Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 28. dubna 2018

Pol.

DEKRETY A PUBLIKACE

Stav

V.cena

D.cena

2601. Z. Svoboda : "Československá státní a vojenská symbolika", FMO, 1991,
86 stran + 40 barevných příloh, vázaná
zach. 80,- --.-
2602. V.Kavaliausko : "Řády pobaltských států 1918 - 1940", 16 barev pohlednic, angl. nové 50,- --.-
2603. "Sbírka německých řádů a vyznamenání", Waldorf Astoria München, do r. 1938,
54 čb snímků, 285 řádů, vázané, snímky 13 x 18 cm
zach. 100,- --.-
2604. Trost : "Kataloh řádů a vyznamenání, soupis a barevně ručně vyobrazení stuh",
30 listů, 15 x 21 cm, sešité
zach. 60,- --.-
2605. S.Loza : "Ordery i odznaczenia Polskie",, PWKS 1938, 72 stran, čb a barevné
kresby stuh, polsky, brožované
zach. 50,- --.-
2606. Kolektiv prac. Hist.úst. AČR : "Čs. generalita - Armádní generálové 1918-1938",
1995, 70 stran, čb. portréty, brožovaná
zach. 50,- 140,-
2607. J.Bárta : "Pamětní list - Generál Ludvík Krejčí", Úřád mě.č. Brno-Tuřany 1996,
48 stran , brožovaná, čb,
zach. 30,- --.-
2608. P.Šrámek, M.Ráboň : "Arm. Generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotgrafiích",
brožovaný, 102 stran textu a foto., Vydalo Nakladatelství Spolek přátel čs.
opevnění Brno, 2000
zach. 80,- 140,-
2609. J.Slanina, Z.Vališ : "Generál Karel Kutlvašr", brožovaná, 158 stran, NV 1993 zach. 60,- --.-
2610. J.Slanina, Z.Vališ : "Generál Jaroslav Vedral-Sázavský", brož., 71 str., MO 1994 zach. 50,- 50,-
2611. J.Nepraš : "Smrtí boj nekončí - in memoriam gen. Josefa Svatoně", brožovaná,
152 textu a čb foto, vydal J.Nepraš 1989
zach. 50,- --.-
2612. V.Husárek, P.Šrámek : "Divizní generál Karel Husárek, stratég čs. armády",
vázaná, 140 stran textu a foto, křídový papír, vydalo Nakladatelství Spolek přátel
čs. opevnění Brno, 2014
nové 100,- 100,-
2613. Z.Čejka : "Historie České společnosti přátel drobné plastiky 1937-1997",
vázaná, 120 stran, vyd. ČSPDP 1997 + Stanovy ČSPDP - 2 ks
zach. 30,- 40,-
2614. J.Rajlich, J.Sehnal : "Slovenští letci 1939-1945", historie letectva Slovenského
štátu, brožovaná A4, 65 stran textu a foto, vyd. Kolínské noviny 1991
zach. 80,- --.-
2615. Klietman : "Vojenské kžíže, medaile a čestné odznaky Trojspolku 1914-1918,
III. říše a spojenců 1938 - 1945", A4, 19 listů, čb, kroužk. vazba
zach. 100,- 130,-
2616. Klietman : "Phaleristik Rumänien, sv I, Verlag die Ordenssammung Berlin 1975,
A4, 132 stran, xerox, 16 stran čb foto, kroužk. vazba
zach. 100,- 100,-
2617. D.M.Byrne : "Identification of the more common Medails of Belgium",
copyright 1977 Tulsa, Oklahoma, USA, A4, 32 listů, čb. 1 str. barevné stuhy,
xerox, kroužková vazba
zach. 60,- 60,-
2618. Sborník 6 stran xerox (5 str. dekor.Finsko, 1 str. dekor.Švédsko), k tomu 3 obálky
a-foto 9 ks dekor. Finsk. muzea tankového vojska, b-1 foto medailí OSN, c- 16
foto medailí Finsk. muzea dělostřelectva, kroužková vazba
zach. 30,- --.-
2619. E.Kerrigan : "American Medals and Decorations", 80 stran A4, xerox. kopie,
kroužková vazba se 2 barevnými časopisy s dekoracemi, mírně pošk.
zach. 100,- 100,-
2620. Katalog k výstavě "Československé legie v Rusku 1914 - 1920", autoři : E.Orán,
V.Sluka, A.Hejl, vydáno 2008, plno histor. snímků, brožované, A4, 136 stran
zach. 70,- 70,-
2621. Katalog "Odznaczenia i odznaki jednostek wojska Polskiego 1914/1918 - 1939/
19145", výstava k 70. výročí nezávislosti Polska, autor M.Welna, 1988 Wroclaw,
vázaný, rozměr 24 x 22 cm, 96 stran, čb. snímky, 4 barevné tabulky
zach. 70,- --.-

Pol.

STUHY (původní) k čs. dekoracím

Stav

V.cena

D.cena

2622. Stuha k Řádu Bílého lva, pro 5. třídu, původní meziválečná, 1 50,- --.-
2623. Stužky na sponu k čs dekoracím - 5 ks, různé (ŘBL, med. Za obranu vlasti s Ag
miniaturou a další)
1 50,- 50,-
2624. Stuha k Čs. Revoluční medaili, původní, meziválečná 1 50,- 60,-
2625. Stuha k Čs. medaili "Za chrabrost před nepřítelem", původní 1 40,- 50,-
2626. Stuha k Pamětní medaili pro čs. dobrovolníky, původní 1 40,- 40,-
2627. Stuha k vojenské medaili "Za zásluhy o obranu vlasti", původní po r. 1950 1 40,- 40,-
2628. Stuha k vojenské medaili "Za službu vlasti", původní 1 40,- 40,-

Pol.

DEKORACE NEJLEPŠÍCH, VZORNÝCH A ZASLOUŽILÝCH PRACOVNÍKŮ

Stav

V.cena

D.cena

2629. Nejlepší pracovník ČKD Praha, pozlacený br60 + miniatura na jehle, etuje, sig.JP 1/1 90,- 90,-
2630. Medaile "Za zásluhy o Čs. Spartakiádu 1980", br65, sign. Housa, etuje 1/1 50,- --.-
2631. Medaile "Za zásluhy o rozvoj Závodu J. Dimitrova Letňany k 40. výročí (1919 -
1959)", číslované udílení - m.č.37, br 60, ZUKOV, původní etuje
1/- 190,- --.-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2632. Pamětní medaile "50 let Sokola Hvozdná 1984", bk70, etuje 0/0 90,- 90,-

Pol.

HISTORICKÉ A SPORTOVNÍ MEDAILE A ODZNAKY

Stav

V.cena

D.cena

2633. Medaile za 5. místo ve střelecké soutěži, Harmónia, 1927, br40, modrá stuha 1/1/1 300,- --.-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2634. Pamětní medaile na 1. světovou válku 1914-1918, br, na stuze 1/1/1 110,- 110,-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2635. Kříž Červeného kříže, na stuze odznak, br, smalty 1/-/1 200,- 200,-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2636. Čestný odznak práce, typ - zelené snítky, po r. 1960, se zápichem 1/- 250,- 650,-

Pol.

BELGIE - království

Stav

V.cena

D.cena

2637. Čestný odznak práce, typ - pozlacené snítky, po r. 1960, se zápichem 1/- 250,- 650,-

Pol.

BĚLORUSKO

Stav

V.cena

D.cena

2638. Jubilejní pamětní medaile "150 let požární služby Běloruska", zlac. br, čistý dekret 1/1/1 190,- --.-

Pol.

BRAZÍLIE

Stav

V.cena

D.cena

2639. Řád Jižního kříže, velkokříž - komplet v původní etuji : (velkostuha s rozetou,
velkokříž, hvězda a miniatura velkokříže), typ kolem r. 1950,
1/1/1 15000,- 17000,-

Pol.

BRAZÍLIE

Stav

V.cena

D.cena

2640. Řád Jižního kříže, 3. stupeň (komandér), kříž na nákrční stuze, původní etuje 1/1/1 6500,- --.-

Pol.

BULHARSKO -království

Stav

V.cena

D.cena

2641. Odznak pro účastníky Zemědělské výstavy 1926, pozl. Br, smalt, špendlík 1/- 60,- 60,-

Pol.

EVROPSKÁ UNIE A NATO

Stav

V.cena

D.cena

2642. Záslužná medaile NATO "Ve službách míru a svobody", br, malá stužka, etuje 0/0/0 120,- --.-

Pol.

FINSKO

Stav

V.cena

D.cena

2643. Odznak Finského vojenského kurzu "RUK", založený důstojníky (záložními),
bílý kov, smalty, na matici značen výrobce A. Barckoy
1-/- 490,- 1100,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2644. Řád Čestné legie, rytíř, 3.rep. (1870 - 1951), Au, nové smalty, pův.etuje,Koun 1H 1-/1-/1- 13000,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2645. Řád Čestné legie, rytíř, typ 1814-16, poškozený smalt, nošený, Koun B 2/2/2 1800,- 4500,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2646. Záslužná medaile Akademie umění a věd, 3.republika, Ag, původní etuje 1/-/1 1600,- 3200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2647. "Medaile cti a oddanosti" Ministrstva financí - Generálního ředitelství cel, ,
3.republika, původní etuje
1/1/1 800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2648. Řád "Za zemědělské zásluhy", varianta B, Ag, smalt, Koun IV.B 1/1-/1 500,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2649. Pamětní medaile na tažení do Mexika 1862 - 1863, Ag, původní stuha, signována
Barre, původní francouzská ražba
1/1/1 4800,- --.-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2650. Pamětní medaile francouzské armády z let 1806 - 1836, Cu26, sign. F.Montagny 1-/1- 200,- 200,-

Pol.

FRANCIE

Stav

V.cena

D.cena

2651. Limitovaná sada Národních medailí Pařížské mincovny - celkem 8 ks s vyobraz.
různých francouzských zámků, br 35, vydáno v r. 2000
1/1 210,- --.-

Pol.

ITÁLIE

Stav

V.cena

D.cena

2652. Pamětní medaile člena partyzánské Brigády Garibaldi 1943 - 1945, hvězda na
stuze se špendlíkem, br, R!
1/1/*1 790,- 790,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2653. Řád Zlatého luňáka, 7. třída, původní etuje 1/-/1 3000,- 9500,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2654. Vojenský odznak pro zraněné vojáky, období 2. svět. války, pozlac., smalt, špendl. 1/- 900,- 1100,-

Pol.

JAPONSKO

Stav

V.cena

D.cena

2655. Pamětní odznak firmy Toyo Rayon na účast na "4. Mezinárodním veletrhu Brno
1962", br30, av pohled na horu Fuji, japonská vlajka, rev opis a špendlík
1/1 200,- --.-

Pol.

MAĎARSKO

Stav

V.cena

D.cena

2656. Řád Sv. Jana (Order of St. John) , původní etuje, výroba SW.Johnson, Milano, R! 1/1/1 2000,- 2200,-

Pol.

NĚMCKO - císařství do r. 1918

Stav

V.cena

D.cena

2657. Odznak pro členy německého Červeného kříže, BK, smalt, zn. výrobce 1/- 600,- 1600,-

Pol.

NĚMECKO (SPOLKOVÁ REPUBLIKA)

Stav

V.cena

D.cena

2658. Odznak pro členy Spolku chovatelů králíků, Würtemberg, Al, smalt, špendlík,,
značka výrobce B.H.Mayer, Pforzheim
1 50,- --.-

Pol.

NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2659. Pamětní odznak Ministerstva vnitra NDR k 25. výročí založení, br, lak, špendlík 1/- 70,- 70,-
2660. Pamětní medaile "Společnosti pro podporu olympijské myšlenky", 1982, BK, 40 1/1 70,- --.-
2661. Výkonnostní odznak "Tankista III. třídy", 2 šrouby R! 1/- 150,- --.-
2662. Čepicový odznak praporčíka Armády NDR, kov, lak, 2 upínací patky 1/- 50,- --.-

Pol.

POLSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2663. Státní cena "Za zásluhy o kulturu Polska", zl.Ag (bez p.),smalt,závěs na jehle,etuje 1/- 390,- 950,-

Pol.

POLSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Stav

V.cena

D.cena

2664. Vojenský Řád "Polonia Restituta", 4. třída, vydání 1945, zlac. br, smalt, pův.stuha 1/1/1 1300,- --.-
2665. Vojenský Řád "Polonia Restituta", 5. trída, vydání po r. 1945, br, smalt, stuha 1/1/1 400,- --.-

Pol.

PORTUGALSKO

Stav

V.cena

D.cena

2666. Řád svatého Jakuba od meče, Velká kolana (1. třída), typ kolem r. 1950, smalty 1/- 30000,- --.-

Pol.

PRUSKO - KRÁLOVSTVÍ

Stav

V.cena

D.cena

2667. "Čestný kříž 1866", zlacený br, ouško, ražený, novoděl 1/1 100,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2668. Jubilejní medaile 1898 "Signum Memory", pro ozbrojené sbory, Mar396 1-/1-/1 150,- 150,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2669. Jubilejní medaile 1898 "Signum Memory", občanská, Mar397 1/1/1- 250,- 250,-
2670. Válečná medaile "2. December 1873", původní stuha, Mar364a 1/1/1 300,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2671. Pam. odznak z období Velké Války 1914 - 1916: "Vedení c.k. poního transportu"
odznak je postříbřený, původní zapínání na špendlík, rozměr 37 x 28
1-/- 790,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2672. Odznak pro účastníky Občanského bálu "Vídeňského XVII. obvodu", konaného
26. ledna 1905, kůže podšitá textilem, zavěšená na císařské koruně, celková
délka x šířka : 190 x 94 mm, zajímavá dekorace z předválečného r.u.
1-/1- 990,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2673. Pamětní medaile za účast na závodech "Českého veslařského klubu", konaných
v r. 1879 na lodi "ORLICE", nepuncované Ag, původní stuha
zach 590,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2674. Odznak pro členy Obchodního grémia města Radnice, br, smalt, jehla, výrobce
firma Šmakal Praha
zach 390,- 480,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2675. Pam. med. země Horní Rakousko k výročí 60 let vlády FJI, pozl. Ag 72 gr, ouško, 1-/1- 8000,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2676. Čestná medaile R-U "Modrého Kříže" (protialkoholní org.),udělovaná u příležitosti
výstavy ve Vídni 1899, pozlacený br, smalt R!
1/1 3800,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2677. Pamětní Uherská medaile FJI na 1. výročí Světové války (1914 - 1915), br, smalt 1-/1- 4000,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2678. Pamětní Uherská medaile FJI na 2. výročí Světové války (1914 - 1916),
medile byla vydána po úmrtí FJI, takže smalt mezikruží je černý, br, smalt
1-/1- 4000,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2679. Pamětní plaketa na 2 roky Světové války (1914 - 1916) a nasazení těžkého
hmoždíře "Tlustá Berta". Av portrét zleva generála velkovévody Leopolda
Salvátora, rev zobrazení nasazení těžkého hmoždíře, , 45 x 73, černěna, R!
1/1 1400,- 1400,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2680. Medaile pro účastníka Veslařského závodu v Praze, konaného 16.7.1893,
pořádaného Ústřední jednotou veslařskou z Čech, BK39, závěs
1/1/1 1900,- 1900,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2681. Pamětní odznak RU hasičů země Dolní Rakousko, br, zlac, smalt, špendlík 1/- 3800,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2682. Pamětní medaile na výstavu "Das Kind, Wien 1907", br60 R! 1/1 790,- 790,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2683. Pamětní medaile na zavedení Stříbrného vojnského kříže 8.12.1914 Polním
maršálem vekovévodou Friedrichem von Teschen, leštěné Ag55, 70,26 gramů
1-/1- 690,- 690,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2684. Pam. odznak "II. Mezinárodního lékárnického kongresu Praha, 1896",
zlacený br, smalt, špendlík, nenošený, bez značky výrobce
0/- 300,- 1150,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2685. Odznak pro účastníka II. Mezinár. Lékárnického kongresu Praha 1896, smalt, šp. 1/- 300,- 1000,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2686. Odznak pro člena Střeleckého spolku, br, šroub, matice 1/- 120,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2687. Plastický odznak s hlavami Centrálních spojenců Velké války : FJI, Mehmed,
Wilhelm II a Ferdinand s opisem "VIRIBUS UNITIS 1915", BK, špendlík
1/- 150,- 300,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2688. Pamětní odznak 14. pluku Infanteristů, br, smalt, jehla 1/- 300,- 800,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2689. Knoflík uniformy Domobrany č. 18, původní originál 1/- 100,- 120,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2690. Knoflíky vycházkové uniformy důstojníka, zlacené, zn. výrobce 2 ks 1/- 200,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2691. Odznak na uniformy příslušnice RU Červeného kříže, plast, lak, s vročeními
1914, 1915, 1916, jehla
1/- 100,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2692. Patriotický křížek z období Velké války, br, smalt, naložený střed, špendlík 1/- 200,- 400,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2693. Odznak - RU orel, br, smalt, jehla 1/- 100,- 100,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2694. Odznak - hlava císaře Karla I., pohled z prava v polní uniformě, br, šp. 1/- 100,- 220,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2695. Odznak Finančního Patentového úřadu 1916.pozlacený, smalt, špendlík 1-/- 150,- --.-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2696. 1. cena Americké závody na kole, konané u příležitosti konání Jubilejní výstavy
v Praze 1908, Ag25, ouško s dobovou stužkou
1/1/2 300,- 3200,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2697. Medailka "Na paměť 25 letého trvání Spolku vojenských vysloužilců arcivévody
Albrechta v Kouřimi", postříbřený br29, ouško
1-/1- 100,- 750,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2698. Pamětní medailka na roky Velké války 1914 - 1916, FJI a Wilhelm II a na rev.
postavení těžkého hmoždíře "Tlustá Berta" v poli, postříbř br29, ouško
1-/1- 100,- 550,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2699. Spolek vojenských veteránů v Harrachově, 1888 - V upomínku na 20. výročí
slavnosti založení spolku (1868 - 1888), BK22, ouško
1-/1- 100,- 1400,-

Pol.

RAKOUSKO - UHERSKO

Stav

V.cena

D.cena

2700. Spolek vojenských veteránů Korunního prince Rudolfa ve Weipert, 1887 -
25. výročí založení spolku (1862 - 1887), br32, ouško
1-/1- 100,- 1500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká společnost přátel drobné plastiky