomouci 1131-1981 - Postava zleva, 5 řád.lat.nápis/olomouc.dóm,
3 řád.lat.nápis, sign., Br60 v etuji
1/1 80,- 80,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1655. Grmela a Doležal - Zdík Jindřich, 850.výročí katedrály sv.Václava
v Olomouci 1131-1981 - Postava zleva, 5 řád.lat.nápis/olomouc.dóm,
3 řád.lat.nápis, sign., Br60, tém.
0/0 120,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1656. Schrenk Alois Josef, intronizační medaile 1838 - Korunovaný znak, 2 řád.
český opis/8 řád.český nápis, sign.I.L. (Lerch Josef z Lerchenau), Br35
1/1 1200,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1657. Náboženská medaile, NN, BL - Snoubenci, království nebeské, opis/náboženské
symboly, opis. Br98 v pův.etuji
1/1 500,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1658. Kristus, NN, JS, BL - Hlava Krista zleva.
Litý Br160 na dřevěné podložce ve tvaru kříže
1/- 3000,- 3400,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1659. Svatý Václav, NN, JS, BL ¨- Postava sv.Václava zpředu, latinský opis.
Litý Br280 DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
1/- 3000,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1660. Macocha, NN, JS, BL - Scény obětování, nápis. Lité Fe173x190 bronz.patin. 1/- 800,- --.-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1661. 100.výročí korunovace Madony na Svaté Hoře, 1832
Madona mezi svatými, sign./6 řád.nápis. Bk40 s pův.ouš., škrce
2/2 100,- 600,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1662. Na paměť 600.výročí uctívání milostné sošky Panny Marie Svatohorské
prvním arcibiskupem pražským Arnoštem z Pardubic, 1348-1948, sign.Š a J.B.
Jednostranný litý Br175x128 v pův.etuji
1/- 500,- 750,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1663. ČNS Příbram - Milénium sv.Vojtěcha, 997-1997, NN - 2 řád opis, 3 řád.nápis/
kostel, znak, 2 řád.nápis. Ag37 - 0,925 - 27g
0/0 500,- 800,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1664. 650 let od vzniku sošky Madony Svatohorské, 1348-1998 - Poprsí Arnošta
z Pardubic, 2 řád.opis/soška Madony, opis, sign.JČ., patin.Br50
0/0 200,- 280,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1665. Panna Marie na Sv.Hoře, JS, NN, BL - Soška Panny Marie, opis.
Plechový obrázek v rámečku, postř.Bk71
-1/- 70,- 70,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1666. Příbramští betlemáři vánoce 2005, NN - Kostel Sv.Ignáce v Březnici, opis/
betlém, opis. Ag50 - 0,925 - 73,242g
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1667. Jubileum 200 leté korunovace na Sv.Hoře, 1732-1932, JS, NN
Madona, písmo. Žk37x50 se světle modrou stuhou
1/- 50,- 80,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1668. 50 leté jubileum na Sv.Hoře u Příbrami, NN - Madona, český text/Madona,
německý text. Msz24x28 postř.s ouškem + dtto Msz24x28 s ouš. 2 ks
2/2 130,- 130,-

Pol.

Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí

Stav

V.cena

D.cena

1669. Svátostky Svatá Hora - 5ks Al + 1 ks Br + 1 ks Bk + 3ks štítků na hůl
Celkem 10 ks
- 100,- 150,-

Pol.

Medaile, plakety a odznaky T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1670. Paša J. - Masaryk T.G., BL, JS - Hlava vlevo, nápis, sign., litá Bk132x200 +
Beneš Edvard, BL, JS - Hlava vpravo, nápis, sign., litá Bk132x200 2 kusy
1/1 400,- --.-
1671. T.G.Masaryk 1850-1937
Talíř, osmiúhelník 20mm. DRAŽBA JEN NA SÁLE !!
zach. 300,- 360,-
1672. T.G.Masaryk, BL, JS - Hlava zleva, opis, sign.MP (Poldaufová)/český znak.
CuNi 27 - No.01.206
0/0 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1673. Kálatova medaile celost.jednoty chovatelů králíků. Za úspěšnou činnost
v králíkářství, NN, BL - poprsí předcedy spolku zpředu, opis/logo, opis.
Postř.Msz45, postř.část.setřeno
-1/-1 200,- 300,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1674. Nejlepší pracovník v dopravě, NN - Odznak 45x50 se zavír.špendlíkem
s udělovacím dekretem v pouzdru
1/- 300,- --.-
1675. Železničáři, Jezdím bez nehod a závad, III.stupeň č.5471
Br42x42, smalt
1/- 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1676. Slovenský zväz drobnochovatelov. Za dlhoročnú obetavú prácu, NN
Styliz.2 holubice, opis/styliz.Bratisl.hrad, opis.
Br80 zlac+ odzn.Žk15 s jehlou, vše v etuji
0/0 80,- 80,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1677. Dopravní stavby Olomouc. Za vzornou práci, Br60 v etuji 0/0 50,- --.-
1678. Kovohutě Příbram 1311-1786. Za věrnost, NN, BL
Hlava dělníka zleva/opis a nápis. Postř.Br60
1/1 50,- 50,-

Pol.

Záslužné medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1679. Kovohutě Příbram 1311-1786. Za věrnost, NN, BL
Hlava dělníka zleva/opis a nápis. Patin.Br60
1/1 50,- 55,-
1680. Kovohutě Příbram 1311-1786. Za věrnost, NN, BL
Hlava dělníka zleva/opis a nápis. Br60
1/1 50,- 50,-

Pol.

BELGIE

Stav

V.cena

D.cena

1681. Bruggy. Konference o Simonisovi Stevinim, 1972, NN
Znak města/6 řád.nápis. Patin.Br70 v pův.pouzdru
0/0 400,- --.-

Pol.

BRAZÍLIE

Stav

V.cena

D.cena

1682. Sao Paulo, Bk70 v etuji + dekret pro Karla Dufka (1970)
DRAŽBA JEN NA SÁLE !!!
0/0 300,- --.-

Pol.

DÁNSKO

Stav

V.cena

D.cena

1683. Evropa 1997, NN - Poprsí zprava, písmo/písmo. Ag40 - 0,999 -21,55g Proof 280,- --.-

Pol.

FINSKO

Stav

V.cena

D.cena

1684. Alexander III Wenään Keiseri Suomen Suuri-Ruhtinas, NN, BL
Hlava zprava, opis/opis a 3 řád.nápis ve věnci. Bk45
-1/-1 100,- --.-
1685. Caesar Artiva Decvs et Tvtela. Soc.Artivm Finlandiae, 1846-1896
Hlava zprava, opis/alegorie, opis, 2 řád.nápis v úseči. Bk45
-1/-1 100,- --.-

Pol.

FINSKO

Stav

V.cena

D.cena

1686. Filatel.výstava FINLANDIA 56 - Filatel.motivy. Ag40 punc - 30g v etuji 1/1 350,- 350,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1687. Pierre Puget, 1817 (pozdější ražba)
Poprsí zleva, opis, sign.E.Gattteaux/8 řád.nápis. Br40
0/0 290,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1688. Ludvík XIV., 1681 (/ražba z r.1968) - Poprsí zleva, opis, sign./alegorie, opis,
3 řád.nápis v úseč. Br72
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1689. 100.výročí narození Napoleona I., 1769-1869, NN
Poprsí zprava, opis/Napoleonovy insignie, vavř.a dubové ratolesti.
Cu50 v pův.nadepsané etuji, hrany
1/1 900,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1690. Napoleon Bonaparte a Joanna z Arcu - Poprsí Napoleona zprava, opis, sign.
Dupré/pomník J.z Arcu, opis, 4 řád.nápis, sign., Cu55, hry, dr.škrce +
Bonaparte premium consul - Poprsí zprava, opis, 4 řád.nápis, sign.Duvivier/
opis, 7 řád.nápis. Br57. Obě medaile ve společné originální etuji
1/1 8000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1691. Napoleon Bonaparte v Egyptě 25.7.1798 - Poprsí Napoleona zprava, opis,
sign.A.Bovy/vojsko v čele s Napoleonam na koni pod pyramidami, 2 řád.opis,
v úseči 2 řád.nápis. Cu41
1/1 1500,- 2200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1692. Napoleon Bonaparte v Egyptě 25.7.1798 (ražba 1969) - Napoleon mezi
vojáky pod pyramidami, nápis, sign.J.J.Dubois/opis, 5 řád.nápis. Br58
0/0 1400,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1693. Napoleon I., na vítězství u Marenga 1800 (ražba 20.stol.) - Poprsí vpravo
mezi zbraněmi a prapory zarám.výjev z bitvy, opis, 3 řád.nápis,
sign.Montagny a Andrieu/Napoleon na koni, 3 řád.nápis. Br60
0/0 1400,- 1400,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1694. Křest syna Napoleona I., 1811 - Portrét Napoleona zleva, sign.Andrieu a
Denon D./Napoleon drží nad hlavou svého syna, 2 řád.nápis, sign., Br68
1/1 1000,- 3200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1695. Na úmrtí Napoleona na ostrově Sv.Heleny 5.5.1821 (ražba 1982), NN
Hlava zprava ve věnci, na stuze místa jeho vítězných bitev/ostrov, loď, opis,
v úseči 2 řád.nápis.Br69
1/1 1800,- 2000,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

1696. J.B.Dunlop, 40.výročí vynálezu pneumatiky, 1888-1928, NN
Poprsí zpředu, automobil a letadlo, 4 řád.francouz.nápis/odebírání surového
kaučuku, 2 řád.nápis. Br60x51 v pův.nadepsané etuji
1/1 2900,- --.-
1697. Zimní olympijské hry v Albertville 1992, NN - Skokan na lyžích, olympijský
oheň, opis. Ag20 - 0,999 - 4,97g, skvrnky
Proof 60,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1698. Benátky. Teatro la Fenice, NN, BL - Fénix v plamenech, opis/výrobce Bertoni
Milano. Patin.Ag50 - 0,800 - 55,45g v pův.etuji
0/0 720,- 720,-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

1699. Lazzaro Spallanzani - Poprsí zleva, opis, sign.Teruggi/opis, 8 řád.nápis.
Br50 v etuji
0/0 80,- --.-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

1700. Expo World Exposition Osaka 1970 - Ag35 - 0,925 - 18,65g 0/0 220,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky