Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2501. Čs. válečný kříž 1914-18, tmavý br, původní upínání, po ruském legionáři, MV3 1/1/1- 500,- 650,-
2502. Čs. válečný kříž 1914-18, tmavý br, bez upínání, po ruském legionáři, MV3 1/1/1 500,- 650,-
2503. Čs. revoluční medaile, tmavý br., se zn. výrobce, po legionáři, MV6 1-/1-/1 400,- 400,-
2504. Československá medaile Vítězství, tmavý br, sign. O.Španiel, MV7 1/1/1 550,- 600,-
2505. Československá medaile Vítězství, světlý br, sign. O.Španiel, MV7 1/1/1 550,- 600,-
2506. Medaile čs. dobrovolce z let 1918 - 1919, známky nošení, MV8 1-/1-/1 300,- 300,-
2507. Medaile pro vítěze v závodech plukovních, ouško, sign. Pichl 1/- 90,- 90,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2508. Výkonnostní odznak pro Výtečného střelce z pušky, těžký typ, zn. KB 1/- 200,- 350,-
2509. Pamětní medaile Manifestačního sjezdu dobrovolců 1918-19, Brno 1938, MV67 1/1/1 400,- --.-
2510. Medaile Svazu čs. důstojnictva, II. stupeň, tmavý br, MV68 1/1/1 400,- 400,-
2511. Pamětní odznak Svazu Národních Gard "Kříž za věrné služby", vydání 1945,
bez podpisu medailéra, MV77
1/1/1 300,- 320,-
2512. Etuje k Diplomovému odznaku krále Karla IV., 1. a 2. třídy, původní 1/- 120,- 300,-
2513. Odznak člena Masarykovy Letecké Ligy, Ag, původní, na dlouhé jehle (se záv.) 1/- 120,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2514. Pamětní medaile ke 40. výročí "Zemské jednoty řemeslných živnostenských
společenstev pro Čechy sídlem v Praze 28.7.1935", secestní ztvárnění, Al50
1/1 200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2515. Pamětní medaile "Výstavy psů všech plemen v Praze 9.-10. června 1934",
pořádal Říšský Svaz Československý lovecký a kynologický, br45, sign, etuje
1/1 200,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2516. Patriotický přívěsek s čs. lvem, BK, lak, 39 x 26, ouško 1-/- 50,- 110,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2517. Patriotická spojka 3 odznaků Český lev 1938 + 2 odznaky s dírkou na zavěš. 3 ks 1/- 100,- 130,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2518. Plaketka "Závody čs. branné moci 1923", br, 32 x 32, sign. MÁRA 2/- 100,- 140,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2519. Čepicový odznak důstojníka čs. armády, 2 upínací patky 1/- 100,- 150,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2520. Medaile "Na paměť 10 letého výročí republiky ČSL. 1918 - 1928", av portrét
TGM z leva a opis, br28, ouško se stuhou v národních barvách
1/1/1 200,- 260,-

Pol.

Protektorát ČECHY a MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2521. I. cena v Mistrovství Prahy v šachu 1941, pořádala Pražská župa Ústřední
Jednoty Českých Šachistů, JS plaketa br 60 x 40, původní etuje
1/- 100,- 240,-

Pol.

Protektorát ČECHY a MORAVA

Stav

V.cena

D.cena

2522. Odznak 3. říše s vročením 1942, BK, jehla 1/- 400,- 500,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2523. Znaky na nárameníky uniformy "Svazu brannosti", s úchyty, 2 ks, 1-/- 150,- 180,-
2524. Řád Slovenského národního povstání, II. třída, postříbřený br., MV16 1/1/1 800,- 800,-
2525. Řád 25. Února, III. třída, komplet s miniaturou v původní etuji, MV28 1/1/1 300,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2526. Dekorace ČSČK "Za obětavou a záslužnou práci", postříbřená, smalt 1- 120,- --.-
2527. Cena ČÚV ČSTV pro "Přeborníka ČSR", postříbřený BK, nákrční stuha 1/-/1 50,- 75,-
2528. Medaile "Za chrabrost před nepřítelem", tmavý br, MV12 1/1/1 500,- 550,-
2529. Medaile Čs. armády v zahraničí, štítek "Velká Británie", MV14 1/1/1 500,- 750,-
2530. Čs. vojenská medaile "Za zásluhy", bronzový stupeň, vyd. Londýn, MV13 1/1/1 350,- 350,-
2531. Pamětní medaile druhého národního odboje, 1946. tmavý bronz, MV20 1/1/1 120,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2532. Pamětní medaile na "Páté výročí osvobození města Jablonec n.N. 8.5.1945" ,
Ag49, 54,655 g R!
1/1 890,- 1400,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2533. Klopová značení Vojenského pohraničníka, vloženy psí hlavy, 2 ks 1/- 200,- 420,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2534. Odznak "500 000 km bez nehody", Ag, zn., špendlík 1/- 300,- 300,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2535. Odznaková akce ZRO 1946, 3 dobové odznaky na kartě s popisem, R! 1-/- 50,- 100,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2536. Skautský odznak "Akela" (velitel), br40, smalt, očka na úchyt 1/- 300,- 900,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2537. Medaile "Za zásluhy o obranu vlasti", Ag, punc, MV43 1/1/1 250,- 250,-
2538. Medaile "Za zásluhy o výstavbu", Ag, punc, MV33 1/1/1 250,- 250,-
2539. Medaile "Za pracovní věrnost", Ag. punc, malá stužka, MV47 1/1/1 300,- 300,-
2540. Medaile Svazu požární ochrany "Za mimoriadné zásluhy", pozlacený br, stuha
se zápichem, matriční č. 04901, etuje
1/-/1 150,- 150,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2541. Odznak Absolventa vojenské akademie, Ag, punc, šroub 1/- 250,- 260,-
2542. Čestný odznak SNB, zlacený br, stuha, bez matr. č. 2, malé stužky, etuje 1/-/1 80,- --.-
2543. Odznak "Vzorný kolektiv SNB", všechny 3 třídy, o.1.tř na špendlíku,ost.na šroubu 1- 40,- 60,-
2544. Odznak "Vzorný kolektív ZNB", všechny 3 třídy, o.1.tř na špendlíku,ost.na šroubu 1- 40,- 60,-
2545. Odznak "Vzorný cvičitel Svazarmu", br, špendlík 0/- 40,- 40,-
2546. Medaile "Za zásluhy o hlavní město Prahu", pozlacený br, malá stužka, etuje 1/1/1 90,- --.-
2547. Pamětní medaile k 25. výročí znárodnění Československého pojišťovnictví, 1945 -
- 1970, sign. Kolářský, br A60, etuje
1/1 100,- --.-
2548. Výkonnostní odznak Vojenského výsadkáře 2. třídy, číslovaný, tombak, šroub 1/- 350,- 400,-
2549. Výkonnostní odznak Vojenského výsadkáře 2. třídy, číslovaný, tombak, šroub 1/- 350,- 400,-
2550. Sada Výkonnostních odznaků Vojenského letectva : odznaky 1.,2. a 3.výkonnost.
třídy Výsadkáře a odznak s letadlem, Al, šroub - 4 kusy
0/- 490,- 800,-
2551. Soubor výkonnostních odznaků Výsadkového vojska : - odznaky 1962-1992,
druhý typ. lehký kov, šroub - celkem 6 ks a odznaky 1993, lehký kov, 4 ks
1/- 990,- 990,-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2552. Sada 5 ks vojenských odznaků : odznak na čepici důstojníka ČSLA a ČSFR,
odzn. "Štít 1984", Svaz vojáků z povolání AČR, a 25 let VÚ 5936 (Spojovací pluk
Klacany), smalt, lak, br a bílý kov,
0/- 130,- --.-
2553. Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa, m. stužka, MV53 1/1/1 30,- --.-
2554. Záslužná medaile ČSČK 1.tř. "Prof. Jánského", pozlac.br26 + malá stužka, etuje 0/-/0 50,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2555. Záslužná medaile ČSČK 2.tř. "Prof. Jánského", postř.br26 + malá stužka, etuje 0/-/0 50,- --.-
2556. Záslužná medaile ČSČK 3.tř. "Prof. Jánského", bronz26 + malá stužka, etuje 0/-/0 50,- --.-
2557. Odznaky ČSČK pro zasloužilé dárce krve (1.-3. tř a kapka krve), jehly - 4 ks 0/- 100,- 100,-
2558. Odznaky ČSČK : "Připraven ke zdravotní ochraně", "Mladý zdravotník", a
"Buď připraven ke zdravotní ochraně" - 4 ks
0/- 40,- --.-
2559. Odznaky ČSČK : ČSČK, 50 let ČSČK a Zdravotník ČSČK - 3 ks 0/- 30,- --.-
2560. Čestná stužka "Mateřství 1. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 110,- 130,-
2561. Čestná stužka "Mateřství 2. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 90,- 90,-
2562. Čestná stužka "Mateřství 3. stupně", s nevyplněným dekretem, PU31, etue 1/- 60,- 60,-
2563. Cena ČÚV ČSTV pro "Přeborníka ČSSR", br, nákrční stuha 1/-/1 50,- 50,-
2564. Pamětní medaile ÜV ČSTV k 25. výročí založení (1948 - 73), stuha se špendl. 1/1/1 40,- --.-
2565. Pamětní odznak Brněnského veletržního výstaviště k 50. výročí (1928 - 1978),
pozlacený br, špendlík, zn. výrobce Mincovna Kremnica
1/- 50,- --.-
2566. Odznak důstojníka - absolventa Vojenské akademie, BK, lak, šroub 1/- 40,- --.-

Pol.

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2567. Medaile "Na paměť 15. výročí založení VAAZ Brno 1951 - 1966", br61 1/1 50,- 70,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2568. Pamětní medaile Armády ČR "Meče armády hrot", stuha, špendlík 1/1/1 290,- --.-
2569. Medaile "Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu"
udělená Výkonným výborem ČSTV v r. 2006 Evě Albrechtové, Br 60,
signování "Věneček", původní etuje s věnováním (115 x 145)
0/0 130,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2570. Stolní vlaječka "43. Výsadkový prapor Chrudim", dar velitele pro čestného hosta 0/0 60,- 75,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2571. DVD "Česká republika a její profesionální armáda", dvojjazyčně (ČJ a AJ), dar 0 40,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2572. Pamětní medaile z r.1994 "4. brigáda rychlého nasazení", br40,5 0/0 300,- 300,-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2573. Přívěšek na klíče se znakem Armády ČR, nerezová leštěná ocel, dar, etuje 0/0 70,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2574. Darovací plaketa "Velitele speciálních vojenských sil Prostějov", kov na dřevěné
podložce ve tvaru erbu, 144 x 182
0/- 90,- 160,-
2575. Pamětní Ag medaile ČM fotbalového svazu na MS ve fotbale 2006, Ag 999,
42 g, 50 mm, medailér P.Horák, emise 50 ks, ražba Česká Mincovna, etuje R!
0/0 900,- --.-
2576. Pamětní Ag medaile ČM fotbalového svazu na MS ve fotbale 2006, Ag 999,
16 g, 34 mm, medailér P.Horák, emise 1000 ks, ražba Česká Mincovna, etuje
0/0 400,- --.-

Pol.

ČESKÁ REPUBLKIKA

Stav

V.cena

D.cena

2577. Náprsní odznak (na kapsu uniformy) "Fakulta letectví a protivzdušné obrany
Vojenské Akademie Brno", odznak má průměr 75, kov, lak podšitý kůží
0/- 250,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2578. Publikace "Dekorace Organizace Spojených Národů a jejich členských zemí",
autor Josef Kounovský, 2011, 62 plnobarevných stran všech kampaňových
medailí, od pamětní medaile Korejské války(1953) až k pamětní med. generálního
tajemníka OSN Dag Hammaskjölda (1997), formát publikace : B5
nová 70,- 70,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2579. Publikace kolektivu autorů "Historie a současnost Komorního Hrádku", vydalo
MO ČR v r. 2009, vázaná plnobarevná, 108 stran, množství snímků,
0 240,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2580. Publikace "Historie Geografické služby AČR", kolektiv autorů, vydalo MO v r.
2008, zabývá se historií od vzniku rep. po současnost, vázaná, plnobarevná,
200 stran, množství snímků
0 240,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2581. DVD Armády ČR : "Historie čs. vojenského letectví", nové 0 30,- 30,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2582. Publikace "Na cestě integrace 1999-2004", NATO a zapojení AČR do
Severoatlantické aliance, vydalo MO ČR v r. 2004,vázaná, plnobarevná,168 stran
0 140,- --.-
2583. Publikace "On the Path of Integration" 1999-2004", vydání v anglickém jazyce 0 160,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2584. Publikace "Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské
smlouvy", 5 autorů, zabývá se historií čs. armády od května 1955 do srpna 1968,
vázaná, plnobarevná, 260 stran, vydala AČR v r. 2008
0 90,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2585. Publikace "Srdce armády - Generální štáb 1919 - 2004", autor Eduard Stehlík,
vázaná, plnobarevná, 96 stran, vydala AČR v r. 2005
0 70,- 70,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2586. Publikace "Vojenské újezdy Armády ČR", zpracovala Redakce úřadu účelové
tvorby, vázaná, plnobarevná, představuje všechny vojenské prostory, vydala AČR
v r. 2006, 288 stran
0 140,- 140,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2587. Publikace "Československá obec legionářská v exilu 1949-1989", autoři F.Hanzlík
K.Konečný, I.Polley, vázaná, plnobarevná, 166 stran, vydalo MO ČR v r. 2013
0 240,- 240,-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2588. Publikace "Atentát - operace Anthropoid 1941-1942", autoři M.Burian, A.Knížek,
J.Rajlich a E.Stehlík, vázaná, plnobarevná, 98 stran, vydalo MO ČR v r. 2009
0 290,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2589. Publikace "Mezinárodní humanitární právo", autor J.Fuchs, detalině pojednává
o historii a současnosti, několik kapitol, 230 stran, vydalo MO ČR v r. 2007
0 90,- --.-

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2590. Publikace "Létáme spolu jen do války", autoří Běla Gran Jensenová, J.Procházka
úvahy o jednotlivých akcích NATO po r. 1990, brožov., plnobarevná, 172 stran,
vydalo MO ČR v r. 2005
0 50,- --.-
2591. Sada obrazů pamětních medailí a odznaků na Všesokolské slety, konané
od r. 1882 do r. 1948. Jedná se o soukromý katalog s 58 kartami, formát pohledů
zach. 40,- 40,-
2592. Eduard Polívka: Pražský rytec a medailér Antoní Guillemard, publikace vydaná
ČNS v r. 1988, s popisy a čb obrazy medailí, vázaná, 124 stran
1- 40,- --.-
2593. Orden und Ehrenzeichen DDR, katalog dekorací NDR, vydaný v r. 1964,
čb obrazy a popisy, brožované, A5, 64 stran
zach. 40,- 65,-
2594. Publikace "Přírodní a syntetické drahé kameny", autoři J.Leišová, J.Kouřimský,
barevná dokumentace, brožovaná, vydal podnik KLENOTY, A5, 156 stran
zach. 40,- 40,-
2595. V. Měřička : "Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1789 až 1815", vydala
ČSPDP 1965, brožovaná, 80 stran
zach. 50,- 140,-
2596. F.Lobkowicz : "Čestná legie", vydala ČSPDP 1965, brožovaná, 20 stran zach. 30,- 48,-
2597. R.V.Šejn, M.I.Nadel : "Řády Sovětského Azerbajdžánu", ČSPDP, brož., 12 str. zach. 20,- 20,-
2598. V.Měřička : "Řád Marie Terezie", Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1991,
brožovaná, 120 stran,
zach. 80,- 120,-
2599. J.Kounovský : "Vyznamenání Francouzské republiky", ČNS - pobočka Praha,
2000, brožovaná, 152 stran
zach. 60,- --.-
2600. R.V.Šejn, I.P.Golověnko : "Katalog řádů a medailí Mongolské lidové republiky
1924 - 1969", Státní výbor rady ministrů Az., brožovaná, 60 stran, azbuka
zach. 30,- 30,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky